Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ve čtyřech tradičních formách: vydávání, právní pomoc, předávání trestních řízení a uznávání a výkon cizích rozhodnutí. K této judikatuře byla doplněna i judikatura o předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu a judikatura týkající se problematiky účinků cizozemských rozhodnutí na území České republiky. Tento přehled judikatury se jistě stane užitečným pomocníkem při řešení často velmi spletitých problémů mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.
autor: JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2009, 98 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

1. Zásada speciality; nepřípustnost trestního stíhání; osoba, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu; instituty nahrazující vazbu - str. 13

2. Nepřípustnost vydání; povolení vydání; trestný čin spáchaný na území České republiky; pokračování v trestném činu - str. 13

3. Nepřípustnost vydání; řízení o udělení azylu  str. 14

4. Zásada speciality; nepřípustnost trestního stíhání; osoba, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu - str. 14

5. Předběžné šetření - str. 15

6. Nepřípustnost vydání; promlčení trestního stíhání; promlčení výkonu trestu - str. 15

7. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 15

8. Nepřípustnost vydání; oboustranná trestnost - str. 16

9. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; návrh státního zástupce - str. 16

10. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 16

11. Zásada speciality; rozhodnutí o přípustnosti vydání; návrh státního zástupce; popis skutku - str. 17

12. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; oprava vyhotovení a opisu usnesení; nesprávné označení osoby; návrh státního zástupce; předběžné šetření - str. 17

13. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; složení senátu; řízení o stížnosti - str. 17

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

14. Nepřípustnost vydání - str. 18

15. Předběžné šetření; návrh státního zástupce; nepřípustnost vydání; rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 18

16. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 19

17. Návrh ministra spravedlnosti na přezkoumání rozhodnutí soudu; zásada speciality; rozhodnutí o přípustnosti vydání; popis skutku - str. 19

18. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; popis skutku; oboustranná trestnost; zásada speciality - str. 20

19. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; návrh státního zástupce; popis skutku; zásada speciality - str. 20

20. Nepřípustnost vydání - str. 21

21. Zásada speciality; předběžné šetření - str. 21

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

22. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; nepřípustnost vydání; povolení vydání - str. 22

23. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 22

24. Odložení vydání; předběžná vazba; vydávací vazba - str. 22

25. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; nepřípustnost vydání; právo na spravedlivý proces; zásada přiměřenosti; ochrana zájmů státu - str. 24

26. Předběžné šetření; předběžná vazba; rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 25

27. Nepřípustnost vydání - str. 26

28. Předběžná vazba - str. 27

29. Vydání bez žádosti; postup extra legem - str. 27

30. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; právo na spravedlivý proces - str. 28

31. Nepřípustnost vydání - str. 28

32. Právo na účinný opravný prostředek - str. 29

33. Předběžná vazba; vydávací vazba - str. 29

34. Předběžná vazba; vydávací vazba - str. 30

35. Předběžná vazba; vydávací vazba - str. 31

36. Nepřípustnost vydání - str. 31

B. Předávání

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

37. Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti; promlčení trestního stíhání; promlčení výkonu trestu - str. 36

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

38. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba - str. 36

39. Rozhodnutí soudu o předání; věcná působnost evropského zatýkacího rozkazu - str. 36

40. Rozhodnutí soudu o předání - str. 37

41. Zkrácené předávací řízení; souhlas s předáním; poučení - str. 37

42. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba; účast při veřejném zasedání; předběžné šetření - str. 37

43. Rozhodnutí soudu o předání; zamítnutí předání; pokračování v trestném činu - str. 38

44. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba - str. 38

45. Souběh více evropských zatýkacích rozkazů - str. 38

46. Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti; popis skutku; zásada speciality - str. 39

47. Rozhodnutí soudu o předání; lhůty - str. 40

48. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba; tlumočník - str. 40

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

49. Zásada speciality - str. 40

50. Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti; promlčení trestního stíhání - str. 41

51. Eurokonformní výklad; zákaz nucení k opuštění vlasti; ochrana zájmů státu; zásada legality; výjimky ze zásady oboustranné trestnosti - str. 41

IV. Rozhodnutí Evropského soudního dvora

52. zásada speciality - str. 48

53. Vztah Rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu k jiným právním nástrojům - str. 50

54. Rozhodnutí soudu o předání; zamítnutí předání - str. 52

55. Právní základ Rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu; právní nástroje III. pilíře; zásada legality; výjimky ze zásady oboustranné trestnosti - str. 53

56. Nepřímý účinek rámcových rozhodnutí; eurokonformní výklad - str. 55

C. Právní pomoc

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

57. Opatření důkazu v cizině - str. 58

58. Použitelnost důkazů získaných v cizině - str. 58

59. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 58

60. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby; předvolání svědka z ciziny - str. 59

61. Nedosažitelnost svědka; předvolání svědka z ciziny - str. 59

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

62. Použitelnost důkazů získaných v cizině; odposlech a záznam telekomunikačního provozu - str. 60

63. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 60

64. Předvolání svědka z ciziny; použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 61

65. Platnost úkonů provedených v cizině, postup extra legem - str. 61

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

66. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 62

67. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 63

68. Odnětí věci - str. 63

IV. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

69. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 64

70. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 65

V. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora OSN

71. Odmítnutí právní pomoci - str. 66

D. Převzetí a předání trestního řízení

72. Převzetí trestního řízení z ciziny; použitelnost důkazů získaných v cizině - str. 67

73. Zastavení trestního stíhání; předání trestního řízení do ciziny - str. 67

74. Převzetí trestního řízení z ciziny; použitelné právní předpisy - str. 68

E. Uznávání a výkon cizozemských rozhodnutí a jejich účinky na území České republiky

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

75. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; pokračování ve výkonu trestu; přeměna trestu; složení senátu; rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 69

76. Rozhodnutí o přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem - str. 70

77. Rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí; odvolání - str. 70

78. Trest; podmínky předání odsouzeného; oboustranná trestnost - str. 71

79. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 71

80. Zánik trestu; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí; podmínky předání odsouzeného - str. 72

81. Podmínky předání odsouzeného - str. 72

82. Trest - str. 72

83. Podmínky předání odsouzeného; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí; rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 72

84. Podmínky předání odsouzeného; podmínky uznání; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 73

85. Podmínky předání odsouzeného; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 73

86. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 73

87. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 74

88. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 74

89. Podmínky předání odsouzeného - str. 75

90. Cizozemské rozhodnutí, rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 75

91. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 75

92. Rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 76

93. Rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí; vyloučení soudce; podmíněné propuštění - str. 77

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

94. Podmínky předání odsouzeného, souhlas s předáním; zásada speciality; popis skutku - str. 77

95. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 78

96. Podmínky uznání; rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 79

97. Podmínky uznání - str. 79

98. Podmínky předání odsouzeného; souhlas s předáním - str. 79

99. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; další trest - str. 79

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

100. Účinky cizozemských rozhodnutí; rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; podmínky uznání - str. 80

101. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 81

IV. Rozhodnutí Evropského soudního dvora

102. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 82

103. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 83

104. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 84

105. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 85

106. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 86

107. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 87

108. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 87

109. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 89

110. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 90

 

 

Další nabídka k tématu

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...

Cena: 1 480 KčKOUPIT

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.