Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ve třetím vydání byla sbírka aktualizována v návaznosti na novelizace trestních předpisů a doplněna na současných 431 příkladů.

Pod zadáním každého příkladu je dostatek prostoru pro poznámky.

Sbírka příkladů je povinnou literaturou pro studenty magisterského studia na obou fakultách, může však posloužit všem zájemcům o trestní právo, kteří si chtějí své teoretické poznatky ověřit na řešení konkrétních příkladů.

autor: Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 88 stran

Cena: 180 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva
- str. 5
I. Příklady z trestního práva hmotného – obecná část - str. 7
1. Prameny trestního práva a výklad trestních zákonů - str. 7
2. Působnost trestních zákonů - str. 8
3. Pojem trestného činu, skutková podstata trestného činu  - str. 9
4. Objekt trestného činu  - str. 11
5. Objektivní stránka trestného činu - str. 12
6. Pachatel trestného činu - str. 14
7. Subjektivní stránka trestného činu - str. 16
8. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 18
9. Vývojová stadia trestného činu - str. 20
10. Trestná součinnost  - str. 23
11. Souběh a recidiva - str. 26
12. Zánik trestní odpovědnosti a zahlazení odsouzení - str. 28
13. Systém trestů a druhy trestů - str. 29
14. Ukládání trestů - str. 31
15. Sankcionování mladistvých - str. 33
16. Ochranná opatření - str. 34
II. Příklady z trestního práva hmotného – zvláštní část - str. 36
1. Trestné činy proti životu a zdraví - str. 36
2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 38
3. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti - str. 40
4. Trestné činy proti rodině a dětem - str. 42
5. Trestné činy proti majetku - str. 44
6. Trestné činy hospodářské - str. 47
7. Trestné činy obecně nebezpečné - str. 49
8. Trestné činy proti životnímu prostředí - str. 51
9. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci - str. 52
10. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných - str. 53
11. Trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské - str. 56
12. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy - str. 57
III. Příklady z trestního práva procesního - str. 58
1. Základní zásady - str. 58
2. Předběžné otázky - str. 60
3. Pravomoc a příslušnost soudů - str. 61
4. Obviněný a obhájce - str. 62
5. Poškozený, adhezní řízení, zúčastněná osoba - str. 64
6. Procesní úkony  - str. 65
7. Zajištění osob a věcí - str. 67
8. Dokazování - str. 69
9. Přípravné řízení - str. 72
10. Předběžné projednání obžaloby - str. 74
11. Hlavní líčení - str. 76
12. Řádné opravné prostředky - str. 79
13. Mimořádné opravné prostředky - str. 81
14. Zvláštní způsoby řízení  - str. 83
IV. Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim - str. 87

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1208 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

Právní rádce odsouzeného

Právní rádce odsouzeného

Josef Matoulek, Helena Sejkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přináší cenné rady a informace o průběhu vykonávacího řízení z hlediska odsouzených osob, probírá podrobně jednotlivé fáze tohoto řízení a značnou pozornost věnuje zejména průběhu vlastního výkonu trestu ve věznicích Vězeňské služby ČR. Blízké osoby odsouzených ...

Cena: 350 KčKOUPIT

O novém trestním zákoníku

O novém trestním zákoníku

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logicky věnován aktuálním otázkám souvisejícím s rekodifikací ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman - Wolters Kluwer, a. s.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu ...

Cena: 435 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.