Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Personalistka, 5. vydání

Personalistka, 5. vydání

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku pracovního poměru, přes jeho změny až ke skončení. Nezapomínají ani na pracovní dobu, dovolenou, oblast zaměstnanosti a ochranu osobních údajů. 
Každou kapitolou prolíná souvislost s kontrolní činností orgánů inspekce práce včetně možných postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a v textu je zohledněn též nezbytný vztah pracovněprávní úpravy s novým občanským zákoníkem.
Publikace obsahuje řadu příkladů, aktuálních soudních rozhodnutí a upozornění na nejčastější pochybení. Určena je nejen personalistům, ale každému, kdo se zabývá tématikou spojenou s pracovním právem.

autor: Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2015, 528 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah.

I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy - str. 19

II. Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti - str. 23

1. Právní úprava - str. 24

2. Obecně - str. 24

3. Výběr zaměstnanců - str. 25

4. Volná pracovní místa - str. 30

5. Agenturní zaměstnávání - str. 35

6. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 40

7. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí - str. 47

8. Výkon činnosti dítěte - str. 57

III. Osobní údaje v personální agendě - str. 61

1. Právní úprava - str. 62

2. Obecně - str. 62

3. Údaje v pracovněprávních vztazích - str. 70

4. Rodné číslo - str. 75

5. Osobní dotazník - str. 76

6. Osobní spis zaměstnance - str. 78

7. Archivace dokladů - str. 85

8. Kontrola a postihy - str. 90

IV. Základní pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi - str. 92

1. Právní úprava - str. 93

2. Obecně - str. 93

3. Zákoník práce a nelegální práce - str. 96

5. Rozdíly mezi dohodami - str. 103

V. Vznik pracovního poměru - str. 110

1. Právní úprava - str. 111

2. Způsoby vzniku pracovního poměru - str. 111

3. Povinnosti před vznikem pracovního poměru - str. 117

4. Den vzniku pracovního poměru - str. 121

5. Pracovní smlouva - str. 122

6. Jmenování - str. 151

7. Informace o právech a povinnostech - str. 162

8. Kontrola a postihy - str. 164

VI. Změny pracovního poměru - str. 165

1. Právní úprava - str. 166

2. Případy změn pracovního poměru - str. 166

3. Převedení na jinou práci - str. 169

4. Dočasné přidělení - str. 178

5. Pracovní cesta - str. 181

6. Přeložení - str. 183

7. Kontrola a postihy - str. 184

VII. Skončení pracovního poměru - str. 185

1. Právní úprava - str. 186

2. Způsoby skončení pracovního poměru - str. 186

3. Smrt zaměstnance (zaměstnavatele) - str. 187

4. Cizinci a osoby bez státní příslušnosti - str. 190

5. Uplynutí doby - str. 193

6. Dohoda - str. 197

7. Výpověď - str. 202

8. Okamžité zrušení - str. 241

9. Zrušení ve zkušební době - str. 256

10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru - str. 261

11. Kontrola a postihy - str. 268

VIII. Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru - str. 269

1. Právní úprava - str. 270

2. Obecně - str. 270

3. Potvrzení o zaměstnání - str. 272

4. Pracovní posudek - str. 280

5. Odstupné - str. 283

6. Doručování písemností - str. 294

7. Kontrola a postihy - str. 304

IX. Pracovní doba a doba odpočinku - str. 305

1. Právní úprava - str. 306

2. Obecně - str. 306

3. Stanovená týdenní pracovní doba - str. 312

4. Rozvržení pracovní doby - str. 319

5. Konto pracovní doby - str. 327

6. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 332

7. Doba odpočinku - str. 338

8. Pracovní pohotovost - str. 345

9. Práce přesčas - str. 347

10. Noční práce - str. 351

11. Evidence (nejen) pracovní doby - str. 354

12. Kontrola a postihy - str. 358

X. Překážky v práci - str. 361

1. Právní úprava - str. 362

2. Obecně - str. 362

3. Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 364

4. Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 369

5. Kontrola a postihy - str. 407

XI. Dovolená - str. 408

1. Právní úprava - str. 409

2. Obecně - str. 409

3. Dovolená za kalendářní rok - str. 411

4. Dovolená za odpracované dny - str. 421

5. Dodatková dovolená - str. 422

6. Čerpání dovolené - str. 425

7. Krácení dovolené - str. 436

8. Náhrada za dovolenou - str. 440

9. Kontrola a postihy - str. 443

XII. Kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů - str. 445

1. Právní úprava - str. 446

2. Orgány kontroly - str. 446

3. Předmět kontroly - str. 448

4. Kontrolované osoby - str. 452

5. Práva a povinnosti při kontrole - str. 455

6. Obrana proti výsledkům kontroly - str. 464

7. Postih za nesoučinnost - str. 466

8. Sankce za porušení - str. 469

9. Informační a poradenská činnost - str. 477

10. Kontrolní činnost v roce 2015 - str. 477

 

Další nabídka k tématu

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

Zákon o inspekci práce, komentář

Zákon o inspekci práce, komentář

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler, doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Průvodce mzdovou problematikou 2016, 4. vydání

Průvodce mzdovou problematikou 2016, 4. vydání

Schmied, Klímová, Salačová, Tošonský, Andraščíková, Lošťák, Dorčáková, Krchovová, Svěrčinová... - Oswald a. s.

Již 4. vydání Průvodce mzdovou problematikou k právnímu stavu k 1.1.2016 od významných autorů zabývajících se mzdovou a personální problematikou. Publikace Vás velmi snadným a srozumitelným způsobem provede celou personální a mzdovou problematikou.

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1132 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1132 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důležitými změnami od května 2016. Dále je zde zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o ochraně veřejného zdraví, ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem. Obsluha mzdy a platu Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Meritum - Mzdy od A do Z 2016

Chládková, Bukovjan, Šubrt, Pikal, Dvořáková, Červinka, Bolcková, Laumannová, Polívková, Hloušková.. - Wolters Kluwer, a. s.

13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2016. Novinky pro rok 2016, které vám díky publikaci neuniknou: •nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe, 6. vydání

PhDr. Mgr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Šesté aktualizované vydání publikace Aplikace platových předpisů ve školství s komentářem a příklady z praxe přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to z hledisek pracovněprávních, odborně ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2016

Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach - Anag, spol. s r. o.

Již 14. vydání tradiční publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. ledna 2016. Zohledněné legislativní změny V textu je zejména zohledněna novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2016

Abeceda personalisty 2016

Brůha, Bukovjan, Čornejová, Kalvoda, Leštinská, Pelech, Schmied, Stýblo, Šenk, Trylč, Valenta - Anag, spol. s r. o.

Je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám a účetním, své v ní však naleznou také majitelé malých firem zastávající rovněž funkci hlavních manažerů. Personální činnosti od A do Z Abeceda personalisty ...

Cena: 559 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.