fiogf49gjkf0dKonflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále ..."> fiogf49gjkf0dKonflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále ...">

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

fiogf49gjkf0d
Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. 
Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života, k ochraně zájmů nezletilých dětí a k naplnění principu autonomie svobodné vůle členů rodiny při řešení konfliktů a krizí. 
Práce si klade za cíl postihnout zkoumané jevy interdisciplinárním přístupem. Využívá poznatků více vědních oborů, především práva, sociologie, sociální práce a psychologie. Tomu také odpovídá její struktura. Je rozdělena do sedmi kapitol, které se zaměřují na charakteristiku současné české rodiny, konflikty v rodině, samotnou rodinnou mediaci a její účastníky, zejména děti. Opomenuta není mediace ve specifických případech, za které je považováno např. násilí mezi rodiči či konflikty mezi rodiči a dětmi. To vše je zasazeno do právního kontextu řešení rodinných konfliktů z historického pohledu i ve stávající české právní úpravě. 
V závěru knihy jsou diskutovány požadavky na kompetence rodinných mediátorů a podtržen význam celoživotního vzdělávání. 
Kniha je určena všem odborníkům zapojeným do řešení konfliktů v rodině, zejména právníkům, sociálním pracovníkům a psychologům.

autor: Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil
vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 4. 2014, 256 stran

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Obsah:

1. Charakteristika současné české rodiny - str. 13

1.1 Právní aspekty rodiny - str. 13

1.2 Sociologické aspekty rodiny - str. 17

1.3 Psychologické aspekty rodiny - str. 23

1.4 Funkce současné rodiny - str. 28

1.5 Role v rodině - str. 29

1.6 Vztahy v rodině - str. 33

1.7 Hodnoty v rodině - str. 37

2. Konflikty v rodině - str. 42

2.1 Konflikty v rodině z pohledu psychosociálního - str. 42

2.2 Konflikty v rodině z pohledu právního - str. 56

3. Rodinná mediace - str. 105

3.1 Rodinná mediace - terminologické vyjasnění - str. 106

3.2 Charakteristika rodinné mediace - str. 112

3.3 Předmět rodinné mediace - str. 116

3.4 Přístupy k rodinné mediaci - str. 121

3.5 Rodinná mediace ve specifických případech - str. 130

4. Účastníci rodinné mediace - str. 146

4.1 Účastníci rodinné mediace - základní charakteristika - str. 146

4.2 Děti jako účastníci rodinné mediace - str. 149

4.3 Zohlednění zájmu nezletilého dítěte v rodinné mediaci - str. 156

5. Vývoj rodinného práva v kontextu postavení členů rodiny a způsobů řešení konfliktů - str. 184

5.1 Právní )úprava ve všeobecném zákoníku občanském - str. 184

5.2 Právní úprava v zákoně o právu rodinném - str. 187

5.3 Právní úprava v zákoně o rodině - str. 191

6. Právní zakotvení rodinné mediace - str. 198

6.1 Rodinná mediace v české právní úpravě - str. 199

7. Profesní kompetence rodinných meidátorů - str. 210

7.1 Požadavky na kompetence mediátorů v rodinných konfliktech - str. 210

7.2 Osobnostní předpoklady - str. 215

7.3 Odborné znalosti - str. 218

7.4 Vzdělání a vzdělávání rodinných mediátorů - str. 221

7.5 Celoživotní učení meidátorů - současný stav a perspektivy - str. 227

 

Další nabídka k tématu

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem, 2. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Eva Burdová, JUDr. Jana Riedlová Jurková - Anag, spol. s r. o.

fiogf49gjkf0d
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1098 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1098 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, komentář

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, komentář

Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová - Wolters Kluwer, a. s.

fiogf49gjkf0d
Komentář zákona o sociálně-právní ochraně dětí přináší podrobný výklad tohoto předpisu zasahujícího do mnoha oblastí práva. V publikaci jsou podrobně komentovány změny v návaznosti na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. včetně novelizovaných ...

Cena: 1 800 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

fiogf49gjkf0d
Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 3. vydání

JUDr. Marie Francová, JUDr. Jana Dvořáková Závodská - Wolters Kluwer, a. s.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Kniha pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se ...

Cena: 411 KčKOUPIT

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné. Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Přehled ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi zahrnuje judikaturu týkající se právních aspektů početí, určení otcovství, výchovy dětí, osvojení a pěstounské péče. Judikatura v této publikaci ...

Cena: 687 KčKOUPIT

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého

Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

fiogf49gjkf0d
Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní ...

Cena: 360 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.