Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2014

Obec a finance, č. 3/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2014

 

Třetí volby

 • Třetí volby do Evropského parlamentu v ČR se konaly v květnu a nejvíce hlasů získalo hnutí ANO

Společně hájíme zájmy obcí

 • Informace o významu a činnosti Svazu měst a obcí přináší jeho výkonná ředitelka Jana Vildumetzová

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Informace MMR

 

Vláda schválila Dohodu o spolupráci

 

Aktuální stav čerpání fondů EU

 

Obec a veřejné dražby

 

Proč nový zákon

 

Než se zase začne měnit RUD

 • Informace o možné změně zákona o rozpočtovém určení daní v souvislosti s motivačními prvky komentuje Ing. Jaroslava Kypetová

Zprávy Ministerstva financí

 • Pro finanční orgány obcí a krajů

Udržitelnost majetku obcí

 • Ing. Květoslava Botková píše o přístupu obcí k novým investicím

Pohéle ze Sněmovny

 • O cenách vodného a stočného jednal Výbor pro veřejnou správu PSP, píše jeho předsedkyně Dr. Milada Holíková

Hospodaření krajů a obcí

 • Státní závěrečný účet územních rozpočtů přináší data o hospodaření krajů a obcí, komentuje Ing. Věra Kameníčková

Regionální rady

 • Regionální rady regionů soudržnosti financují regionální projekty podpořené z Evropských fondů

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Zadluženost místních samospráv

 • Možnosti řízení obecního zadlužení prezentuje Michael Šefčík včetně mezinárodního srovnání a konkrétních návrhů opatření

Územně analytické podklady

 • Na důležitost projednávání územně analytických podkladů obcí upozorňuje Ing. arch. Martin Tunka

Ochrana obecního majetku

 

Sdružení tajemníků

 • Konference Sdružení tajemníků se uskutečnila v Praze v rámci jejich dvacetiletého fungování, píše Ing. Ivo Bělonohý

Program rozvoje venkova

 • Obsáhlé a podrobné hodnocení Programu rozvoje venkova a jeho dopady do rozpočtů obcí včetně řády tabulek a grafů provádí Ing. František Nehel

K dvacátému výročí

 • Soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova probíhá již dvacet let. Nad smyslem a významem obnovy venkova se zamýšlí Ing. Jan Kruml

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Výkon pěstounské péče

 • Účel státního příspěvku na výkon pěstounské péče a některé aspekty jeho využívání komplexně hodnotí PhDr. Miloslav Macela

Nový občanský zákoník

 • Z pohledu nové úpravy občanského práva uvádí několik poznámek, zejména k odlišnému pojetí bytového spoluvlastnictví, Mgr. Ludvík Matoušek

Historické město roku

 • Ve dvacátém ročníku soutěže získala titul Historické město roku 2013 východočeská Chrudim. O soutěži a její historii píše Ing. arch. Kamila Matoušková

Dětem slouží investice

 • Evropské peníze jsou využívány k podpoře projektů sloužících dětem. Moravskoslezské projekty představuje Mgr. Michal Sobek

Davle - vize a studie

 • Romantická atmosféra města na břehu Vltavy se přenáší do studií architektů v prostoru centra, nábřeží i blízkého ostrova s historickým zázemím

Místní poplatky

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

Financování veřejné dopravy

 • Systém financování veřejné dopravy zasahuje do všech úrovní veřejné správy. Rozbor prování Mgr. Ing. David Sláma

Malé vodní elektrárny

 • Energie vody a vodních toků se dlouhodobě využívá. O malých vodních elektrárnách píše Ing. Eva Vítková

Rozmístění obyvatelstva ČR

 • Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva komentují RNDr. Jan Müller a RNDr. Jiří Klíma. Text doplňuje řada tabulek a grafů

 

Další nabídka k tématu

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

ÚZ č. 1250 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2018

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2018 zejména ke změně účetní vyhlášky č. 410/2009 Sb., technické vyhlášky o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.