Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.

Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního procesu, které souvisí s nařízením předběžného opatření – mimo jiné obecných a zvláštních podmínek řízení, otázek souvisejících s formulací petitu, postupu po nařízení předběžného opatření včetně možností při jeho nerespektování či problematiky náhrady škody a jiné újmy vzniklé v důsledku nařízení předběžného opatření.

Hmotněprávní část rozebírá především znaky generální klauzule nekalé soutěže a právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži.

Z důvodu rozsáhlého zpracování odborné literatury a judikatury nalezne publikace využití v právní praxi nejen jako návod pro podání předběžného opatření, ale i jako praktický pomocník při řešení složitějších právních otázek s předběžným opatřením souvisejících.

autor: Jiří Duba vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 31. 5. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7502-228-8

Cena: 250 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Předmluva - str. 7
Použité zkratky právních předpisů - str. 8
1 Právní úprava předběžného opatření - str. 9
1.1 Obecné podmínky - str. 11
1.1.1 Pravomoc - str. 12
1.1.2 Příslušnost - str. 13
1.1.3 Obsazení soudu - str. 23
1.1.4 Účastníci řízení - str. 25
1.1.5 Překážka věci zahájené - str. 27
1.1.6 Překážka věci rozhodnuté - str. 29
1.2 Podmínky pro nařízení předběžného opatření - str. 32
1.2.1 zahájení řízení na návrh - str. 33
1.2.2. Poplatková povinnost - str. 35
1.2.3 Sležení jistoty - str. 37
1.3 Předběžné opatření a nekalosoutěžní jednání - str. 32
1.4 Věcná legitimace ve věcech nekalé soutěže - str. 43
1.5 Prokazování vs. osvědčování - str. 46
1.5.1 Prokazování - str. 46
1.5.2 Osvědčování - str. 47
1.6 Formulace petitu - str. 48
1.6.1 Obecné požadavky - str. 49
1.6.2 Specifické petity - str. 51
1.7 Rozhodnutí
1.7.1 Odmítnutí návrhu - str. 53
1.7.2 Zamítnutí návrhu - str. 51
1.7.3 Zastavení řízení - str. 55
1.7.4 Vyhovění návrhu - str. 56
1.7.5 Právní moc a vykonatelnost - str. 60
1.8 Zrušení a zánik předběžného opatření - str. 64
1.9 Opravné prostředky - str. 67
1.10 Postup po vydání o nařízení předběžného opatření - str. 68
1.10.1 Nároky uplatnitelné v řízení ve věci samé - str. 69
1.10.2 Lhůta k podání žaloby - str. 70
1.11 Důsledky nedodržení nařízeného předběžného opatření - str. 73
1.11.1 Výkon rozhodnutí - str. 74
1.11.2 Exekuční řízení - str. 82
1.11.3 Neplatnost právního jednání - str. 86
1.12 Nárok na náhradu škody nebo jiné újmy - str. 89
2 Nekalá soutěž - str. 93
2.1 Generální klauzule nekalé soutěže - str. 94
2.1.1 Hospodářský styk - str. 95
2.1.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže - str. 96
2.1.3 Způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům - str. 99
2.2 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.3 Soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 103
2.4 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži - str. 105
2.4.1 Nárok na zdržení se nekalosoutěžního jednání - str. 106
2.4.2 Nárok na odstranění závadného stavu - str. 107
2.4.3 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str. 107
2.4.4 Nárok na náhradu škody - str. 109
2.4.5 Nárok na vydání bezdůvodného obohacení - str. 110
2.4.6 Nárok na uveřejnění rozsudku - str. 111
2.4.7 Dovětek k právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži - str. 113
Seznam pramenů a literatury - str. 113
Monografie - str. 114
Články - str. 116
Elektronické prameny - str. 116
Právní předpisy - str. 116
Judikatura - str.  118
O autorovi - str. 120


 

Další nabídka k tématu

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.