Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2019 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory.

Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku.  Publikace reaguje na zavedení dávek nemocenského pojištění (dávka otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné), nového tiskopisu Prohlášení k dani v elektronické formě i nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019. Významné jsou rovněž změny ve prospěch rodin s dětmi (zvýšení daňového zvýhodnění, rozšíření spektra příjemců přídavků na dítě).

Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů. 
autor: Václav Vybíhal a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 27. 2. 2019, 472 stran
ISBN: 978-80-2712-246-2

Cena: 449 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě  - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 19 
2.1 Právní předpisy - str. 19 
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20 
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24 
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30 
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 33 
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43 
2.7 Pracovní doba - str. 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 59 
2.9 Překážky v práci - str. 64 
2.10 Zaměstnanost - str. 71 
3. Mzdová problematika - str. 86 
3.1 Právní předpisy - str. 86 
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 88 
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 90 
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 107 
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 111 
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 118 
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech - str. 119 
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2018 a 2019 - str. 123
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 139 
4.1 Právní předpisy - str. 139 
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 139 
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 142 
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 147 
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu - str. 151 
4.6 Pojistné - str. 154 
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 170 
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 170 
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 170 
5.3 Poplatníci pojistného - str. 175 
5.4 Vyměřovací základ - str. 177 
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 184 
5.6 Sankční platby - str. 185 
6. Důchodové pojištění - str. 189 
6.1 Právní předpisy - str. 189 
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 189 
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) - str. 194 
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 196 
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 207 
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 211
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola - str. 212 
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 216 
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 245 
7. Nemocenské pojištění - str. 247 
7.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 247 
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 247 
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 256
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 257 
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 258 
7.6 Vyloučené dny - str. 261 
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 261 
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 275 
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 277 
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 277 
7.11 Vyplácení dávek - str. 279 
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 281 
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 282 
8.2 Funkční požitky - str. 284 
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 284
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 285 
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 286 
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 287 
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 293 
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 294 
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 300
8.10 Slevy na dani - str. 307
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 309
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) - str. 311 
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 317 
8.14 Solidární zvýšení daně - str. 320 
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 321 
9.1 Právní předpisy - str. 321 
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) - str. 322
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 326 
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 332 
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 361 
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 364 
9.7 Paušalizace náhrad - str. 372 
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 374 
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 376
10.1 Právní předpisy - str. 376 
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 377 
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str. 379 
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 379 
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 380 
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 380 
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 381 
11. Státní sociální podpora - str. 384 
11.1 Právní předpisy - str. 384 
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 386
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 405 
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 419 
12.1 Právní předpisy - str. 419
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 419 
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 424 
13. Státní sociální péče - str. 430 
13.1 Právní předpisy - str. 430
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 430 
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 434
13.4 Příspěvek na péči - str. 437 
14. Přílohy - str. 442 
15. Literatura - str. 471 

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.