Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pojišťovací právo

Pojišťovací právo

Publikace poskytuje základní přehled a souhrn právní úpravy soukromého pojišťovnictví a pojištění.
Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. S ohledem na přijetí nového zákona o pojišťovnictví kniha popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti tak, jak je pojímá nová právní úprava. Objasňuje se rozdíl v podmínkách využití jednotného evropského pasu pojišťovnami a zajišťovnami se sídlem v zemích EHP, dále se popisuje unijním právem zavedený institut zajišťovací účelové osoby, finitního zajištění, v obecné poloze jsou podány požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém, jehož řádné fungování nový zákon a k němu vydaná prováděcí vyhláška považuje za jeden ze základních předpokladů obezřetné činnosti pojišťovny a zajišťovny.
Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví, zejména jeho předmětu, rozsahu, zvláštnostem finančního dohledu, dohledu ve skupině a regulaci finančních konglomerátů.
Významnou část pojistného trhu tvoří i pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí. Právní úpravě této činnosti je věnována kapitola popisující základní podmínky přístupu k této činnosti, jejímu výkonu, klasifikaci pojišťovacích zprostředkovatelů a dohledu nad touto činností.
Další kapitola se zabývá právní úpravou pojištění, které vzniká na základě uzavřené pojistné smlouvy. Jde zejména o problematiku vzniku, trvání a zániku pojištění podle zákona o pojistné smlouvě včetně uvedení odlišností proti dřívější právní úpravě pojištění podle občanského zákoníku. V této souvislosti je podán výklad i všech důležitých institutů škodového a obnosového pojištění, pojištění věci, majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění osob.
Publikace poskytuje základní přehled povinných pojištění, a to profesních a zájmových pojištění odpovědnosti za škodu. Obsahově významnou část tvoří popis pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla včetně organizace a působnosti České kanceláře pojistitelů. Autoři upozorňují na změny právní úpravy související s přijetím nového zákona o pojišťovnictví.
Publikace je především učební pomůckou pro posluchače vysokých škol právního a ekonomického zaměření, nalezne však uplatnění i pro pracovníky v oblasti pojišťovnictví, pro pojišťovací zprostředkovatele, likvidátory pojistných událostí a další podnikatele, kteří se chtějí seznámit uceleně s problematikou soukromého pojišťovnictví a pojištění.
autor: Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., PhDr. Vladimír Přikryl a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 8. 2010, 352 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Pojišťovnictví a pojištění - str. 11

1. Pojem pojišťovnictví a pojištění - str. 11

2. Historický vývoj pojišťovnictví a pojištění - str. 18

3. Pojišťovací právo a jeho prameny - str. 28

4. Pojistný trh, Česká asociace pojišťoven a Asociace českých pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - str. 37

II. Činnosti pojišťoven a zajišťoven - str. 49

1. Obecné podmínky výkonu pojišťovací a zajišťovací činnosti - str. 49

2. Základní podmínky výkonu pojišťovací činnosti - str. 61

3. Základní podmínky výkonu zajišťovací činnosti - str. 88

4. Technické rezervy pojišťoven a zajišťoven - str. 106

5. Solventnost pojišťovny a zajišťovny - str. 125

6. Specifické povinnosti pro pojišťovny a zajišťovny - str. 132

III. Dohled v pojišťovnictví - str. 137

1. Obecné podmínky výkonu dohledu v pojišťovnictví - str. 137

2. Pořádková pokuta a opatření k nápravě - str. 147

3. Správní delikty - str. 165

4. Přeměna tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny - str. 168

5. Likvidace pojišťovny nebo zajišťovny - str. 169

6. Povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 171

IV. zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a samostatní likvidátoři pojistných událostí - str. 175

1. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví - str. 175

2. Základní podmínky činnosti - str. 193

3. Ochrana spotřebitele - str. 204

4. Dohled nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - str. 209

V. Pojistná smlouva - str. 213

1. Vznik, trvání a zánik pojištění - str. 213

2. Pojištění škodové a obnosové - str. 242

3. Pojištění věci a jiného majetku - str. 255

4. Pojištění osob - str. 270

VI. Povinná smluvní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - str. 285

1. Povinné smluvní pojištění - str. 285

2. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - str. 291

3. Česká kancelář pojistitelů - str. 319

4. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - str. 335

5. Pojištění vývozních úvěrových rizik - str. 340

Další nabídka k tématu

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

ÚZ č. 1235 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018

Sagit, a. s.

Od minulého vydání se změnily všechny tři základní zákony: zákon o pojišťovnictví, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - komentář

Zákon o pojišťovnictví (č. 277/2009 Sb.) - komentář

PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o pojišťovnictví podrobně a srozumitelně rozebírá problematiku pojišťoven a zajišťoven. Ve velké míře vysvětluje a srovnává tuzemskou právní úpravu s předpisy evropského práva a ukazuje, jakým způsobem se promítají do vnitrostátního právního řádu.

Cena: 995 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Mezinárodní pojistné právo

Mezinárodní pojistné právo

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.