Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2018

Meritum - Daň z příjmů 2018

Meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje,
•majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2018.

Z hlavních změn pro rok 2018 vybíráme:
•uplatnění „srážkové daně“ nově u všech příjmů ze závislé činnosti, které u téhož plátce nepřesáhnou za kalendářní měsíc 2 500 Kč a poplatník neučinil u tohoto plátce prohlášení k dani,
•rozšíření možnosti odpisovat technické zhodnocení na podnájemce,
•dílčí změny ve vymezení finančního leasingu,
•nově zavedená úprava odpisů při zvýšení spoluvlastnického podílu,
•zvýšení daňového zvýhodnění na jedno dítě o 1 800 Kč ročně (o 150 Kč měsíčně),
•zavedení možnosti prodloužení doby odpisování nehmotného majetku nad stanovený počet měsíců,
•vazba slevy na invaliditu nově na přiznání invalidního důchodu,
•zpřísnění podmínek pro uplatnění daňového bonusu.

autor: Jiří Vychopeň vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 560 stran
ISBN: 978-80-7598-019-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. XIV
Zkratky a užité právní předpisy - str. XV
ČÁST I Daň z příjmů fyzických osob
DÍL I Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

KAPITOLA 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy - str. 1
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 1
1.2 Co není předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 2
1.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) - str. 4
1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob - str. 5
1.5 Některé další pojmy - str. 6
KAPITOLA 2 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob - str. 8
2.1 Osvobození úplatných příjmů - str. 8
2.1.1 Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí - str. 8
2.1.2 Osvobození příjmů z prodeje movitých věcí - str. 10
2.1.3 Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a podílů  - str. 11
2.1.4 Vybrané ostatní osvobozené úplatné příjmy - str. 13
2.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 17
2.2.1 Osvobození bezúplatných příjmů z dědění - str. 17
2.2.2 Osvobození bezúplatných příjmů z darování  - str. 18
2.2.3 Osvobození bezúplatných příjmů v podobě majetkového prospěchu - str. 19
KAPITOLA 3 Povinnosti vůči správci daně - str. 20
3.1 Místní příslušnost fyzických osob - str. 20
3.2 Registrace k dani z příjmů fyzických osob - str. 20
3.3 Kdy a co podat - str. 22
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 23
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 25
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele - str. 25
3.7 Dodatečné daňové přiznání  - str. 26
3.8 Placení daně z příjmů fyzických osob - str. 27
3.9 Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 29
KAPITOLA 4 Jak se daň vypočítá - str. 30
4.1 Obecné schéma zdanění fyzické osobyv30
4.2 Daňové sazby - str. 34
4.3 Zvláštní sazba daně  - str. 35
KAPITOLA 5 Kontrola ze strany správce daně - str. 36
5.1 Kontrola, lhůty pro doměření  - str. 36
5.2 Vybrané sankce ze strany správce daně - str. 38
DÍL 2 Daň z příjmů OSVČ
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ
  - str. 41
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ  - str. 41
1.2 Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 42
KAPITOLA 2 Vedení účetnictví - str. 43
2.1 Koho se vedení účetnictví týká - str. 43
2.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet - str. 46
KAPITOLA 3 Daňová evidence - str. 46
3.1 Koho se daňová evidence týká - str. 46
3.2 Základní principy - str. 47
3.3 Problematika přechodu na daňovou evidenci - str. 49
KAPITOLA 4 Daň stanovená paušální částkou - str. 50
4.1 Koho se daň stanovená paušální částkou týká - str. 50
4.2 Procesní postup - str. 51
4.3 Výhody a nevýhody - str. 51
KAPITOLA 5 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů  - str. 52
5.1 Koho se týkají daňové výdaje stanovené procentem z příjmů  - str. 52
5.2 Způsob stanovení procentních výdajů  - str. 54
KAPITOLA 6 Společnost (bez právní osobnosti)  - str. 56
6.1 Smluvní vztah  - str. 56
6.2 Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 57
6.3 Co a jak lze rozdělit - str. 57
KAPITOLA 7 Spolupracující osoby - str. 59
7.1 Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje - str. 59
7.2 Co lze rozdělit, limit rozdělení  - str. 59
7.3 Daňová registrace a související oznamovací povinnosti spolupracujících osob - str. 60
7.4 Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) - str. 61
KAPITOLA 8 Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ - str. 61
8.1 Postup u společníka veřejné obchodní společnosti - str. 61
8.2 Postup u komplementáře komanditní společnosti  - str. 62
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů - str. 63
KAPITOLA 9 Ukončení samostatné činnosti - str. 64
DÍL 3 Daň z příjmů zaměstnanců
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců
- str. 65
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti  - str. 65
1.2 Nepeněžní příjmy - str. 66
1.3 Princip zdanění  - str. 67
1.4 Pojistné z mezd - str. 70
KAPITOLA 2 Kdo daň platí - str. 71
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel  - str. 71
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 72
KAPITOLA 3 Co není předmětem daně, paušální náhrady - str. 72
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně  - str. 72
3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 73
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení - str. 74
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů - str. 75
3.5 Náhrady za vlastní nářadí - str. 76
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 76
3.7 Paušalizace náhrad - str. 77
KAPITOLA 4 Osvobození od daně - str. 78
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance - str. 78
4.2 Vzdělávání zaměstnanců - str. 78
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů - str. 79
4.4 Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad - str. 79
4.5 Zápůjčky zaměstnancům - str. 81
4.6 Příspěvek na spoření na penzi a soukromé životní pojištění  - str. 81
4.7 Přechodné ubytování - str. 83
4.8 Ostatní osvobozená plnění  - str. 84
KAPITOLA 5 Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) - str. 84
5.1 Koho se srážková daň týká - str. 84
5.2 Princip stanovení srážkové daně - str. 85
5.3 Výhody a nevýhody, roční zúčtování - str. 85
KAPITOLA 6 Vybírání daně srážením záloh - str. 87
6.1 Výpočet měsíčních záloh - str.  87
6.2 Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani - str. 89
6.3 Povinnost odvodu záloh - str. 89
KAPITOLA 7 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str.  90
7.1 Koho se týká - str. 90
7.2 Co podepsat a doložit - str. 91
7.3 Způsob provedení ročního zúčtování  - str. 91
KAPITOLA 8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 92
8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele - str. 92
8.2 Roční vyúčtování - str. 93
8.3 Další povinnosti plátce - str. 94
KAPITOLA 9 Kontrola  - str. 95
9.1 Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění  - str. 95
9.2 Prokázání nezdanitelných částí základu daně - str. 96
9.3 Prokázání slev na dani - str. 97
9.4 Prokázání daňového zvýhodnění - str. 98
9.5 Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu  - str. 99
KAPITOLA 10 Postup ve vybraných případech - str. 101
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody - str. 101
10.2 Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců  - str. 102
DÍL 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku
- str. 103
1.1 Vymezení příjmů z kapitálového majetku - str. 103
1.2 Příjem ze spoření na penzi  - str. 104
1.3 Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění  - str. 104
KAPITOLA 2 Zdanění příjmů z kapitálového majetku - str. 105
2.1 Princip zdanění  - str. 105
2.2 Zdanění v dílčím základu daně - str. 106
2.3 Zdanění zvláštní sazbou daně - str. 106
2.4 Zdanění v případě manželů  - str. 106
DÍL 5 Daň z příjmů z nájmu
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu
- str. 107
1.1 Vymezení příjmů z nájmu - str. 107
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví  - str. 108
1.3 Nepeněžní příjmy v případě nájmu - str. 109
1.4 Příjem z pachtu obchodního závodu - str. 111
KAPITOLA 2 Zdanění příjmů z nájmu - str. 112
2.1 Základ daně u příjmů z nájmu - str. 112
2.2 Vykazování příjmů a výdajů - str. 113
2.2.1 Uplatňování skutečných výdajů bez vedení účetnictví - str. 113
2.2.2 Vedení účetnictví - str. 114
2.2.3 Výdaje procentem z příjmů - str. 114
DÍL 6 Daň z ostatních příjmů
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů
- str. 116
1.1 Příležitostné příjmy - str. 116
1.2 Převod věcí  - str. 117
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci - str. 118
1.4 Zděděná práva - str. 119
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy - str. 119
1.6 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 120
1.7 Příjem z rozpuštění rezervního fondu - str. 121
1.8 Výhry a ceny - str. 121
1.9 Ukončení účasti na společnosti - str. 123
1.10 Převod jmění nebo vypořádání  - str. 123
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 124
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné  - str. 124
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně - str. 125
KAPITOLA 2 Zdanění ostatních příjmů - str. 126
2.1 Základ daně u ostatních příjmů - str. 126
2.2 Zdanění ostatních příjmů u manželů - str. 127
2.3 Zdanění zvláštní sazbou - str. 128
2.4 Osvobození ostatních příjmů od daně - str. 128
ČÁST II Daň z příjmů právnických osob
KAPITOLA 1 Vymezení právnických osob
- str. 131
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku - str. 131
1.2 Obchodní korporace - str. 133
KAPITOLA 2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob - str. 134
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 134
2.2 Veřejně prospěšný poplatník - str. 136
2.3 Základní investiční fond - str. 137
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 138
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob  - str. 139
KAPITOLA 3 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 140
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 140
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků  - str.  143
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků - str. 144
KAPITOLA 4 Osvobození od daně z příjmů právnických osob - str. 145
4.1 Osvobození od daně  - str. 145
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 152
KAPITOLA 5 Zdaňovací období  - str. 154
5.1 Vymezení zdaňovacího období - str. 154
KAPITOLA 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob - str. 157
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob - str. 157
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 158
6.3 Samostatný základ daně - str. 160
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob - str. 161
KAPITOLA 7 Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení  - str. 161
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 161
7.2 Výměna podílů - str. 163
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací  - str. 164
KAPITOLA 8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str.  167
8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období - str. 167
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str. 167
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 168
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti  - str. 169
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 169
KAPITOLA 9 Placení daně z příjmů právnických osob - str. 169
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob  - str. 169
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob - str. 170
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 170
ČÁST III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
DÍL 1 Daňové výdaje (náklady)
KAPITOLA 1 Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky
- str. 173
1.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd  - str. 173
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 174
1.3 Pojistné ostatní - str. 177
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením - str. 178
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona - str. 180
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 182
KAPITOLA 2 Rezervy a opravné položky - str. 183
2.1 Obecné vymezení, zásady tvorby - str. 183
2.2 Rezervy - str. 185
2.3 Opravné položky k pohledávkám - str. 188
KAPITOLA 3 Výdaje ve spojitosti s pohledávkami - str. 192
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti s pohledávkami - str.  192
3.2 Odpis pohledávky - str. 192
3.3 Postoupení pohledávky - str. 194
3.4 Smluvní pokuty a penále - str. 196
KAPITOLA 4 Výdaje na pracovní cesty - str. 197
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců - str. 197
4.1.1 Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů - str. 197
4.1.2 Stravné v tuzemsku - str. 198
4.1.3 Stravné v zahraničí  - str. 200
4.1.4 Jízdní náhrady - str. 204
4.1.5 Ostatní náhrady cestovních výdajů - str. 207
4.1.6 Speciální případy náhrad cestovních výdajů - str. 208
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech - str. 209
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem - str. 211
KAPITOLA 5 Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců - str. 215
5.1 Závodní stravování - str. 215
5.1.1 Obecné principy pro poskytování závodního stravování - str. 215
5.1.2 Neorganizované stravování  - str. 216
5.1.3 Vlastní stravovací zařízení - str. 217
5.1.4 Stravování zajišťované prostřednictvím jiného subjektu  - str. 218
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky - str. 220
KAPITOLA 6 Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů) - str. 223
6.1 Příspěvky právnickým osobám - str. 223
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky - str. 224
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky - str. 225
6.4 Výdaje na slevové karty - str. 225
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu - str. 226
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů - str. 226
6.7 Škody a manka - str. 227
6.8 Likvidace nepotřebných zásob - str. 228
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady) - str. 228
KAPITOLA 7 Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně - str. 230
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) . . . 230
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů - str. 231
DÍL 2 Nedaňové výdaje (náklady)
KAPITOLA 1 Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů)
  - str. 234
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů - str. 234
1.2 Výdaje při uplatňování nákladů procentem z příjmů - str. 235
1.3 Limitované výdaje (náklady) - str.  236
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku - str. 237
KAPITOLA 2 Úroky a jiné finanční náklady - str. 238
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci  - str. 238
2.2 Úroky z posečkané částky - str. 240
2.3 Ostatní případy - str. 240
KAPITOLA 3 Vlastní kapitál a daně - str. 241
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem - str. 241
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka - str. 242
KAPITOLA 4 Sankce a tresty podle právních předpisů - str. 243
KAPITOLA 5 Další vybrané nedaňové výdaje (náklady) - str. 243
5.1 Reprezentace a dary - str. 243
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek - str. 244
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill  - str. 245
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů - str. 246
DÍL 3 Položky upravující základ daně
KAPITOLA 1 Úprava základu daně
- str. 247
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně - str. 247
1.2 Položky, o které se základ daně sníží  - str. 249
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit - str. 250
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou  - str. 252
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší  - str. 254
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob - str.  258
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech - str.  260
KAPITOLA 2 Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary) - str. 261
2.1 Obecně ke snížení základu daně - str. 261
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů a jim podobných produktů  - str. 262
2.3 Spoření na penzi - str. 263
2.4 Soukromé životní pojištění - str. 265
2.5 Příspěvek odborové organizaci - str. 265
2.6 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 266
KAPITOLA 3 Odčitatelné položky - str. 266
3.1 Obecné možnosti odpočtu - str. 266
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 267
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání  - str. 268
KAPITOLA 4 Bezúplatná plnění (dary)  - str. 270
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů) - str. 270
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění  - str. 271
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti - str. 272
KAPITOLA 5 Odpočet ztráty z předchozích období - str. 273
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit  - str. 273
5.2 Daňová ztráta  - str. 273
5.3 Uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby  - str. 275
5.4 Uplatnění daňové ztráty u právnické osoby - str. 275
KAPITOLA 6 Aplikace snížení základu daně - str. 277
DÍL 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí
KAPITOLA 1 Slevy na dani
  - str. 278
1.1 Přehled slev na dani z příjmů - str. 278
1.2 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 278
1.2.1 Možnosti slevy na zaměstnance se zdravotním postižením  - str. 278
1.2.2 Případy, kdy období spadá do jednoho kalendářního roku - str. 279
1.2.3 Případy, kdy období spadá do více kalendářních roků - str. 281
1.2.4 Výpočet ve speciálních případech, výjimky - str. 281
KAPITOLA 2 Investiční pobídky - str. 282
2.1 Podmínky pro získání slevy - str. 282
2.2 Výše slevy pro nového investora - str. 283
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt - str. 284
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy - str. 285
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy - str. 286
KAPITOLA 3 Osobní slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 287
3.1 Sleva na dani na poplatníka - str. 287
3.2 Sleva na dani na invaliditu a na studenta  - str. 287
3.3 Sleva na dani na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu - str. 288
3.4 Sleva za umístění dítěte - str. 289
3.5 Sleva na evidenci tržeb - str. 291
KAPITOLA 4 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) - str. 292
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění - str. 292
4.2 Způsob aplikace - str. 294
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance - str. 295
KAPITOLA 5 Daň zaplacená v zahraničí - str. 296
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí - str. 296
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění - str. 298
5.2.1 Metody zápočtu - str. 298
5.2.2 Metody vynětí - str. 299
5.2.3 Speciální případy - str. 299
KAPITOLA 6 Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku - str. 300
ČÁST IV Majetek a zásoby
DÍL 1 Hmotný majetek
KAPITOLA 1 Obsahové vymezení hmotného majetku
  - str. 301
1.1 Samostatné hmotné movité věci - str. 302
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 305
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky - str. 306
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 308
1.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny  - str. 309
1.6 Jiný majetek  - str. 310
KAPITOLA 2 Odpisování hmotného majetku - str. 314
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku - str. 314
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem - str. 318
2.3 Vstupní cena hmotného majetku - str. 321
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin  - str. 327
KAPITOLA 3 Způsoby odpisování hmotného majetku - str. 330
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku - str. 330
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku - str. 333
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku - str. 337
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku - str. 340
KAPITOLA 4 Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného - str. 342
4.1 Obecné principy technického zhodnocení - str. 342
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem - str. 346
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo uživatelem - str. 350
4.4 Specifické případy technického zhodnocení - str. 354
KAPITOLA 5 Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech - str. 356
KAPITOLA 6 Vyřazení hmotného majetku odpisovaného - str. 358
6.1 Prodej hmotného majetku - str. 359
6.2 Likvidace hmotného majetku - str. 360
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody - str. 362
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku - str. 364
KAPITOLA 7 Hmotný majetek neodpisovaný - str. 367
KAPITOLA 8 Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného - str. 373
KAPITOLA 9 Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného - str. 374
KAPITOLA 10 Opravy a údržba hmotného majetku - str. 376
10.1 Obecné principy oprav a údržby - str. 376
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem - str. 379
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku - str. 381
DÍL 2 Nehmotný majetek
KAPITOLA 1 Obsahové vymezení nehmotného majetku
- str. 382
KAPITOLA 2 Odpisování nehmotného majetku  - str. 386
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného do 31. 12. 2000 - str. 387
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 - str. 387
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2004 - str. 388
KAPITOLA 3 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 390
KAPITOLA 4 Vyřazení nehmotného majetku - str. 394
DÍL 3 Finanční majetek
KAPITOLA 1 Vymezení finančního majetku
  - str. 395
KAPITOLA 2 Akcie - str. 397
2.1 Obecné principy - str. 397
2.2 Nabytí akcií, ocenění  - str. 397
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie - str. 399
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta) a související daňový režim - str. 400
KAPITOLA 3 Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech - str. 401
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů) - str. 401
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění  - str. 402
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu - str. 404
3.4 Pozbytí podílu - str. 404
KAPITOLA 4 Deriváty - str. 405
KAPITOLA 5 Směnky  - str. 410
5.1 Obecné principy směnek  - str. 410
5.2 Nabytí směnky - str. 411
5.3 Pozbytí směnky - str. 412
KAPITOLA 6 Obchodní závod  - str. 412
6.1 Obecné principy - str. 412
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího - str. 413
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího  - str.  416
DÍL 4 Drobný majetek, zásoby
KAPITOLA 1 Drobný hmotný majetek
- str. 419
KAPITOLA 2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 421
KAPITOLA 3 Zásoby - str. 423
3.1 Obecné principy zásob - str. 423
3.2 Materiál - str. 426
3.3 Zboží - str. 428
3.4 Nedokončená výroba  - str. 430
DÍL 5 Užívání majetku jiného vlastníka
KAPITOLA 1 Nájem a pacht majetku
- str. 431
KAPITOLA 2 Finanční leasing - str. 435
KAPITOLA 3 Bezplatné užívání cizího majetku - str. 441
PŘÍLOHA 1 Formuláře týkající se daně z příjmů - str. 443
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 443
1.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň - str. 453
1.3 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 455
1.4 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 458
1.5 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob - str. 474
1.6 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 481
1.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance - str. 493
1.8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017 - str. 497
1.9 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2017 – veřejně prospěšný poplatník - str. 514
1.10 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění - str. 524
1.11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní - str. 526
PŘÍLOHA 2 Sazby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018 - str. 528
PŘÍLOHA 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2018 - str. 529
Věcný rejstřík - str. 535

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019, 4. vydání

Veronika Dvořáková, Marcel Pitterling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně. 5. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu při ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková - Wolters Kluwer, a. s.

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů. Vysvětluje ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.