Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 4/2015

Obec a finance, č. 4/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 4/2015

 

Výsledky soutěže Vesnice roku

 • Kompletní přehled vítězných obcí v krajských kolech soutěže, včetně vyhodnocení celostátního kola

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů - informace a dotazy k novele zákona o rozpočtových pravidlech

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Vývoj rozpočtového hospodaření

 • Bilance hospodaření územních rozpočtů, krajů a obcí za první pololetí 2015

Změna motivačních prvků

 • Zamyšlení Jaroslavy Kypetové nad možnými změnami motivačních prvků v rozpočtovém určení daní

Daň z nemovitostí

 • Vývoj výnosů daně z nemovitostí a dopady do jednotlivých velikostních skupin obcí hodnotí Věra Kameníčková

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Reforma účetnictví

 • Analýzu dopadů reformy účetnictví na obce v Moravskoslezském kraji hodnotí studie týmu vedeného Janou Hakalovou z Vysoké školy báňské v Ostravě

Informace MMR

 • Vyhlášení první výzvy
 • Zákon o veřejných zakázkách

Exkurz do nového zákona

 • Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek komentuje Kristýna Tlustošová

Republikové shromáždění SMS ČR

 • Sdružení místních samospráv ČR zvolilo nového předsedu

Sběrny kovů porušují zákon

 • Česká inspekce životního prostředí při své kontrolní akci zjistila, že každá druhá sběrna porušuje zákon

Je potřeba společně komunikovat

 • Rozhovor s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR o potřebě vzájemné komunikace

Nové vedení SMO ČR

 • Po XIV. Sněmu SMO bylo zvoleno nové předsednictvo, které představujeme

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Bezplatné právní poradny

Obce mají zelenou

 • Ústavní soud vyhlásil nález k oprávnění starosty při ujednávání vedlejších smluvních záležitostí -ů jeho význam komentují Zdeněk Borkovec a Pavel Zahradníček

Princip dobré správy

 • Rozhodovat záležitosti veřejné správy nestraně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě, píše Eva Liberdová

Vyměřování místních poplatků

 • O problematice vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým píše Michal Jantoš a Václav Těžký

Majetkoprávní jednání obce

 • Dary, dotace a některá další majetkoprávní jednání obcí z hlediska práva komentuje Jan Břeň

Územní skladebnost

 • Územní skladebnost veřejné správy bude předmětem harmonizace státní správy, píše David Sláma

Trestní odpovědnost

 • Problematikou trestní odpovědnosti osob činných ve volených orgánech samosprávy se zabývala analýza NSZ

Trestní stíhání zastupitelů

 • Unie obhájců ČR odmítá bagatelizovat problematiku trestního stíhání zastupitelů měst a obcí

Aktivity klientelistických skupin

 • Úryvek z Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2014 otiskujeme bez komentáře

Vize rozvoje obcí

 • Obce Dubice a Dubičky mají zpracovanou vizi svého rozvoje od studia City Upgrade

Regulační plány

 • Vyhlášena výzva k předkládání projektů v IROP

Den českého venkova

 • Informace o semináři k podpoře venkova

Obecní symboly

 • Sémantika a symbolika - co lze vyčíst o obci z jejího znaku, popisuje Miroslav Šifta

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projekt renovace veřejného osvětlení v obci Hořice na Šumavě

Spolupráce obcí ve Francii

 • Meziobecní spolupráce ve Francii postoupila do další úrovně, podrobnosti uvádí Jaroslava Kypetová

 

Další nabídka k tématu

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.