Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Nové webové stránky

Od 16. listopadu jsme zprovoznili nové webové stránky, které kromě jiného vzhledu přinášejí také nové funkce viditelné i neviditelné pro uživatele. Snažili jsme se všechno zkontrolovat a prověřit, ale z praxe víme, že na různých zařízeních fungují věci různě, a proto vás prosíme, abyste nám v případě odhalení nějaké nedokonalosti napsali na sagit@sagit.cz.

Děkujeme.
   redakce

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Účetní a daňový poradce  »  Rejstřík pojmů

Rejstřík pojmů

Tento rejstřík obsahuje 246 abecedně řazených základních pojmů z oblasti účetnictví a daní. Dále obsahuje některé, pro účetnictví důležité, pojmy obchodního práva, pracovního práva a dalších oblastí. Výklad je orientovaný na účetní a daňové aspekty každého pojmu. Na závěr jsou uvedeny klikatelné odkazy na související účty a na aktuální právní úpravu. Všechna související místa textů jsou navzájem propojená hypertextovými odkazy. To umožňuje, aby se uživatel dostal jediným kliknutím ke všem příbuzným informacím. Novelizované části textů jsou odlišeny červeně.

Vzorový účtový rozvrhAakcieakciová společnostakruální principaktivaaktiva oběžnáaktiva stáláaktivaceaktivní účetakviziceanalytický účetanalytická evidenceauditážioBbezhotovostní platební stykbilancebilancováníbudova, stavbaCcash-flow (výkaz o peněžních tocích)cena běžnácena historickácena obvyklácena pořízenícena pořizovacícena reprodukční pořizovacícena tržnícena vstupnícena zůstatkováceninacenné papírycestovní náhradycizí jměnícizí měnacizí zdrojecloČčasové rozlišováníčeské účetní standardyčistý obratDdal (D)daňdaň odložená, splatnádaň srážkoudaňová evidencedaňové přiznánídaňový, nedaňový (resp. daňově uznatelný, daňově neuznatelný)daňový dokladdaňový nedoplatek, přeplatekdaňový systém ČRdarydebetden přijetí úplatyden uskutečnění účetního případuden uskutečnění zdanitelného plněnídeníkderivátydevizový kurzdevizydividendadlouhodobýdlouhodobý finanční majetekdlouhodobý hmotný majetekdlouhodobý nehmotný majetekdluhopisydluhydluhové cenné papírydobropisdohadné položkydohadné účtydoklad daňovýdoklad účetnídoměrekdotacedrobný hmotný majetekdrobný majetekdrobný nehmotný majetekdružstvodružstvo, evropská družstevní společnostdvouokruhový účetní systémEekonomicky, personálně či jinak spojené osobyemisní ážioemisní kurzemitovateskontevidenceevidence analytickáevidence podrozvahováevidence syntetickáevropská družstevní společnostevropské hospodářské zájmové sdruženíFfakturafinančnífinanční analýzafinanční investicefinanční leasingfinanční majetek dlouhodobýfinanční majetek krátkodobýfinanční účetnictvífond nedělitelnýfond rezervní zákonnýfond statutárnífondyfondy kapitálovéfondy tvořené ze ziskuforwardfuturesGgoodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetkuHhistorická cenahlavní knihahmotný investiční majetekhmotný majetekhospodářský výsledekhotovosthypotékaIinsolvenční řízeníinventarizaceinventarizační rozdílyinventární kartainventura dokladováinventura fyzickáinvestiční majetekinterní předpisy (směrnice)Jjednoduché účetnictvíjednookruhový účetní systémjinak spojené osobyjměníjmenovitá hodnota cenného papíruKkalkulacekapitálkapitálové fondyknow-howkomanditní společnostkompenzacekonsolidacekonsolidační celekkontrola korunoukrátkodobýkrátkodobý finanční majetekkreditkurz cenných papírůkurz emisníkurz směnnýkurzové rozdílykurzový lístekkurzový přepočetLleasingleasing finančníleasing operativnílikvidacelikviditaMmá dáti (MD)majetek dlouhodobýmajetek drobnýmajetek hmotnýmajetek krátkodobýmajetek movitýmajetek nehmotnýmajetek nemovitýmajetková účastmajetkové cenné papírymankomateriálměnametodický prvekmezinárodní standardy účetního výkaznictvímimořádnýmovitá věcNna cestěna vrubnabývací cenanájemnákladynástupnická společnostnedělitelný fondnedobytné pohledávkynedokončená výrobanedoplatek, přeplateknehmotný investiční majeteknehmotný majeteknemovitá věcnepřímé daněnevyfakturované dodávkynormy přirozených úbytkůOobčanský zákoníkobdobí účetníobdobí zdaňovacíoběžná aktivaobchodní korporaceobchodní společnostobchodní zákoníkobchodní závodobligaceobrat, čistý obratoceňovací rozdíloceňovací technikyoceňováníodložená, splatná daňodpis, odpisováníokamžik uskutečnění účetního případuopceopční listoprava, údržbaoprávkyopravné položky k majetkuopravný daňový dokladopravy chyb minulých letopravy účetních zápisůosnovaosoba ovládající, osoba ovládanáosoby blízkéosoby spojené ekonomicky, personálně či jinakPpachtpari, nad pari, pod paripasivapasivní účetpenálepeněžní tokpenízepersonálně spojené osobypevné termínové obchodypodílpodíl na zisku, tantiémapodrozvahapodstatný, rozhodující vlivpodvojné účetnictvípodvojnostpohledávkypojištěnípojištění sociální a zdravotnípokuty (sankce, správní delikty) za nedostatky v účetnictvípokuty, penálepoplatekpořizovací cenapostoupenípozemekprávní úprava účetnictví v České republiceprodejprodej podnikuprofese účetnípronajímatelprovizeprovozní, finanční, mimořádnýpřebytekpřeceněnípředmět účetnictvípředvahapřehled o změnách vlastního kapitálupřechodné účtypřeměny obchodních společností a družstevpřeplatekpřevod, převodové účtypřidaná hodnotapříjempřímé daněpřiznání k daniRrabatreálná hodnotaregistrace k danímreklamacereprodukční pořizovací cenarezervní fond zákonnýrezervní fondyrezervyrozdělení výsledku hospodařenírozhodný denrozhodujícírozvaharozvrhručeníSsaldokontosamostatné movité věcisankce (pokuty) za nedostatky v účetnictvísazbaskontoskupinaskupina podnikůslevaslužba (výrobní, nevýrobní, materiální)směnkasnížení ocenění trvalé, dočasnésociální pojištěnísoubor movitých věcísouvztažnostsplatná, odložená daňspojené osobyspolečnostspolečnost akciováspolečnost komanditníspolečnost s ručením omezenýmspolečnost veřejná obchodníspolečný podnikspoluvlastnictvíspřízněné osobysrážková daň (zvláštní sazba daně)stálá aktiva (dlouhodobá)stanovystatutární fondystavbasyntetická evidencesyntetický účetsystém dan튚kodaTtantiématechnické zhodnocenítechnologické a technické úbytkytiché společenstvítržní cenatřídaUúčetúčet aktivní, účet pasivníúčet analytickýúčet nákladů, účet výnosůúčet pasivníúčet podrozvahovýúčet syntetickýúčet výnosůúčet zisků a ztrátúčetní dokladyúčetní jednotkaúčetní knihyúčetní obdobíúčetní písemnostiúčetní předpokladyúčetní soustava pro JÚúčetní soustava pro PÚúčetní systémúčetní výkazyúčetní zápisyúčetní zásadyúčetní závěrka konsolidovanáúčetní závěrka mezitímníúčetní závěrka mimořádnáúčetní závěrka řádnáúčetní záznamyúčetnictvíúčetnictví jednoduchéúčetnictví podvojnéúčetnictví vnitropodnikovéúčtová osnovaúčtová skupinaúčtová třídaúčtový rozvrhúdržbaúpadekúrokúvěrVvalutave prospěchveřejná obchodní společnostvkladvkladové ážiovlastní jměnívlastní kapitálvlastní nákladyvlastnictvívliv podstatný, rozhodujícívnitropodnikové předpisy (směrnice)vnitropodnikové účetnictvívnitřní předpisy (směrnice)dlouhodobý a drobný hmotný majetek a jeho evidence, odpisový plán (vnitřní předpis)dlouhodobý a drobný nehmotný majetek a jeho evidence, odpisový plán (vnitřní předpis)dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (vnitřní předpis)harmonogram účetní závěrky (vnitřní předpis)inventury a inventarizace (vnitřní předpis)oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů (vnitřní předpis)poskytování firemního majetku pro soukromé použití (vnitřní předpis)poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (vnitřní předpis)pracovní cesty, cestovní náhrady (vnitřní předpis)pravidla přepočtu cizí měny na českou (vnitřní předpis)režim statutárních fondů (vnitřní předpis)statut účetní jednotky (vnitřní předpis)stravování zaměstnanců (vnitřní předpis)systém zpracování účetnictví (vnitřní předpis)tvorba a čerpání opravných položek (vnitřní předpis)tvorba a čerpání rezerv (vnitřní předpis)zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů (vnitřní předpis)zásady pro vedení pokladny (vnitřní předpis)zásoby a jejich evidence (vnitřní předpis)vrubopisvstupní cenavýdajvýkaz o peněžních tocíchvýkaz zisku a ztráty (výsledovka)výnosyvýpůjčka, výprosavýrobkyvýroční zprávavýsledek hospodařenívýsledovkavzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovkaZzákladní jměnízákladní kapitálzákonná rezervazákonný rezervní fondzáloha, závdavekzaměstnaneczápis přeměnyzápůjčkazáruka, ručenízásobyzástavazávdavekzávazkyzávěrka konsolidovanázávěrka mezitímnízávěrka mimořádnázávěrka řádnázávod (obchodní závod)zbožízdaňovací obdobízdravotní pojištěníziskzměna stavuzměněná vstupní cenaztrátaztratné v maloobchodězúčtovací vztah, zúčtovánízůstatekzůstatková cenazveřejňovánízvířatazvláštní sazba danězvýšená vstupní cena

Novinky

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěž

Meritum - Obchodní korporace a nekalá soutěžPublikace z ediční řady Meritum poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Kniha je rozdělena do tří částí, v nichž se detailně věnuje problematice obchodních korporací a nekalé soutěže dle zákona ...

Cena: 960 KčKOUPIT

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1103 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů, pojištění odpovědnosti ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem od 1. 1. 2016

Zákon o účetnictví s komentářem od 1. 1. 2016 Zákon o účetnictví prošel rozsáhlou novelizací, která plyne z povinnosti implementace evropských předpisů. V této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2016, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR a členky ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o spotřebních daních, komentář, 2. vydání

Zákon o spotřebních daních, komentář, 2. vydání Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Věnuje se ...

Cena: 855 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2015 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.