Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí

Předložená monografie se zabývá problematikou tvorby a šíření inovací v území, a to v kontextu jejich ovlivnění ze strany jednotlivých ekonomických subjektů při současném zohlednění sektoru jejich působení. Jedná se o velmi aktuální téma moderní ekonomie, která považuje kvalitu inovačního prostředí za klíčový faktor rozvoje regionů i národních států. Je velmi cenné, že se autoři rozhodli rozpracovat existující teoretické koncepty do podoby umožňující lepší pochopení současného stavu a potenciálu budoucího vývoje.
autor: Viktor Prokop, Jan Stejskal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 11. 2018, 374 stran
ISBN: 978-80-7598-131-8

Cena: 499 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Seznam obrázků - str. X
Seznam tabulek - str. XII
Předmluva  - str. XV
Summary - str. XIX
Část první Znalosti v soudobé ekonomice
1 Znalostní ekonomika - str. 3
1.1 Od tradičních zdrojů ke znalostní ekonomice - str. 5
1.2 Úloha znalostí v ekonomických teoriích - str. 9
1.3 Definice znalostní ekonomiky a její vlastnosti - str. 9
1.4 Znalostní báze a znalostní aktiva - str. 11
1.5 Tvorba a šíření znalostí - str. 14
1.6 Měření efektů uplatněných znalostí - str. 19
2 Přelévání znalostí v ekonomickém systému  - str. 25
2.1 Vznik efektů přelévání - str. 25
2.2 Definice, typologie a šíření efektů přelévání - str. 27
2.3 Vliv efektů přelévání znalostí na tvorbu inovací - str. 32
2.4 Odlišné vlivy efektů přelévání v meziregionálním srovnání - str. 38
2.5 Měření efektů přelévání znalostí  - str. 48
3 Kreativní ekonomika - str. 57
3.1 Definice kreativní ekonomiky a jejích odvětví - str. 60
3.2 Pracovníci v kreativních odvětvích - str. 64
3.3 Kreativní kapitál v ekonomickém prostředí  - str. 67
3.4 Kreativní region - str. 70
3.5 Měření kreativity  - str. 73
Část druhá Role veřejného sektoru v podpoře inovací
1 Průmyslová politika - str. 79
1.1 Charakteristika a nástroje průmyslové politiky - str. 79
1.2 Opodstatnění průmyslové politiky - str. 82
1.3 Oblasti zacílení průmyslové politiky - str. 83
1.4 Průmyslová politika EU - str. 85
1.5 Průmyslová politika ČR - str. 88
1.5.1 Subjekty české průmyslové politiky - str. 88
1.5.2 Hlavní finanční rámec podpory průmyslové politiky - str. 91
1.6 Podpora malých a středních podniků - str. 93
1.6.1 Definice malých a středních podniků - str. 94
1.6.2 Malé a střední podniky v EU - str. 96
1.6.3 Malé a střední podniky v ČR - str. 100
2 Hodnocení podnikatelského prostředí  - str. 105
2.1 Metodiky hodnocení podnikatelského prostředí  - str. 106
2.1.1 Metodika Doing Business - str. 107
2.1.2 Metodika The Enterprise Surveys - str. 110
2.1.3 Další metodiky k hodnocení ekonomického prostředí - str. 113
2.2 Hodnocení konkurenceschopnosti ekonomik  - str. 115
2.3 Kvalita podnikatelského prostředí v ČR - str. 117
3 Veřejná podpora  - str. 125
3.1 Definice veřejné podpory - str. 125
3.2 Formy veřejné podpory - str. 127
3.3 Subjekty veřejné podpory - str. 128
3.4 Výjimky ze zákazu veřejné podpory - str. 129
3.5 Oblasti veřejné podpory v ČR - str. 135
3.6 Vnitrostátní regionální podpora  - str. 136
4 Investiční pobídky - str. 143
4.1 Charakteristika systému investičních pobídek v ČR - str. 143
4.2 Vliv investičních pobídek na vybrané determinanty  - str. 147
4.3 Diskuse současného systému investičních pobídek - str. 154
5 Přímé zahraniční investice - str. 159
5.1 Hlavní typy PZI - str. 160
5.2 Příliv PZI - str. 162
5.3 Lokalizace investic - str. 166
5.4 Rozhodnutí o lokalizaci do konkrétního místa - str. 167
5.5 Dopady PZI na hostitelskou ekonomiku  - str. 169
6 Veřejné politiky následné péče o investory  - str. 175
6.1 Definice veřejných politik následné péče - str. 176
6.2 Přístupy k následné péči o investory - str. 179
6.3 Poskytování aktivní následné péče o investory - str. 181
6.4 Modely následné péče o investory - str. 183
6.5 Veřejné politiky následné péče v ČR - str. 185
6.5.1 Národní úroveň - str. 185
6.5.2 Regionální a místní úroveň - str. 186
Část třetí Inovační spolupráce v teorii a politice
1 Inovační prostředí - str. 
1.1 Vlastnosti inovačních prostředí - str. 191
1.2 Inovační ekosystém - str. 194
2 Kooperativní rámce inovační spolupráce  - str. 199
2.1 Spolupráce vs. konkurence v inovačním prostředí - str. 199
2.2 Spolupráce podniků a síťové podnikání - str. 200
2.2.1 Kooperativní řetězce podniků  - str. 200
2.2.2 Síťové podnikání - str. 201
2.3 Coopetition - str. 205
2.4 Infrastrukturní nástroje pro podporu inovační spolupráce  - str. 209
2.4.1 Technologické a inovační platformy - str. 210
2.4.2 Průmyslové zóny - str. 211
2.4.3 Vědeckotechnické parky - str. 213
2.4.4 Start-upy - str.  215
2.4.5 Podnikatelský inkubátor - str. 218
3 Role znalostního sektoru v inovační spolupráci  - str. 223
3.1 Role znalostního sektoru v národních inovačních systémech - str. 223
3.2 Definice a historický vznik spolupráce mezi univerzitami a podniky - str. 225
3.3 Formy university-industry spolupráce - str. 227
3.3.1 Společný výzkum a akademické poradenství  - str. 227
3.3.2 Podnikatelské univerzity a akademické podnikání  - str. 230
3.3.3 Model podnikatelské univerzity - str. 231
3.3.4 Zapojené (engaged) univerzity - str. 235
3.3.5 Znalostní a technologický transfer - str. 237
3.4 Motivace ke spolupráci mezi univerzitami a podniky - str. 240
3.4.1 Akademická perspektiva - str. 241
3.4.2 Podniková (odvětvová) perspektiva - str. 241
3.5 Klíčové faktory ovlivňující úspěch university-industry spolupráce - str. 245
3.6 Veřejná podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje - str. 247
4 Institucionální rámec inovační spolupráce v prostředí - str. 249
4.1 Teorie učících se regionů - str. 250
4.2 Regionální inovační systémy - str. 254
4.2.1 Inovační systémy - str. 254
4.2.2 Charakteristika regionálních inovačních systémů - str. 259
4.2.3 Konceptuální rámec RIS - str. 260
4.2.4 Druhy regionálních inovačních systémů - str. 264
4.3 Triple helix model - str. 270
4.3.1 Charakteristika modelu - str. 271
4.3.2 Vývoj triple helix modelu - str. 274
4.4 Průmyslové klastry - str. 277
4.4.1 Vymezení průmyslového klastru - str. 280
4.4.2 Subjekty integrované v klastru - str. 282
4.4.3 Vznik a životní cyklus průmyslových klastrů - str. 284
4.4.4 Společné aktivity členů klastrů - str. 290
4.4.5 Přínosy efektivně fungujících klastrů  - str. 293
4.4.6 Průmyslový klastr v ekonomickém prostředí - str. 294
4.4.7 Model konkurenční výhody  - str. 296
4.4.8 Inovační průmyslový klastr - str. 300
4.5 Globální produkční sítě - str. 306
4.5.1 Předchůdci globálních produkčních sítí - str. 307
4.5.2 Charakteristika globálních produkčních sítí  - str. 310
4.5.3 Struktura globálních produkčních sítí - str. 314
Použitá literatura  - str. 319

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

ÚZ č. 1248 - Veřejné zakázky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. Zásadní je zákon o zadávání veřejných zakázek, který od posledního vydání doznal několika menších změn zejména v souvislosti se zjišťováním skutečných majitelů dodavatelských společností. K zákonu je zpracován ...

Cena: 108 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.