Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém řízení v souvislosti s přijetím zákona o mediaci.
Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě. Vzhledem k velkému počtu česko-slovenských manželství i jiných národnostně smíšených manželství na našem území je věnována pozornost i této problematice, z pohledu evropské legislativy i mezinárodního práva soukromého.
Publikace zpracovává také instituty doposud českému právnímu řádu neznámé, jako je administrativní rozvod, a podává výklad o právní úpravě rozvodu manželství ve vybraných světových zemích.
autor: JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 1. 2014, 336 stran
ISBN: 978-80-8757-666-3

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Rozvod manželství v České republice - str. 19

1.1 Historický exkurz - str. 19

1.2 Rozvod manželství v ZOR - str. 39

1.3 Rozvod manželství de lege ferenda - str. 56

1.4 Administrativní rozvody - str. 61

2. Rozvod manželství na Slovensku - str. 68

2.1 Zrušení manželství rozvodem - str. 70

2.2 Právní následky zrušení manželství rozvodem - str. 75

2.3 Rozvod manželství s nezletilými dětmi - str. 78

2.4 Rekodifikace soukromého práva na Slovensku a rozvod manželství - str. 91

3. Rozvod manželství a domácí násilí - str. 94

3.1 Historický vývoj právní úpravy - str. 99

3.2 Srovnání stávající a nové procesní úpravy - str. 109

4. Řízení o rozvod manželství v České republice - str. 158

4.1 Historický exkurz - str. 158

4.2 Povaha řízení o rozvod manželství - str. 162

4.3 Specifika řízení o rozvod manželství - str. 166

4.4 Řízení o rozvod manželství jako celke de lege lata - str. 180

4.5 Řízení o rozvod manželství jako celek de lege ferenda - str. 190

4.6 Řízení o rozvod manželství a mediace - str. 199

5. Řízení o rozvod manželství na Slovensku - str. 210

5.1 Předběžná opatření v řízení o rozvod manželství - str. 210

5.2 Řízení o rozvod manželství - str. 218

5.3 Řízení o rozvod manželství spojené s úpravou práv a povinností k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu - str. 237

5.4 Řízení o rozvod manželství ve světle rekodifikace OSP - str. 244

6. Právní úprava rozvodu s mezinárodním prvkem v evropských nařízeních a mezinárodním právu soukromém - str. 246

6.1 Mezinárodní pravomoc a příslušnost v Nařízení Brusel II bis - str. 246

6.2 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním - str. 256

6.3 Nový zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 259

6.4 Nařízení Řím III - str. 264

7. Rozvod manželství ve vybraných zahraničních úpravách - str. 266

7.1 Dánsko - str. 266

7.2 Portugalsko - str. 269

7.3 Nizozemí - str. 273

7.4 Norsko - str. 276

7.5 Ruská federace - str. 280

7.6 USA, Kalifornie - str. 283

7.7 Polsko - str. 286

7.8 Rakousko - str. 290

7.9 Belgie - str. 292

7.10 Kanada - str. 296

7.11 Německo - str. 301

7.12 Francie - str. 305

7.13 Itálie - str. 308

7.14 Španělsko - str. 312

 

Další nabídka k tématu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Nesporná řízení III

Nesporná řízení III

Karel Svoboda - C. H. Beck

Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. Změnami byl dotčen ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Rodinné právo, 2. vydání

Rodinné právo, 2. vydání

Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních, komentář s důvodnou zprávou a judikaturou

Zákon o zvláštních řízeních soudních, komentář s důvodnou zprávou a judikaturou

Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D., JUDr. Ladislav Muzikář a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů. Do textu zákona byla zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Jednotlivá ustanovení jsou opatřena odkazy na související ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.