Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží i v problematice náhrady mzdy.

Zásadní změny právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění

V průběhu roku 2018 a v roce 2019 k takovým zásadním změnám právní úpravy v oblasti pracovněprávní i v oblasti nemocenského pojištění dochází. Významná změna například nastává s účinností od 1. 7. 2019, kdy se ruší tzv. karenční doba a zaměstnavatelé budou zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Zohledňuje aktuální legislativní stav

Autoři této publikace předkládají s ohledem na výše označené změny především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, tuto praktickou a přehlednou odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku v poslední době došlo nebo v krátké době dojde. Z oblasti nemocenského pojištění jsou zdůrazněny ty změny, které mají přímou vazbu na náhradu mzdy.

Kniha šitá na míru pro praxi

Cílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy a úpravy nemocenského pojištění.

Aktuálnost publikace pro rok 2019

Tato kniha je svým výkladem aktuální pro rok 2019, a to ve znění změn provedených k 1. 7. tohoto roku.

autor: Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 6. 2019, 176 stran
ISBN: 978-80-7554-223-6

Cena: 279 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Nejčastěji používané zkratky - str. 6
Úvod - str. 7
Část první – Nemocenské pojištění
I. Zaměstnanci - str. 12
1. Pojem „zaměstnanec- str. 13
1.1 Pracovní vztahy - str. 13
1.2 Další podmínky pro zařazení mezi zaměstnance - str. 15
II. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců - str. 23
1. Podmínky účasti na nemocenském pojištění - str. 24
1.1 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání ostatního - str. 24
1.2 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání malého rozsahu - str. 26
1.3 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce - str. 31
2. Vznik, trvání a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců v některých případech - str. 34
2.1 Zaměstnanci v pracovním poměru - str. 34
2.2 Bezprostředně navazující pracovněprávní vztahy - str. 34
2.3 Změna zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu a naopak - str. 36
III. Nemocenské - str. 39
1. Podmínky nároku na nemocenské - str. 39
2. Podmínky pro nárok na poskytování nemocenského- str. 42
3. Podpůrčí doba pro nemocenské - str. 49
3.1 Podpůrčí doba při dočasné pracovní neschopnosti - str. 50
3.2 Podpůrčí doba při karanténě - str. 52
3.3 Podpůrčí doba poživatele důchodu - str. 53
3.4 Informace o podpůrčí době - str. 54
IV. Dočasná pracovní neschopnost a karanténa - str. 55
1. Dočasná pracovní neschopnost - str. 55
1.1 Obecné zásady dočasné pracovní neschopnosti - str. 55
1.2 Vznik dočasné pracovní neschopnosti - str. 56
1.3 Skončení dočasné pracovní neschopnosti - str. 57
2. Karanténa - str. 58
V. Uplatňování nároku na nemocenské a jeho výplatu – tiskopisy - str. 60
1. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - str. 60
2. Potvrzení o nařízení karantény - str. 70
VI. Práva a povinnosti v souvislosti s uznáváním dočasné pracovní neschopnosti - str. 78
1. Práva zaměstnavatelů v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců - str. 78
2. Povinnosti zaměstnanců v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti - str. 78
3. Úkoly OSSZ při posuzování zdravotního stavu - str. 81
4. Práva a povinnosti v souvislosti s kontrolou dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 82
5. Úhrada výdajů na nemocenské - str. 85
Část druhá – Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
I. Obecně k finančnímu zabezpečení zaměstnanců v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 88
II. Podmínky pro vznik práva na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce a na její poskytování při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě - str. 96
1. Podmínka účasti zaměstnance na nemocenském pojištění - str. 99
2. Právo na náhradu mzdy - str. 105
3. Právo na poskytování náhrady mzdy
a nárok na výplatu nemocenského - str. 107
III. Období, v němž náhrada mzdy přísluší, a dny (resp. směny), za které se náhrada mzdy poskytuje - str. 109
1. Období, v němž náhrada mzdy přísluší - str. 109
2. Dny (směny), za které se náhrada mzdy poskytuje, a karenční doba, po kterou výplata náhrady mzdy nepřísluší podle právní úpravy do 30. června 2019, a po jejím zrušení od 1. července 2019 - str. 112
3. Příklady určení pořadí jednotlivých směn v rámci období
prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény - str. 114
3.1 Podle právní úpravy do 30. června 2019 (před zrušením karenční doby) - str. 114
3.2 Podle právní úpravy od 1. července 2019 (po zrušení karenční doby) - str. 119
4. Určení směn pro účely náhrady mzdy ve zvláštních případech - str. 119
4.1 Zaměstnanci s pružným rozvržením pracovní doby- str. 120
4.2 Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele a pracovní dobu si rozvrhují sami - str. 123
4.3 Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti - str. 124
4.4 Zaměstnanci drážní dopravy pracující letmo - str. 126
IV. Ostatní podmínky rozhodné pro poskytování náhrady mzdy - str. 128
V. Problematika souběhu dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci podle § 191 ZP - str. 141
1. Dočasná pracovní neschopnost a mateřská (rodičovská) dovolená - str. 141
2. Dočasná pracovní neschopnost a ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti - str. 143
VI. Výše náhrady mzdy a její výpočet (základní a zvýšená náhrada) - str. 145
1. Náhrada mzdy v základní výši - str. 145
2. Příklady výpočtu náhrady mzdy v základní výši podle § 192 odst. 2 ZP v roce 2019 - str. 149
3. Možnost zvýšení náhrady mzdy a její poskytnutí i během karenční doby před jejím zrušením k 1. červenci 2019 - str. 152
VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s náhradou mzdy - str. 156
1. Práva a povinnosti v souvislosti s dodržováním režimu dočasně práce neschopného pojištěnce - str. 156
2. Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a důsledky z toho vyplývající pro zaměstnance - str. 163
3. Uplatňování práva na náhradu mzdy, splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 167
4. Vliv poskytování náhrady mzdy na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti - str. 171

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně novelizovaného katalogu správních činností a novelizovaného nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců pro rok 2020. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění od roku 2020 Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zákoník práce v praxi, 2. vydání

Zákoník práce v praxi, 2. vydání

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Jaroslav Zahradníček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva

Praktikum pracovního práva

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného soudního rozhodnutí, jež je doplněno o otázky ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

Skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby ...

Cena: 409 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Michaela Hájková - C. H. Beck

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.