Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Úplné znění, komentář a příklady

Autorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění.

Vychází z aktuálního znění legislativy

Zákon je uveden ve znění k 1. 2. 2018. Změny od 1. 1. 2018 souvisejí se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například se mění výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ a hranice příjmů u OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. Změny od 1. 2. 2018, obsažené v zákoně č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, které se týkají například vracení přeplatků na pojistném či splatnosti pojistného vymoženého exekutorem, jsou v příručce podrobně popsány.

Informuje i o změnách pro rok 2019

Publikace je rozšířena o nové příklady a výklady a obsahuje i stručnou informaci o změnách, které nabývají účinnosti 1. 1. 2019.

autor: Ing. Marta Ženíšková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2018, 160 stran
ISBN: 978-80-7554-127-7

Cena: 279 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH

Seznam používaných zkratek - str. 5
Úvod - str. 6
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - str. 7
§ 1 - str. 7
§ 2  - str. 9
§ 3 Poplatníci pojistného  - str. 10
§ 4 Pojistné - str. 38
Vyměřovací základ
§ 5 - str. 38
§ 5a - str. 46
§ 5b - str. 47
§ 5c - str. 57
§ 5d  - str. 57
§ 6 Rozhodné období - str. 58
§ 7 Sazby pojistného - str. 58
Odvod pojistného
§ 8  - str. 60
§ 9  - str. 62
§ 9a (zrušen)  - str. 63
§ 10  - str. 63
§ 11  - str. 64
§ 12 - str. 65
§ 13 - str. 66
§ 13a - str. 68
§ 14 - str. 74
§ 14a - str. 79
§ 14b  - str. 81
§ 14c - str. 82
§ 15 - str. 85
§ 15a Maximální vyměřovací základy  - str. 93
§ 15b (zrušen)  - str. 98
§ 16 - str. 98
§ 16a - str. 100
§ 17 Přeplatek pojistného - str. 101
§ 18 Promlčení pojistného - str. 105
§ 19 Způsob placení pojistného  - str. 106
§ 20 Penále  - str.  107
§ 20a Povolení splátek pojistného a penále  - str. 115
§ 21 Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení - str. 118
§ 21a (zrušen)  - str.  119
§ 22 (zrušen) - str. 119
§ 22a - str. 119
§ 22b Pravděpodobná výše pojistného  - str. 121
§ 22c Uschovávání účetních záznamů - str. 123
§ 22d - str. 123
§ 23 Počítání času  - str. 124
§ 23a - str. 125
§ 23b - str. 125
§ 24 Tiskopisy - str. 126
§ 25 Zvláštní ustanovení  - str. 127
§ 25a Úhrada odvedeného pojistného - str. 129
§ 25b - str. 130
Přestupky
§ 25c  - str. 130
§ 25d - str. 130
§ 25e - str. 131
§ 25f - str. 131
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 26 až § 31 - str. 132
§ 32 - str. 132
§ 33 - str. 132
Minimální částky u OSVČ (tabulka) - str. 135
Vybraná ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů str. 137
Vzory tiskopisů
Přehled o výši pojistného - str. 150
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 - str. 151
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – k žádosti o prominutípenále - str. 153
Poučení pro vyplnění „Prohlášení“ k žádosti o prominutí penále  - str. 156
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociálnízabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  - str. 158
Potvrzení o studiu - str. 159
Potvrzení o době zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců - str. 159

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu roku 2018 a k lednu 2019 změněny – ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ...

Cena: 945 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.