Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.

Publikace je aktualizována k 1. 1. 2019 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory.

Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku.  Publikace reaguje na zavedení dávek nemocenského pojištění (dávka otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné), nového tiskopisu Prohlášení k dani v elektronické formě i nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019. Významné jsou rovněž změny ve prospěch rodin s dětmi (zvýšení daňového zvýhodnění, rozšíření spektra příjemců přídavků na dítě).

Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů. 
autor: Václav Vybíhal a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 27. 2. 2019, 472 stran
ISBN: 978-80-2712-246-2

Cena: 449 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě  - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 19 
2.1 Právní předpisy - str. 19 
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20 
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24 
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30 
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 33 
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43 
2.7 Pracovní doba - str. 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 59 
2.9 Překážky v práci - str. 64 
2.10 Zaměstnanost - str. 71 
3. Mzdová problematika - str. 86 
3.1 Právní předpisy - str. 86 
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 88 
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 90 
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 107 
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 111 
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 118 
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu a některých dalších organizacích a orgánech - str. 119 
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2018 a 2019 - str. 123
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 139 
4.1 Právní předpisy - str. 139 
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 139 
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 142 
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 147 
4.5 Povinnosti zaměstnavatelů a státu - str. 151 
4.6 Pojistné - str. 154 
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 170 
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 170 
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 170 
5.3 Poplatníci pojistného - str. 175 
5.4 Vyměřovací základ - str. 177 
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 184 
5.6 Sankční platby - str. 185 
6. Důchodové pojištění - str. 189 
6.1 Právní předpisy - str. 189 
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 189 
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP – evidenční listy důchodového pojištění) - str. 194 
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 196 
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 207 
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 211
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění a kontrola - str. 212 
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 216 
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 245 
7. Nemocenské pojištění - str. 247 
7.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 247 
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 247 
7.3 Osobní rozsah, podmínky, vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 256
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 257 
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 258 
7.6 Vyloučené dny - str. 261 
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 261 
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 275 
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 277 
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 277 
7.11 Vyplácení dávek - str. 279 
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 281 
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 282 
8.2 Funkční požitky - str. 284 
8.3 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 284
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 285 
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 286 
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 287 
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 293 
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 294 
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 300
8.10 Slevy na dani - str. 307
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 309
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35c a 35d zákona) - str. 311 
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 317 
8.14 Solidární zvýšení daně - str. 320 
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 321 
9.1 Právní předpisy - str. 321 
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náležejí) - str. 322
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 326 
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 332 
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 361 
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 364 
9.7 Paušalizace náhrad - str. 372 
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 374 
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 376
10.1 Právní předpisy - str. 376 
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 377 
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str. 379 
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 379 
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 380 
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 380 
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 381 
11. Státní sociální podpora - str. 384 
11.1 Právní předpisy - str. 384 
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 386
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 405 
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 419 
12.1 Právní předpisy - str. 419
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 419 
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 424 
13. Státní sociální péče - str. 430 
13.1 Právní předpisy - str. 430
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 430 
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 434
13.4 Příspěvek na péči - str. 437 
14. Přílohy - str. 442 
15. Literatura - str. 471 

Další nabídka k tématu

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.