Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem.
Obsluha mzdy a platu
Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Snaží se vyložit celou širokou problematiku obsluhy mzdy – a to i s připomenutím základních principů systémů odměňování – v celém kontextu, ve všech souvislostech a co nejpodrobněji. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.
Objasňuje problémy z praxe i z judikatury
Kniha reaguje mj. na nový občanský zákoník a podává tak výklad například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či osobního oddlužení. Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy.
Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Autor odmítá zásadu práce autorů některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.
autor: JUDr. Bořivoj Šubrt vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 3. 2016, 584 stran

Cena: 559 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:
1. Odměna za práci a její obsluha - základní údaje - str. 18
1.1 Odměňování jako součást personálního řízení - str. 18
1.2 Právní úprava odměňování za práci - str. 19
1.3 Použití občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy a související ustanovení zákoníku práce - str. 26
1.4 Odměňování za práci - některá společná pravidla - str. 39
1.5 Mzda - str. 55
1.6 Plat - str. 61
1.7 Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 67
1.8 Rovnost v odměňování - str. 68
1.9 Mzdové postihy - str. 76
1.10 Sjednání mzdy (platu) v kolektivní nebo individuální smlouvě - str. 83
1.11 Vnitřní předpis - str. 90
1.12 Mzdový a platový výměr a informace zaměstnanci - str. 94
1.13 Co není mzdou či platem - str. 99
1.14 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 103
2. Zúčtování mzdy (platu), pracovní a odpracovaná doba - str. 108
2.1 Co je zúčtování mzdy a jeho postup - str. 108
2.2 Evidence a posuzování odpracované doby v pracovním poměru - str. 111
2.3 Pravidla rozvržení pracovní doby - str. 127
2.4 Jak postupovat při zúčtování mzdy či platu - str. 159
2.5 Práce přesčas - str. 166
2.6 Práce ve svátek a takzvaný placený svátek - str. 177
2.7 Zvláštnosti zúčtování mzdy u konta pracovní doby - str. 186
2.8 Evidence odpracované doby a zúčtování odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 195
2.9 Zúčtování mzdy při překážkách v práci a dovolené a náhrady mzdy za ně, zúčtování dalších peněžitých plnění - str. 197
2.10 Zaokrouhlování při zúčtování mzdy a platu - str. 204
3. Splatnost a výplata mzdy (platu) a dalších peněžitých plnění - str. 207
3.1 Právní úprava a vymezení pojmů - str. 207
3.2 Splatnost a výplatní termín - str. 209
3.3 Splatnost ve zvláštních případech - str. 231
3.4 Uspokojení práv, prodlení a jeho důsledky - str. 240
3.5 Postup při výplatě mzdy (platu) - str. 269
3.6 Výplata mzdy v cizí měně a do ciziny - str. 277
3.7 Bezhotovostní výplata mzdy (platu) převodem na platební účet - str. 284
3.8 Informace zaměstnanci o splatnosti a výplatě mzdy - str. 294
3.9 Insolvence zaměstnavatele - str. 296
3.10 Splatnost a výplata odměny za práci či za službu podle zvláštních právních předpisů - str. 309
3.11 Daňové souvislosti výplaty mzdy - str. 313
4. Průměrný výdělek - str. 315
4.1 Význam průměrného výdělku pro pracovněprávní vztahy - str. 315
4.2 Právní úprava a její působnost, vnitropodniková úprava - str. 317
4.3 Průměrný výdělek mimo pracovněprávní vztahy - str. 320
4.4 Způsob zjištění průměrného výdělku - str. 325
4.5 Hrubá mzda - str. 329
4.6 Odpracovaná doba - str. 351
4.7 Rozhodné období - str. 361
4.8 Pravděpodobný výdělek - str. 365
4.9 Formy průměrného výdělku - str. 375
4.10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy (platu, odměny) v prvních 2 týdnech pracovní neschopnosti (karantény) - str. 393
4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda - str. 398
4.12 Průměrný výdělek v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání - str. 401
4.13 Průměrný výdělek pro náhradu škody u žáků a studentů a osob se zdravotním postižením připravujících se na povolání - str. 402
4.14 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 403
4.15 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 410
4.16 Souběžná zaměstnání - str. 417
4.17 Průměrný výdělek při poskytování nebo výplatě vždy v cizí měně - str. 418
4.18 Použití průměrného výdělku - přehled - str. 422
4.19 Některé specifické případy použití průměrného výdělku - str. 426
5. Srážky ze mzdy (platu) - str. 449
5.1 Pojmy, přehled právní úpravy, evidence - str. 449
5.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 457
5.3 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 466
5.4 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 488
5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy - str. 508
5.6 Okruh příjmů zaměstnance, z nichž se srážky provádějí - str. 513
5.7 Pořadí srážek ze mzdy a doručování písemností - str. 519
5.8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 525
5.9 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 544
5.10 Několik plátců mzdy - str. 547
5.11 Srážky k oddlužení při insolvenci - str. 550
5.12 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 559
5.13 Srážky z příjmů sociální povahy - str. 565
5.14 Výpočet úroku z prodlení - str. 568
5.15 Údaje o srážkách ze mzdy v potvrzení o zaměstnání, evidence srážek - str. 572
6. Kontrolní působnost státních orgánů v oblasti obsluhy mzdy (platu) a možné sankce - str. 575
6.1 Kontroly prováděné inspekcí práce - str. 575
6.2 Za co lze nelze uložit pokutu - přestupky a správní delikty v obsluze mzdy a dalších plnění - str. 576

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Pavel Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

Exekuce srážkami ze mzdy 2017

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

5. aktualizované vydání Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1170 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Zákoník práce doznal několika dalších změn, které jsou v textu vyznačeny tučně (mj. zaměstnávání nezletilých, pracovní volno související s brannou povinností, změny u elektronických podání). Do textu byly zařazeny sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2017.

Cena: 75 KčKOUPIT

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

ÚZ č. 1166 - Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce k cestovním náhradám a všechny předpisy pro tuzemské cestovní náhrady (stravné, náhrady za použití motorových vozidel, průměrné ceny pohonných hmot) a pro ...

Cena: 89 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.