Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší nepřeberné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2017 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. S ohledem na rozpracovaný a k 1. 1. 2017 nedokončený legislativní proces je v textu knihy zařazena kapitola pojednávající o hlavních připravovaných změnách očekávaných v průběhu roku 2017 s dopadem na obsah textu jednotlivých kapitol této publikace.
Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.

autor: Václav Vybíhal a kolektiv
vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2017, 464 stran

Cena: 449 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 19
2.1 Právní předpisy - str. 19
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43
2.7 Pracovní doba - str. 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 58
2.9 Překážky v práci - str. 64
2.10 Zaměstnanost - str. 71
3. Mzdová problematika - str. 85
3.1 Právní předpisy - str. 85
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 87
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 89
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 106
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 110
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 116
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu A některých dalších organizacích a orgánech - str. 117
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2016 a 2017 - str. 122
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 137
4.1 Právní předpisy - str. 137
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 137
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 140
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 145
4.5 Povinnosti zaměstnavatele a státu - str. 149
4.6 Pojistné - str. 151
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 167
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 167
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 167
5.3 Poplatníci pojistného - str. 171
5.4 Vyměřovací základ - str. 173
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 181
5.6 Sankční platby - str. 181
6. Důchodové pojištění - str. 185
6.1 Právní předpisy - str. 185
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 185
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy důchodového pojištění) - str. 190
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 192
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 203
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 206
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění - str. 207
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 210
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 242
7. Nemocenské pojištění - str. 244
7.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 244
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 244
7.3 osobní rozsah, podmínky. vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 253
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 254
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 254
7.6 Vyloučené dny - str. 258
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 258
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 268
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 270
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 270
7.11 vyplácení dávek - str. 272
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 274
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 275
8.2 Funkční požitky - str. 277
8.3 vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 277
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 278
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 279
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 280
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 286
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 287
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 292
8.10 Slevy na dani - str. 299
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 301
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35s a 35d zákona) - str. 303
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 308
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 312
9.1 Právní předpisy - str. 312
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náleží) - str. 313
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 317
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 323
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 352
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 355
9.7 Paušalizace náhrad - str. 363
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 365
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 367
10.1 Právní předpisy - str. 367
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 368
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str.  - str. 370
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 370
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 371
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 371
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 372
11. Státní sociální podpora - str. 375
11.1 Právní předpisy - str. 375
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 377
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 396
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 409
12.1 Právní předpisy - str. 409
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 409
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 414
13. Státní sociální péče - str. 420
13.1 Právní předpisy - str. 420
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 420
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 424
13.4 Příspěvek na péči - str. 427
14. Očekávané změny v průběhu roku 2017 - str. 431
15. Přílohy - str. 435
16. Literatura - str. 464

Další nabídka k tématu

Zákon o účetnictví s komentářem 2017

Zákon o účetnictví s komentářem 2017

Jana Pilátová - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prošel loni rozsáhlou novelizací, která plynula z povinnosti implementace evropských předpisů. Ani znění zákona o účetnictví pro rok 2017 nezůstalo beze změn. V této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017, doplněné úvodním komentářem ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2017

Podvojné účetnictví 2017

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2017

Daňová evidence podnikatelů 2017

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2016 i 2017. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Ing. Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti. ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 17. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2017 a sestavováním účetní závěrky za rok 2016 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2017 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2017

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2017

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

Sagit, a. s.

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2017. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.