Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší nepřeberné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů.
Publikace je aktualizována k 1. 1. 2017 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. S ohledem na rozpracovaný a k 1. 1. 2017 nedokončený legislativní proces je v textu knihy zařazena kapitola pojednávající o hlavních připravovaných změnách očekávaných v průběhu roku 2017 s dopadem na obsah textu jednotlivých kapitol této publikace.
Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.
autor: Václav Vybíhal a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2017, 464 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. 9
Seznam použitých zkratek - str. 10
1. Role mzdových účetních ve firmě - str. 11
2. Pracovní právo a zaměstnanost - str. 19
2.1 Právní předpisy - str. 19
2.2 Pracovněprávní vztahy - str. 20
2.3 Vznik pracovního poměru - str. 24
2.4 Změny pracovního poměru - str. 30
2.5 Skončení pracovního poměru - str. 33
2.6 Práce konané mimo pracovní poměr - str. 43
2.7 Pracovní doba - str. 44
2.8 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance - str. 58
2.9 Překážky v práci - str. 64
2.10 Zaměstnanost - str. 71
3. Mzdová problematika - str. 85
3.1 Právní předpisy - str. 85
3.2 Základní zásady poskytování mezd, platů a odměn - str. 87
3.3 Formy mzdových plnění při zaměstnávání pracovníků - str. 89
3.4 Platební mechanismus mzdy, platu a ostatních plnění - str. 106
3.5 Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu - str. 110
3.6 Složky mzdy a platu poskytované za delší než čtvrtletní období - str. 116
3.7 Platy a odměny za pracovní pohotovost v organizačních složkách státu A některých dalších organizacích a orgánech - str. 117
3.8 Případová studie výpočtu měsíční mzdy zaměstnance za období let 2016 a 2017 - str. 122
4. Veřejné zdravotní pojištění - str. 137
4.1 Právní předpisy - str. 137
4.2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (kdo má účast na zdravotním pojištění), volba zdravotní pojišťovny a průkazy pojištěnce - str. 137
4.3 Vymezení okruhu plátců pojistného - str. 140
4.4 Povinnosti pojištěnců - str. 145
4.5 Povinnosti zaměstnavatele a státu - str. 149
4.6 Pojistné - str. 151
5. Pojistné na sociální zabezpečení - str. 167
5.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 167
5.2 Sazby, odvod a splatnost pojistného a rozhodné období - str. 167
5.3 Poplatníci pojistného - str. 171
5.4 Vyměřovací základ - str. 173
5.5 Způsob placení a povolení splátek pojistného - str. 181
5.6 Sankční platby - str. 181
6. Důchodové pojištění - str. 185
6.1 Právní předpisy - str. 185
6.2 Charakteristika a základní povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění - str. 185
6.3 Vedení podkladové evidence u zaměstnavatelů (ELDP - evidenční listy důchodového pojištění) - str. 190
6.4 Obecné zásady a způsob vyplňování evidenčních listů - str. 192
6.5 Praktické příklady na vyplňování ELDP - str. 203
6.6 Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 206
6.7 Sepisování žádostí o dávky důchodového pojištění - str. 207
6.8 Dávky důchodového pojištění - str. 210
6.9 Důchody po vstupu ČR do EU - str. 242
7. Nemocenské pojištění - str. 244
7.1 Právní předpisy a charakteristika - str. 244
7.2 Osobní rozsah, podmínky, vznik, přerušení a zánik pojištění u zaměstnanců - str. 244
7.3 osobní rozsah, podmínky. vznik a zánik pojištění OSVČ - str. 253
7.4 Náhrada mzdy od zaměstnavatele při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) - str. 254
7.5 Denní vyměřovací základ a rozhodné období - str. 254
7.6 Vyloučené dny - str. 258
7.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 258
7.8 Základní povinnosti a oprávnění zaměstnavatele v nemocenském pojištění - str. 268
7.9 Orgány nemocenského pojištění a jejich příslušnost k provádění pojištění - str. 270
7.10 Posuzování dočasné pracovní neschopnosti - str. 270
7.11 vyplácení dávek - str. 272
8. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 274
8.1 Příjmy ze závislé činnosti - str. 275
8.2 Funkční požitky - str. 277
8.3 vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 277
8.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec - str. 278
8.5 Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně - str. 279
8.6 Příjmy od daně osvobozené - str. 280
8.7 Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků - str. 286
8.8 Zdanění příjmů ze závislé činnosti - str. 287
8.9 Nezdanitelná část základu daně - str. 292
8.10 Slevy na dani - str. 299
8.11 Ostatní slevy na dani - str. 301
8.12 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, sleva na dani, daňový bonus (§ 35s a 35d zákona) - str. 303
8.13 Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění - str. 308
9. Náhrady cestovních výdajů - str. 312
9.1 Právní předpisy - str. 312
9.2 Personální a věcná působnost zákona o cestovních náhradách (komu cestovní náhrady náleží) - str. 313
9.3 Pojmy frekventované při praktickém uplatňování cestovních náhrad - str. 317
9.4 Poskytování cestovních náhrad v podnikatelské sféře - str. 323
9.5 Výdaje na pracovní cesty podnikatelů - str. 352
9.6 Poskytování cestovních náhrad ve veřejné sféře - str. 355
9.7 Paušalizace náhrad - str. 363
9.8 Lhůty pro vyúčtování náhrad cestovních výdajů - str. 365
10. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a institucím - str. 367
10.1 Právní předpisy - str. 367
10.2 Zúčtovací vztahy mezi organizací a zaměstnanci - str. 368
10.3 Účtování společníků s. r. o. a členů družstev - str.  - str. 370
10.4 Zúčtování s orgány sociálního a zdravotního pojištění - str. 370
10.5 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - str. 371
10.6 Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) - str. 371
10.7 Účtování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti - str. 372
11. Státní sociální podpora - str. 375
11.1 Právní předpisy - str. 375
11.2 Pojmový aparát státních sociálních dávek - str. 377
11.3 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování - str. 396
12. Dávky státní pomoci v hmotné nouzi - str. 409
12.1 Právní předpisy - str. 409
12.2 Pojmový aparát dávek - str. 409
12.3 Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi - str. 414
13. Státní sociální péče - str. 420
13.1 Právní předpisy - str. 420
13.2 Dávky pěstounské péče - str. 420
13.3 Dávky pro osoby se zdravotním postižením - str. 424
13.4 Příspěvek na péči - str. 427
14. Očekávané změny v průběhu roku 2017 - str. 431
15. Přílohy - str. 435
16. Literatura - str. 464

Další nabídka k tématu

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.