Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury - Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části

Přehled judikatury - Přeměny obchodních společností. Převod podniku a jeho části

Tato publikace poskytuje čtenářům ucelený přehled o rozhodovací praxi soudů v oblasti přeměn obchodních společností a prodeje podniku a jeho části. V části věnované přeměnám obchodních společnostní jsou uveřejněna rozhodnutí týkající se nepřípustnosti přeměny, doručování, rozhodnutí o přeměnách, práva na dorovnání při přeměnách, vypořádání při přeměnách, právním nástupnictví, výměně podílů, dobré víry při přeměnách, ochraně věřitelů, neplatnosti přeměny aj. V části věnované převodu podniku je publikována zejména judikatura věnovaná smluvním typům, korporačním omezením převodu podniku, účinnosti smlouvy o prodeji podniku a neplatnosti smlouvy. 
autor: Prof. JUDr. Jan Dědič, Mgr. Jan Lasák vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 8. 2009, 340 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

Část A. Přeměny obchodních společností

Díl I. Nepřípustnost přeměny

1. K přeměně investičního fondu podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, před novelou provedenou zákonem č. 151/1996 Sb. - str. 13

2. K přeměně investičního fondu podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, před novelou provedenou zákonem č. 151/1996 Sb. - str. 16

3. K fúzi investičního fondu s akciovou společností s jiným předmětem podnikání před 1.7.1996 - str. 16

4. K přeměně penzijního fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění - str. 18

5. K fúzi sloučením subjektů různé právní formy - str. 20

Díl II. Znalci při přeměnách

6. Ke jmenování znalce pro účely přeměn - str. 22

7. Ke jmenování znalce pro účely přeměn - str. 23

8. Ke jmenování znalce pro fúzi (přeměnu) - str. 24

9. K ocenění jmění pro účely přeměn - str. 27

Díl III. Obchodní tajemství při přeměnách

10. K obchodnímu tajemství pro účely přeměn - str. 30

11. K obchodnímu tajemství pro účely přeměn - str. 31

12. K obchodnímu tajemství pro účely přeměn - str. 32

13. K obchodnímu tajemství pro účely vypracování znaleckého posudku - str. 33

Díl IV. Doručování při přeměnách

14. K požadavku na doručování pro účely přeměn - str. 36

15. K prodeji podniku banky v nucené správě - str. 37

16. K požadavku na doručování pro účely přeměn - str. 37

17. K odesílání listin pro účely přeměn - str. 38

18. K požadavku na doručování a odesílání listin pro účely přeměn - str. 39

Díl V. Ke lhůtám při přeměnách

19. Ke lhůtám při přeměnách počítaných zpětně - str. 41

Díl VI. K rozhodnutí o přeměně

20. K povaze rozhodnutí o přeměně - str. 42

21. Usnesení valné hromady není právním úkonem - str. 43

22. K možnosti revokace rozhodnutí valné hromady o přeměně - str. 45

23. K možnosti revokace rozhodnutí valné hromady o přeměně - str. 46

24. K požadavku notářského zápisu o rozhodnutí o přeměně - str. 47

25. K rozhodování jediného společníka o přeměně v působnosti valné hromady - str. 48

Díl VII. Právo na dorovnání při přeměnách

26. K právu na dorovnání - str. 50

27. K právu na dorovnání při přeměnách - str. 50

28. K právu na dorovnání při přeměnách - str. 54

29. K přezkoumání přiměřenosti vypořádání v rozhodčím řízení - str. 55

30. K ústavním aspektům rozhodování o přiměřeném vypořádání při převodu jmění v rozhodčím řízení - str. 56

31. K rozhodování o přiměřenosti výše vypořádání v rozhodčím řízení - str. 60

32. K přezkoumání přiměřenosti vypořádání v rozhodčím řízení - str. 60

33. K volbě fóra ve stanovách akciové společnosti - str. 61

Díl VIII. Vypořádání při přeměnách

34. K povaze řízení o zaplacení doplatku ve vztahu k osobám, které podaly další návrh - str. 64

35. K vypořádání pro účely přeměn - str. 67

Díl IX. Právní nástupnictví při přeměnách

36. K přechodu jmění na právního nástupce při fúzi, rozdělení a převodu jmění - str. 69

37. K přechodu pohledávky na nástupnickou společnost - str. 69

38. Ke schvalování účetní závěrky nástupnické společnosti - str. 70

39. K přechodu závazku v důsledku rozdělení obchodní společnosti nebo družstva - str. 71

40. K přechodu jmění a závazků na nástupnické společnosti při rozdělení - str. 72

41. K procesnímu nástupnictví při rozdělení - str. 73

42. K procesnímu nástupnictví pro účely přeměn - str. 74

43. K procesnímu nástupnictví pro účely přeměn - str. 75

44. K procesnímu nástupnictví při přeměnách - str. 76

45. K procesnímu nástupnictví zanikající společnosti při převzetí jmění - str. 78

46. Ke změně návrhu na vyslovení neplatnosti valné hromady po zápisu převodu jmění do obchodního rejstříku - str. 80

Díl X. Výměna podílů

47. Ke vzniku účasti společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti při fúzi sloučením - str. 81

48. Ke vzniku účasti společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti při fúzi sloučením - str. 83

49. K novému obchodnímu podílu při fúzi "sesterských" společností a ocenění jmění - str. 84

50. K fúzi mateřské společnosti do společnosti dceřiné - str. 86

51. K dohodě akcionáře s rozdělovanou nebo zanikající společností o tom, že jeho účast v nástupnické společnosti nevznikne - str. 89

52. K dohodě akcionáře a zanikající společnosti o tom, že jeho účast v nástupnické společnosti nevznikne - str. 90

Díl XI. Dobrá víra při přeměnách

53. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 92

54. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 92

55. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 93

56. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 93

57. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 94

58. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 95

59. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 95

60. K dobré víře pro účely přeměn obchodních společností a družstev - str. 96

Díl XII. Ochrana věřitelů při přeměnách

61. K poskytnutí dostatečné jistoty - str. 99

62. K poskytnutí dostatečné jistoty - str. 101

63. K informačním povinnostem a ochraně třetích osob - str. 104

Díl XIII. Neplatnost přeměny

64. K řízení o neplatnosti smlouvy a převodu jmění na akcionáře - str. 108

65. K vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přeměně - str. 109

66. K řízení o neplatnosti usnesení valné hromady o převodu jmění na společníka - str. 112

67. K neplatnosti usnesení valné hromady o přeměně po zápisu přeměny do obchodního rejstříku - str. 113

68. K povaze lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přeměně - str. 115

69. K povaze lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přeměně - str. 115

70. K povaze lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přeměně - str. 116

71. Ke ztrátě aktivní legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady - str. 116

72. K trvání aktivní legitimace k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady - str. 119

73. K rozhodování představenstva v působnosti valné hromady pro účely přeměn - str. 121

Díl XIV. Odpovědnost za škodu při přeměnách

74. Ke vzniku účasti společníků zanikající společnosti na nástupnické společnosti při fúzi sloučením - str. 123

Díl XV. Zápis přeměny do obchodního rejstříku

75. K ústavním aspektům převodu jmění na společníka rejstříkové řízení - str. 125

76. K povaze rejstříkového řízení pro účely přeměn - str. 128

77. K návrhu na zápis fúze do obchodního rejstříku - str. 129

78. K plné moci zástupce navrhovatele v rejstříkovém řízení - str. 131

79. K nesrozumitelnosti návrhu na zápis do obchodního  rejstříku podaného na formuláři - str. 132

80. K míře přezkumu notářského zápisu rejstříkovým soudem - str. 133

81. K míře přezkumu návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku - str. 136

82. K listinám předkládaným rejstříkovému soudu - str. 137

83. K listinám předkládaným rejstříkovému soudu - str. 138

84. K přímému zápisu do obchodního rejstříku - str. 139

Díl XVI. Převzetí jmění

85. K ústavním aspektům převzetí jmění - str. 141

86. K ústavním aspektům převodu jmění na společníka - str. 141

87. K ústavním aspektům převodu jmění - str. 145

88. K ústavním aspektům převodu jmění na společníka - str. 146

89. K převodu jmění na společníka a vyvlastnění - str. 152

90. Ke změně obchodní firmy po převodu jmění na akcionáře - str. 153

Díl XVII. Změna právní formy

91. K určení výše základního kapitálu akciové společnosti po změně právní formy z veřejné obchodní společnosti - str. 156

92. Ke změně právní formy obchodní společnosti před 1.1.2001 - str. 157

93. Ke kontinuitě obchodní společnosti nebo družstva při změně její právní formy - str. 159

94. K rozhodování o změně právní formy před 1.7.2008 - str. 159

95. Ke změně právní formy společnosti s ručením omezeným na jednočlennou akciovou společnost - str. 162

Díl XVIII. Přeshraniční přeměny

96. K přeshraničním přeměnám obchodních společností - str. 167

Část B Převod podniku a jeho části

Díl I. Smluvní typy

Kapitola I. Pojem podniku a části podniku

1. Podnik jako věc hromadná. Podnik jako předmět společného jmění manželů - str. 171

2. Podnik jako věc hromadná. Podnik jako předmět společného jmění manželů - str. 172

3. Podnik jako ekonomický organismus - str. 173

4. K podniku a části podnik jako samostatné organizační složky - str. 174

5. K části podniku jako samostatné organizační složky - str. 175

6. K části podniku jako samostatné organizační složky - str. 176

7. K části podniku jako samostatné organizační složky - str. 178

8. K části podniku jako samostatné organizační složky - str. 179

9. K části podniku jako samostatné organizační složky - str. 180

10. K vymezení části podniku jako samostatné organizační složky - str. 181

Kapitola II. Převodce a nabyvatel

11. K prodeji podniku provozovaného v pronajatých prostorách - str. 182

12. K prodeji podniku účastníky sdružení založeného podle § 829  a násl. obč. zák. - str. 184

13. K prodeji podniku účastníky sdružení založeného podle § 829 a násl. obč. zák. - str. 184

14. K prodeji podniku banky v nucené správě - str. 185

Kapitola III. Smlouva o prodeji podniku

15. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 186

16. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 189

17. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 190

18. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 190

19. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 191

20. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 192

21. K podstatným náležitostem smlouvy o prodeji podniku - str. 194

22. K vymezení podniku a kupní ceny - str. 195

23. K odlišení kupní smlouvy a smlouvy o prodeji podniku - str. 196

24. K formě smlouvy o prodeji podniku - str. 198

Kapitola IV. Prodej podniku podle zákona o velké privatizaci

25. K vymezení kupní ceny - str. 198

26. K prodeji podniku dle zákona o velké privatizaci - str. 200

Kapitola V. Smlouva o vkladu podniku nebo jeho části

27. Ke vkladu podniku - str. 201

28. Ke vkladu podniku - str. 204

29. Okamžik přechodu práv a závazků při vkladu podniku do základního kapitálu obchodní společnosti - str. 205

Kapitola VI. Smlouva o bezplatném převodu podniku

30. K bezúplatnému převodu podniku, k přechodu práv a závazků - str. 206

31. K povinnosti doplatit hodnotu nepeněžitého vkladu - str. 208

32. K povinnosti doplatit hodnotu nepeněžitého vkladu - str. 211

Díl. II. Korporační omezení převodů podniku

Kapitola I. Souhlas valné hromady s převodem podniku nebo jeho části do 31.12.2000 podle § 187 obch. zák.

33. K požadavku souhlasu valné hromady s prodejem podniku (jeho částí) § 187 písm. j) obch. zák. - str. 215

34. K požadavku souhlasu valné hromady s prodejem podniku (jeho částí) - str. 218

35. K požadavku souhlasu valné hromady s prodejem podniku (jeho částí) - str. 218

Kapitola II. Souhlas valné hromady s prodejem podniku nebo jeho části od 1.1.2001 podle § 67a

36. K požadavku souhlasu valné hromady s prodejem podniku (jeho části) - str. 219

37.  K požadavku souhlasu valné hromady s prodejem podniku (jeho části) - str. 220

38.  K požadavku souhlasu valné hromady s prodejem podniku (jeho části) - str. 220

39. Ke konkrétnosti rozhodnutí valné hromady podle § 67a obch. zák. - str. 222

Kapitola III. Souhlas valné hromady k převodu podniku nebo jeho části podle § 196a odst. 3 obch. zák. 

40. K požadavku souhlasu valné hromady k převodu podniku nebo jeho části (§ 196a odst. 3 obch. zák.) - str. 224

41. K požadavku souhlasu valné hromady k převodu podniku nebo jeho části (§ 196a odst. 3 obch. zák.) - str. 225

Kapitola IV. Kupní cena podniku nebo jeho části podle posudku znalce podle § 196a odst. 3 obch. zák.

42. K požadavku znaleckého posudku podle § 196a odst. 3 obch. zák. - str. 226

43. K požadavku znaleckého posudku podle § 196a odst. 3 obch. zák. - str. 227

44. K požadavku znaleckého posudku podle § 196a odst. 3 obch. zák. - str. 228

45. K požadavku znaleckého posudku podle § 196a odst. 3 obch. zák. - str. 229

46. K požadavku znaleckého posudku podle § 196a odst. 3 obch. zák. - str. 230

47. K běžnému obchodnímu styku - str. 231

48. K běžnému obchodnímu styku - str. 232

49. K právnické osobě jako osobě blízké - str. 233

50. K právnické osobě jako osobě blízké - str. 234

51. K právnické osobě jako osobě blízké - str. 237

52. K použití ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. na společnost s ručením omezeným - str. 237

Díl III. Účinnost smlouvy o prodeji podniku

Kapitola I. Okamžik účinnosti smlouvy

53. K účinnosti smlouvy o prodeji podniku - str. 238

Kapitola II. Přechod práv a závazků

54. K přechodu závazků souvisejících s prodejem podniku na kupujícího - str. 239

55. K převodu práv a závazků při prodeji podniku - str. 239

56. K přechodu závazků z odpovědnosti za škodu při prodeji podniku - str. 240

57. K účinnosti přechodu práv a závazků při prodeji podniku a porušení oznamovací povinnosti - str. 242

58. K přechodu práv a povinností ze závazkových vztahů při prodeji podniku Fondem národního majetku jiným osobám - str. 243

59. K přechodu práv a závazků ze smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou při prodeji podniku - str. 244

60. K převodu práv a závazků při prodeji podniku - str. 247

61. K přihlášce pohledávky postoupené smlouvou o prodeji podniku - str. 249

Kapitola III. Povinnosti (závazky), které nepřecházejí

62. K (ne)přechodu veřejnoprávní povinnosti při prodeji podniku - str. 251

63. K (ne)přechodu  veřejnoprávní povinnosti při prodeji podniku - str. 251

64. K (ne)přechodu daňové povinnosti při prodeji podniku - str. 252

65. K (ne)přechodu daňové povinnosti při prodeji podniku (jeho části) - str. 253

66. K (ne)přechodu daňové povinnosti při prodeji podniku (jeho části) - str. 254

67. K (ne)přechodu ručitelské povinnosti vzniklé podle daňových zákonů při prodeji podniku - str. 255

68. K (ne)přechodu práva z povolení pro vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu - str. 256

69. K (ne)přechodu práva na vydání bezdůvodného obohacení při prodeji podniku - str. 258

70. K (ne)přechodu závazku zaplatit prodávajícímu kupní cenu podniku - str. 259

71. K (ne)přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy - str. 260

Kapitola IV. Převod cenných papírů a majetkových účastí

72. K převodu listinných cenných papírů v rámci prodeje podniku - str. 261

73. K přechodu práva a povinností ze směnky - str. 264

74. K převodu obchodního podílu, který je součástí podniku - str. 265

Kapitola V. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

75. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 267

76. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 269

77. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 270

78. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 273

79. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 274

80. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 275

81. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 277

82. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 278

83. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 282

Kapitola VI. Přechod zajišťovacích instrumentů

84. K trvání zajištění převáděných závazků - str. 284

85. K trvání zástavního práva při prodeji podniku - str. 286

86. K trvání zástavního práva při prodeji podniku - str. 287

87. K trvání zástavního práva při prodeji podniku - str. 288

88. K  aplikovatelnosti § 532 obč. zák. - str. 288

89. K trvání ručení prodávajícího za převáděné závazky - str. 290

90. K trvání ručení prodávajícího za převáděné závazky - str. 291

91. K trvání ručení prodávajícího za převáděné závazky - str. 292

Kapitola VII. Procesní nástupnictví

92. K procesnímu nástupnictví ve sporech o rozvázání pracovního poměru - str. 294

Kapitola VIII. Ochrana věřitelů

93. K určení neúčinnosti převodu závazku po prodeji podniku - str. 297

94. Ke zhoršení dobytnosti pohledávky věřitele - str. 298

Díl IV. Zánik závazků ze smlouvy o prodeji podniku

95. K odstoupení od smlouvy o prodeji podniku - str. 300

96. Odstoupení od smlouvy o prodeji podniku a zástavní právo - str. 302

Díl V. Procesní aspekty převodů podniků a neplatnost smlouvy

Kapitola I. Příslušnost soudu

97. K věcné příslušnosti určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku - str. 307

98. K věcné příslušnosti sporu ze smlouvy o prodeji podniku - str. 308

Kapitola II. Neplatnost smlouvy o prodeji podniku

99. K žalobě na určení platnosti smlouvy o prodeji podniku (jeho části) - str. 308

100. K naléhavému právnímu zájmu akcionáře společnosti na určení a neplatnosti smlouvy o prodeji podniku - str. 310

101. K předběžnému posouzení  platnosti smlouvy o prodeji podniku rejstříkovým soudem - str. 311

102. Neplatnost smlouvy o prodeji podniku pro omyl - str. 312

103. Neplatnost smlouvy o prodeji podniku pro rozpor s privatizačním projektem - str. 313

Kapitola III. Zápis převodu podniku nebo jeho části do obchodního rejstříku

104. K povaze zápisu převodu podniku do obchodního rejstříku - str. 314

Věcný rejstřík - str. 316

 

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1249 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1231 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který je od minulého vydání dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

Judikatura k rekodifikaci - Vznik a obsah závazků

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Tématem tohoto svazku je vznik závazků a jejich obsah. Jsou v něm shrnuta rozhodnutí, která lze využít při interpretaci pravidel týkajících se vzniku závazků, smlouvy (včetně kontraktačního procesu, obsahu, formy a účinků smlouvy), obsahu závazků, a konečně též závazků společných. ...

Cena: 670 KčKOUPIT

Právní subjektivita

Právní subjektivita

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

JUDr. Tomáš Dvořák, PhD. - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení). Práce ...

Cena: 762 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.