Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem.
Obsluha mzdy a platu
Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Snaží se vyložit celou širokou problematiku obsluhy mzdy – a to i s připomenutím základních principů systémů odměňování – v celém kontextu, ve všech souvislostech a co nejpodrobněji. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.
Objasňuje problémy z praxe i z judikatury
Kniha reaguje mj. na nový občanský zákoník a podává tak výklad například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či osobního oddlužení. Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy.
Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Autor odmítá zásadu práce autorů některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.
autor: JUDr. Bořivoj Šubrt vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 3. 2016, 584 stran
ISBN: 978-80-7554-008-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:
1. Odměna za práci a její obsluha - základní údaje - str. 18
1.1 Odměňování jako součást personálního řízení - str. 18
1.2 Právní úprava odměňování za práci - str. 19
1.3 Použití občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy a související ustanovení zákoníku práce - str. 26
1.4 Odměňování za práci - některá společná pravidla - str. 39
1.5 Mzda - str. 55
1.6 Plat - str. 61
1.7 Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 67
1.8 Rovnost v odměňování - str. 68
1.9 Mzdové postihy - str. 76
1.10 Sjednání mzdy (platu) v kolektivní nebo individuální smlouvě - str. 83
1.11 Vnitřní předpis - str. 90
1.12 Mzdový a platový výměr a informace zaměstnanci - str. 94
1.13 Co není mzdou či platem - str. 99
1.14 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 103
2. Zúčtování mzdy (platu), pracovní a odpracovaná doba - str. 108
2.1 Co je zúčtování mzdy a jeho postup - str. 108
2.2 Evidence a posuzování odpracované doby v pracovním poměru - str. 111
2.3 Pravidla rozvržení pracovní doby - str. 127
2.4 Jak postupovat při zúčtování mzdy či platu - str. 159
2.5 Práce přesčas - str. 166
2.6 Práce ve svátek a takzvaný placený svátek - str. 177
2.7 Zvláštnosti zúčtování mzdy u konta pracovní doby - str. 186
2.8 Evidence odpracované doby a zúčtování odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 195
2.9 Zúčtování mzdy při překážkách v práci a dovolené a náhrady mzdy za ně, zúčtování dalších peněžitých plnění - str. 197
2.10 Zaokrouhlování při zúčtování mzdy a platu - str. 204
3. Splatnost a výplata mzdy (platu) a dalších peněžitých plnění - str. 207
3.1 Právní úprava a vymezení pojmů - str. 207
3.2 Splatnost a výplatní termín - str. 209
3.3 Splatnost ve zvláštních případech - str. 231
3.4 Uspokojení práv, prodlení a jeho důsledky - str. 240
3.5 Postup při výplatě mzdy (platu) - str. 269
3.6 Výplata mzdy v cizí měně a do ciziny - str. 277
3.7 Bezhotovostní výplata mzdy (platu) převodem na platební účet - str. 284
3.8 Informace zaměstnanci o splatnosti a výplatě mzdy - str. 294
3.9 Insolvence zaměstnavatele - str. 296
3.10 Splatnost a výplata odměny za práci či za službu podle zvláštních právních předpisů - str. 309
3.11 Daňové souvislosti výplaty mzdy - str. 313
4. Průměrný výdělek - str. 315
4.1 Význam průměrného výdělku pro pracovněprávní vztahy - str. 315
4.2 Právní úprava a její působnost, vnitropodniková úprava - str. 317
4.3 Průměrný výdělek mimo pracovněprávní vztahy - str. 320
4.4 Způsob zjištění průměrného výdělku - str. 325
4.5 Hrubá mzda - str. 329
4.6 Odpracovaná doba - str. 351
4.7 Rozhodné období - str. 361
4.8 Pravděpodobný výdělek - str. 365
4.9 Formy průměrného výdělku - str. 375
4.10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy (platu, odměny) v prvních 2 týdnech pracovní neschopnosti (karantény) - str. 393
4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda - str. 398
4.12 Průměrný výdělek v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání - str. 401
4.13 Průměrný výdělek pro náhradu škody u žáků a studentů a osob se zdravotním postižením připravujících se na povolání - str. 402
4.14 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 403
4.15 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 410
4.16 Souběžná zaměstnání - str. 417
4.17 Průměrný výdělek při poskytování nebo výplatě vždy v cizí měně - str. 418
4.18 Použití průměrného výdělku - přehled - str. 422
4.19 Některé specifické případy použití průměrného výdělku - str. 426
5. Srážky ze mzdy (platu) - str. 449
5.1 Pojmy, přehled právní úpravy, evidence - str. 449
5.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 457
5.3 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 466
5.4 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 488
5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy - str. 508
5.6 Okruh příjmů zaměstnance, z nichž se srážky provádějí - str. 513
5.7 Pořadí srážek ze mzdy a doručování písemností - str. 519
5.8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 525
5.9 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 544
5.10 Několik plátců mzdy - str. 547
5.11 Srážky k oddlužení při insolvenci - str. 550
5.12 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 559
5.13 Srážky z příjmů sociální povahy - str. 565
5.14 Výpočet úroku z prodlení - str. 568
5.15 Údaje o srážkách ze mzdy v potvrzení o zaměstnání, evidence srážek - str. 572
6. Kontrolní působnost státních orgánů v oblasti obsluhy mzdy (platu) a možné sankce - str. 575
6.1 Kontroly prováděné inspekcí práce - str. 575
6.2 Za co lze nelze uložit pokutu - přestupky a správní delikty v obsluze mzdy a dalších plnění - str. 576

Další nabídka k tématu

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.