Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 3/2014

Obec a finance, č. 3/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 10% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese www.obecafinance.cz.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 3/2014

 

Třetí volby

 • Třetí volby do Evropského parlamentu v ČR se konaly v květnu a nejvíce hlasů získalo hnutí ANO

Společně hájíme zájmy obcí

 • Informace o významu a činnosti Svazu měst a obcí přináší jeho výkonná ředitelka Jana Vildumetzová

Zrcadlo doby

 • Informace z obcí, měst a regionů ve zpravodajství ČTK

Informace MMR

 

Vláda schválila Dohodu o spolupráci

 

Aktuální stav čerpání fondů EU

 

Obec a veřejné dražby

 

Proč nový zákon

 

Než se zase začne měnit RUD

 • Informace o možné změně zákona o rozpočtovém určení daní v souvislosti s motivačními prvky komentuje Ing. Jaroslava Kypetová

Zprávy Ministerstva financí

 • Pro finanční orgány obcí a krajů

Udržitelnost majetku obcí

 • Ing. Květoslava Botková píše o přístupu obcí k novým investicím

Pohéle ze Sněmovny

 • O cenách vodného a stočného jednal Výbor pro veřejnou správu PSP, píše jeho předsedkyně Dr. Milada Holíková

Hospodaření krajů a obcí

 • Státní závěrečný účet územních rozpočtů přináší data o hospodaření krajů a obcí, komentuje Ing. Věra Kameníčková

Regionální rady

 • Regionální rady regionů soudržnosti financují regionální projekty podpořené z Evropských fondů

Obec účtuje

 • Aktuální problémy účetnictví obcí komentuje formou odpovědí na dotazy Ing. Ivana Schneiderová

PO účtuje

 • Na dotazy z účetnictví příspěvkových organizací odpovídá Ing. Zdeněk Nejezchleb

Zadluženost místních samospráv

 • Možnosti řízení obecního zadlužení prezentuje Michael Šefčík včetně mezinárodního srovnání a konkrétních návrhů opatření

Územně analytické podklady

 • Na důležitost projednávání územně analytických podkladů obcí upozorňuje Ing. arch. Martin Tunka

Ochrana obecního majetku

 

Sdružení tajemníků

 • Konference Sdružení tajemníků se uskutečnila v Praze v rámci jejich dvacetiletého fungování, píše Ing. Ivo Bělonohý

Program rozvoje venkova

 • Obsáhlé a podrobné hodnocení Programu rozvoje venkova a jeho dopady do rozpočtů obcí včetně řády tabulek a grafů provádí Ing. František Nehel

K dvacátému výročí

 • Soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova probíhá již dvacet let. Nad smyslem a významem obnovy venkova se zamýšlí Ing. Jan Kruml

Odpovědi na dotazy

 • Na praktické otázky obcí, měst a krajů odpovídají experti Informačně poradenského centra pro zastupitele

Výkon pěstounské péče

 • Účel státního příspěvku na výkon pěstounské péče a některé aspekty jeho využívání komplexně hodnotí PhDr. Miloslav Macela

Nový občanský zákoník

 • Z pohledu nové úpravy občanského práva uvádí několik poznámek, zejména k odlišnému pojetí bytového spoluvlastnictví, Mgr. Ludvík Matoušek

Historické město roku

 • Ve dvacátém ročníku soutěže získala titul Historické město roku 2013 východočeská Chrudim. O soutěži a její historii píše Ing. arch. Kamila Matoušková

Dětem slouží investice

 • Evropské peníze jsou využívány k podpoře projektů sloužících dětem. Moravskoslezské projekty představuje Mgr. Michal Sobek

Davle - vize a studie

 • Romantická atmosféra města na břehu Vltavy se přenáší do studií architektů v prostoru centra, nábřeží i blízkého ostrova s historickým zázemím

Místní poplatky

 • Seriál o místních poplatcích píše Mgr. Jan Břeň - tentokrát o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

Financování veřejné dopravy

 • Systém financování veřejné dopravy zasahuje do všech úrovní veřejné správy. Rozbor prování Mgr. Ing. David Sláma

Malé vodní elektrárny

 • Energie vody a vodních toků se dlouhodobě využívá. O malých vodních elektrárnách píše Ing. Eva Vítková

Rozmístění obyvatelstva ČR

 • Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva komentují RNDr. Jan Müller a RNDr. Jiří Klíma. Text doplňuje řada tabulek a grafů

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

ÚZ č. 1229 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie 2018

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

ÚZ č. 1183 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu 2017

Soubor 29 předpisů obsahuje novelizované znění zákonů: o rozpočtových pravidlech (50 změn), o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (52 změn), o rozpočtovém určení daní (6 změn), o podpoře regionálního ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

ÚZ č. 1176 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2017

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.