Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Rekognice

Rekognice

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu kriminalistiky. Velmi zajímavá je skutečnost, že pohled trestního práva procesního a kriminalistiky je rozdílný. Publikace se těmto rozdílům věnuje a představuje pohledy obou odvětví, dále pojednává o jejich kladech a záporech a snaží se k některému z nich přiklonit.

V publikaci je pojednáno i o kriminalistických zásadách a pravidlech přípravy a provedení rekognice, jimiž se rekognice řídí či by se měla řídit, avšak nikoliv všechny zásady a pravidla mají oporu v trestním řádu.

Přestože rekognice představuje častý a velice významný důkazní prostředek, vyskytuje se při jejím provádění řada problémů a nejasností, které právní úprava neřeší. Cílem publikace je zaměřit se na tyto problémy, vady a nejasnosti spojené s rekognicí a nastínit možné způsoby jejich odstranění.

autor: Kateřina Janulková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 8. 2018, 108 stran
ISBN: 978-80-7598-105-9

Cena: 199 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Slovo o autorce - str. VIII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Úvod - str. X
1 Obecně o rekognici - str. 1
1.1 Definice a povaha rekognice - str. 1
1.2 Subjekty a objekty rekognice - str. 2
1.3 Fáze rekognice - str. 3
1.3.1 První fáze rekognice - str. 3
1.3.2 Druhá fáze rekognice - str. 7
2 Klasifikace rekognice - str. 13
2.1 Klasifikace rekognice podle základních klasifikačních hledisek - str. 13
2.2 Některé zvláštní druhy rekognice - str. 15
2.2.1 Rekognice mrtvoly in natura - str. 15
2.2.2 Rekognice osob podle funkčních znaků - str. 16
2.2.3 Skrytá rekognice  - str. 18
2.2.4 Prázdná rekognice - str. 19
2.2.5 Rekognice movitých věcí - str. 21
2.2.6 Rekognice zvířat - str. 22
2.2.7 Rekognice nemovitých věcí - str. 23
3 Rekognice a její vztah k dalším kriminalistickým metodám - str. 25
3.1 Výslech - str. 25
3.2 Konfrontace - str. 26
3.3 Vyšetřovací pokus - str. 27
3.4 Rekonstrukce - str. 29
3.5 Prověrka na místě - str. 29
4 Právní úprava rekognice - str. 31
4.1 Rekognice jako úkon výhradně v přípravném řízení  - str. 31
4.2 Podstata rekognice a účast nezúčastněné osoby - str. 32
4.3 Výslech před rekognicí a zabránění ukázání poznávané osoby - str. 35
4.4 Postup při rekognici osob a některé jeho aspekty - str. 35
4.4.1 Rekogniční skupina - str. 36
4.4.2 Policisté jako přivzaté osoby - str. 38
4.4.3 Počet přivzatých osob  - str. 38
4.4.4 Podobnost přivzatých osob s poznávanou osobou - str. 39
4.4.5 Speciální vnější úprava vzhledu - str. 41
4.5 Rekognice podle fotografie - str. 43
4.6 Odkaz na ustanovení o výpovědi obviněného a svědka - str. 46
4.7 Odchylky při provádění rekognice - str. 47
4.8 Dodatečný výslech - str. 47
5 Kriminalistické zásady a pravidla přípravy a provedení rekognice - str. 49
5.1 Včasnost provedení rekognice - str. 49
5.2 Provedení rekognice s jediným objektem - str. 51
5.3 Příprava subjektu rekognice, provedení rekognice s jediným subjektem - str. 52
5.4 Provedení rekognice ve vhodných podmínkách, případně, pokud je to možné, ve shodných podmínkách, za nichž byl ztotožňovaný objekt vnímán  - str. 53
6 Neodkladnost a neopakovatelnost rekognice - str. 55
6.1 Opakování téže rekognice osob při změněném pořadí poznávané osoby a figurantů - str. 57
6.2 Provedení rekognice osob podle fotografie a následně in natura - str. 58
7 Některé problémy, vady a nejasnosti rekognice - str. 63
7.1 Povinnost obviněného účastnit se rekognice - str. 63
7.2 Příkaz neprovádět úpravy vzhledu poznávané osoby - str. 67
8 Další důležité otázky související s rekognicí - str. 69
8.1 Dokumentace - str. 69
8.2 Prověrka, hodnocení a důkazní význam rekognice - str. 70
8.3 Použitelnost rekognice provedené před zahájením trestního stíhání bez přítomnosti obhájce obviněného v řízení před soudem - str. 74
9 Exkurs – rekognice v Anglii  - str. 77
9.1 Právní úprava - str. 77
9.2 Způsoby rekognice  - str. 77
9.3 Rekognice in natura  - str.  78
9.4 Rekognice podle fotografie - str. 79
9.5 Videorekognice - str. 80
9.5.1 Zhodnocení videorekognice - str. 82
9.6 Skupinová rekognice - str. 83
9.6.1 Zhodnocení skupinové rekognice - str. 85
Závěr  - str. 86
Seznam použité literatury - str. 89
Věcný rejstřík - str. 93

Další nabídka k tématu

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.