Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

NOVINKA
Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží i v problematice náhrady mzdy.

Zohledňuje aktuální legislativní stav

Autoři této publikace předkládají proto především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény tuto praktickou a přehlednou odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku dochází k 1. 1. 2018, a současně upozorňují čtenáře i na schválené legislativní změny, jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2018.

Kniha šitá na míru pro praxi

Cílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy a úpravy nemocenského pojištění.

autor: Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 2. 2018, 168 stran

Cena: 269 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Nejčastěji používané zkratky  - str. 6
Úvod  - str. 7
ČÁST PRVNÍ – Nemocenské pojištění
I. Zaměstnanci  - str. 12
1. Pojem „zaměstnanec - str. 13
1.1 Pracovní vztahy  - str. 13
1.2 Další podmínky pro zařazení mezi zaměstnance  - str. 15
II. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců  - str. 23
1. Podmínky účasti na nemocenském pojištění  - str. 24
1.1 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání ostatního  - str. 24
1.2 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání malého rozsahu  - str. 27
1.3 Účast na nemocenském pojištění ze zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce  - str. 31
2. Vznik, trvání a zánik nemocenského pojištění zaměstnanců v některých případech  - str. 34
2.1 Zaměstnanci v pracovním poměru  - str. 34
2.2 Bezprostředně navazující pracovněprávní vztahy  - str. 34
2.3 Změna zaměstnání ostatního na zaměstnání malého rozsahu a naopak - str. 37
III. Nemocenské  - str. 39
1. Podmínky nároku na nemocenské  - str. 39
2. Podmínky pro nárok na poskytování nemocenského - str. 42
3. Podpůrčí doba pro nemocenské  - str. 49
3.1 Podpůrčí doba při dočasné pracovní neschopnosti  - str. 50
3.2 Podpůrčí doba při karanténě  - str. 52
3.3 Podpůrčí doba poživatele důchodu  - str. 53
3.4 Informace o podpůrčí době  - str. 54
IV. Dočasná pracovní neschopnost a karanténa  - str. 55
1. Dočasná pracovní neschopnost  - str. 55
1.1 Obecné zásady dočasné pracovní neschopnosti  - str. 55
1.2 Vznik dočasné pracovní neschopnosti  - str. 56
1.3 Skončení dočasné pracovní neschopnosti  - str. 57
2. Karanténa  - str. 58
V. Uplatňování nároku na nemocenské a jeho výplatu – tiskopisy  - str. 60
1. Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti  - str. 60
2. Potvrzení o nařízení karantény  - str. 70
VI. Práva a povinnosti v souvislosti s uznáváním dočasné pracovní neschopnosti  - str. 79
1. Práva zaměstnavatelů v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců  - str. 79
2. Povinnosti zaměstnanců v souvislosti s uznáním dočasné pracovní neschopnosti  - str. 79
3. Úkoly OSSZ při posuzování zdravotního stavu  - str. 82
4. Práva a povinnosti v souvislosti s kontrolou dočasně práce neschopného pojištěnce  - str. 83
ČÁST DRUHÁ – Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
I. Obecně k finančnímu zabezpečení zaměstnanců v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény  - str. 88
II. Podmínky pro vznik práva na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce a na její poskytování při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě  - str. 95
1. Podmínka účasti zaměstnance na nemocenském pojišt
ění  - str. 97
2. Právo na náhradu mzdy  - str. 103
3. Právo na poskytování náhrady mzdy a nárok na výplatu nemocenského  - str. 105
III. Období, v němž náhrada mzdy přísluší, a dny (resp. směny), za které se náhrada mzdy poskytuje  - str. 107
1. Období, v němž náhrada mzdy přísluší  - str. 107
2. Dny (směny), za které se náhrada mzdy poskytuje, a karenční doba, po kterou výplata náhrady mzdy nepřísluší  - str. 110
3. Příklady určení pořadí jednotlivých směn v rámci období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény  - str. 111
4. Určení směn pro účely náhrady mzdy ve zvláštních případech  - str. 116
4.1 Zaměstnanci s pružným rozvržením pracovní doby - str. 117
4.2 Zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele a pracovní dobu si rozvrhují sami  - str. 120
4.3 Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti - str. 121
4.4 Zaměstnanci drážní dopravy pracující letmo  - str. 123
IV. Ostatní podmínky rozhodné pro poskytování náhrady mzdy  - str. 125
V. Problematika souběhu dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci podle § 191 ZP  - str. 137
1. Dočasná pracovní neschopnost a mateřská (rodičovská) dovolená  - str. 137
2. Dočasná pracovní neschopnost a ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti  - str. 139
VI. Výše náhrady mzdy a její výpočet (základní a zvýšená náhrada)  - str. 141
1. Náhrada mzdy v základní výši  - str. 141
2. Příklady výpočtu náhrady mzdy v základní výši podle § 192 odst. 2 ZP v roce 2018  - str. 145
3. Možnost zvýšení náhrady mzdy a její poskytnutí i během karenční doby  - str. 148
VII. Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s náhradou mzdy  - str. 152
1. Práva a povinnosti v souvislosti s dodržováním režimu dočasně práce neschopného pojištěnce  - str. 152
2. Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a d��sledky z toho vyplývající pro zaměstnance  - str. 159
3. Uplatňování práva na náhradu mzdy, splatnost a výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní
neschopnosti (karanténě)  - str. 163
4. Vliv poskytování náhrady mzdy na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti  - str. 167

Další nabídka k tématu

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

ÚZ č. 1246 - Sociální pojištění 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Do publikace jsou již zapracovány rozsáhlé změny všech čtyř nosných zákonů, které nabývají ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního ...

Cena: 1 295 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib - Anag, spol. s r. o.

Příručka Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Vychází z nejaktuálnějšího znění legislativy Výklad v publikaci zohledňuje stav k 1. 6. 2018. ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018. Aktuální znění nařízení o platových poměrech zaměstnanců, nařízení o služebním hodnocení, nařízení o ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.