Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Anotace změn

Anotace

OZNÁMENÍ MF č. 51/2000 Sb.,

o vydání opatření čj. 281, 283/77 411/2000, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

Účinnost:

1. 1. 2001

Zdroj:

částka 116/2000 Sb.,
FZ č. 12/2000

 

Oblast: Účetnictví

Důvod úpravy:

Reakce na očekávané přijetí novely zákona o účetnictví, tzn. příprava budoucí vyhlášky zobecňující a jednotně upravující základní pravidla vedení jednoduchého účetnictví.

Anotace:

Změny, k nimž vydáním opatření dochází, je možno rozdělit do čtyř skupin.

 • Formální změny se týkají:
  - sloučení postupů účtování pro právnické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví a pro fyzické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví (§ 9 odst. 1 zákona o účetnictví) do jednoho předpisu a jejich zobecnění;
  - vymezení ryze účetních postupů doplněných pouze odkazy na zvláštní právní předpisy, resp. na příslušná ustanovení těchto předpisů, a vypuštění veškerých výkladových ustanovení týkajících se postupů podle daňových a jiných právních předpisů (zejména podle zákona o daních z příjmů).
 • Terminologické změny odpovídající změnám v podvojném účetnictví se týkají:
  - zavedení pojmu "dlouhodobý majetek", kterým se nahrazuje dosavadní pojem "investiční majetek"; v souladu s touto změnou se dlouhodobý majetek dále dělí na dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, přičemž pojem dlouhodobý nehmotný majetek je definován od 1. 1. 2001 pouze účetními předpisy;
  - nahrazení pojmu "vlastní jmění" pro fyzické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví pojmem "obchodní majetek" (pojem "vlastní jmění" zůstává v platnosti pouze pro právnické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, u nichž tak stanoví zvláštní zákon, podle něhož byly založeny);
  - promítnutí nově zavedených pojmů do názvů pomocných účetních knih o ostatních složkách majetku.
 • Věcné změny vyplývající ze změn jiných právních předpisů a z postupů účtování v soustavě podvojného účetnictví se týkají:
  - nového vymezení dlouhodobého nehmotného majetku (čl. II odst. 2 opatření) v souvislosti s tím, že zákon o daních z příjmů ve znění platném od 1. 1. 2001 problematiku dlouhodobého nehmotného majetku neupravuje; s ohledem na specifický charakter tohoto majetku byla snížena hranice, od níž se nehmotný majetek považuje za dlouhodobý, ze 60 000 korun na 7 000 Kč;
  - vymezení pojmu "den uskutečnění účetního případu", který byl dosud definován pouze v postupech účtování v soustavě podvojného účetnictví;
  - doplnění ustanovení o tom, že o zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, se neúčtuje (obdobně jako je tomu v postupech pro účtování v soustavě podvojného účetnictví);
  - účtování o přijatých a vydaných šecích;
  - zavedení povinnosti evidence uměleckých děl, sbírek, předmětů zapsaných v seznamu kulturních památek a nemovitých kulturních památek (v případě, že o nich dosud účetní jednotka neúčtovala);
  - doplnění termínu, k němuž je možno provést přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví a naopak podle § 8 zákona o účetnictví (tímto termínem je první den účetního období následujícího po účetním období, v němž byly zjištěny skutečnosti rozhodné pro změnu postupů účtování);
  - zobecnění postupů při přechodu z jedné účetní soustavy do druhé (zrušuje se ustanovení o změnách metody).
 • Zpřesnění a doplnění některých formulací, a to zejména:
  - zahrnutí peněžních prostředků do finančního majetku a vyčlenění cenin jako zvláštní skupiny majetku;
  - zpřesnění účetních postupů u dlouhodobého majetku ve vztahu k odpisování (odpisování majetku v jednoduchém účetnictví se provádí jen pro daňové účely);
  - zpřesnění pojmů u zásob;
  - zpřesnění ustanovení o principech oceňování (zahrnutí závazků, resp. pohledávek souvisejících s oceňovaným majetkem do jeho ocenění, zpřesnění pojmu "vlastní náklady");
  - zpřesnění pojmu "hospodářský výsledek" z hlediska účetnictví;
  - zpřesnění ustanovení o evidenci majetku;
  - doplnění přechodných ustanovení ve vztahu k výše uvedeným věcným změnám (k evidenci uměleckých děl, sbírek, předmětů zapsaných v seznamu kulturních památek a nemovitých kulturních památek a k evidenci nehmotného majetku v ocenění od 7 000 Kč včetně a hmotného majetku od 3 000 Kč do částky stanovené zákonem o daních z příjmů).

Zrušené předpisy:

 • Opatření MF čj. 281/71 702/1995, který se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění opatření čj. 281/80 381/1996, čj. 281/90 550/1997, čj. 281/53 679/1998 a čj. 281/93 489/1998
 • Opatření MF čj. 283/32 774/1996, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací, ve znění opatření čj. 283/33 165/1997, čj. 283/83 620/1997, čj. 283/81 623/1998 a čj. 283/83 691/1999

Související platný předpis:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

E-shop

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ

Se Zpravodajem vám edice ÚZ poskytne ještě lepší informační zázemí:

 • všechny důležité změny za uplynulý měsíc,
 • Sbírka zákonů a Finanční zpravodaj,
 • změny utříděné podle témat,
 • charakteristika každé změny.

My hlídáme změny,
vy pracujte!

Objednat

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.