Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech. 
Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů. 
V dalších kapitolách publikace pojednává o registrech dlužníků, z nichž jen několik málo je důvěryhodných a založených na pevných a zákonných pravidlech, ač obsahují poměrně velké množství osobních údajů, a upozorňuje na rizika spojená se zpracováním osobních údajů při nakládání s věrnostními nebo slevovými kartami. Je vymezen pojem obchodního sdělení včetně podmínek, za nichž je lze rozesílat, aniž by se stalo tzv. NOS. Čtenář se dále dozví, jaká práva má pacient, jak a kdo smí nakládat se zdravotnickou dokumentací, jaké osobní údaje smí budoucí zaměstnavatel zpracovávat v různých fázích přijímacího řízení, jak lze zacházet s údaji zaměstnanců během pracovního poměru. Kniha se také zabývá nárokem na soukromí zaměstnance na pracovišti nebo zpracováním rodného čísla, zpracováním osobních údajů ve školství a zvláštními režimy v oblasti veřejných sborů. 

autor: Pavel Mates, Eva Janečková, Václav Bartík
vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 3. 2012, 208 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Principy právní úpravy v zákoně o ochraně osobních údajů - str. 9

1. Zásady Legitimity zpracování - str. 9

2. Zásada omezení účelem (nezbytnosti) - str. 11

3. Zásada časového omezení - str. 13

4. Zásada potřebnosti a přiměřenosti (proporcionality) dat - str. 15

5. Zásada průhlednosti - str. 17

6. Zásada bezpečnosti - str. 18

7. Zásada práva přístupu k datům - str. 21

8. Zásada práva na opravu a výmaz - str. 22

9. Zásada nezávislého dozoru - str. 26

Osobní údaje v moderní společnosti - str. 29

Ochrana osobních údajů versus právo na informace - str. 35

1. Nahlížení do spisů - str. 37

2. Osoby veřejně činné a známé - str. 42

3. Územní samospráva - str. 44

4. Rozhodovací činnost orgánů veřejné moci - str. 48

Ochrana slabší strany - str. 51

Kdo a jak může nakládat s vašimi rodnými čísly - str. 63

1. Co je to rodné číslo - str. 63

2. Kdo může zpracovávat rodné číslo - str. 66

3. Exekuční řízení - str. 67

4. Správní řízení - str. 70

5. Pozor na rodné číslo - str. 73

Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích - str. 76

1. Osobní údaje před vznikem pracovního poměru - str. 76

2. Zpracování osobních údajů během trvání pracovního poměru - str. 81

3. Soukromí na pracovišti - str. 87

4. Jak se bránit - str. 93

5. Povinnosti zaměstnanců - str. 95

6. Ukončení pracovního poměru - str. 99

Věrnostní a jiné zákaznické karty - str. 102

Rozesílání obchodních sdělení - str. 114

Registry dlužníků - str. 127

Osobní údaje ve školství - str. 141

1. Vysoké školy - str. 141

2. Základní a střední školy - str. 147

3. Specializovaná školská zařízení - str. 153

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví - str. 159

1. Zdravotnická dokumentace - str. 159

2. Informování o zdravotním stavu - str. 166

3. Monitorování ve zdravotnických zařízeních - str. 170

Zvláštní režimy zpracování osobních údajů - str. 176

Ochrana osobních údajů ve správním a trestním právu - str. 184

1. Správní delikty - str. 184

2. Trestné činy - str. 190

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

ÚZ č. 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1152 - Informace, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 29 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Poskytování informací a jejich ochrana (svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností), Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru) ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

JUDr. Eva Janečková, JUDr. Václav Bartík - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky ve všech oblastech, které se tak či onak dotýkají lidí, se lze setkat s problematikou ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, je zákonem obecným, nicméně jeho aplikace v řadě právních oborů má svá specifika. Výjimkou není ani ...

Cena: 300 KčKOUPIT

ÚZ č. 1086 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních; státní zastupitelství

ÚZ č. 1086 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních; státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, který je od června 2015 dotčen dvěma novelami. V samostatné kapitole jsou předpisy týkající se státního ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související, komentář

JUDr. Mgr. Daniel Novák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů podává podrobný výklad k oblasti, která v současné informační společnosti nabývá stále větší důležitosti, přičemž nové formy zpřístupňování údajů nabízí také četná ...

Cena: 1 320 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v praktických příkladech

Ochrana osobních údajů v praktických příkladech

JUDr. Alena Kučerová, Mgr. František Nonnemann - BOVA POLYGON

Publikace Ochrana osobních údajů v praktických příkladech volně navazuje na předchozí úspěšnou příručku Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích. Autoři využívají otázky a žádosti o konzultace, se kterými se setkávají především při své přednáškové činnosti, aby na příkladech ...

Cena: 288 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.