Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovnělékařské služby, 2. vydání

Pracovnělékařské služby, 2. vydání

Toto druhé, podstatně aktualizované vydání publikace reflektuje novelizace pracovnělékařských předpisů, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2017.

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech trestáno přísnými sankcemi. Tato publikace detailně mapuje problematiku pracovnělékařských služeb a všech jejich pracovněprávních souvislostí, včetně úpravy skončení pracovního poměru. Publikace se zabývá i dalšími relevantními tématy, jako je např. odpovědnost poskytovatele pracovnělékařských služeb, ochrana osobních údajů a oblast GDPR. Kniha obsahuje praktický výklad, který upozorňuje na slabá místa právní úpravy i oblasti, v nichž zaměstnavatelé a poskytovatelé pracovnělékařských služeb často chybují. Je tak vhodná nejen pro právníky, ale i pro personalisty a lékaře, kteří se touto oblastí zabývají. Publikace rovněž upozorňuje na aktuální rozhodnutí soudů.

Autor publikace, Jakub Tomšej, působí jako odborný asistent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy a má rovněž zkušenosti jako advokát a podnikový právník specializovaný na pracovní právo.

autor: Jakub Tomšej vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 4. 4. 2018, 164 stran
ISBN: 978-80-7552-955-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah
Seznam zkratek - str. VIII
Úvod - str. IX
1 Prameny práva - str. 1
1.1 Listina základních práv a svobod - str.  1
1.2 Evropské právo - str. 2
1.3 Úmluvy Mezinárodní organizace práce - str. 2
1.4 Zákon o zdravotních službách - str. 4
1.5 Zákon o specifických zdravotních službách - str. 6
1.6 Vyhláška o pracovnělékařských službách - str. 7
1.7 Zákoník práce - str. 8
1.8 Zákon o ochraně veřejného zdraví - str. 10
2 Pojem pracovnělékařských služeb - str. 11
2.1 Posudková činnost - str. 12
2.2 Poradenská činnost - str. 13
2.3 Dohledová činnost - str. 15
2.4 Odchylky u první kategorie - str. 18
3 Subjekty pracovnělékařských služeb - str. 23
3.1 Poskytovatel pracovnělékařských služeb - str. 23
3.1.1 Oprávnění k poskytování služeb - str. 23
3.1.2 Svobodná volba lékaře - str. 25
3.1.3 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb - str. 27
3.1.4 Poskytování pracovnělékařských služeb v pracovním poměru - str. 30
3.1.5 Místo poskytování pracovnělékařských služeb - str. 33
3.1.6 Skončení poskytování pracovnělékařských služeb - str. 34
3.1.7 „Řetězení“ poskytovatelů pracovnělékařských služeb - str. 35
3.2 Zaměstnavatel - str. 36
3.2.1 Agentury práce - str. 36
3.3 Zaměstnanec - str. 39
3.3.1 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 39
3.3.2 Členové orgánů právnických osob - str. 41
3.3.3 Výkon nelegální práce - str. 42
3.3.4 Výkon práce z domova - str. 44
4 Pracovnělékařské prohlídky - str. 49
4.1 Obsah pracovnělékařských prohlídek - str. 49
4.2 Odmítnutí vyšetření - str. 52
4.3 Podklady pro provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 54
4.3.1 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky - str. 55
4.3.2 Výpis ze zdravotnické dokumentace - str. 56
4.4 Pracovnělékařská prohlídka jako překážka v práci - str. 58
4.5 Hrazení pracovnělékařských prohlídek - str.  60
4.6 Vstupní prohlídka - str. 61
4.6.1 Vstupní prohlídka uchazečů o zaměstnání - str. 61
4.6.2 Vstupní prohlídka při změnách pracovního poměru - str. 65
4.7 Periodická prohlídka - str. 66
4.8 Mimořádná prohlídka - str. 67
4.9 Výstupní prohlídka - str. 70
4.10 Následná prohlídka - str. 71
5 Lékařské posudky - str. 73
5.1 Postup při vydání lékařského posudku - str. 75
5.2 Obsah lékařského posudku - str. 76
5.2.1 Posudkový závěr - str. 78
5.2.2 Podmínka zdravotní způsobilosti - str. 86
5.3 Povaha a přezkum lékařského posudku - str. 87
5.3.1 Postup při přezkoumání lékařského posudku - str.  88
5.3.2 Odkladný účinek návrhu na přezkoumání lékařského posudku - str. 90
5.3.3 Soudní přezkum lékařského posudku - str. 92
5.4 Platnost lékařského posudku - str. 100
6 Pracovněprávní souvislosti - str. 103
6.1 Poskytování informací o zdravotním stavu zaměstnance - str. 103
6.2 Zdravotní nezpůsobilost jako překážka v práci - str. 106
6.3 Výpověď zaměstnavatele – obecné úvahy - str. 108
6.4 Výpověď zaměstnavatele v souvislosti s tzv. obecným onemocněním - str. 110
6.5 Výpověď zaměstnavatele v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením takovou nemocí - str. 110
6.6 Výpověď zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem - str. 112
6.7 Výpověď zaměstnavatele pro nadbytečnost - str. 113
6.8 Výpověď zaměstnavatele pro nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce - str. 117
6.9 Skončení pracovního poměru pro porušení povinností zaměstnance - str. 121
6.10 Převedení zaměstnance na jinou práci - str. 122
6.11 Noční práce - str. 124
6.12 Doporučení poskytovatele - str. 126
7 Pracovnělékařské služby a ochrana osobních údajů - str. 127
7.1 Pojem osobních údajů - str. 127
7.2 Správce osobních údajů - str. 128
7.3 Zpracovatel osobních údajů - str. 129
7.4 Zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovnělékařskými službami - str. 130
7.5 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - str. 132
8 Odpovědnost poskytovatele pracovnělékařských služeb - str. 135
8.1 Odpovědnost za škodu - str. 135
8.1.1 Odpovědnost za nesprávný lékařský posudek - str. 137
8.1.2 Odpovědnost za neprovedení lékařské prohlídky - str. 140
8.1.3 Odpovědnost za způsobení nemajetkové újmy zaměstnanci - str. 141
8.1.4 Odpovědnost za nesprávnou radu - str.  142
8.1.5 Odpovědnost za zanedbání dohledu - str. 143
8.1.6 Smluvní limitace náhrady škody - str. 143
8.1.7 Odpovědnost zaměstnanců zajišťujících pracovnělékařské služby - str.  145
8.2 Odpovědnost za správní delikt - str. 146
8.3 Odpovědnost za disciplinární delikt - str. 147
8.4 Trestní odpovědnost - str. 148
9 Zákon o státní službě - str. 149

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1272 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1272 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byla dotčena vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Dále zde ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

JUDr. Bořívoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Anag, spol. s r. o.

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti od začátku dubna 2013, je významnou novelou zákona o specifických zdravotních službách s ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.