Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 1. vydání 2008

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry a jednak umožňuje čtenáři snadněji pochopit právní vědomí v common law zemích. Na 170 příkladů bylo převzato z mezinárodněprávní praxe - z rozhodnutí rozhodčích orgánů, mezinárodních soudů stálých i soudů ad hoc, z prohlášení států, protiprávního chování jednotlivců.
Text zahajuje úvodem o vývoji mezinárodního práva a jeho vědy od počátků až do dynamického rozvoje ve 20. století, kdy došlo v teorii i praxi států k přehodnocení významu a funkce mezinárodněprávních institutů, o kterých učebnice pojednává: subjektů mezinárodního práva, mezinárodněprávní odpovědnosti a sankcí, pramenů mezinárodního práva, práva na sebeobranu a dalších.
Bohatý výběr české i zahraniční odborné literatury seřazené podle jednotlivých částí je podkladem pro vypracování diplomových prací i pro postgraduální studium. Uživatelské pohodlí zvyšuje i podrobný jmenný i věcný rejstřík.
Práce je určena především studentům právnických fakult, ale poslouží i pracovníkům mezinárodněprávní aplikační praxe.
autor: Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., JUDr. Pavel Sladký, Ph.D., JUDr. Mgr. František Zbořil vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2008, 432 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Část I. Historie mezinárodního práva jeho vědy - str. 26

1. Počátky mezinárodního práva - str. 26

2. Mezinárodní právo ve středověku - str. 34

3. Středověké ideje vytvoření mírové organizace - str. 45

4. Mezinárodněprávní věda ve středověku - str. 46

5. Vznik obecného mezinárodního práva - str. 57

Část II. Základní pojmy mezinárodního práva - str. 71

6. Definice mezinárodního práva veřejného - str. 71

7. Funkce mezinárodního práva veřejného, jeho předmět a systém (odvětví, instituty, normy) - str. 73

8. Územní suverenitu a územní výsost - str. 74

9. Obecné a partikulární mezinárodní právo - str. 78

10. Dispozitivní a kogentní pravidla - str. 79

11. Právní charakter mezinárodního práva a jeho zvláštnosti - str. 80

12. Poměr práva mezinárodního k právu vnitrostátnímu - str. 82

Část III. Prameny mezinárodního práva - str. 87

13. Významy termínu "prameny" mezinárodního práva - str. 87

14. Jednostranné mezinárodněprávní úkony - str. 89

15. Vícestranné mezinárodněprávní úkony - str. 89

16. Prameny mezinárodního práva obyčejového - str. 105

17. Poměr mezi obyčejem a smlouvou - str. 107

18. Mezinárodní zdvořilost a mezinárodní morálka - str. 108

19. Zásady (principy) mezinárodního práva - str. 110

20. Obecné zásady právní - str. 113

21. Pomocné prameny mezinárodního práva - str. 114

22. Unifikace cestou mezinárodního práva - str. 115

23. Kodifikace mezinárodního práva - str. 116

Část IV. Subjekty mezinárodního práva - str. 118

24. Státy - str. 118

25. Povstalci a národněosvobozovací hnutí - str. 121

26. Zvláštní politické útvary - str. 124

27. Města (územní celky) s mezinárodním statusem - str. 129

28. Mezinárodní organizace - str. 132

29. Jednotlivci - str. 134

Část V. Stát jako subjekt mezinárodního práva veřejného - str. 139

30. Třídění států - str. 139

31. Vznik státu a jeho právní důsledky - str. 147

32. Státní území - str. 153

33. Zánik státu - str. 166

34. Mezinárodněprávní postavení státních orgánů pro mezinárodní styky - str. 171

Část VI. Právo mezinárodních orgánů a organizací - str. 189

35. Mezinárodní orgány - str. 190

36. Mezinárodní organizace - str. 197

37. Celosvětové mezinárodní organizace - str. 213

38. Partikulární mezinárodní organizace - str. 224

Část VII. Postavení jednotlivce v mezinárodním právu - str. 227

39. Státní občanství fyzických osob - str. 227

40. Cizinecké právo - str. 238

41. Mezinárodněprávní ochrana lidských práv - str. 246

42. Ochrana základních lidských práv a svobod v Evropě - str. 249

43. Stíhání a potrestání jednotlivců za zločiny podle mezinárodního práva - str. 257

Část VIII. Právní režim mezinárodních prostorů - str. 273

44. Vymezení pojmů - str. 273

45. Mořské právo - str. 275

46. Oblasti účelově vymezené územní výsosti a oblasti vyloučené z územní výsosti - str. 282

47. Právní režim Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles - str. 290

48. Mezinárodní právo životního prostředí - str. 302

Část IX. Mezinárodněprávní odpovědnost - str. 307

49. Ručení a reparace v tradičním mezinárodním právu - str. 307

50. Pojem a náležitosti protiprávního chování v současném mezinárodním právu - str. 309

51. Okolnosti vylučující mezinárodně protiprávní chování - str. 316

52. Pojem odpovědnosti v současném mezinárodním právu - str. 322

53. Obsah odpovědnostní povinnosti - str. 323

54. Odpovědnost při porušení kogentních norem - str. 325

Část X. Donucení v mezinárodním právu - str. 328

55. Přímé donucení v současném mezinárodním právu - str. 328

56. Nátlaková opatření mimoprávní (faktické) povahy - str. 329

57. Náležitosti represálií - str. 330

58. Právo na sebeobranu - str. 332

59. Donucení organizovaným společenstvím států - str. 336

Část XI. Řešení mezinárodních sporů a ozbrojených konfliktů - str. 341

60. Smírné řešení mezinárodních sporů - str. 341

61. Prostředky řešení sporů - str. 345

62. Mezinárodní terorismus - str. 354

63. Definice agrese - str. 368

64. právo ozbrojených konfliktů - str. 373

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - C. H. Beck

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.