Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů.
Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a vzájemného vypořádání a zrušení spoluvlastnictví. 
Rozhodnuti jsou opatřena výstižným názvem, podrobnými identifikačními údaji o jednotlivých rozhodnutích i uvedením příslušných ustanoveni rozhodných právních předpisů, což usnadňuje jak jejich vyhledávaní, tak také práci s jednotlivými rozhodnutími.
Do přehledu byla zařazena použitelná judikatura vztahující se již k obecnému zákoníku občanskému přes judikaturu k tzv. střednímu občanskému zákoníku až po judikaturu ke stávajícímu občanskému zákoníku.
Pro komfort čtenáře je u některých rozhodnutí uvedeno i několik zdrojů, ve kterých bylo příslušné rozhodnuti uveřejněno; v takovém případě zpracované rozhodnuti vychází ze zdroje uvedeného na prvním místě
autor: Mgr. Michal Králík, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 12. 2010, 1444 stran
ISBN: 978-80-7357-565-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

A. Obecné otázky a vznik spoluvlastnictví - str. 37

1. Obecná souhrnná judikatura - str. 37

2. Pojem a pojetí spoluvlastnictví - str. 54

3. Předmět spoluvlastnictví - str. 65

4. Vznik spoluvlastnictví - str. 83

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému - str. 139

B. Spoluvlastnický podíl - str. 141

1. Pojetí spoluvlastnického podílu - str. 141

2. Určení spoluvlastnického podílu - str. 154

3. Změna velikosti spoluvlastnického podílu - str. 159

C. Práva a povinnosti spoluvlastníků - str. 163

1. Práva a povinnosti spoluvlastníků a trestní právo - str. 163

2. Společná práva spoluvlastníků - str. 167

3. Práva spoluvlastníka na jeho podíl - str. 175

4. Konkurence práv spoluvlastníka - str. 182

5. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 192

D. Podílové spoluvlastnictví a  bezdůvodné obohacení - str. 193

1. Podílové spoluvlastnictví a bezdůvodné obohacení - str. 193

2. Započtení pohledávek týkajících se bezdůvodného obohacení v rámci podílového spoluvlastnictví - str. 275

E. Ekonomické využití společné věci, rozhodování spoluvlastníků a hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí - str. 295

1. Solidarita spoluvlastníků - str. 295

2. Pojem a právní režim hospodaření se společnou věcí - str. 338

3. Správa společné věci - str. 398

4. Oprava, úprava, údržba, změna společné věci - str. 423

5. Investice do společné věci a náklady na ni - str. 434

6. Užívání věci - obecně - str. 450

7. Užívání bytu ve společném domě (rodinného domu) - str. 487

8. Nájemní vztahy - str. 510

9. Jiné případy užívání věci - str. 574

10. Důležitá změna společné věci - str. 594

11. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 598

F. Předkupní právo - str. 600

1. Převod spoluvlastnického podílu - str. 600

2. Charakter předkupního práva - str. 613

3. Realizace předkupního práva podílového spoluvlastníka a tzv. nabídka k výkupu - str. 620

4. Porušení předkupního práva - str. 657

5. Následky porušení předkupního práva - str. 670

6. Realizace předkupního práva oprávněnými osobami - str. 708

7. Překupní právo s dopadem do sféry jiných právních předpisů - str. 716

G. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou spoluvlastníků - str. 739

1. Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou - obecně - str. 739

2. Obsah, forma a pojetí dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - str. 755

H. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu - str. 765

1. Předmět vypořádání - str. 765

2. Vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 779

3. Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví - obecně - str. 844

4. Reálné rozdělení společné věci - str. 856

5. Výběr z judikatury týkající se dělení věci publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach občianskych z právej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi - ročníky 1929-1939 - str. 924

6. Rozdělení bytového domu (budovy) na jednotky podle zákona o vlastnictví bytů - str. 926

7. Přikázání věci - obecně - str. 956

8. Předpoklady a podmínky pro přikázání věci - zájem spoluvlastníka a jeho solventnost - str. 974

9. Předpoklady pro přikázání věci - velikost spoluvlastnických podílů a účelné využití věci - str. 998

10. Přiměřená náhrada - str. 1045

11. Nařízení prodeje a rozdělení výtěžku podle spoluvlastnických podílů - str. 1106

12. Okolnosti zvláštního zřetel hodné jako důvod nezrušení a nevypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1115

13. Zřízení věcného břemene při vypořádání společné věci reálným rozdělením - str. 1136

14. Ochrana oprávněných osob - str. 1147

15. Vyklízení bývalého spoluvlastníka z domu - str. 1150

16. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná k Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - III. díl - str. 1162

I. Právní aspekty žalob z podílového spoluvlastnictví - str. 1165

1. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami - obecné typy žalob - str. 1165

2. Žaloby mezi podílovými spoluvlastníky a třetími osobami týkající se výkonu spoluvlastnických práv spoluvlastníků - str. 1166

3. Vlastnické žaloby mezi podílovými spoluvlastníky - str. 1178

4. Řízení ve věcech převodu spoluvlastnického podílu - str. 1179

5. Řízení ve věcech hospodaření se společnou věcí - str. 1180

6. Žaloby o určení spoluvlastnického práva - str. 1200

7. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1233

8. Růžné - str. 1349

9. Použitelná judikatura k obecnému zákoníku občanskému citovaná v Komentáři k obecnému zákoníku občanskému - II. a III. díl - str. 1363

J. Řízení ve věcech podílového spoluvlastnictví a právo na projednání věci v přiměřené lhůtě - str. 1365

1. Řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 1365

2. Řízení o hospodaření se společnou věcí - str. 1369

3. Řízení o určení spoluvlastnictví - str. 1370

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 850 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Karel Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.