Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2012

Obec a finance, č. 5/2012

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2012

 

 Výsledky krajských voleb

 • Přehled výsledků voleb do zastupitelstev krajů v textové i grafické podobě

38. Dny malých obcí

 • Pravidelné setkání představitelů malých obcí se zástupci resortů z oblasti místní správy

Tajemníci se sešli v Táboře

 • V jihočeském Táboře se na konci října uskutečnilo XXIV. Valné shromáždění a seminář Sdružení tajemníků

Rozdělení evropských zdrojů

 • Pro obce je velmi náročná administrace evropských projektů, říká JUDr. Stanislav Polčák a navrhuje řešení

Místní daně

 • Důležitá publikace pro pracovníky místních úřadů

Hlavní problém - veřejná správa

 • Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí, vidí jako současný hlavní problém dokončení reformy veřejné správy 

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Obec Řepice převzala titul

 • Vesnicí roku 2012 se stala obec Řepice v Jihočeském kraji, kde se setkali představitelé vítězných obcí ze všech krajů

Zprávy Ministerstva financí

 • Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Finanční audit a restrukturalizace majetku

 • Vlastnictví většího majetku ještě nemusí znamenat vyšší bonitu obce

Územní rozpočty v prvním pololetí

 • Rozbor hospodaření územních samospráv, krajů a obcí za I. pololetí 2012 prezentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Delegace MMR v Číně

Novela stavebního zákona

Přechod na smluvní nájemné

Veletrhy cestovního ruchu

 • Veletrh GO a REGIONTOUR se konají 17. – 20.ledna

Význam cestovního ruchu

 • O projektech podpořených z Národního programu cestovního ruchu informuje Ing. Renata Štefanová

Přímá volba starostů

 • Příspěvek k problematice přímé volby starostů napsal PhDr. Petr Jüptner včetně podrobného srovnání s přístupy v jednotlivých zemích Evropy a s kritikou českého modelu

Pojďte si zabojovat s korupcí

 • Zveřejňování informací o dotacích pomůže v boji s korupcí, ale nesmí zvyšovat administrativu píše Ing. Jaroslava Kypetová

9. Národní konference kvality

 • Pozvánka na únorovou konferenci v Brně

Výplaty dotací z UniCredit Bank

 • V prosinci vrcholí dotační platby

Analýza vývoje bytové výstavby

 • Rozbor vývoje výstavby bytů za období 1997 – 2011 komentuje RNDr. Jiří Klíma včetně doplnění grafických příloh

Evropské investice

 • Příklady projektů zaměřených na budování veřejných prostranství v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, realizovaných s podporou evropských prostředků

Odpovědi na dotazy

 • Praktické problémy financování obcí, měst a krajů – odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Místní agenda 21

 • Místní agenda 21 zkvalitňuje správu veřejných záležitostí a zvyšuje kvalitu života, píše Ing. Ivo Bělonohý

Knihovna roku 2012

 • Obec Ratíškovice má knihovnu, která zvítězila v soutěžní kategorii „základní knihovna“ a získala Cenu Ministerstva kultury

Veletrhy ENVIBRNO a URBIS

 • Společný termín brněnských jarních veletrhů

Zpráva o vodním hospodářství

 • Jak na tom jsou veřejné vodovody a kanalizace se dovíme z vládního materiálu o stavu vodního hospodářství, informuje Ing. Eva Vítková

Komunikace je důležitá

 • Potřebná publikace pro veřejnou správu

Katalog auditorů

 • Přehled auditorů a daňových poradců, kteří se zabývají hospodařením územních samospráv

Obce a výkon finanční kontroly

 • Mgr. Jan Břeň popisuje působnost zákona o finanční kontrole včetně hlavních principů kontrolní činnosti

Modernizace elektrických sítí

 • Zrealizovat stavbu nového přenosového zařízení vyžaduje také spolupráci obcí

 

Další nabídka k tématu

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.