Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ve čtyřech tradičních formách: vydávání, právní pomoc, předávání trestních řízení a uznávání a výkon cizích rozhodnutí. K této judikatuře byla doplněna i judikatura o předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu a judikatura týkající se problematiky účinků cizozemských rozhodnutí na území České republiky. Tento přehled judikatury se jistě stane užitečným pomocníkem při řešení často velmi spletitých problémů mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

autor: JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2009, 98 stran

Cena: 174 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

1. Zásada speciality; nepřípustnost trestního stíhání; osoba, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu; instituty nahrazující vazbu - str. 13

2. Nepřípustnost vydání; povolení vydání; trestný čin spáchaný na území České republiky; pokračování v trestném činu - str. 13

3. Nepřípustnost vydání; řízení o udělení azylu  str. 14

4. Zásada speciality; nepřípustnost trestního stíhání; osoba, k jejímuž stíhání je podle zákona třeba souhlasu - str. 14

5. Předběžné šetření - str. 15

6. Nepřípustnost vydání; promlčení trestního stíhání; promlčení výkonu trestu - str. 15

7. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 15

8. Nepřípustnost vydání; oboustranná trestnost - str. 16

9. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; návrh státního zástupce - str. 16

10. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 16

11. Zásada speciality; rozhodnutí o přípustnosti vydání; návrh státního zástupce; popis skutku - str. 17

12. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; oprava vyhotovení a opisu usnesení; nesprávné označení osoby; návrh státního zástupce; předběžné šetření - str. 17

13. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; složení senátu; řízení o stížnosti - str. 17

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

14. Nepřípustnost vydání - str. 18

15. Předběžné šetření; návrh státního zástupce; nepřípustnost vydání; rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 18

16. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 19

17. Návrh ministra spravedlnosti na přezkoumání rozhodnutí soudu; zásada speciality; rozhodnutí o přípustnosti vydání; popis skutku - str. 19

18. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; popis skutku; oboustranná trestnost; zásada speciality - str. 20

19. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; návrh státního zástupce; popis skutku; zásada speciality - str. 20

20. Nepřípustnost vydání - str. 21

21. Zásada speciality; předběžné šetření - str. 21

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

22. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; nepřípustnost vydání; povolení vydání - str. 22

23. Rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 22

24. Odložení vydání; předběžná vazba; vydávací vazba - str. 22

25. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; nepřípustnost vydání; právo na spravedlivý proces; zásada přiměřenosti; ochrana zájmů státu - str. 24

26. Předběžné šetření; předběžná vazba; rozhodnutí o přípustnosti vydání - str. 25

27. Nepřípustnost vydání - str. 26

28. Předběžná vazba - str. 27

29. Vydání bez žádosti; postup extra legem - str. 27

30. Rozhodnutí o přípustnosti vydání; právo na spravedlivý proces - str. 28

31. Nepřípustnost vydání - str. 28

32. Právo na účinný opravný prostředek - str. 29

33. Předběžná vazba; vydávací vazba - str. 29

34. Předběžná vazba; vydávací vazba - str. 30

35. Předběžná vazba; vydávací vazba - str. 31

36. Nepřípustnost vydání - str. 31

B. Předávání

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

37. Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti; promlčení trestního stíhání; promlčení výkonu trestu - str. 36

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

38. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba - str. 36

39. Rozhodnutí soudu o předání; věcná působnost evropského zatýkacího rozkazu - str. 36

40. Rozhodnutí soudu o předání - str. 37

41. Zkrácené předávací řízení; souhlas s předáním; poučení - str. 37

42. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba; účast při veřejném zasedání; předběžné šetření - str. 37

43. Rozhodnutí soudu o předání; zamítnutí předání; pokračování v trestném činu - str. 38

44. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba - str. 38

45. Souběh více evropských zatýkacích rozkazů - str. 38

46. Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti; popis skutku; zásada speciality - str. 39

47. Rozhodnutí soudu o předání; lhůty - str. 40

48. Rozhodnutí soudu o předání; předávací vazba; tlumočník - str. 40

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

49. Zásada speciality - str. 40

50. Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti; promlčení trestního stíhání - str. 41

51. Eurokonformní výklad; zákaz nucení k opuštění vlasti; ochrana zájmů státu; zásada legality; výjimky ze zásady oboustranné trestnosti - str. 41

IV. Rozhodnutí Evropského soudního dvora

52. zásada speciality - str. 48

53. Vztah Rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu k jiným právním nástrojům - str. 50

54. Rozhodnutí soudu o předání; zamítnutí předání - str. 52

55. Právní základ Rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu; právní nástroje III. pilíře; zásada legality; výjimky ze zásady oboustranné trestnosti - str. 53

56. Nepřímý účinek rámcových rozhodnutí; eurokonformní výklad - str. 55

C. Právní pomoc

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

57. Opatření důkazu v cizině - str. 58

58. Použitelnost důkazů získaných v cizině - str. 58

59. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 58

60. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby; předvolání svědka z ciziny - str. 59

61. Nedosažitelnost svědka; předvolání svědka z ciziny - str. 59

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

62. Použitelnost důkazů získaných v cizině; odposlech a záznam telekomunikačního provozu - str. 60

63. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 60

64. Předvolání svědka z ciziny; použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 61

65. Platnost úkonů provedených v cizině, postup extra legem - str. 61

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

66. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 62

67. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 63

68. Odnětí věci - str. 63

IV. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

69. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 64

70. Použitelnost důkazů získaných v cizině; práva obhajoby - str. 65

V. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora OSN

71. Odmítnutí právní pomoci - str. 66

D. Převzetí a předání trestního řízení

72. Převzetí trestního řízení z ciziny; použitelnost důkazů získaných v cizině - str. 67

73. Zastavení trestního stíhání; předání trestního řízení do ciziny - str. 67

74. Převzetí trestního řízení z ciziny; použitelné právní předpisy - str. 68

E. Uznávání a výkon cizozemských rozhodnutí a jejich účinky na území České republiky

I. Rozhodnutí obecných soudů publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

75. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; pokračování ve výkonu trestu; přeměna trestu; složení senátu; rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 69

76. Rozhodnutí o přeřazení odsouzeného do věznice s mírnějším režimem - str. 70

77. Rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí; odvolání - str. 70

78. Trest; podmínky předání odsouzeného; oboustranná trestnost - str. 71

79. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 71

80. Zánik trestu; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí; podmínky předání odsouzeného - str. 72

81. Podmínky předání odsouzeného - str. 72

82. Trest - str. 72

83. Podmínky předání odsouzeného; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí; rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 72

84. Podmínky předání odsouzeného; podmínky uznání; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 73

85. Podmínky předání odsouzeného; řízení o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 73

86. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 73

87. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 74

88. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 74

89. Podmínky předání odsouzeného - str. 75

90. Cizozemské rozhodnutí, rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 75

91. Účinky cizozemských rozhodnutí - str. 75

92. Rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 76

93. Rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí; vyloučení soudce; podmíněné propuštění - str. 77

II. Rozhodnutí obecných soudů nepublikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

94. Podmínky předání odsouzeného, souhlas s předáním; zásada speciality; popis skutku - str. 77

95. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 78

96. Podmínky uznání; rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí - str. 79

97. Podmínky uznání - str. 79

98. Podmínky předání odsouzeného; souhlas s předáním - str. 79

99. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; další trest - str. 79

III. Rozhodnutí Ústavního soudu

100. Účinky cizozemských rozhodnutí; rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; podmínky uznání - str. 80

101. Rozhodnutí o uznání cizozemského rozhodnutí; rozhodnutí o výkonu cizozemského rozhodnutí - str. 81

IV. Rozhodnutí Evropského soudního dvora

102. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 82

103. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 83

104. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 84

105. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 85

106. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 86

107. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 87

108. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 87

109. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 89

110. Účinky cizozemských rozhodnutí; ne bis in idem - str. 90

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1187 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1187 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů a rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Klíčové jsou změny trestního ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 4. vydání

Trestní právo procesní, 4. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nové, již čtvrté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na bouřlivý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému ...

Cena: 1 000 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních

Mgr. Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak 15 letech představuje kniha první komplexní pojednání o tomto mimořádném opravném prostředku zakotveném v českém právním ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., JUDr. Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá všechny otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Třetí, aktualizované a podstatně přepracované vydání reaguje především na změny ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Elektronické dokumenty v právní praxi

Elektronické dokumenty v právní praxi

Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžné praxi postupně nahrazuje svého listinného předchůdce. V publikaci je doloženo, že tato náhrada není nyní ještě využita v plném rozsahu. Kniha přináší přehled současného právního pohledu na elektronické ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a celková racionalizace trestního řízení. Primární pozornost je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva zaveden novelou č. 193/2012 Sb. Cílem publikace je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.