Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k pozemkům. Přehled obsahuje zejména judikaturu k právním úkonům týkajícím se pozemků, k bližšímu vymezení pojmů „pozemek" a „parcela" a jejich vzájemného vztahu, k žalobám na ochranu práv k pozemkům. Lze tu najít i problematiku sousedských práv a rozhodnutí ohledně držby a vydržení práv k pozemkům. Stranou pozornosti nezůstává ani katastr nemovitostí. Přehled se věnuje i právním vztahům vlastníků pozemků ke stavbám na nich umístěných (včetně pozemních komunikací, rybníků a dalších vodních děl), pozemkovým věcným břemenům a přináší závažnější rozhodnutí ohledně náhrady škody a bezdůvodného obohacení, majících vzat k pozemkům. Přehled neobsahuje problematiku zástavního práva; je tomu tak proto, že touto oblastí se zabývá samostatná publikace (Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků. Praha : ASPI, a. s., 2007). Doufáme, že se tento přehled stane dobrou pomůckou pro soudce, advokáty i další právníky z praxe.
autor: JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2011, 764 stran
ISBN: 978-80-7357-688-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Právní úkony týkající se pozemků; pozemek a parcela - str. 23

A. Identifikace (označení) pozemků v právních úkonech; určitost smlouvy o převodu pozemků - str. 23

B. Ke smlouvám o převodu pozemků - str. 46

C. Dvojí převod téhož pozemku - str. 68

D. K odstoupení od smlouvy o převodu pozemků a k důsledkům odstoupení na vlastnické právo účastníků smlouvy a třetích osob - str. 72

E. Pozemek a parcela; jejich dělení na více částí - str. 85

II. Žaloby na ochranu práv k pozemkům - str. 99

A. Vlastnické žaloby na vyklizení (vydání) pozemků; obecné otázky - str. 99

B. Žalobní návrhy a rozsudečné výroky ve sporech o vyklizení pozemku - str. 109

C. Negatorní žaloba na obranu proti neoprávněným zásahům do vlastnického práva k pozemku - str. 114

D. Žaloby na určení hranic mezi pozemky - str. 123

E. Žaloby na určení vlastnického práva k pozemku - str. 137

F. Žaloby dědiců na ochranu vlastnického práva k pozemku - str. 154

G. Restituce a vlastnické žaloby ohledně pozemku - str. 163

III. Pozemky a sousedská práva - str. 195

A. Obtěžování vlastníků sousedních pozemků imisemi; povinnosti vlastníků pozemků v sousedských vztazích - str. 195

B. Vstup na sousední pozemek - str. 229

C. Oplocení pozemků; zdi jako samostatné stavby jako součást pozemků - str. 235

D. Rušení vlastníků pozemků imisemi ze staveb, které mají být budovány na sousedních pozemcích (námitky ve stavebním řízení) - str. 244

IV. Držba a vydržení práv k pozemkům - str. 263

A. Náležitosti držby a vydržení pozemků - str. 263

B. Držba a vydržení části sousedního pozemku - str. 346

C. Transformace práva osobního užívání pozemku na právo vlastnické; držba práva osobního užívání pozemku a vydržení - str. 362

V. Pozemky a katastr nemovitostí - str. 373

A. Evidence pozemků v katastru nemovitostí - str. 373

B. Katastr nemovitostí ve vztahu k právním úkonům týkajícím se pozemků a k vlastnickému právu - str. 400

VI. Pozemky a stavby na nich umístěné - str. 433

A. Vztah pozemku a stavby na něm umístěné; stavba jako součást pozemku - str. 433

B. Pozemní komunikace (jejich stavby) jako samostatné věci a jako součásti pozemku. Ochrana práva obecného užívání veřejné komunikace - str. 452

C. Vodní díla, rybníky a studny jako součásti pozemků a jako samostatné stavby - str. 491

D. Neoprávněná stavba na cizím pozemku; žaloby na vypořádání neoprávněné stavby - str. 511

E. Žaloby na odstranění staveb postavených na cizím pozemku, které nejsou neoprávněnými stavbami - str. 546

VII. Pozemky a věcná břemena - str. 571

A. Vznik věcných břemen týkajících se pozemků - str. 571

B. Výkon věcných břemen; žaloby souvisící s věcnými břemeny - str. 592

C. Věcné břemeno průchodu a průjezdu přes pozemek; problematika cest - str. 600

D. Právo nezbytné cesty přes cizí pozemek, zřízené soudem - str. 620

E. Zrušení věcných břemen k pozemkům a jiné způsoby jejich zániku - str. 640

VIII. Pozemky, náhrada škody a bezdůvodné obohacení - str. 663

A. Náhrada škody a pozemky - str. 663

B. Bezdůvodné obohacení a pozemky - str. 688

 

Další nabídka k tématu

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...

Cena: 175 KčKOUPIT

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

Sagit, a. s.

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1284 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

ÚZ č. 1284 - Silniční doprava, pozemní komunikace, veřejné služby v přepravě cestujících, dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám došlo u zákona o pozemních komunikacích (43 změn a doplnění od 1. 10. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.