Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011

 

Ve Sbírce zákonů byl uveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("novela zákona o DPH") s účinností od 1. 4. 2011.

Hlavními důvody pro novelu zákona o DPH byl především závazek České republiky transponovat do právního řádu směrnice Rady EU v oblasti DPH. V prvé řadě se jedná o směrnice, které vstupují v účinnost od 1. 1. 2011 nebo v průběhu roku 2011 a které se týkají místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a některých ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Další návrhy změn souvisejí s již platnými směrnicemi a nařízeními Rady EU, která umožňují členským státům využít některá platná ustanovení a která dosud nebyla v ČR uplatněna. Jedná se také o opatření proti daňovým únikům - přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a ručení za daň. Nově je zavedena možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.  Ostatní schválené změny jsou legislativně technické změny a změny reagující na zkušenosti ze správy daně a praxe.

Účelem této informace je poskytnout základní přehled o důležitých změnách zákona o DPH od 1. 4. 2011, které jsou dále předmětem samostatných informací.
 

1. Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění

Jedná se o transpozici článku 199 směrnice 2006/112/ES, který umožňuje členským státům stanovit, že u vyjmenovaných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno - tj. odběratel.

Po účinnosti novely bude tento režim využíván jako dosud při dodání zlata a nově i u dodání šrotu a odpadu včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012. Podrobná úprava je obsažena v příloze "Režim přenesení daňové povinnosti".
 

2.  Změny v oblasti uplatnění nároku na odpočet daně

Změny v uplatňování nároku na odpočet vycházejí z některých zásad vyplývajících ze zavedené judikatury Soudního dvora EU a ze zásad vycházejících ze směrnice 2009/162/EU, které jsou členské státy povinny provést. Dále byly do textu zákona promítnuty některé postupy, které jsou pro členské státy volitelné a jejichž cílem je zjednodušení aplikace pravidel v praxi, zavádí se některá opatření, která odpovídají zásadě neutrality zatížení plátců daně. Změny oproti dosavadnímu znění zákona jsou popsány v příloze "Změny v pravidlech uplatňování nároku na odpočet daně".
 

3.  Opravy základu a výše daně a výše daně v jiných případech

Další úpravou jsou změny při opravě základu daně a výše daně (§ 42 a 45 zákona o DPH) a při opravě výše daně v jiných případech (§ 43 a 45 zákona o DPH). Tyto změny jsou zachyceny v příloze "Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech".
 

4. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

Jedná se o nové ustanovení umožňující plátcům za zákonem stanovených podmínek opravit daň u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Komentář k tomuto ustanovení je uveden v příloze "Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení".
 

5.  Osvobození od daně při dovozu zboží

V rámci novely je provedena změna a také upřesnění textu § 71 zákona o DPH (osvobození při dovozu). Tyto změny a komentář jsou uvedeny v příloze "Osvobození od daně podle § 71 zákona o DPH".

Novelou došlo ke zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží do členské země, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu, než do kterého se dovoz zboží uskutečnil. Tyto změny jsou uvedeny  v příloze "Osvobození od daně podle § 71g zákona o DPH".
 

6.  Souhrnná hlášení

V souvislosti se změnami v novele zákona o DPH je také aktualizována informace týkající se podání souhrnného hlášení. Změny a jejich popis jsou uvedeny v příloze "Změna při podávání souhrnného hlášení".

Souhrnné hlášení bude i nadále možno podávat pouze v elektronické podobě. Informace upřesňuje a doplňuje možnosti zasílání souhrnného hlášení i s ohledem na možnosti uvedené v daňovém řádu.
 

7.  Skupinová registrace

Vzhledem k některým změnám, ke kterým došlo v roce 2010 a 2011 v ustanoveních týkajících se skupinové registrace, jsou tyto změny komentovány v příloze "Aktualizace informace ke skupinové registraci".

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Přílohy:

Zmeny-v-pravidlech-uplatnovani-naroku-na-odpocet-dane.pdf (197 kB)

Rezim_preneseni_danove_povinnosti.pdf (141 kB)

Oprava-zakladu-dane-a-vyse-dane-a-oprava-v-jinych-pripadech.pdf (166 kB)

Oprava_vyse_dane_u_pohledavek_za_dluzniky_v_insolvencnim_rizeni.pdf (135 kB)

Osvobozeni_od_dane_podle_§_71_zakona_o_DPH.pdf (135 kB)

Osvobozeni_od_dane_podle_§_71g_zakona_o_DPH.pdf (130 kB)

Zmena_pri_podavani_souhrnneho_hlaseni.pdf (117 kB)

Aktualizace_informace_ke_skupinove_registraci.pdf (141 kB)

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměryDědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydání

Právní rámec řízení škol a školských zařízení, 4. vydáníPředkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem, je strukturována tak, aby ji mohli ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydáníPublikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.