Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Obsluha mzdy a platu, 2. vydání

Po výborných ohlasech na první vydání této knihy pro vás připravujeme již druhé vydání této na českém trhu naprosto ojedinělé publikace, a to zaměřením i rozsahem.
Obsluha mzdy a platu
Publikace se zabývá zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Snaží se vyložit celou širokou problematiku obsluhy mzdy – a to i s připomenutím základních principů systémů odměňování – v celém kontextu, ve všech souvislostech a co nejpodrobněji. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.
Objasňuje problémy z praxe i z judikatury
Kniha reaguje mj. na nový občanský zákoník a podává tak výklad například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či osobního oddlužení. Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy.
Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Autor odmítá zásadu práce autorů některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.
autor: JUDr. Bořivoj Šubrt vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 3. 2016, 584 stran
ISBN: 978-80-7554-008-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:
1. Odměna za práci a její obsluha - základní údaje - str. 18
1.1 Odměňování jako součást personálního řízení - str. 18
1.2 Právní úprava odměňování za práci - str. 19
1.3 Použití občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy a související ustanovení zákoníku práce - str. 26
1.4 Odměňování za práci - některá společná pravidla - str. 39
1.5 Mzda - str. 55
1.6 Plat - str. 61
1.7 Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 67
1.8 Rovnost v odměňování - str. 68
1.9 Mzdové postihy - str. 76
1.10 Sjednání mzdy (platu) v kolektivní nebo individuální smlouvě - str. 83
1.11 Vnitřní předpis - str. 90
1.12 Mzdový a platový výměr a informace zaměstnanci - str. 94
1.13 Co není mzdou či platem - str. 99
1.14 Bezdůvodné obohacení a odpovědnost mzdové účetní - str. 103
2. Zúčtování mzdy (platu), pracovní a odpracovaná doba - str. 108
2.1 Co je zúčtování mzdy a jeho postup - str. 108
2.2 Evidence a posuzování odpracované doby v pracovním poměru - str. 111
2.3 Pravidla rozvržení pracovní doby - str. 127
2.4 Jak postupovat při zúčtování mzdy či platu - str. 159
2.5 Práce přesčas - str. 166
2.6 Práce ve svátek a takzvaný placený svátek - str. 177
2.7 Zvláštnosti zúčtování mzdy u konta pracovní doby - str. 186
2.8 Evidence odpracované doby a zúčtování odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 195
2.9 Zúčtování mzdy při překážkách v práci a dovolené a náhrady mzdy za ně, zúčtování dalších peněžitých plnění - str. 197
2.10 Zaokrouhlování při zúčtování mzdy a platu - str. 204
3. Splatnost a výplata mzdy (platu) a dalších peněžitých plnění - str. 207
3.1 Právní úprava a vymezení pojmů - str. 207
3.2 Splatnost a výplatní termín - str. 209
3.3 Splatnost ve zvláštních případech - str. 231
3.4 Uspokojení práv, prodlení a jeho důsledky - str. 240
3.5 Postup při výplatě mzdy (platu) - str. 269
3.6 Výplata mzdy v cizí měně a do ciziny - str. 277
3.7 Bezhotovostní výplata mzdy (platu) převodem na platební účet - str. 284
3.8 Informace zaměstnanci o splatnosti a výplatě mzdy - str. 294
3.9 Insolvence zaměstnavatele - str. 296
3.10 Splatnost a výplata odměny za práci či za službu podle zvláštních právních předpisů - str. 309
3.11 Daňové souvislosti výplaty mzdy - str. 313
4. Průměrný výdělek - str. 315
4.1 Význam průměrného výdělku pro pracovněprávní vztahy - str. 315
4.2 Právní úprava a její působnost, vnitropodniková úprava - str. 317
4.3 Průměrný výdělek mimo pracovněprávní vztahy - str. 320
4.4 Způsob zjištění průměrného výdělku - str. 325
4.5 Hrubá mzda - str. 329
4.6 Odpracovaná doba - str. 351
4.7 Rozhodné období - str. 361
4.8 Pravděpodobný výdělek - str. 365
4.9 Formy průměrného výdělku - str. 375
4.10 Redukce průměrného výdělku pro účely náhrady mzdy (platu, odměny) v prvních 2 týdnech pracovní neschopnosti (karantény) - str. 393
4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda - str. 398
4.12 Průměrný výdělek v souvislosti s ohrožením nemocí z povolání - str. 401
4.13 Průměrný výdělek pro náhradu škody u žáků a studentů a osob se zdravotním postižením připravujících se na povolání - str. 402
4.14 Průměrný výdělek u konta pracovní doby - str. 403
4.15 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 410
4.16 Souběžná zaměstnání - str. 417
4.17 Průměrný výdělek při poskytování nebo výplatě vždy v cizí měně - str. 418
4.18 Použití průměrného výdělku - přehled - str. 422
4.19 Některé specifické případy použití průměrného výdělku - str. 426
5. Srážky ze mzdy (platu) - str. 449
5.1 Pojmy, přehled právní úpravy, evidence - str. 449
5.2 Kdy lze ze mzdy srážet - str. 457
5.3 Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 466
5.4 Dohody o srážkách ze mzdy - str. 488
5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy - str. 508
5.6 Okruh příjmů zaměstnance, z nichž se srážky provádějí - str. 513
5.7 Pořadí srážek ze mzdy a doručování písemností - str. 519
5.8 Postup při provádění srážek ze mzdy a jejich rozsah - str. 525
5.9 Přikázání jiné peněžité pohledávky - str. 544
5.10 Několik plátců mzdy - str. 547
5.11 Srážky k oddlužení při insolvenci - str. 550
5.12 Srážky z dávek nemocenského pojištění - str. 559
5.13 Srážky z příjmů sociální povahy - str. 565
5.14 Výpočet úroku z prodlení - str. 568
5.15 Údaje o srážkách ze mzdy v potvrzení o zaměstnání, evidence srážek - str. 572
6. Kontrolní působnost státních orgánů v oblasti obsluhy mzdy (platu) a možné sankce - str. 575
6.1 Kontroly prováděné inspekcí práce - str. 575
6.2 Za co lze nelze uložit pokutu - přestupky a správní delikty v obsluze mzdy a dalších plnění - str. 576

Další nabídka k tématu

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Sagit, a. s.

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Jednotlivá ...

Cena: 309 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při ...

Cena: 419 KčKOUPIT

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.