Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší nepřeberné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2017 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. S ohledem na rozpracovaný a k 1. 1. 2017 nedokončený legislativní proces je v textu knihy zařazena kapitola pojednávající o hlavních připravovaných změnách očekávaných v průběhu roku 2017 s dopadem na obsah textu jednotlivých kapitol této publikace.
Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.
autor: Václav Vybíhal a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2017, 464 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 19
2.1 Právní předpisy - str. 19
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43
2.7 Pracovní doba - str. 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 58
2.9 Překážky v práci - str. 64
2.10 Zaměstnanost - str. 71
3. Mzdová problematika - str. 85
3.1 Právní předpisy - str. 85
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 87
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 89
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 106
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 110
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 116
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu A některých dalších organizacích a orgánech - str. 117
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2016 a 2017 - str. 122
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 137
4.1 Právní předpisy - str. 137
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 137
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 140
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 145
4.5 Povinnosti zaměstnavatele a státu - str. 149
4.6 Pojistné - str. 151
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 167
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 167
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 167
5.3 Poplatníci pojistného - str. 171
5.4 Vyměřovací základ - str. 173
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 181
5.6 Sankční platby - str. 181
6. Důchodové pojištění - str. 185
6.1 Právní předpisy - str. 185
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 185
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy důchodového pojištění) - str. 190
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 192
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 203
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 206
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění - str. 207
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 210
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 242
7. Nemocenské pojištění - str. 244
7.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 244
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 244
7.3 osobní rozsah, podmínky. vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 253
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 254
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 254
7.6 Vyloučené dny - str. 258
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 258
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 268
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 270
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 270
7.11 vyplácení dávek - str. 272
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 274
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 275
8.2 Funkční požitky - str. 277
8.3 vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 277
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 278
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 279
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 280
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 286
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 287
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 292
8.10 Slevy na dani - str. 299
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 301
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35s a 35d zákona) - str. 303
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 308
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 312
9.1 Právní předpisy - str. 312
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náleží) - str. 313
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 317
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 323
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 352
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 355
9.7 Paušalizace náhrad - str. 363
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 365
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 367
10.1 Právní předpisy - str. 367
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 368
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str.  - str. 370
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 370
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 371
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 371
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 372
11. Státní sociální podpora - str. 375
11.1 Právní předpisy - str. 375
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 377
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 396
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 409
12.1 Právní předpisy - str. 409
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 409
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 414
13. Státní sociální péče - str. 420
13.1 Právní předpisy - str. 420
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 420
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 424
13.4 Příspěvek na péči - str. 427
14. Očekávané změny v průběhu roku 2017 - str. 431
15. Přílohy - str. 435
16. Literatura - str. 464

Další nabídka k tématu

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2018 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.