Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2018

Meritum Daň z přidané hodnoty 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí:
•obecné principy daně z přidané hodnoty,
•uplatňování daně z přidané hodnoty,
•správa daně z přidané hodnoty.

autor: Zdeňka Hušáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 138 stran
ISBN: 978-80-7552-997-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. VII
Zkratky a užité právní předpisy - str. VIII
ČÁST I Obecné principy daně z přidané hodnoty
KAPITOLA 1 Obecné principy daně z přidané hodnoty - str. 1
1.1 Předmět úpravy DPH - str. 1
1.2 Mechanismus fungování DPH - str. 2
1.3 Územní působnost České republiky - str. 2
KAPITOLA 2 Místo plnění - str. 3
2.1 Místo plnění při dodání zboží - str. 3
2.1.1 Místo plnění při dodání zboží  - str. 3
2.1.2 Místo plnění při dodání nemovitých věcí - str. 4
2.1.3 Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla či chladu - str. 5
2.1.4 Místo plnění při zasílání zboží - str. 6
2.2 Místo plnění při poskytování služeb - str. 6
2.2.1 Základní pravidlo při poskytování služeb - str. 6
2.2.2 Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech - str. 8
2.3 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 12
2.4 Místo plnění při dovozu zboží - str. 13
KAPITOLA 3 Daňové subjekty - str. 13
3.1 Přehled daňových subjektů - str. 13
3.2 Osoby povinné k dani - str. 14
3.3 Plátci daně a jejich registrace - str. 17
3.4 Povinná a dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 20
3.5 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 21
3.6 Ručení za daň - str. 22
3.7 Zvláštní způsob zajištění daně - str. 23
ČÁST II Uplatňování daně z přidané hodnoty
KAPITOLA 1 Uplatňování daně u tuzemských zdanitelných plnění
  - str. 25
1.1 Dodání zboží - str. 25
1.1.1 Obecné principy dodání zboží - str. 25
1.1.2 Přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody - str. 27
1.1.3 Dodání a vrácení vratných obalů - str. 27
1.2 Poskytování služeb  - str. 28
1.3 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň - str. 30
1.3.1 Povinnost přiznat daň - str. 30
1.3.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění - str. 30
1.4 Daňové doklady - str. 32
1.4.1 Obecné principy vystavování daňových dokladů - str. 32
1.4.2 Uchovávání daňových dokladů - str. 33
1.4.3 Daňové doklady při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 34
1.5 Základ daně a výpočet daně - str. 35
1.5.1 Základ daně - str. 35
1.5.2 Základ daně ve zvláštních případech  - str. 38
1.5.3 Výpočet daně - str. 38
1.5.4 Základ a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 39
1.6 Oprava základu daně a výše daně - str. 40
1.6.1 Povinnost opravy základu daně a výše daně - str. 40
1.6.2 Oprava výše daně v jiných případech - str. 42
1.6.3 Opravný daňový doklad - str. 42
1.6.4 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 43
KAPITOLA 2 Uplatňování daně při intrakomunitárních dodávkách zboží - str. 44
2.1 Pořízení zboží z jiného členského státu  - str. 44
2.1.1 Principy uplatnění daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 44
2.1.2 Přiznání daně při pořízení zboží - str. 47
2.1.3 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 47
2.1.4 Základ daně a výpočet daně - str.  47
2.1.5 Oprava základu daně při pořízení zboží z jiného členského státu  - str. 47
2.1.6 Osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 48
2.2 Dodání zboží do jiného členského státu - str. 48
2.2.1 Obecné principy uplatnění daně při dodání zboží do jiného členského státu - str. 48
2.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu
(od 1. 7. 2017) - str. 49
2.2.3 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu - str. 49
2.2.4 Oprava základu daně a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu - str. 50
2.2.5 Souhrnná hlášení - str. 50
2.3 Třístranný obchod - str. 51
2.4 Zasílání zboží  - str. 52
2.4.1 Zasílání zboží do tuzemska - str.  53
2.4.2 Zasílání zboží z tuzemska - str. 53
2.5 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků - str. 54
2.5.1 Vymezení nových dopravních prostředků - str. 54
2.5.2 Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu - str. 55
2.5.3 Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu - str. 55
KAPITOLA 3 Uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží - str. 56
3.1 Dovoz zboží - str. 56
3.1.1 Přiznávání daně při dovozu zboží - str. 56
3.1.2 Daňové doklady při dovozu zboží - str. 57
3.1.3 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží - str. 57
3.1.4 Oprava výše daně při dovozu zboží - str. 57
3.1.5 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 58
3.2 Vývoz zboží - str. 58
KAPITOLA 4 Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku a mimo tuzemsko - str. 59
4.1 Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou s místem plnění v tuzemsku - str. 59
4.1.1 Obecné principy poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku  - str. 59
4.1.2 Přiznání daně - str. 60
4.1.3 Daňové doklady - str. 60
4.1.4 Základ a výpočet daně - str. 60
4.2 Poskytnutí služby plátcem s místem plnění mimo tuzemsko - str. 60
4.2.1 Přiznání služeb  - str. 61
4.2.2 Daňové doklady - str. 61
KAPITOLA 5 Sazby daně a jejich oprava - str. 61
5.1 Sazby daně - str. 61
5.1.1 Sazby daně u zboží - str. 62
5.1.2 Sazby daně u služeb - str. 64
5.1.3 Sazby daně u nemovitých věcí a stavebních prací - str. 65
5.1.4 Sazby daně u dokončené stavby - str. 65
5.1.5 Sazby daně u výstavby nebo dodání staveb pro sociální bydlení - str. 68
5.1.6 Závazné posouzení sazby daně - str. 69
5.2 Oprava sazby a výše daně - str. 69
KAPITOLA 6 Osvobození od daně - str. 70
6.1 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně - str. 70
6.1.1 Obecné principy osvobození od daně bez nároku na odpočet daně - str. 70
6.1.2 Osvobození u jednotlivých typů zboží a služeb - str. 70
6.2 Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně  - str. 78
6.2.1 Obecné principy osvobození od daně s nárokem na odpočet daně - str. 78
6.2.2 Osvobození v jednotlivých případech - str. 78
KAPITOLA 7 Odpočet daně a vracení daně - str. 81
7.1 Odpočet daně - str. 81
7.1.1 Základní podmínky pro uplatnění odpočtu daně  - str. 81
7.1.2 Prokazování nároku na odpočet daně - str. 83
7.1.3 Odpočet daně při změně režimu - str. 85
7.1.4 Zkracování nároku na odpočet daně - str. 86
7.1.5 Oprava odpočtu daně - str. 87
7.1.6 Úprava odpočtu daně - str. 87
7.1.7 Vyrovnání odpočtu daně - str. 89
7.2 Vrácení daně - str. 90
7.3 Prodej zboží za ceny bez daně - str. 95
KAPITOLA 8 Zvláštní režimy - str. 96
8.1 Zvláštní režim jednoho správního místa - str. 96
8.2 Zvláštní režim pro cestovní službu - str. 97
8.3 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 99
8.4 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 100
8.5 Režim přenesení daňové povinnosti - str. 101
8.5.1 Obecná ustanovení a principy - str. 101
8.5.2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 101
8.5.3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 103
8.5.4 Závazné posouzení použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 103
ČÁST III Správa daně z přidané hodnoty
KAPITOLA 1 Správa daně
- str. 105
1.1 Zdaňovací období - str. 105
1.2 Evidence pro daňové účely - str. 106
1.3 Daňová přiznání - str. 106
1.3.1 Řádné daňové přiznání a splatnost daně - str. 106
1.3.2 Dodatečné daňové přiznání  - str. 107
1.4 Kontrolní hlášení - str. 107
1.5 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období  - str. 108
1.6 Vracení nadměrného odpočtu - str. 108
1.7 Zrušení registrace - str. 109
1.7.1 Zrušení registrace plátce - str. 109
1.7.2 Zrušení registrace identifikované osoby - str. 110
PŘÍLOHA 1 Přílohy k zákonu o dani z přidané hodnoty - str. 111
1.1. Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby
povinné k dani  - str.  111
1.2 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně - str. 112
1.3 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně - str. 114
1.4 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 117
1.5 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 119
1.6 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti  - str. 120
1.7 Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 122
PŘÍLOHA 2 Přiznání k dani z přidané hodnoty - str. 123
VĚCNÝ REJSTŘÍK - str. 127

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

DPH 2018 - zákon s přehledy

DPH 2018 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 1. 2018 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy ...

Cena: 269 KčKOUPIT

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

ÚZ č. 1240 - Daň z přidané hodnoty 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o DPH jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. ...

Cena: 127 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

Ing. Václav Benda - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 648 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.