Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 5/2012

Obec a finance, č. 5/2012

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 5/2012

 

 Výsledky krajských voleb

 • Přehled výsledků voleb do zastupitelstev krajů v textové i grafické podobě

38. Dny malých obcí

 • Pravidelné setkání představitelů malých obcí se zástupci resortů z oblasti místní správy

Tajemníci se sešli v Táboře

 • V jihočeském Táboře se na konci října uskutečnilo XXIV. Valné shromáždění a seminář Sdružení tajemníků

Rozdělení evropských zdrojů

 • Pro obce je velmi náročná administrace evropských projektů, říká JUDr. Stanislav Polčák a navrhuje řešení

Místní daně

 • Důležitá publikace pro pracovníky místních úřadů

Hlavní problém - veřejná správa

 • Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí, vidí jako současný hlavní problém dokončení reformy veřejné správy 

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK včetně očekávaných událostí

Obec Řepice převzala titul

 • Vesnicí roku 2012 se stala obec Řepice v Jihočeském kraji, kde se setkali představitelé vítězných obcí ze všech krajů

Zprávy Ministerstva financí

 • Pravidelné informace Ministerstva financí pro finanční orgány krajů, měst a obcí

Finanční audit a restrukturalizace majetku

 • Vlastnictví většího majetku ještě nemusí znamenat vyšší bonitu obce

Územní rozpočty v prvním pololetí

 • Rozbor hospodaření územních samospráv, krajů a obcí za I. pololetí 2012 prezentuje Ing. Věra Kameníčková

Informace Ministerstva pro místní rozvoj
Delegace MMR v Číně

Novela stavebního zákona

Přechod na smluvní nájemné

Veletrhy cestovního ruchu

 • Veletrh GO a REGIONTOUR se konají 17. – 20.ledna

Význam cestovního ruchu

 • O projektech podpořených z Národního programu cestovního ruchu informuje Ing. Renata Štefanová

Přímá volba starostů

 • Příspěvek k problematice přímé volby starostů napsal PhDr. Petr Jüptner včetně podrobného srovnání s přístupy v jednotlivých zemích Evropy a s kritikou českého modelu

Pojďte si zabojovat s korupcí

 • Zveřejňování informací o dotacích pomůže v boji s korupcí, ale nesmí zvyšovat administrativu píše Ing. Jaroslava Kypetová

9. Národní konference kvality

 • Pozvánka na únorovou konferenci v Brně

Výplaty dotací z UniCredit Bank

 • V prosinci vrcholí dotační platby

Analýza vývoje bytové výstavby

 • Rozbor vývoje výstavby bytů za období 1997 – 2011 komentuje RNDr. Jiří Klíma včetně doplnění grafických příloh

Evropské investice

 • Příklady projektů zaměřených na budování veřejných prostranství v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, realizovaných s podporou evropských prostředků

Odpovědi na dotazy

 • Praktické problémy financování obcí, měst a krajů – odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Místní agenda 21

 • Místní agenda 21 zkvalitňuje správu veřejných záležitostí a zvyšuje kvalitu života, píše Ing. Ivo Bělonohý

Knihovna roku 2012

 • Obec Ratíškovice má knihovnu, která zvítězila v soutěžní kategorii „základní knihovna“ a získala Cenu Ministerstva kultury

Veletrhy ENVIBRNO a URBIS

 • Společný termín brněnských jarních veletrhů

Zpráva o vodním hospodářství

 • Jak na tom jsou veřejné vodovody a kanalizace se dovíme z vládního materiálu o stavu vodního hospodářství, informuje Ing. Eva Vítková

Komunikace je důležitá

 • Potřebná publikace pro veřejnou správu

Katalog auditorů

 • Přehled auditorů a daňových poradců, kteří se zabývají hospodařením územních samospráv

Obce a výkon finanční kontroly

 • Mgr. Jan Břeň popisuje působnost zákona o finanční kontrole včetně hlavních principů kontrolní činnosti

Modernizace elektrických sítí

 • Zrealizovat stavbu nového přenosového zařízení vyžaduje také spolupráci obcí

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.