Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

autor: Jiří Duba vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 5. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7502-228-8

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Předmluva - str. 7
Použité zkratky právních předpisů - str. 8
1 Právní úprava předběžného opatření - str. 9
1.1 Obecné podmínky - str. 11
1.1.1 Pravomoc - str. 12
1.1.2 Příslušnost - str. 13
1.1.3 Obsazení soudu - str. 23
1.1.4 Účastníci řízení - str. 25
1.1.5 Překážka věci zahájené - str. 27
1.1.6 Překážka věci rozhodnuté - str. 29
1.2 Podmínky pro nařízení předběžného opatření - str. 32
1.2.1 zahájení řízení na návrh - str. 33
1.2.2. Poplatková povinnost - str. 35
1.2.3 Sležení jistoty - str. 37
1.3 Předběžné opatření a nekalosoutěžní jednání - str. 32
1.4 Věcná legitimace ve věcech nekalé soutěže - str. 43
1.5 Prokazování vs. osvědčování - str. 46
1.5.1 Prokazování - str. 46
1.5.2 Osvědčování - str. 47
1.6 Formulace petitu - str. 48
1.6.1 Obecné požadavky - str. 49
1.6.2 Specifické petity - str. 51
1.7 Rozhodnutí
1.7.1 Odmítnutí návrhu - str. 53
1.7.2 Zamítnutí návrhu - str. 51
1.7.3 Zastavení řízení - str. 55
1.7.4 Vyhovění návrhu - str. 56
1.7.5 Právní moc a vykonatelnost - str. 60
1.8 Zrušení a zánik předběžného opatření - str. 64
1.9 Opravné prostředky - str. 67
1.10 Postup po vydání o nařízení předběžného opatření - str. 68
1.10.1 Nároky uplatnitelné v řízení ve věci samé - str. 69
1.10.2 Lhůta k podání žaloby - str. 70
1.11 Důsledky nedodržení nařízeného předběžného opatření - str. 73
1.11.1 Výkon rozhodnutí - str. 74
1.11.2 Exekuční řízení - str. 82
1.11.3 Neplatnost právního jednání - str. 86
1.12 Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy - str. 89
2 Nekalá soutěž - str. 93
2.1 Generální klauzule nekalé soutěže - str. 94
2.1.1 Hospodářský styk - str. 95
2.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 96
2.1.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 99
2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.3 Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - str. 105
2.4.1 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání - str. 106
2.4.2 Nárok na odstranění závadného stavu - str. 107
2.4.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str. 107
2.4.4 Nárok na náhradu škody - str. 109
2.4.5 Nárok na vydání bezdůvodného obohacení - str. 110
2.4.6 Nárok na uveřejnění rozsudku - str. 111
2.4.7 Dovětek k právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži - str. 113
Seznam pramenů a literatury - str. 113
Monografie - str. 114
Články - str. 116
Elektronické prameny - str. 116
Právní předpisy - str. 116
Judikatura - str.  118
O autorovi - str. 120


 

Další nabídka k tématu

Směnečné spory

Směnečné spory

Matěj Dobeš - C. H. Beck

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

Karel Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha II., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Kateřina Vančurová, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.