Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daňový řád 2019

Meritum - Daňový řád 2019

Meritum Daňový řád 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:
•principy správy daní,
•problematika správy daní a její součásti,
•sankce a soudní řízení.

Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání, tabulky a schémata, termínový kalendář, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2019.

Z novinek pro rok 2019 vybíráme:

- Bude zavedeno obecné protizneužívací pravidlo v souvislosti s účinností směrnice ATAD. 

- V publikaci naleznete nově zapracovaná soudní rozhodnutí, která dotvářejí správu daní.

- Významně byla přepracována první kapitola a kapitola věnující se soudnímu řízení.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, 256 stran
ISBN: 978-80-7598-322-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. VI
Zkratky a užité právní předpisy - str. VII
Část I Obecné principy správy daní
Kapitola 1 Daňový proces - str. 1
1.1 Proč se zabývat daňovým procesem? - str. 1
1.2 Právní úprava  - str. 2
1.3 Judikatura - str. 6
1.4 Soustava daní a poplatků - str. 7
1.5 Daňový řád, jeho struktura a vztah ke starému zákonu o správě daní a poplatků - str. 9
1.6 Struktura finanční správy - str. 11
Kapitola 2 Základní pojmy a zásady - str. 12
2.1 Působnost daňového řádu  - str. 12
2.2 Obecné principy správy daní - str. 13
2.3 Základní pojmy správy daní - str. 13
2.3.1 Správa daní a její cíl - str. 13
2.3.2 Předmět správy daní - str. 15
2.4 Základní zásady správy daní - str. 17
Část II Správa daní
Kapitola 1 Subjekty správy daní  - str. 25
1.1 Správce daně - str. 25
1.1.1 Pravomoc a příslušnost správce daně - str. 25
1.1.2 Úřední osoby - str. 26
1.1.3 Jednací jazyk - str. 27
1.1.4 Informační povinnost správce daně - str. 28
1.1.5 Povinnost mlčenlivosti - str. 28
1.2 Daňový subjekt - str. 29
1.3 Třetí osoby - str. 30
1.4 Procesní způsobilost a zastupování - str. 31
Kapitola 2 Lhůty - str. 35
2.1 Právní vymezení lhůt - str. 35
2.2 Pravidla běhu lhůt - str. 36
2.3 Prodloužení lhůty - str. 39
2.4 Navrácení lhůty v předešlý stav - str. 41
2.5 Ochrana před nečinností správce daně - str. 41
Kapitola 3 Doručování písemností - str. 43
3.1 Doručování písemností  - str. 43
3.2 Způsoby doručování  - str. 44
3.3 Neúčinnost doručení - str. 46
Kapitola 4 Dokumentace a daňový spis - str. 46
4.1 Protokol a úřední záznam - str. 46
4.2 Daňový spis - str. 47
4.3 Daňová informační schránka - str. 49
Kapitola 5 Řízení a postupy - str. 50
5.1 Zahájení řízení a podání  - str. 50
5.2 Postupy správce daně - str. 55
5.2.1 Vyhledávací činnost a místní šetření - str. 55
5.2.2 Daňová kontrola - str. 57
5.2.3 Postup k odstranění pochybností  - str. 63
5.3 Úkony v průběhu řízení - str. 66
5.3.1 Dokazování a důkazní prostředky - str. 67
5.3.2 Záznamní povinnost - str. 71
5.3.3 Pomůcky a sjednání daně - str. 72
5.3.4 Předběžná otázka - str. 74
5.3.5 Předvolání a předvedení - str. 75
5.3.6 Náklady řízení  - str. 76
5.4 Rozhodnutí - str. 76
Kapitola 6 Opravné, dozorčí a jiné prostředky - str. 80
6.1 Opravné a dozorčí prostředky - str. 80
6.1.1 Rozklad - str. 81
6.1.2 Odvolání - str. 81
6.1.3 Obnova řízení - str. 90
6.1.4 Přezkoumání rozhodnutí - str. 91
6.2 Jiné prostředky - str. 94
6.2.1 Prominutí daně - str. 95
6.2.2 Stížnost - str. 97
Kapitola 7 Registrace - str. 98
Kapitola 8 Závazné posouzení - str. 100
Kapitola 9 Daňové řízení  - str. 102
9.1 Daňové řízení - str. 102
9.2 Nalézací řízení - str. 104
9.3 Lhůta pro stanovení daně - str. 112
Kapitola 10 Placení daní - str. 117
10.1 Evidence daní a úhrada daně - str. 117
10.2 Nedoplatek a přeplatek - str. 120
10.3 Lhůta pro placení daně - str. 125
10.4 Dělená správa - str. 126
10.5 Vybírání daní  - str. 126
10.6 Zajištění daní - str. 130
10.7 Vymáhání daní - str. 134
Kapitola 11 Právní nástupnictví  - str. 137
11.1 Ukončení činnosti - str. 137
11.2 Přechod daňové povinnosti - str. 137
11.3 Vztah k insolvenčnímu řízenív139
Část III Sankce a soudní řízení
Kapitola 1 Sankce - str. 143
1.1 Rozdělení sankcí  - str. 143
1.1.1 Pokuta za opožděné tvrzení daně - str. 145
1.1.2 Penále - str. 148
1.1.3 Úrok z prodlení - str. 150
1.2 Sankce za porušení povinností nepeněžitého charakteru - str. 151
1.2.1 Pokuta za přestupek porušení mlčenlivosti  - str. 151
1.2.2 Pořádková pokuta a pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy - str. 152
Kapitola 2 Správní soudnictví  - str. 153
2.1 Soudy - str. 153
2.2 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu - str. 153
2.3 Nečinnostní žaloba - str. 157
2.4 Zásahová žaloba  - str. 158
2.5 Kasační stížnost  - str. 159
2.6 Ústavní soud a ústavní stížnost - str. 161
Kapitola 3 Trestné činy daňové - str. 163
3.1 Obecné principy stanovení trestných činů - str. 163
3.2 Jednotlivé trestné činy - str. 163
Příloha 1 Vzory podání pro rok 2019 podle DŘ - str. 167
Příloha 2 Vymezení zdaňovacího období u jednotlivých daní - str. 180
Příloha 3 Termínový daňový kalendář 2019/2020
(zpracováno podle stavu právních předpisů k 1. 1. 2019) - str. 181
Příloha 4 Technická novela k daňovému řádu - str. 207
Příloha 5 Druhá novela daňového řádu - str. 211
Příloha 6 Třetí novela daňového řádu - str. 220
Příloha 7 Čtvrtá novela daňového řádu - str. 221
Příloha 8 Pátá novela daňového řádu - str. 222
Příloha 9 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2016 - str. 226
Příloha 10 Dvě novely daňového řádu účinné v roce 2017 - str. 227
Příloha 11 Desátá novela daňového řádu, účinná v roce 2018 - str. 230
Příloha 12 Navrhovaná jedenáctá novela daňového řádu pro rok 2019 - str. 232
Příloha 13 Přehled legislativních zkratek v DŘ - str. 233
Příloha 14 Porovnání ustanovení DŘ a ZSDP - str. 235
Příloha 15 Porovnání opravných prostředků podle ZSDP ve srovnání s DŘ - str. 236
Příloha 16 Porovnání sankcí dle ZSDP a DŘ  - str. 237
Příloha 17  - str.  239
Příloha 18 Pokyny k daňovému řádu platné k 1. 1. 2019 - str. 240
Příloha 19 Druhy výzev podle daňového řádu - str. 241
Věcný rejstřík - str. 243

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Daňový řád - Praktický komentář

Daňový řád - Praktický komentář

Tomáš Rozehnal - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou strojového komentování jednotlivých paragrafů. Cílem autora bylo ...

Cena: 835 KčKOUPIT

ÚZ č. 1316 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti - duben 2019

ÚZ č. 1316 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti - duben 2019

Sagit, a. s.

Daňový balíček mění k 1. 4. 2019 také daňový řád, zákon o Finanční správě ČR a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní; v souvislosti s tím se mění také některé vyhlášky. V publikaci jsou dále také ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Daňové řízení

Daňové řízení

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol. - C. H. Beck

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutová - Wolters Kluwer, a. s.

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Petra Kamínková - BOVA POLYGON

Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu. Reaguje tak na evropskou směrnici, která po členských státech EU požaduje zavedení „obecného pravidla proti zneužívání“, označovaného anglickou zkratkou GAAR, nejpozději do konce roku 2018. Monografie se ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Daně v Evropské unii, 7. vydání

Jan Široký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje daňový vývoj v Evropské unii a shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie a daňového ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

Vladimír Balcar - C. H. Beck

Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.