Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, jehož jsme již integrální součástí. Jejím účelem je podnítit potřebnou diskuzi o smyslu, potřebě a účelnosti legislativního propojení problematiky přenosu obsahu s jeho regulací a ochranou.
Současnou právní úpravu této sféry lze považovat za dočasnou, neboť je silně závislá na technologickém vývoji v oblasti IT. Ještě patrnější je tato situace v oblasti regulace autorských práv, která se ocitla na hranici udržitelnosti. Budoucí právní úprava tak musí vycházet z odborné a fundované diskuze o vzniku a dobrém fungování regulace elektronických komunikací.
Monografie je zásadním příspěvkem do této diskuze, neboť jsme bezesporu svědky formování nového právního odvětví, které integrálně propojuje dosud oddělené, ba roztříštěné právní předpisy pro různé oblasti digitálního světa.
autor: JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 11. 2012, 134 stran
ISBN: 978-80-7357-964-7

Cena: 343 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Pojem a možné druhy odpovědnosti - str. 1

2. Zvláštní charakter elektronických komunikací - str. 7

3. Některé specifické druhy odpovědnosti v rámci elektronických komunikací - str. 12

3.1 Odpovědnost poskytovatelů obsahu (Content provider liability) - str. 12

3.2 Odpovědnost poskytovatele odkazu (link) - str. 13

3.3 Odpovědnost za meta-tags - str. 14

3.4 Odpovědnost za obsah ukládaný uživateli (za cizí obsah) - str. 16

4. Provozování rozhlasového a televizního vysílání - str. 19

4.1 Rozhlasové a televizní vysílání v ČR - str. 19

4.2 Novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání - str. 22

4.3 Problematická ustanovení novely zákona - str. 24

4.4 Právní úprava digitálního vysílání - str. 29

5. Služby informační společnosti - str. 38

5.1 e-Commerce Action Plan 2012 - str. 38

5.2 Služby informační společnosti - str. 39

5.3 Hledání východisek v podání Evropské komise - str. 47

5.4 Co je cílem? - str. 48

5.5 Novela zákona o některých službách informační společnosti - str. 53

6. Audiovizuální mediální služby přesahující hranice jednoho členského státu EU - str. 55

6.1 Problémy s přijímáním zahraničního televizního vysílání v ČR - str. 59

7. Právní úprava služeb elektronických komunikací - str. 61

7.1 Zákon o elektronických komunikacích ve světle evropského práva - str. 66

7.2 Historie projednávání návrhu směrnice o audiovizuálních mediálních službách - str. 79

7.3 Předpisové rámce elektronických komunikací - str. 82

7.4 Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace dospěla do závěrečné fáze - str. 84

8. Povinnost přenosu určitých programů ukládaná provozovatelům převzatého vysílání ve veřejném zájmu - str. 98

8.1 Úprava "must carry" v českém právním řádu - str. 99

8.2 Úprava podle zákona č. 231/2001 Sb. - str. 100

8.3 Úprava "must carry" v EU - str. 102

8.4 Implementace směrnice o univerzální službě - str. 106

8.5 Situace po novelách provedených zákonem č. 235/2006 Sb. a zákonem č. 304/2007 Sb. - str. 107

8.6 Zákon o přechodu na zemské digitální televizní vysílání - str. 108

8.7 Pravidlo "must carry" v České republice po 1. lednu 2012 - str. 111

9. Některá zajímavá zahraniční rozhodnutí - str. 115

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ obsahuje soubor právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který však bude od května 2018 nahrazen evropským nařízením o ochraně fyzických ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Nařízení eIDAS. Komentář

Nařízení eIDAS. Komentář

JUDr. Josef Donát, LL. M.; JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb; Ing. Robert Piffl - C. H. Beck

Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Martin Maisner - C. H. Beck

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací praxe soudů tuzemských i zahraničních a relevantní zahraniční právní úpravy. V otázkách, kde komentovaná ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.