Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kyberkriminalita

Kyberkriminalita

V předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a komunikační technologie se objevují stále nové možnosti, jak tyto nové technologie využívat, ale i zneužívat. Amatérské hackery vystřídal organizovaný zločin, který sleduje především majetkový prospěch. Autor přitom dovozuje, že podobné změny mají spíše evoluční charakter.

Kniha se kyberkriminalitou zabývá z trestněprávního a kriminologického pohledu. Použitý přístup zahrnuje řadu výkladů tohoto jevu v sociologických termínech a kriminálněpolitické úvahy, které reflektují legislativní řešení přijatá mj. v aktech EU a Rady Evropy. Akty pozitivního práva jsou tak zpravidla prezentovány jako příklady možných trestněprávních ohlasů na vybraný problém a díky tomu je kniha v mnoha ohledech nadčasová.

autor: Aleš Završník vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 148 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorovi - str.  VII
Úvodní slovo - str.  VIII
Kapitola 1: Pojem kyberkriminalita a příbuzné pojmy - str.  1
1.1 Kyberkriminalita - str.  1
1.2 Kybernetická bezpečnost - str.  7
1.3 Kyberterorismus a kybernetické války - str.  9
Kapitola 2: Rozvoj kyberkriminality - str.  11
2.1 Rozvoj internetu - str.  11
2.2 Hackerská kultura - str.  12
Kapitola 3: Fenomenologie kyberkriminality - str.  14
3.1 Taxonomie kyberkriminality - str.  14 3.2  Kyberkriminalita spojená s integritou informačního systému a dat - str.  16
3.2.1 Základní pojmy - str.  16
3.2.2 Úskalí trestního stíhání - str.  18
3.3 Kyberkriminalita spojená s obsahem - str.  19
3.3.1 Kyberkriminalita spojená se sexuálním obsahem - str.  20 3.3.1.1 Rozsah a základní úskalí trestněprávních sankcí - str.  20
3.3.1.2 Pojem „extrémní“ pornografie - str.  22
3.3.1.3 Pojem dětské pornografie - str.  23
3.3.1.4 Šíření boje proti dětské pornografii - str.  26
3.3.2 Kyberkriminalita spojená s násilným obsahem - str.  27
3.3.2.1 Kyberšikana - str.  27
3.3.2.2 Kyberkriminalita spojená s nenávistným projevem - str.  29 3.3.3  Kyberkriminalita spojená s porušováním práv  duševního vlastnictví - str.  32 3.3.3.1 Trestní právo v ohni průmyslových zájmů - str.  32
3.3.3.2  Škody způsobené porušováním práv  duševního vlastnictví na internetu - str.  33 3.3.3.3  Trestněprávní nástroje na ochranu práv  duševního vlastnictví - str.  35 3.4 Kyberkriminalita spojená s počítači - str.  37
Kapitola 4: Výskyt kyberkriminality - str.  45
4.1 Odhady výskytu - str.  45
4.2 Metodologická úskalí - str.  47
Kapitola 5: Reakce na kyberkriminalitu - str.  50
5.1  Obecně o nastolování pořádku v kyberprostoru - str.  50
5.2 Jurisdikce pro kybernetické trestné činy - str.  54
5.3 Elektronické důkazy - str.  55
5.4 Získávání kybernetických forenzních dat - str.  57
5.4.1 Skrytý kybernetický dohled - str.  57
5.4.2  Získávání dat od poskytovatelů komunikačních služeb - str.  57 5.4.3  Zabavování, zajišťování a analyzování počítačů a sítí - str.  59 5.4.3.1 Zvláštní ustanovení budapešťské úmluvy - str.  60
5.4.3.2 Slovinská úprava - str.  63
5.5  Digitální (počítačová a síťová) forenzní analýza - str.  64 5.6  Zvolené digitální vyšetřovací metody a techniky - str.  68 5.7  Provádění elektronických důkazů v řízeních před soudem - str.  73 5.8  Mezinárodní spolupráce a ochrana před kyberkriminalitou - str.  74 5.8.1 Aktivity OECD, Rady Evropy a OSN - str.  74
5.8.2 Aktivity jiných mezinárodních organizací - str.  79
5.8.3 Aktivity Evropské unie - str.  81
Kapitola 6: Kriminální politika a kyberkriminalita - str.  86
Kapitola 7: Vybraná témata - str.  90
7.1  Správa internetu a internetové infrastruktury - str.  90
7.2 Zpravodajská činnost a internet - str.  93
7.3 Hackerství 96
7.4  Hacktivismus a politické využívání internetu - str.  98 7.5  Neutralita internetu a vývoj uzavřených platforem: konec internetu? - str.  99
7.6 Kryptoměny - str.  100
7.7 Deep web a dark web - str.  103
7.8  Internet věcí: světlá budoucnost kyberkriminality? - str.  104
Závěr  - str. 107
Literatura - str.  109
Shrnutí - str.  128
Abstract - str.  130
Seznam obrázků, tabulek a případových studií - str.  132
Rejstřík  - str. 133

Další nabídka k tématu

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...

Cena: 1 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.