Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 4/2015

Obec a finance, č. 4/2015

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 4/2015

 

Výsledky soutěže Vesnice roku

 • Kompletní přehled vítězných obcí v krajských kolech soutěže, včetně vyhodnocení celostátního kola

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Zprávy Ministerstva financí

 • pro finanční orgány obcí a krajů - informace a dotazy k novele zákona o rozpočtových pravidlech

Připravované legislativní změny

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Vývoj rozpočtového hospodaření

 • Bilance hospodaření územních rozpočtů, krajů a obcí za první pololetí 2015

Změna motivačních prvků

 • Zamyšlení Jaroslavy Kypetové nad možnými změnami motivačních prvků v rozpočtovém určení daní

Daň z nemovitostí

 • Vývoj výnosů daně z nemovitostí a dopady do jednotlivých velikostních skupin obcí hodnotí Věra Kameníčková

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Reforma účetnictví

 • Analýzu dopadů reformy účetnictví na obce v Moravskoslezském kraji hodnotí studie týmu vedeného Janou Hakalovou z Vysoké školy báňské v Ostravě

Informace MMR

 • Vyhlášení první výzvy
 • Zákon o veřejných zakázkách

Exkurz do nového zákona

 • Návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek komentuje Kristýna Tlustošová

Republikové shromáždění SMS ČR

 • Sdružení místních samospráv ČR zvolilo nového předsedu

Sběrny kovů porušují zákon

 • Česká inspekce životního prostředí při své kontrolní akci zjistila, že každá druhá sběrna porušuje zákon

Je potřeba společně komunikovat

 • Rozhovor s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR o potřebě vzájemné komunikace

Nové vedení SMO ČR

 • Po XIV. Sněmu SMO bylo zvoleno nové předsednictvo, které představujeme

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Bezplatné právní poradny

Obce mají zelenou

 • Ústavní soud vyhlásil nález k oprávnění starosty při ujednávání vedlejších smluvních záležitostí -ů jeho význam komentují Zdeněk Borkovec a Pavel Zahradníček

Princip dobré správy

 • Rozhodovat záležitosti veřejné správy nestraně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě, píše Eva Liberdová

Vyměřování místních poplatků

 • O problematice vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým píše Michal Jantoš a Václav Těžký

Majetkoprávní jednání obce

 • Dary, dotace a některá další majetkoprávní jednání obcí z hlediska práva komentuje Jan Břeň

Územní skladebnost

 • Územní skladebnost veřejné správy bude předmětem harmonizace státní správy, píše David Sláma

Trestní odpovědnost

 • Problematikou trestní odpovědnosti osob činných ve volených orgánech samosprávy se zabývala analýza NSZ

Trestní stíhání zastupitelů

 • Unie obhájců ČR odmítá bagatelizovat problematiku trestního stíhání zastupitelů měst a obcí

Aktivity klientelistických skupin

 • Úryvek z Výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2014 otiskujeme bez komentáře

Vize rozvoje obcí

 • Obce Dubice a Dubičky mají zpracovanou vizi svého rozvoje od studia City Upgrade

Regulační plány

 • Vyhlášena výzva k předkládání projektů v IROP

Den českého venkova

 • Informace o semináři k podpoře venkova

Obecní symboly

 • Sémantika a symbolika - co lze vyčíst o obci z jejího znaku, popisuje Miroslav Šifta

Koncepce veřejného osvětlení

 • Unikátní a koncepční projekt renovace veřejného osvětlení v obci Hořice na Šumavě

Spolupráce obcí ve Francii

 • Meziobecní spolupráce ve Francii postoupila do další úrovně, podrobnosti uvádí Jaroslava Kypetová

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.