Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2017

Obec a finance, č. 3/2017

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2017

Hospodaření územních rozpočtů

 • Hospodaření všech územně samosprávných celků v loňském roce skončilo výrazným přebytkem

Obce a dobrovolné svazky

 • Na základě státního závěrečného účtu je hodnoceno samostatně hospodaření všech obcí za rok 2016

Hospodaření krajů

 • Také hospodaření krajských samospráv v loňském roce bylo úspěšné a skončilo přebytkem

Blíží se volby

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Rokování tajemníků

 • Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli na svém pravidelném semináři na Vysočině

Zprávy

 • Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Velikostní skupiny obcí

 • Hospodařením obcí v roce 2016 v členění podle velikostních skupin se zabývá Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Návštěva Číny
 • Čerpání evropských fondů
 • Smart Cities

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schniederová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Nový zákon

 • Projednávaný nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí komentuje Andrea Vuongová

Analýza systému kontrol

 • Systém kontrol územních celků byl analyzován a rozšiřování kontrol je nežádoucí, píše Vladislav Vilímec

Obce a poskytování dotací

 • K novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se vrací s komentářem Lukáš Glaser

Apel zákonodárcům

 • Sněm Svazu měst a obcí vyzývá zákonodárce k podpoře novely zákona o rozpočtovém určení daní

Aktuální téma

 • Pod hlavičkou SMO ČR se řeší řada aktuálních problémů

Asociace krajů

 • Asociace krajů spolupracuje se Svazem měst a obcí a podporuje společné zájmy samospráv

Biblioweb

 • Informace o činnosti a aktivitách oceněných knihoven v rámci soutěže Biblioweb 2017

Historické město roku

 • Cena za nejlepší realizaci regenerace a titul Historické město roku získalo město Jičín

Benchmarking

 • Příklad využití benchmarkingu pro stanovení příspěvku na výkon veřejné správy uvádí Jana Voldánová

Přívětivý úřad

 • Výsledky průzkumu mezi obcemi a vyhodnocení soutěže o Přívětivý úřad roku 2017

Sociální služby

 • Petr Mach hodnotí dopady novely zákona o sociálních službách na obce

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Kdy účtovat úhradu

 • Problematiku úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací rozebírá Tomáš Auer

Snižování regulatorní zátěže

 • Ministerstvo vnitra usiluje o snižování administrativní zátěže obcí a měst

Prevence kriminality

 • Metodika pro postup zpracování bezpečnostních opatření ve školách byla vytvořena na MV ČR

Přestavba vesnic

 • Na konkrétních ukázkách dokumentuje Jan Kruml dobré i špatné příklady přestavby venkovských domů

Strategický plán

 • Návrh strategie rozvoje Jaroměře zpracoval ateliér architektů City Upgrade

Kam směřovat zdroje

 • Při rozvoji obcí je výhodné využít sociální kapitál a názory občanů, píše Vít Skála

Podmínky dotací na bydlení

 • Centrum pro regionální rozvoj informuje o možnostech podpory pro oblast bydlení

Místní poplatky

 • Dopady novely zákona o místních poplatcích komentují Michal Jantoš a Václav Těžký

Poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů je nejrozšířenější, ale má i své problémy, píší Michal Jantoš a Václav Těžký

Obce a obchodní společnosti

 • O právním postavení obcí při zakládání obchodních společností informuje Jan Břeň

Podpora výzkumu a vývoje

 • Ministerstvo školství seznamuje s nabídkou OP
 • Věda, výzkum, inovace

 

 

Další nabídka k tématu

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.