Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2017

Obec a finance, č. 3/2017

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2017

Hospodaření územních rozpočtů

 • Hospodaření všech územně samosprávných celků v loňském roce skončilo výrazným přebytkem

Obce a dobrovolné svazky

 • Na základě státního závěrečného účtu je hodnoceno samostatně hospodaření všech obcí za rok 2016

Hospodaření krajů

 • Také hospodaření krajských samospráv v loňském roce bylo úspěšné a skončilo přebytkem

Blíží se volby

 • Rozhovor s Miladou Halíkovou, předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů

Rokování tajemníků

 • Tajemníci městských a obecních úřadů se sešli na svém pravidelném semináři na Vysočině

Zprávy

 • Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Velikostní skupiny obcí

 • Hospodařením obcí v roce 2016 v členění podle velikostních skupin se zabývá Věra Kameníčková

Informace MMR

 • Návštěva Číny
 • Čerpání evropských fondů
 • Smart Cities

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ivana Schniederová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Zdeněk Nejezchleb

Nový zákon

 • Projednávaný nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí komentuje Andrea Vuongová

Analýza systému kontrol

 • Systém kontrol územních celků byl analyzován a rozšiřování kontrol je nežádoucí, píše Vladislav Vilímec

Obce a poskytování dotací

 • K novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se vrací s komentářem Lukáš Glaser

Apel zákonodárcům

 • Sněm Svazu měst a obcí vyzývá zákonodárce k podpoře novely zákona o rozpočtovém určení daní

Aktuální téma

 • Pod hlavičkou SMO ČR se řeší řada aktuálních problémů

Asociace krajů

 • Asociace krajů spolupracuje se Svazem měst a obcí a podporuje společné zájmy samospráv

Biblioweb

 • Informace o činnosti a aktivitách oceněných knihoven v rámci soutěže Biblioweb 2017

Historické město roku

 • Cena za nejlepší realizaci regenerace a titul Historické město roku získalo město Jičín

Benchmarking

 • Příklad využití benchmarkingu pro stanovení příspěvku na výkon veřejné správy uvádí Jana Voldánová

Přívětivý úřad

 • Výsledky průzkumu mezi obcemi a vyhodnocení soutěže o Přívětivý úřad roku 2017

Sociální služby

 • Petr Mach hodnotí dopady novely zákona o sociálních službách na obce

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti KVB advokátní poradny

Kdy účtovat úhradu

 • Problematiku úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací rozebírá Tomáš Auer

Snižování regulatorní zátěže

 • Ministerstvo vnitra usiluje o snižování administrativní zátěže obcí a měst

Prevence kriminality

 • Metodika pro postup zpracování bezpečnostních opatření ve školách byla vytvořena na MV ČR

Přestavba vesnic

 • Na konkrétních ukázkách dokumentuje Jan Kruml dobré i špatné příklady přestavby venkovských domů

Strategický plán

 • Návrh strategie rozvoje Jaroměře zpracoval ateliér architektů City Upgrade

Kam směřovat zdroje

 • Při rozvoji obcí je výhodné využít sociální kapitál a názory občanů, píše Vít Skála

Podmínky dotací na bydlení

 • Centrum pro regionální rozvoj informuje o možnostech podpory pro oblast bydlení

Místní poplatky

 • Dopady novely zákona o místních poplatcích komentují Michal Jantoš a Václav Těžký

Poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů je nejrozšířenější, ale má i své problémy, píší Michal Jantoš a Václav Těžký

Obce a obchodní společnosti

 • O právním postavení obcí při zakládání obchodních společností informuje Jan Břeň

Podpora výzkumu a vývoje

 • Ministerstvo školství seznamuje s nabídkou OP
 • Věda, výzkum, inovace

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1192 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.