Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod

Příloha XII Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty - SROVNÁVACÍ TABULKA

Srovnání odkazů na zrušené směrnice 67/227/EHS a 77/388/EHS s odkazy na Směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
V příloze najdete verzi vhodnou pro tisk.
 

Úvodem:

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty v článku 411 stanoví:

1. Zrušují se směrnice 67/227/EHS a 77/388/EHS, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států, pokud jde o lhůty pro provedení těchto směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost uvedené v části B přílohy X.

2. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII.

Zdroj textu:

Níže uvedený text Přílohy XII byl převzat z Úředního věstníku L 347 ze dne 11. 12. 2006, strana 81 až 118.

Prohlášení:

Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie.

 

Směrnice 67/227/EHS

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Články 3, 4 a 6

 

Směrnice 77/388/EHS

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006

Článek 1

Čl. 2 bod 1

Čl. 2 odst. 1 písm. a) a c)

Čl. 2 bod 2

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 3 odst. 1 první odrážka

Čl. 5 bod 2

Čl. 3 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 5 bod 1

Čl. 3 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 5 body 3 a 4

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 6 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 6 odst. 2 písm. c) a d)

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 6 odst. 2 písm. e), f) a g)

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 6 odst. 1 písm. b)

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 6 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 3 odst. 4 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1

Čl. 3 odst. 4 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 7 odst. 2

Čl. 3 odst. 5

Článek 8

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 písm. a) první pododstavec první věta

Čl. 12 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 3 písm. a) první pododstavec druhá věta

Čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3 písm. a) třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 3 písm. b) první pododstavec

Čl. 12 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 3 písm. b) druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3

Čl. 4 odst. 4 první pododstavec

Článek 10

Čl. 4 odst. 4 druhý a třetí pododstavec

Čl. 11 první a druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 5 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 1 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 13 odst. 2

Čl. 5 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 15 odst. 1

Čl. 5 odst. 3 písm. a), b) a c)

Čl. 15 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 5 odst. 4 písm. a), b) a c)

Čl. 14 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 5 odst. 5

Čl. 14 odst. 3

Čl. 5 odst. 6 první a druhá věta

Čl. 16 první a druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 7 písm. a), b) a c)

Čl. 18 písm. a), b) a c)

Čl. 5 odst. 8 první věta

Čl. 19 první pododstavec

Čl. 5 odst. 8 druhá a třetí věta

Čl. 19 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 24 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 25 písm. a), b) a c)

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 26 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 26 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Článek 27

Čl. 6 odst. 4

Článek 28

Čl. 6 odst. 5

Článek 29

Čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 30 první a druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Článek 60

Čl. 7 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 61 první a druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. a) první věta

Čl. 32 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. a) druhá a třetí věta

Čl. 36 první a druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Článek 31

Čl. 8 odst. 1 písm. c) první pododstavec

Čl. 37 odst. 1

Čl. 8 odst. 1 písm. c) druhý pododstavec první odrážka

Čl. 37 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. c) druhý pododstavec druhá a třetí odrážka

Čl. 37 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. c) třetí pododstavec

Čl. 37 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. c) čtvrtý pododstavec

Čl. 37 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. c) pátý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. c) šestý pododstavec

Čl. 37 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. d) první a druhý pododstavec

Čl. 38 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 1 písm. e) první věta

Čl. 39 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 písm. e) druhá a třetí věta

Čl. 39 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2

Čl. 32 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1

Článek 43

Čl. 9 odst. 2 návětí

Čl. 9 odst. 2 písm. a)

Článek 45

Čl. 9 odst. 2 písm. b)

Článek 46

Čl. 9 odst. 2 písm. c) první a druhá odrážka

Čl. 52 písm. a) a b)

Čl. 9 odst. 2 písm. c) třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 52 písm. c)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) první až šestá odrážka

Čl. 56 odst. 1 písm. a) až f)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) sedmá odrážka

Čl. 56 odst. 1 písm. l)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) osmá odrážka

Čl. 56 odst. 1 písm. g)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) devátá odrážka

Čl. 56 odst. 1 písm. h)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) desátá odrážka první věta

Čl. 56 odst. 1 písm. i)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) desátá odrážka druhá věta

Čl. 24 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 písm. e) desátá odrážka třetí věta

Čl. 56 odst. 1 písm. i)

Čl. 9 odst. 2 písm. e) jedenáctá a dvanáctá odrážka

Čl. 56 odst. 1 písm. j) a k)

Čl. 9 odst. 2 písm. f)

Čl. 57 odst. 1

Čl. 9 odst. 3

Čl. 58 první a druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 58 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 9 odst. 4

Čl. 59 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 62 body 1 a 2

Čl. 10 odst. 2 první pododstavec první věta

Článek 63

Čl. 10 odst. 2 první pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 64 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 65

Čl. 10 odst. 2 třetí pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 66 písm. a), b) a c)

Čl. 10 odst. 3 první pododstavec první věta

Článek 70

Čl. 10 odst. 3 první pododstavec druhá věta

Čl. 71 odst. 1 první pododstavec

Čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 71 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 10 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 71 odst. 2

Čl. 11 část A odst. 1 písm. a)

Článek 73

Čl. 11 část A odst. 1 písm. b)

Článek 74

Čl. 11 část A odst. 1 písm. c)

Článek 75

Čl. 11 část A odst. 1 písm. d)

Článek 77

Čl. 11 část A odst. 2 písm. a)

Čl. 78 první pododstavec písm. a)

Čl. 11 část A odst. 2 písm. b) první věta

Čl. 78 první pododstavec písm. b)

Čl. 11 část A odst. 2 písm. b) druhá věta

Čl. 78 druhý pododstavec

Čl. 11 část A odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 79 první pododstavec písm. a) a b), čl. 87 písm. a) a b)

Čl. 11 část A odst. 3 písm. c) první věta

Čl. 79 první pododstavec písm. c)

Čl. 11 část A odst. 3 písm. c) druhá věta

Čl. 79 druhý pododstavec

Čl. 11 část A odst. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 81 první a druhý pododstavec

Čl. 11 část A odst. 5

Článek 82

Čl. 11 část A odst. 6 první pododstavec první a druhá věta

Čl. 80 odst. 1 první pododstavec

Čl. 11 část A odst. 6 první pododstavec třetí věta

Čl. 80 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 11 část A odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 80 odst. 1 první pododstavec

Čl. 11 část A odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 80 odst. 2

Čl. 11 část A odst. 6 čtvrtý pododstavec

Čl. 80 odst. 3

Čl. 11 část A odst. 7 první a druhý pododstavec

Čl. 72 první a druhý pododstavec

Čl. 11 část B odst. 1

Článek 85

Čl. 11 část B odst. 3 písm. a)

Čl. 86 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 část B odst. 3 písm. b) první pododstavec

Čl. 86 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 část B odst. 3 písm. b) druhý pododstavec

Čl. 86 odst. 2

Čl. 11 část B odst. 3 písm. b) třetí pododstavec

Čl. 86 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 část B odst. 4

Článek 87

Čl. 11 část B odst. 5

Článek 88

Čl. 11 část B odst. 6 první a druhý pododstavec

Čl. 89 první a druhý pododstavec

Čl. 11 část C odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 90 odst. 1 a 2

Čl. 11 část C odst. 2 první pododstavec

Čl. 91 odst. 1

Čl. 11 část C odst. 2 druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 91 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 11 část C odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 92 písm. a) a b)

Čl. 12 odst. 1

Čl. 93 první pododstavec

Čl. 12 odst. 1 písm. a)

Čl. 93 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 12 odst. 1 písm. b)

Článek 93 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 12 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 95 první a druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3 písm. a) první pododstavec první věta

Článek 96

Čl. 12 odst. 3 písm. a) první pododstavec druhá věta

Čl. 97 odst. 1

Čl. 12 odst. 3 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 97 odst. 2

Čl. 12 odst. 3 písm. a) třetí pododstavec první věta

Čl. 98 odst. 1

Čl. 12 odst. 3 písm. a) třetí pododstavec druhá věta

Čl. 98 odst. 2 první pododstavec,čl. 99 odst. 1

Čl. 12 odst. 3 písm. a) čtvrtý pododstavec

Čl. 98 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3 písm. b) první věta

Čl. 102 první pododstavec

Čl. 12 odst. 3 písm. b) druhá, třetí a čtvrtá věta

Čl. 102 druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 3 písm. c) první pododstavec

Čl. 103 odst. 1

Čl. 12 odst. 3 písm. c) druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 103 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 12 odst. 4 první pododstavec

Čl. 99 odst. 2

Čl. 12 odst. 4 druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 100 první a druhý pododstavec

Čl. 12 odst. 4 třetí pododstavec

Článek 101

Čl. 12 odst. 5

Čl. 94 odst. 2

Čl. 12 odst. 6

Článek 105

Čl. 13 část A odst. 1 návětí

Článek 131

Čl. 13 část A odst. 1 písm. a) až n)

Čl. 132 odst. 1 písm. a) až n)

Čl. 13 část A odst. 1 písm. o) první věta

Čl. 132 odst. 1 písm. o)

Čl. 13 část A odst. 1 písm. o) druhá věta

Čl. 132 odst. 2

Čl. 13 část A odst. 1 písm. p) a q)

Čl. 132 odst. 1 písm. p) a q)

Čl. 13 část A odst. 2 písm. a) první až čtvrtá odrážka

Čl. 133 první pododstavec písm. a) až d)

Čl. 13 část A odst. 2 písm. b) první a druhá odrážka

Čl. 134 písm. a) a b)

Čl. 13 část B návětí

Článek 131

Čl. 13 část B písm. a)

Čl. 135 odst. 1 písm. a)

Čl. 13 část B písm. b) první pododstavec

Čl. 135 odst. 1 písm. l)

Čl. 13 část B písm. b) první pododstavec body 1 až 4

Čl. 135 odst. 2 první pododstavec písm. a) až d)

Čl. 13 část B písm. b) druhý pododstavec

Čl. 135 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 13 část B písm. c)

Čl. 136 písm. a) a b)

Čl. 13 část B písm. d)

Čl. 13 část B písm. d) body 1 až 5

Čl. 135 odst. 1 písm. b) až f)

Čl. 13 část B písm. d) body 1 až 5 první a druhá odrážka

Čl. 135 odst. 1 písm. f)

Čl. 13 část B písm. d) bod 6

Čl. 135 odst. 1 písm. g)

Čl. 13 část B písm. e) až h)

Čl. 135 odst. 1 písm. h) až k)

Čl. 13 část C první pododstavec písm. a)

Čl. 137 odst. 1 písm. d)

Čl. 13 část C první pododstavec písm. b)

Čl. 137 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 13 část C druhý pododstavec

Čl. 137 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 1 návětí

Článek 131

Čl. 14 odst. 1 písm. a)

Čl. 140 písm. a)

Čl. 14 odst. 1 písm. d) první a druhý pododstavec

Čl. 143 písm. b) a c)

Čl. 14 odst. 1 písm. e)

Čl. 143 písm. e)

Čl. 14 odst. 1 písm. g) první až čtvrtá odrážka

Čl. 143 písm. f) až i)

Čl. 14 odst. 1 písm. h)

Čl. 143 písm. j)

Čl. 14 odst. 1 písm. i)

Článek 144

Čl. 14 odst. 1 písm. j)

Čl. 143 písm. k)

Čl. 14 odst. 1 písm. k)

Čl. 143 písm. l)

Čl. 14 odst. 2 první pododstavec

Čl. 145 odst. 1

Čl. 14 odst. 2 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 145 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 14 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 145 odst. 3

Článek 15 návětí

Článek 131

Čl. 15 bod 1

Čl. 146 odst. 1 písm. a)

Čl. 15 bod 2 první pododstavec

Čl. 146 odst. 1 písm. b)

Čl. 15 bod 2 druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 147 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 15 bod 2 druhý pododstavec třetí odrážka první část věty

Čl. 147 odst. 1 první pododstavec písm. c)

Čl. 15 bod 2 druhý pododstavec třetí odrážka druhá část věty

Čl. 147 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 15 bod 2 třetí pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 147 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 15 bod 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 147 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 15 bod 3 Čl.

146 odst. 1 písm. d)

Čl. 15 bod 4 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 148 písm. a)

Čl. 15 bod 4 první pododstavec písm. c)

Čl. 148 písm. b)

Čl. 15 bod 4, druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 150 odst. 1 a 2

Čl. 15 bod 5

Čl. 148 písm. c)

Čl. 15 bod 6

Čl. 148 písm. f)

Čl. 15 bod 7

Čl. 148 písm. e)

Čl. 15 bod 8

Čl. 148 písm. d)

Čl. 15 bod 9

Čl. 148 písm. g)

Čl. 15 bod 10 první pododstavec první až čtvrtá odrážka

Čl. 151 odst. 1 první pododstavec

písm. a) až d)

 

Čl. 15 bod 10 druhý pododstavec

Čl. 151 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 15 bod 10 třetí pododstavec

Čl. 151 odst. 2

Čl. 15 bod 11

Článek 152

Čl. 15 bod 12 první věta

Čl. 146 odst. 1 písm. c)

Čl. 15 bod 12 druhá věta

Čl. 146 odst. 2

Čl. 15 bod 13

Čl. 146 odst. 1 písm. e)

Čl. 15 bod 14 první a druhý pododstavec

Čl. 153 první a druhý pododstavec

Čl. 15 bod 15

Článek 149

Čl. 16 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 164 odst. 1

Čl. 16 odst. 3

Článek 166

Čl. 17 odst. 1

Článek 167

Čl. 17 odst. 2, 3 a 4

Čl. 17 odst. 5 první a druhý pododstavec

Čl. 173 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 5 třetí pododstavec písm. a) až e)

Čl. 173 odst. 2 písm. a) až e)

Čl. 17 odst. 6

Článek 176

Čl. 17 odst. 7 první a druhá věta

Čl. 177 první a druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 1

Čl. 18 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 179 první a druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 3

Článek 180

Čl. 18 odst. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 183 první a druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 174 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka první věta

Čl. 174 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka druhá věta

Čl. 174 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 175 odst. 1

Čl. 19 odst. 2 první věta

Čl. 174 odst. 2 písm. a)

Čl. 19 odst. 2 druhá věta

Čl. 174 odst. 2 písm. b) a c)

Čl. 19 odst. 2 třetí věta

Čl. 174 odst. 3

Čl. 19 odst. 3 první pododstavec první a druhá věta

Čl. 175 odst. 2 první pododstavec

Čl. 19 odst. 3 první pododstavec třetí věta

Čl. 175 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 175 odst. 3

Čl. 20 odst. 1 návětí

Článek 186

Čl. 20 odst. 1 písm. a)

Článek 184

Čl. 20 odst. 1 písm. b) první část první věty

Čl. 185 odst. 1

Čl. 20 odst. 1 písm. b) druhá část první věty

Čl. 185 odst. 2 první pododstavec

Čl. 20 odst. 1 písm. b) druhá věta

Čl. 185 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec první věta

Čl. 187 odst. 1 první pododstavec

Čl. 20 odst. 2 první pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 187 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 2 druhý a třetí pododstavec

Čl. 187 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 20 odst. 3 první pododstavec první věta

Čl. 188 odst. 1 první pododstavec

Čl. 20 odst. 3 první pododstavec druhá věta

Čl. 188 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Čl. 20 odst. 3 první pododstavec třetí věta

Čl. 188 odst. 2

Čl. 20 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 188 odst. 2

Čl. 20 odst. 4 první pododstavec první až čtvrtá odrážka

Čl. 189 písm. a) až d)

Čl. 20 odst. 4 druhý pododstavec

Článek 190

Čl. 20 odst. 5

Článek 191

Čl. 20 odst. 6

Článek 192

Článek 21

Článek 22

Článek 22a

Článek 249

Čl. 23 první pododstavec

Čl. 211 první pododstavec, článek 260

Čl. 23 druhý pododstavec

Čl. 211 druhý pododstavec

Čl. 24 odst. 1

Článek 281

Čl. 24 odst. 2 návětí

Článek 292

Čl. 24 odst. 2 písm. a) první pododstavec

Čl. 284 odst. 1

Čl. 24 odst. 2 písm. a) druhý a třetí pododstavec

Čl. 284 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 24 odst. 2 písm. b) první a druhá věta

Čl. 285 první a druhý pododstavec

Čl. 24 odst. 2 písm. c)

Článek 286

Čl. 24 odst. 3 první pododstavec

Článek 282

Čl. 24 odst. 3 druhý pododstavec první věta

Čl. 283 odst. 2

Čl. 24 odst. 3 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 283 odst. 1 písm. a)

Čl. 24 odst. 4 první pododstavec

Čl. 288 první pododstavec body 1 až 4

Čl. 24 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 288 druhý pododstavec

Čl. 24 odst. 5

Článek 289

Čl. 24 odst. 6

Článek 290

Čl. 24 odst. 7

Článek 291

Čl. 24 odst. 8 písm. a), b) a c)

Čl. 293 body 1, 2 a 3

Čl. 24 odst. 9

Článek 294

Čl. 24a první pododstavec první až desátá odrážka

Čl. 287 body 7 až 16

Čl. 25 odst. 1

Čl. 296 odst. 1

Čl. 25 odst. 2 první až osmá odrážka

Čl. 296 odst. 1 body 1 až 8

Čl. 25 odst. 3 první pododstavec první věta

Čl. 297 první pododstavec první věta a druhý pododstavec

Čl. 25 odst. 3 první pododstavec druhá věta

Čl. 298 první pododstavec

Čl. 25 odst. 3 první pododstavec třetí věta

Článek 299

Čl. 25 odst. 3 první pododstavec čtvrtá a pátá věta

Čl. 298 druhý pododstavec

Čl. 25 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 297 první pododstavec druhá věta

Čl. 25 odst. 4 první pododstavec

Čl. 272 odst. 1 první pododstavec písm. e)

Čl. 25 odst. 5 a 6

Čl. 25 odst. 7

Článek 304

Čl. 25 odst. 8

Čl. 301 odst. 2

Čl. 25 odst. 9

Čl. 296 odst. 2

Čl. 25 odst. 10

Čl. 296 odst. 3

Čl. 25 odst. 11 a 12

Čl. 26 odst. 1 první a druhá věta

Čl. 306 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 26 odst. 1 třetí věta

Čl. 306 odst. 2

Čl. 26 odst. 2 první a druhá věta

Čl. 307 první a druhý pododstavec

Čl. 26 odst. 2 třetí věta

Článek 308

Čl. 26 odst. 3 první a druhá věta

Čl. 309 první a druhý pododstavec

Čl. 26 odst. 4

Článek 310

Čl. 26a část A písm. a) první pododstavec

Čl. 311 odst. 1 bod 2

Čl. 26a část A písm. a) druhý pododstavec

Čl. 311 odst. 2

Čl. 26a část A písm. b) a c)

Čl. 311 odst. 1 body 3 a 4

Čl. 26a část A písm. d)

Čl. 311 odst. 1 bod 1

Čl. 26a část A písm. e) a f)

Čl. 311 odst. 1 body 5 a 6

Čl. 26a část A písm. g) úvodní slova

Čl. 311 odst. 1 bod 7

Čl. 26a část A písm. g) první a druhá odrážka

Čl. 311 odst. 3

Čl. 26a část B odst. 1

Čl. 313 odst. 1

Čl. 26a část B odst. 2

Článek 314

Čl. 26a část B odst. 2 první až čtvrtá odrážka

Čl. 314 písm. a) až d)

Čl. 26a část B odst. 3 první pododstavec první a druhá věta

Čl. 315 první a druhý pododstavec

Čl. 26a část B odst. 3 druhý pododstavec

Článek 312

Čl. 26a část B odst. 3 druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 312 body 1 a 2

Čl. 26a část B odst. 4 první pododstavec

Čl. 316 odst. 1

Čl. 26a část B odst. 4 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 316 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 26a část B odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 316 odst. 2

Čl. 26a část B odst. 4 třetí pododstavec první a druhá věta

Čl. 317 první a druhý pododstavec

Čl. 26a část B odst. 5

Článek 321

Čl. 26a část B odst. 6

Článek 323

Čl. 26a část B odst. 7

Článek 322

Čl. 26a část B odst. 7 písm. a), b) a c)

Čl. 322 písm. a), b) a c)

Čl. 26a část B odst. 8

Článek 324

Čl. 26a část B odst. 9

Článek 325

Čl. 26a část B odst. 10 první a druhý pododstavec

Čl. 318 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 26a část B odst. 10 třetí pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 318 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 26a část B odst. 10 čtvrtý pododstavec

Čl. 318 odst. 3

Čl. 26a část B odst. 11 první pododstavec

Článek 319

Čl. 26a část B odst. 11 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 320 odst. 1 první pododstavec

Čl. 26a část B odst. 11 druhý pododstavec písm. b) a c)

Čl. 320 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 26a část B odst. 11 třetí pododstavec

Čl. 320 odst. 2

Čl. 26a část C odst. 1 návětí

Čl. 333 odst. 1, článek 334

Čl. 26a část C odst. 1 první až čtvrtá odrážka

Čl. 334 písm. a) až d)

Čl. 26a část C odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 336 písm. a) a b)

Čl. 26a část C odst. 3

Článek 337

Čl. 26a část C odst. 4 první pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 339 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 26a část C odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 339 druhý pododstavec

Čl. 26a část C odst. 5 první a druhý pododstavec

Čl. 340 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 26a část C odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 340 odst. 2

Čl. 26a část C odst. 6 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 338 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 26a část C odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 338 druhý pododstavec

Čl. 26a část C odst. 7

Článek 335

Čl. 26a část D návětí

Čl. 26a část D písm. a)

Čl. 313 odst. 2, čl. 333 odst. 2

Čl. 26a část D písm. b)

Čl. 4 písm. a) a c)

Čl. 26a část D písm. c)

Článek 35, čl. 139 odst. 3 první pododstavec

Čl. 26b část A první pododstavec bod i) první věta

Čl. 344 odst. 1 bod 1

Čl. 26b část A první pododstavec bod i) druhá věta

Čl. 344 odst. 2

Čl. 26b část A první pododstavec bod ii) první až čtvrtá odrážka

Čl. 344 odst. 1 bod 2

Čl. 26b část A druhý pododstavec

Čl. 344 odst. 3

Čl. 26b část A třetí pododstavec

Článek 345

Čl. 26b část B první pododstavec

Článek 346

Čl. 26b část B druhý pododstavec

Článek 347

Čl. 26b část C první pododstavec

Článek 348

Čl. 26b část C druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 349 odst. 1 a 2

Čl. 26b část C třetí pododstavec

Článek 350

Čl. 26b část C čtvrtý pododstavec

Článek 351

Čl. 26b část D odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 354 písm. a), b) a c)

Čl. 26b část D odst. 2

Článek 355

Čl. 26b část E první a druhý pododstavec

Čl. 356 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 26b část E třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 356 odst. 2 a 3

Čl. 26b část F první věta

Čl. 198 odst. 2 a 3

Čl. 26b část F druhá věta

Články 208 a 255

Čl. 26b část G odst. 1 první pododstavec

Článek 352

Čl. 26b část G odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 26b část G odst. 2 písm. a)

Článek 353

Čl. 26b část G odst. 2 písm. b) první a druhá věta

Čl. 198 odst. 1 a 2

Čl. 26c část A písm. a) až e)

Čl. 358 body 1 až 5

Čl. 26c část B odst. 1

Článek 359

Čl. 26c část B odst. 2 první pododstavec

Článek 360

Čl. 26c část B odst. 2 druhý pododstavec první část první věty

Čl. 361 odst. 1

Čl. 26c část B odst. 2 druhý pododstavec druhá část první věty

Čl. 361 odst. 1 písm. a) až e)

Čl. 26c část B odst. 2 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 361 odst. 2

Čl. 26c část B odst. 3 první a druhý pododstavec

Článek 362

Čl. 26c část B odst. 4 písm. a) až d)

Čl. 363 písm. a) až d)

Čl. 26c část B odst. 5 první pododstavec

Článek 364

Čl. 26c část B odst. 5 druhý pododstavec

Článek 365

Čl. 26c část B odst. 6 první věta

Čl. 366 odst. 1 první pododstavec

Čl. 26c část B odst. 6 druhá a třetí věta

Čl. 366 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 26c část B odst. 6 čtvrtá věta

Čl. 366 odst. 2

Čl. 26c část B odst. 7 první věta

Čl. 367 první pododstavec

Čl. 26c část B odst. 7 druhá a třetí věta

Čl. 367 druhý pododstavec

Čl. 26c část B odst. 8

Článek 368

Čl. 26c část B odst. 9 první věta

Čl. 369 odst. 1

Čl. 26c část B odst. 9 druhá a třetí věta

Čl. 369 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 26c část B odst. 10

Čl. 204 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 27 odst. 1 první a druhá věta

Čl. 395 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 27 odst. 2 první a druhá věta

Čl. 395 odst. 2 první pododstavec

Čl. 27 odst. 2 třetí věta

Čl. 395 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 27 odst. 3 a 4

Čl. 395 odst. 3 a 4

Čl. 27 odst. 5

Článek 394

Čl. 28 odst. 1 a 1a

Čl. 28 odst. 2 úvodní věta

Článek 109

Čl. 28 odst. 2 písm. a) první pododstavec

Čl. 110 první a druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. a) třetí pododstavec první věta

Čl. 112 první pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. a) třetí pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 112 druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. b)

Článek 113

Čl. 28 odst. 2 písm. c) první a druhá věta

Čl. 114 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. c) třetí věta

Čl. 114 odst. 2

Čl. 28 odst. 2 písm. d)

Článek 115

Čl. 28 odst. 2 písm. e) první a druhý pododstavec

Čl. 118 první a druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. f)

Článek 120

Čl. 28 odst. 2 písm. g)

Čl. 28 odst. 2 písm. h) první a druhý pododstavec

Čl. 121 první a druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 písm. i)

Článek 122

Čl. 28 odst. 2 písm. j)

Čl. 117 odst. 2

Čl. 28 odst. 2 písm. k)

Článek 116

Čl. 28 odst. 3 písm. a)

Článek 370

Čl. 28 odst. 3 písm. b)

Článek 371

Čl. 28 odst. 3 písm. c)

Článek 391

Čl. 28 odst. 3 písm. d)

Článek 372

Čl. 28 odst. 3 písm. e)

Článek 373

Čl. 28 odst. 3 písm. f)

Článek 392

Čl. 28 odst. 3 písm. g)

Článek 374

Čl. 28 odst. 3a

Článek 376

Čl. 28 odst. 4 a 5

Čl. 393 odst. 1 a 2

Čl. 28 odst. 6 první pododstavec první věta

Čl. 106 první a druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 6 první pododstavec druhá věta

Čl. 106 třetí pododstavec

Čl. 28 odst. 6 druhý pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 107 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 28 odst. 6 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 107 druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 107 druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 6 čtvrtý pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 108 písm. a), b) a c)

Čl. 28 odst. 6 pátý a šestý pododstavec

Čl. 28a odst. 1 návětí

Čl. 2 odst. 1

Čl. 28a odst. 1 písm. a) první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 28a odst. 1 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1

Čl. 28a odst. 1 písm. a) třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 28a odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 28a odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) bod iii)

Čl. 28a odst. 1a písm. a)

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 28a odst. 1a písm. b) první pododstavec první odrážka

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 28a odst. 1a písm. b) první pododstavec druhá a třetí odrážka

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 28a odst. 1a písm. b) druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 28a odst. 2 návětí

Čl. 28a odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. a) body i), ii) a iii)

Čl. 28a odst. 2 písm. b) první pododstavec

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 28a odst. 2 písm. b) první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 2 odst. 2 písm. b) body i), ii) a iii)

Čl. 28a odst. 2 písm. b) druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 28a odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 20 první a druhý pododstavec

Čl. 28a odst. 4 první pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 28a odst. 4 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 172 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 28a odst. 4 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 172 odst. 1 první pododstavec

Čl. 28a odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 172 odst. 2

Čl. 28a odst. 5 písm. b) první pododstavec

Čl. 17 odst. 1 první pododstavec

Čl. 28a odst. 5 písm. b) druhý pododstavec návětí

Čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 2

Čl. 28a odst. 5 písm. b) druhý pododstavec první odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 28a odst. 5 písm. b) druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. c)

Čl. 28a odst. 5 písm. b) druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. e)

Čl. 28a odst. 5 písm. b) druhý pododstavec pátá, šestá a sedmá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. f), g) a h)

Čl. 28a odst. 5 písm. b) druhý pododstavec osmá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. d)

Čl. 28a odst. 5 písm. b) třetí pododstavec

Čl. 17 odst. 3

Čl. 28a odst. 6 první pododstavec

Článek 21

Čl. 28a odst. 6 druhý pododstavec

Článek 22

Čl. 28a odst. 7

Článek 23

Čl. 28b část A odst. 1

Článek 40

Čl. 28b část A odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 41 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část A odst. 2 třetí pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 42 písm. a) a b)

Čl. 28b část B odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 33 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 28b část B odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 33 odst. 2

Čl. 28b část B odst. 2 první pododstavec

Čl. 34 odst. 1 písm. a)

Čl. 28b část B odst. 2 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 34 odst. 1 písm. b) a c)

Čl. 28b část B odst. 2 druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 34 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část B odst. 2 třetí pododstavec první věta

Čl. 34 odst. 3

Čl. 28b část B odst. 2 třetí pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 28b část B odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 34 odst. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část C odst. 1 první odrážka první pododstavec

Čl. 48 první pododstavec

Čl. 28b část C odst. 1 první odrážka druhý pododstavec

Článek 49

Čl. 28b část C odst. 1 druhá a třetí odrážka

Čl. 48 druhý a třetí pododstavec

Čl. 28b část C odst. 2 a 3

Čl. 47 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část C odst. 4

Článek 51

Čl. 28b část D

Článek 53

Čl. 28b část E odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 50 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část E odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 54 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část E odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 44 první a druhý pododstavec

Čl. 28b část F první a druhý pododstavec

Čl. 55 první a druhý pododstavec

Článek 28c část A návětí

Článek 131

Čl. 28c část A písm. a) první pododstavec

Čl. 138 odst. 1

Čl. 28c část A písm. a) druhý pododstavec

Čl. 139 odst. 1 první a druhý pododstavec

Čl. 28c část A písm. b)

Čl. 138 odst. 2 písm. a)

Čl. 28c část A písm. c) první pododstavec

Čl. 138 odst. 2 písm. b)

Čl. 28c část A písm. c) druhý pododstavec

Čl. 139 odst. 2

Čl. 28c část A písm. d)

Čl. 138 odst. 2 písm. c)

Článek 28c část B návětí

Článek 131

Čl. 28c část B písm. a), b) a c)

Čl. 140 písm. a), b) a c)

Čl. 28c část C

Článek 142

Čl. 28c část D první pododstavec

Čl. 143 písm. d)

Čl. 28c část D druhý pododstavec

Článek 131

Čl. 28c část E bod 1 první odrážka, nahrazující čl. 16 odst. 1

 

— odst. 1 první pododstavec

Článek 155

— odst. 1 první pododstavec bod A

Čl. 157 odst. 1 písm. a)

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 156 odst. 1 písm. a), b) a c)

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. d) první a druhá odrážka

Čl. 156 odst. 1 písm. d) a e)

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. e) první pododstavec

Čl. 157 odst. 1 písm. b)

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. e) druhý pododstavec první odrážka

Článek 154

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. e) druhý pododstavec druhá odrážka první věta

Článek 154

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. e) druhý pododstavec druhá odrážka druhá věta

Čl. 157 odst. 2

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. e) třetí pododstavec první odrážka

— odst. 1 první pododstavec bod B první pododstavec písm. e) třetí pododstavec druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 158 odst. 1 písm. a), b) a c)

— odst. 1 první pododstavec bod B druhý pododstavec

Čl. 156 odst. 2

— odst. 1 první pododstavec bod C

Článek 159

— odst. 1 první pododstavec bod D první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 160 odst. 1 písm. a) a b)

— odst. 1 první pododstavec bod D druhý pododstavec

Čl. 160 odst. 2

— odst. 1 první pododstavec bod E první a druhá odrážka

Čl. 160 písm. a) a b)

— odst. 1 druhý pododstavec

Článek 202

— odst. 1 třetí pododstavec

Článek 163

Čl. 28c část E bod 1 druhá odrážka, vkládající odstavec 1a do článku 16

 

— odstavec 1a

Článek 162

Čl. 28c část E bod 2 první odrážka, doplňující čl. 16 odst. 2

 

— odst. 2 první pododstavec

Čl. 164 odst. 1

Čl. 28c část E bod 2 druhá odrážka, vkládající druhý a třetí pododstavec do čl. 16 odst. 2

 

— odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 164 odst. 2

— odst. 2 třetí pododstavec

Článek 165

Čl. 28c část E bod 3 první až pátá odrážka

Čl. 141 písm. a) až e)

Čl. 28d odst. 1 první a druhá věta

Čl. 68 první a druhý pododstavec

Čl. 28d odst. 2 a 3

Čl. 69 odst. 1 a 2

Čl. 28d odst. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 67 odst. 1 a 2

Čl. 28e odst. 1 první pododstavec

Článek 83

Čl. 28e odst. 1 druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 84 odst. 1 a 2

Čl. 28e odst. 2

Článek 76

Čl. 28e odst. 3

Čl. 93 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 28e odst. 4

Čl. 94 odst. 1

Čl. 28f bod 1, nahrazující čl. 17 odst. 2, 3 a 4

 

— odst. 2 písm. a)

Čl. 168 písm. a)

— odst. 2 písm. b)

Čl. 168 písm. e)

— odst. 2 písm. c)

Čl. 168 písm. b) a d)

— odst. 2 písm. d)

Čl. 168 písm. c)

— odst. 3 písm. a), b) a c)

Čl. 169 písm. a), b) a c), čl. 170 písm. a) a b)

— odst. 4 první pododstavec první odrážka

Čl. 171 odst. 1 první pododstavec

— odst. 4 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 171 odst. 2 první pododstavec

— odst. 4 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 171 odst. 1 druhý pododstavec

— odst. 4 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 171 odst. 2 druhý pododstavec

— odst. 4 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 171 odst. 3

Čl. 28f bod 2, nahrazující čl. 18 odst. 1

 

— odst. 1 písm. a)

Čl. 178 písm. a)

— odst. 1 písm. b)

Čl. 178 písm. e)

— odst. 1 písm. c)

Čl. 178 písm. b) a d)

— odst. 1 písm. d)

Čl. 178 písm. f)

— odst. 1 písm. e)

Čl. 178 písm. c)

Čl. 28f bod 3, vkládající odstavec 3a do článku 18

 

— odst. 3a první část věty

Článek 181

— odst. 3a druhá část věty

Článek 182

Článek 28g, nahrazující článek 21

 

— odst. 1 písm. a) první pododstavec

Článek 193

— odst. 1 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 194 odst. 1 a 2

— odst. 1 písm. b)

Článek 196

— odst. 1 písm. c) první pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 197 odst. 1 písm. a), b) a c)

— odst. 1 písm. c) druhý pododstavec

Čl. 197 odst. 2

— odst. 1 písm. d)

Článek 203

— odst. 1 písm. e)

Článek 200

— odst. 1 písm. f)

Článek 195

— odstavec 2

— odst. 2 písm. a) první věta

Čl. 204 odst. 1 první pododstavec

— odst. 2 písm. a) druhá věta

Čl. 204 odst. 2

— odst. 2 písm. b)

Čl. 204 odst. 1 druhý pododstavec

— odst. 2 písm. c) první pododstavec

Čl. 199 odst. 1 písm. a) až g)

— odst. 2 písm. c) druhý, třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 199 odst. 2, 3 a 4

— odstavec 3

Článek 205

— odstavec 4

Článek 201

Článek 28h, nahrazující článek 22

 

— odst. 1 písm. a) první a druhá věta

Čl. 213 odst. 1 první a druhý pododstavec

— odst. 1 písm. b)

Čl. 213 odst. 2

— odst. 1 písm. c) první odrážka první věta

Čl. 214 odst. 1 písm. a)

— odst. 1 písm. c) první odrážka druhá věta

Čl. 214 odst. 2

— odst. 1 písm. c) druhá a třetí odrážka

Čl. 214 odst. 1 písm. b) a c)

— odst. 1 písm. d) první a druhá věta

Čl. 215 první a druhý pododstavec

— odst. 1 písm. e)

Článek 216

— odst. 2 písm. a)

Článek 242

— odst. 2 písm. b) první a druhá odrážka

Čl. 243 odst. 1 a 2

— odst. 3 písm. a) první pododstavec první věta

Čl. 220 bod 1

— odst. 3 písm. a) první pododstavec druhá věta

Čl. 220 body 2 a 3

— odst. 3 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 220 body 4 a 5

— odst. 3 písm. a) třetí pododstavec první a druhá věta

Čl. 221 odst. 1 první a druhý pododstavec

— odst. 3 písm. a) čtvrtý pododstavec

Čl. 221 odst. 2

— odst. 3 písm. a) pátý pododstavec první věta

Článek 219

— odst. 3 písm. a) pátý pododstavec druhá věta

Článek 228

— odst. 3 písm. a) šestý pododstavec

Článek 222

— odst. 3 písm. a) sedmý pododstavec

Článek 223

— odst. 3 písm. a) osmý pododstavec první a druhá věta

Čl. 224 odst. 1 a 2

— odst. 3 písm. a) devátý pododstavec první a druhá věta

Čl. 224 odst. 3 první pododstavec

— odst. 3 písm. a) devátý pododstavec třetí věta

Čl. 224 odst. 3 druhý pododstavec

— odst. 3 písm. a) desátý pododstavec

Článek 225

— odst. 3 písm. b) první pododstavec první až dvanáctá odrážka

Čl. 226 body 1 až 12

— odst. 3 písm. b) první pododstavec třináctá odrážka

Čl. 226 body 13 a 14

— odst. 3 písm. b) první pododstavec čtrnáctá odrážka

Čl. 226 bod 15

— odst. 3 písm. b) druhý pododstavec

Článek 227

— odst. 3 písm. b) třetí pododstavec

Článek 229

— odst. 3 písm. b) čtvrtý pododstavec

Článek 230

— odst. 3 písm. b) pátý pododstavec

Článek 231

— odst. 3 písm. c) první pododstavec

Článek 232

— odst. 3 písm. c) druhý pododstavec návětí

Čl. 233 odst. 1 první pododstavec

— odst. 3 písm. c) druhý pododstavec první odrážka první věta

Čl. 233 odst. 1 první pododstavec písm. a)

— odst. 3 písm. c) druhý pododstavec první odrážka druhá věta

Čl. 233 odst. 2

— odst. 3 písm. c) druhý pododstavec druhá odrážka první věta

Čl. 233 odst. 1 první pododstavec písm. b)

— odst. 3 písm. c) druhý pododstavec druhá odrážka druhá věta

Čl. 233 odst. 3

— odst. 3 písm. c) třetí pododstavec první věta

Čl. 233 odst. 1 druhý pododstavec

— odst. 3 písm. c) třetí pododstavec druhá věta

Článek 237

— odst. 3 písm. c) čtvrtý pododstavec první a druhá věta

Článek 234

— odst. 3 písm. c) pátý pododstavec

Článek 235

— odst. 3 písm. c) šestý pododstavec

Článek 236

— odst. 3 písm. d) první pododstavec

Článek 244

— odst. 3 písm. d) druhý pododstavec první věta

Čl. 245 odst. 1

— odst. 3 písm. d) druhý pododstavec druhá a třetí věta

Čl. 245 odst. 2 první a druhý pododstavec

— odst. 3 písm. d) třetí pododstavec první a druhá věta

Čl. 246 první a druhý pododstavec

— odst. 3 písm. d) čtvrtý, pátý a šestý pododstavec

Čl. 247 odst. 1, 2 a 3

— odst. 3 písm. d) sedmý pododstavec

Článek 248

— odst. 3 písm. e) první pododstavec

Článek 217, článek 241

— odst. 3 písm. e) druhý pododstavec

Článek 218

— odst. 4 písm. a) první a druhá věta

Čl. 252 odst. 1

— odst. 4 písm. a) třetí a čtvrtá věta

Čl. 252 odst. 2 první a druhý pododstavec

— odst. 4 písm. a) pátá věta

Čl. 250 odst. 2

— odst. 4 písm. b)

Čl. 250 odst. 1

— odst. 4 písm. c) první odrážka první a druhý pododstavec

Čl. 251 písm. a) a b)

— odst. 4 písm. c) druhá odrážka první pododstavec

Čl. 251 písm. c)

— odst. 4 písm. c) druhá odrážka druhý pododstavec

Čl. 251 písm. d) a e)

— odstavec 5

Článek 206

— odst. 6 písm. a) první a druhá věta

Čl. 261 odst. 1

— odst. 6 písm. a) třetí věta

Čl. 261 odst. 2

— odst. 6 písm. b) první pododstavec

Článek 262

— odst. 6 písm. b) druhý pododstavec první věta

Čl. 263 odst. 1 první pododstavec

— odst. 6 písm. b) druhý pododstavec druhá věta

Čl. 263 odst. 2

— odst. 6 písm. b) třetí pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 264 odst. 1 písm. a) a b)

— odst. 6 písm. b) třetí pododstavec třetí odrážka první věta

Čl. 264 odst. 1 písm. d)

— odst. 6 písm. b) třetí pododstavec třetí odrážka druhá věta

Čl. 264 odst. 2 první pododstavec

— odst. 6 písm. b) čtvrtý pododstavec první odrážka

Čl. 264 odst. 1 písm. c) a e)

— odst. 6 písm. b) čtvrtý pododstavec druhá odrážka první věta

Čl. 264 odst. 1 písm. f)

— odst. 6 písm. b) čtvrtý pododstavec druhá odrážka druhá věta

Čl. 264 odst. 2 druhý pododstavec

— odst. 6 písm. b) pátý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 265 odst. 1 písm. a) a b)

— odst. 6 písm. b) pátý pododstavec třetí odrážka první věta

Čl. 265 odst. 1 písm. c)

— odst. 6 písm. b) pátý pododstavec třetí odrážka druhá věta

Čl. 265 odst. 2

— odst. 6 písm. c) první odrážka

Čl. 263 odst. 1 druhý pododstavec

— odst. 6 písm. c) druhá odrážka

Článek 266

— odst. 6 písm. d)

Článek 254

— odst. 6 písm. e) první pododstavec

Článek 268

— odst. 6 písm. e) druhý pododstavec

Článek 259

— odst. 7 první část věty

Čl. 207 první pododstavec, článek 256, článek 267

— odst. 7 druhá část věty

Čl. 207 druhý pododstavec

— odst. 8 první a druhý pododstavec

Čl. 273 první a druhý pododstavec

— odst. 9 písm. a) první pododstavec první odrážka

Čl. 272 odst. 1 první pododstavec písm. c)

— odst. 9 písm. a) první pododstavec druhá odrážka

Čl. 272 odst. 1 první pododstavec písm. a) a d)

— odst. 9 písm. a) první pododstavec třetí odrážka

Čl. 272 odst. 1 první pododstavec

písm. b)

 

— odst. 9 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 272 odst. 1 druhý pododstavec

— odst. 9 písm. b)

Čl. 272 odst. 3

— odst. 9 písm. c)

Článek 212

— odst. 9 písm. d) první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 238 odst. 1 písm. a) a b)

— odst. 9 písm. d) druhý pododstavec první až čtvrtá odrážka

Čl. 238 odst. 2 písm. a) až d)

— odst. 9 písm. d) třetí pododstavec

Čl. 238 odst. 3

— odst. 9 písm. e) první pododstavec

Článek 239

— odst. 9 písm. e) druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 240 body 1 a 2

— odstavec 10

Článek 209, článek 257

— odstavec 11

Článek 210, článek 258

— odstavec 12 úvodní slova

Článek 269

— odst. 12 písm. a) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 270 písm. a), b) a c)

— odst. 12 písm. b) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 271 písm. a), b) a c)

Článek 28i, vkládající třetí pododstavec do čl. 24 odst. 3

 

— odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 283 odst. 1 písm. b) a c)

Čl. 28j bod 1, vkládající druhý pododstavec do čl. 25 odst. 4

 

— odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 272 odst. 2

Čl. 28j bod 2, nahrazující čl. 25 odst. 5 a 6

 

— odst. 5 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 300 body 1, 2 a 3

— odst. 5 druhý pododstavec

Článek 302

— odst. 6 písm. a) první pododstavec první věta

Čl. 301 odst. 1

— odst. 6 písm. a) první pododstavec druhá věta

Čl. 303 odst. 1

— odst. 6 písm. a) druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 303 odst. 2 písm. a), b) a c)

— odst. 6 písm. a) třetí pododstavec

Čl. 303 odst. 3

— odst. 6 písm. b)

Čl. 301 odst. 1

Čl. 28j bod 3, vkládající druhý pododstavec do čl. 25 odst. 9

 

— odst. 9 druhý pododstavec

Článek 305

Čl. 28k bod 1 první pododstavec

Čl. 28k bod 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 158 odst. 3

Čl. 28k bod 1 druhý pododstavec písm. b) a c)

Čl. 28k body 2, 3 a 4

Čl. 28k bod 5

Čl. 158 odst. 2

Čl. 28l první pododstavec

Čl. 28l druhý a třetí pododstavec

Čl. 402 odst. 1 a 2

Čl. 28l čtvrtý pododstavec

Článek 28m Čl. 399 první pododstavec

Článek 28n —

Čl. 28o odst. 1 návětí

Čl. 326 první pododstavec

Čl. 28o odst. 1 písm. a) první věta

Čl. 327 odst. 1 a 3

Čl. 28o odst. 1 písm. a) druhá věta

Čl. 327 odst. 2

Čl. 28o odst. 1 písm. b)

Článek 328

Čl. 28o odst. 1 písm. c) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 329 písm. a), b) a c)

Čl. 28o odst. 1 písm. d) první a druhý pododstavec

Čl. 330 první a druhý pododstavec

Čl. 28o odst. 1 písm. e)

Článek 332

Čl. 28o odst. 1 písm. f)

Článek 331

Čl. 28o odst. 1 písm. g)

Čl. 4 písm. b)

Čl. 28o odst. 1 písm. h)

Článek 35, čl. 139 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 28o odst. 2

Čl. 326 druhý pododstavec

Čl. 28o odst. 3

Článek 341

Čl. 28o odst. 4

Čl. 28p odst. 1 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 405 body 1, 2 a 3

Čl. 28p odst. 2

Článek 406

Čl. 28p odst. 3 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 407 písm. a) a b)

Čl. 28p odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 28p odst. 4 písm. a) až d)

Čl. 408 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 28p odst. 5 první a druhá odrážka

Čl. 408 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 28p odst. 6

Článek 409

Čl. 28p odst. 7 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 410 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 28p odst. 7 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 28p odst. 7 druhý pododstavec druhá a třetí odrážka

Čl. 410 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 29 odst. 1 až 4

Čl. 398 odst. 1 až 4

Článek 29a

Článek 397

Čl. 30 odst. 1

Čl. 396 odst. 1

Čl. 30 odst. 2 první a druhá věta

Čl. 396 odst. 2 první pododstavec

Čl. 30 odst. 2 třetí věta

Čl. 396 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 30 odst. 3 a 4

Čl. 396 odst. 3 a 4

Čl. 31 odst. 1

Čl. 31 odst. 2

Článek 400

Čl. 33 odst. 1

Článek 401

Čl. 33 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 33a odst. 1 návětí

Článek 274

Čl. 33a odst. 1 písm. a)

Článek 275

Čl. 33a odst. 1 písm. b)

Článek 276

Čl. 33a odst. 1 písm. c)

Článek 277

Čl. 33a odst. 2 návětí

Článek 278

Čl. 33a odst. 2 písm. a)

Článek 279

Čl. 33a odst. 2 písm. b)

Článek 280

Článek 34

Článek 404

Článek 35

Článek 403

Článek 36 a 37

Článek 38

Článek 414

Příloha A část I body 1 a 2

Příloha VII bod 1 písm. a) a b)

Příloha A část I bod 3

Příloha VII bod 1 písm. c) a d)

Příloha A část II body 1 až 6

Příloha VII bod 2 písm. a) až f)

Příloha A části III a IV

Příloha VII body 3 a 4

Příloha A část IV body 1 až 4

Příloha VII bod 4 písm. a) až d)

Příloha A část V

Čl. 295 odst. 2

Příloha B úvodní slova

Čl. 295 odst. 1 bod 5

Příloha B první až devátá odrážka

Příloha VIII body 1 až 9

Příloha C

Příloha D body 1 až 13

Příloha I body 1 až 13

Příloha E bod 2

Příloha X část A bod 1

Příloha E bod 7

Příloha X část A bod 2

Příloha E bod 11

Příloha X část A bod 3

Příloha E bod 15

Příloha X část A bod 4

Příloha F bod 1

Příloha X část B bod 1

Příloha F bod 2

Příloha X část B bod 2 písm. a) až j)

Příloha F body 5 až 8

Příloha X část B body 3 až 6

Příloha F bod 10

Příloha X část B bod 7

Příloha F bod 12

Příloha X část B bod 8

Příloha F bod 16

Příloha X část B bod 9

Příloha F bod 17 první a druhý pododstavec

Příloha X část B bod 10

Příloha F bod 23

Příloha X část B bod 11

Příloha F bod 25

Příloha X část B bod 12

Příloha F bod 27

Příloha X část B bod 13

Příloha G body 1 a 2

Článek 391

Příloha H první pododstavec

Čl. 98 odst. 3

Příloha H druhý pododstavec úvodní věta

Příloha H druhý pododstavec body 1 až 6

Příloha III body 1 až 6

Příloha H druhý pododstavec bod 7 první a druhý pododstavec

Příloha III body 7 a 8

Příloha H druhý pododstavec body 8 až 17

Příloha III body 9 až 18

Příloha I návětí

Příloha I písm. a) první až sedmá odrážka

Příloha IX část A body 1 až 7

Příloha I písm. b) první a druhá odrážka

Příloha IX část B body 1 a 2

Příloha I písm. c)

Příloha IX část C

Příloha J úvodní slova

Příloha V úvodní slova

Příloha J

Příloha V body 1 až 25

Příloha K bod 1 první, druhá a třetí odrážka

Příloha IV bod 1 písm. a), b) a c)

Příloha K body 2 až 5

Příloha IV body 2 až 5

Příloha L první pododstavec body 1 až 5

Příloha II body 1 až 5

Příloha L druhý pododstavec

Čl. 56 odst. 2

Příloha M písm. a) až f)

Příloha VI body 1 až 6

 

Pozměňující směrnice

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006

Čl. 1 bod 1 druhý pododstavec směrnice 89/465/EHS

Čl. 133 druhý pododstavec

Článek 2 směrnice 94/5/ES

Článek 342

Čl. 3 první a druhá věta směrnice 94/5/ ES

Čl. 343 první a druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2 směrnice 2002/38/ES

Čl. 56 odst. 3, čl. 57 odst. 2, článek 357

Článek 5 směrnice 2002/38/ES

 

Jiné akty

Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006

Příloha VIII část II bod 2 písm. a) aktu o přistoupení Řecka

Čl. 287 bod 1

Příloha VIII část II bod 2 písm. b) aktu o přistoupení Řecka

Článek 375

Příloha XXXII část IV bod 3 písm. a) první a druhá odrážka aktu o přistoupení Španělska a Portugalska

Čl. 287 body 2 a 3

Příloha XXXII část IV bod 3 písm. b) první pododstavec aktu o přistoupení Španělska a Portugalska

Článek 377

Příloha XV část IX bod 2 písm. b) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Článek 104

Směrnice 67/227/EHS Směrnice 77/388/EHS Pozměňující směrnice Jiné akty Tato směrnice

 

Příloha XV část IX bod 2 písm. c) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 287 bod 4

Příloha XV část IX bod 2 písm. f) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 117 odst. 1

Příloha XV část IX bod 2 písm. g) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Článek 119

Příloha XV část IX bod 2 písm. h) první pododstavec první a druhá odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 378 odst. 1

Příloha XV část IX bod 2 písm. i) první pododstavec první odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Příloha XV část IX bod 2 písm. i) první pododstavec druhá a třetí odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 378 odst. 2 písm. a) a b)

Příloha XV část IX bod 2 písm. j) aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 287 bod 5

Příloha XV část IX bod 2 písm. l) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 111 písm. a)

Příloha XV část IX bod 2 písm. m) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 379 odst. 1

Příloha XV část IX bod 2 písm. n) první pododstavec první a druhá odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 379 odst. 2

Příloha XV část IX bod 2 písm. x) první odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Článek 253

Příloha XV část IX bod 2 písm. x) druhá odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 287 bod 6

Příloha XV část IX bod 2 písm. z) první pododstavec aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Čl. 111 písm. b)

Příloha XV část IX bod 2 písm. aa) první pododstavec první a druhá odrážka aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Článek 380

Protokol č. 2 k aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska týkající se Aland

Čl. 6 odst. 1 písm. d)

Příloha V odst. 5 bod 1 písm. a) aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska z roku 2003

Článek 123

Příloha V odst. 5 bod 1 písm. b) aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 381

Příloha VI odst. 7 bod 1 písm. a) aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 124

Příloha VI odst. 7 bod 1 písm. b) aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 382

Příloha VII odst. 7 bod 1 první a druhý pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 125 odst. 1 a 2

Příloha VII odst. 7 bod 1 třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Příloha VII odst. 7 bod 1 čtvrtý pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 383 písm. a)

Příloha VII odst. 7 bod 1 pátý pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Příloha VII odst. 7 bod 1 šestý pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 383 písm. b)

Příloha VIII odst. 7 bod 1 písm. a) aktu o přistoupení z roku 2003

Příloha VIII odst. 7 bod 1 písm. b) druhý pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 384 písm. a)

Příloha VIII odst. 7 bod 1 třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 384 písm. b)

Příloha IX odst. 8 bod 1 aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 385

Příloha X odst. 7 bod 1 písm. a) podbody i) a ii) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 126 písm. a) a b)

Příloha X odst. 7 bod 1 písm. c) aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 386

Příloha XI odst. 7 bod 1 aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 127

Příloha XI odst. 7 bod 2 písm. a) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 387 písm. c)

Příloha XI odst. 7 bod 2 písm. b) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 387 písm. a)

Příloha XI odst. 7 bod 2 písm. c) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 387 písm. b)

Příloha XII odst. 9 bod 1 písm. a) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 128 odst. 1 a 2

Příloha XII odst. 9 bod 1 písm. b) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 128 odst. 3, 4 a 5

Příloha XII odst. 9 bod 2 aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 388

Příloha XIII odst. 9 bod 1 písm. a) aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 129 odst. 1 a 2

Příloha XIII odst. 9 bod 1 písm. b) aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 389

Příloha XIV odst. 7 první pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Čl. 130 písm. a) a b)

Příloha XIV odst. 7 druhý pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Příloha XIV odst. 7 třetí pododstavec aktu o přistoupení z roku 2003

Článek 390

 

Přílohy:

Srovnávací tabulka.pdf (162 kB)

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovostiPublikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a ...

Cena: 129 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentářZákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.