Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nekalé obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktiky

Monografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak především ve směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu.

Autorky v knize kriticky rozebírají implementaci směrnice českým zákonodárcem a formulují též své úvahy de lege ferenda. Kniha však není přínosná jen pro vědu, ale rovněž pro praxi. Součástí monografie je rozbor a interpretace nekalých obchodních praktik, včetně přehledných „blacklistů“ klamavých a agresivních obchodních praktik.

V souvislosti se zesilující ochranou spotřebitele v rámci Evropské unie bude kniha užitečná nejen pro advokáty, státní orgány a soudy, ale i pro laického čtenáře, kterému může pomoci zorientovat se ve složité právní úpravě.

autor: Blanka Vítová, Markéta Etlíková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 12. 2017, 120 stran
ISBN: 978-80-7552-867-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorech - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Úvod - str. XI
1 Úvod do problematiky – nekalé obchodní praktiky (nejen) ve světle novely zákona o ochraně spotřebitele č. 378/2015 Sb.  - str. 1
1.1 Transpozice směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého právního řádu a změna zákona o ochraně spotřebitele po novele č. 378/2015 Sb.  - str. 2
1.2 Test nekalosti - str. 5
2 Generální klauzule nekalých obchodních praktik - str. 10
2.1 Podmínky nekalosti dle tzv. velké generální klauzule  - str. 11
2.1.1 Podmínka rozporu s požadavky profesionální (odborné) péče - str. 13
2.1.2 Materiální požadavek vlivu na ekonomické chování spotřebitele - str. 16
3 Klamavé obchodní praktiky - str. 20
3.1 Klamavá konání - str. 21
3.2 Klamavá opomenutí - str. 27
4 Agresivní obchodní praktiky - str. 31
5 Seznam klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou nekalé bez dalšího - str. 36
5.1 Tzv. blacklist klamavých obchodních praktik (příloha č. 1 zákona o ochraně spotřebitele)  - str. 36
5.2 Tzv. blacklist agresivních obchodních praktik (příloha č. 2 zákona o ochraně spotřebitele) - str. 56
6 Ochrana a obrana spotřebitele před nekalými obchodními praktikami - str. 66
6.1 Soukromoprávní ochrana a obrana  - str. 66
6.1.1 Zdánlivost právního jednání v důsledku absence vůle při uzavírání smlouvy se spotřebitelem - str. 66
6.1.2 Neplatnost spotřebitelské smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, zákonem a veřejným pořádkem - str. 67
6.1.3 Neplatnost právního jednání v důsledku bezprávné výhružky (vis compulsiva) při uzavírání smlouvy se spotřebitelem - str. 69
6.1.4 Neplatnost právního jednání v důsledku omylu při uzavírání smlouvy se spotřebitelem - str. 70
6.1.5 Neplatnost spotřebitelské smlouvy v důsledku lichvy - str. 71
6.1.6 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách  - str. 73
6.1.7 Právo na odstoupení od smlouvy - str. 75
6.1.8 Právo spotřebitele domáhat se zdržení nekalé soutěže - str. 76
6.1.9 Svépomoc - str. 80
6.1.10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - str. .81
6.2 Veřejnoprávní ochrana a obrana - str. 82
6.2.1 Ochrana dle zákona o ochraně spotřebitele - str. 82
6.2.2 Ochrana spotřebitele v rámci trestního práva - str. 85
Závěr a návrhy de lege ferenda  - str. 87
Resume - str. 92
Seznam literatury - str. 93
Věcný rejstřík  - str. 102

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

ÚZ č. 1218 - Ochrana spotřebitele

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, významně novelizovaný zákon o České obchodní inspekci (vstup do kontrolovaných prostor, kontrola internetového prodeje, kontrolní nákupy, povinnosti prodávajících), změněný zákon o potravinách ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.