Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých institutů.
Hmotněprávní část příručky obsahuje výklad části první a druhé nového přestupkového zákona. Na ni navazuje procesní část, která respektuje postavení přestupkového zákona jako předpisu speciálního ke správnímu řádu. Současně klade důraz na srovnání jednotlivých procesních institutů s předchozím zákonem č. 200/1990 Sb., což umožní čtenáři rychlou orientaci v nové právní úpravě.
autor: Michal Márton, Barbora Gonsiorová vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 7. 2017, 272 stran

Cena: 390 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Hmotněprávní část - str. 13
1. Pojem přestupkového práva, jeho funkce - str. 15
2. Působnost přestupkových ustanovení - str. 18
3. Přestupek - str. 28
4. Skutková podstata přestupku - str. 34
5. Objekt přestupku - str. 35
6. Objektivní stránka přestupku - str. 37
7. Fyzická osoba jako pachatel přestupku - str. 43
8. Právnická osoba jako pachatel přestupku - str. 54
9. Podnikající fyzická osoba jako pachatel přestupku - str. 62
10. Subjektivní stránka přestupku - str. 65
11. Omyl - str. 70
12. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 75
13. Pokus přestupku - str. 84
14. Součinnost ve formě spolupachatelství - str. 89
15. zánik odpovědnosti za přestupek - str. 91
16. Správní tresty - str. 100
17. Ukládání správních trestů - str. 108
18. Ochranná opatření - str. 119
19. Správní trestání mladistvých - str. 125
20. Přechodná ustanovení k hmotněprávní části - str. 129
II. Procesněprávní část - str. 133
21. Systematika procesní části - str. 135
22. Příslušnost - str. 137
23. Oprávněná úřední osoba - str. 151
24. Předání věci - str. 161
25. Právní styk s cizinou - str. 164
26. Doručování - str. 165
27. Účastníci řízení a osoby na řízení zúčastněné - str. 173
28. Činnost před zahájením řízení - str. 187
29. Řízení o přestupku - str. 202
30. Řízení navazující na kontrolu - str. 213
31. Dokazování - str. 215
32. Zajišťovací prostředky - str. 217
33. Přerušení řízení - str. 222
34. Zastavení řízení - str. 225
35. Narovnání - str. 229
36. Zvláštní druhy řízení - str. 233
37. Rozhodnutí o přestupku - str. 243
38. Náklady řízení - str. 247
39. Odvolání - str. 248
40. Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku - str. 251
41. Přezkumné řízení - str. 253
42. Přechod úhrady pokuty na právního nástupce - str. 254
43. Zaniklé instituty přestupkového řízení - str. 255
44. Přechodné ustanovení - str. 256
45. Vzory k procesněprávní části - str. 257
46. Použité prameny - str. 265

Další nabídka k tématu

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Jemelka/Vetešník - C. H. Beck

První vydání komentáře usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v nových zákonech o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákoně o některých přestupcích), které, na rozdíl od dosavadní právní úpravy, dopadají nejenom na přestupky, ale rovněž na ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou

Hana Kučerová, Eva Horzinková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

V oblasti přestupků došlo od 1. července 2017 k zásadním změnám – dosavadní zákon o přestupcích byl zrušen a nahrazen zcela novou právní úpravou obsaženou v zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále v novém zákonu o některých přestupcích. V této souvislosti se také ...

Cena: 75 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.