Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Krizový zákon - Komentář

Krizový zákon - Komentář

Cílem autorů komentáře je pokusit se čtenářům vysvětlit a pomoci pochopit systém krizové legislativy, jejíž jádrem je právě krizový zákon.
Komentář se nezaměřuje pouze na teoretický právní výklad, ale snaží se cílit spíše na praktické aspekty aplikace krizového zákona a posuzovat jeho zákonné znění optikou historických zkušeností při řešení krizových situací na území České republiky.
Komentář je v době svého vydání jedinečný, jelikož ucelený komentář krizového zákona na trhu v současnosti chybí.
autor: Jiří Vaníček, Ondřej Vodehnal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 364 stran
ISBN: 978-80-7552-787-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XXII
Předmluva - str. XXIII
ZÁKON O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ  A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ  (KRIZOVÝ ZÁKON)
§ 1–40 ČÁST PRVNÍ
  - str. 1
§ 1–3 HLAVA I Základní ustanovení - str. 1 
§ 1 Předmět úpravy  - str. 1 
§ 2 Vymezení pojmů  - str. 5 
§ 3 Stav nebezpečí  - str. 23
§ 4–23 HLAVA II Orgány krizového řízení - str. 40
§ 4–8 Díl 1 Vláda - str. 40 
§ 4 Vláda - str. 40 
§ 5 Omezení za nouzového stavu nebo stavu   ohrožení státu - str. 47 
§ 6 Oprávnění vlády v době trvání nouzového   stavu - str. 54 
§ 7 Oprávnění vlády v době trvání stavu ohrožení   státu - str. 73 
§ 8 Zveřejnění a vyhlášení rozhodnutí   o krizových opatřeních - str. 79
§ 9–12a Díl 2 Ministerstva a jiné ústřední správní úřady - str. 80
§ 9 Působnost ministerstev a jiných správních   úřadů - str. 80 
§ 10 Ministerstvo vnitra - str. 114 
§ 11 Ministerstvo zdravotnictví - str. 126 
§ 12 Ministerstvo dopravy - str. 130 
§ 12a Ministerstvo průmyslu a obchodu - str. 132
§ 13 Díl 3 Česká národní banka - str. 134 
§ 13 Česká národní banka - str. 134
§ 14–17 Díl 4  Orgány kraje a další orgány s působností   na území kraje - str. 140
§ 14 Orgány kraje a další orgány s působností   na území kraje - str. 140 
§ 14a Krajský úřad - str. 151 
§ 15 Hasičský záchranný sbor kraje - str. 152 
§ 15a Spolupráce při zpracování krizového   plánu - str. 161 
§ 16 Policie České republiky - str. 162 
§ 17 zrušen - str. 165
§ 18–20 Díl 5 Orgány obce s rozšířenou působností - str. 165 
§ 18 Starosta obce s rozšířenou působností - str. 165 
§ 19 Obecní úřad obce s rozšířenou působností - str. 169 
§ 20 zrušen - str. 172
§  21–23 Díl 6 Orgány obce - str. 172 
§ 21 Starosta obce - str. 172 
§ 21a Další úkony obecního úřadu - str. 176 
§ 22 Zajištění provedení krizových opatření - str. 179 
§ 23 zrušen - str. 182
§ 24–24c HLAVA III Ostatní orgány s územní působností - str. 183
§ 24–24b Díl 1 Bezpečnostní rady a krizové štáby - str. 183 
§ 24 Bezpečnostní rady - str. 183 
§ 24a Ústřední krizový štáb - str. 186 
§ 24b Krizový štáb kraje a krizový štáb obce   s rozšířenou působností - str. 191
§ 24c Díl 2 Územní správní úřady - str. 195 
§ 24c Územní správní úřady - str. 195
§ 25–28 HLAVA IV Obecná ustanovení - str. 197 
§ 25 Finanční zabezpečení krizových opatření - str. 197 
§ 26 Zabezpečení informačních systémů    krizového řízení - str. 201 
§ 26a Zabezpečení závaznými geografickými   podklady - str. 204 
§ 27 Zvláštní skutečnosti - str. 206 
§ 28 Zmocňovací ustanovení - str. 213
§ 29–32 HLAVA V Práva a povinnosti osob - str. 217 
§ 29 Právnické osoby a podnikající fyzické   osoby - str. 217 
§ 29a Subjekty kritické infrastruktury - str. 224 
§ 29b Plán krizové připravenosti subjektu kritické   infrastruktury - str. 226 
§ 29c Styčný bezpečnostní zaměstnanec - str. 229 
§ 30 Hromadné informační prostředky - str. 230 
§ 31 Fyzické osoby - str. 232 
§ 32 Výjimky - str. 237
§ 33–37 HLAVA VI Kontrola, přestupky a náhrada - str. 242 
§ 33 Kontrola - str. 242 
§ 34 Přestupky fyzických osob - str. 251 
§ 34a Přestupky právnických a podnikajících   fyzických osob - str. 253 
§ 34b Společné ustanovení k přestupkům - str. 255 
§ 35 Náhrada za omezení vlastnického práva,   poskytnutí věcných prostředků a vykonání   pracovní povinnosti a pracovní výpomoci - str. 257 
§ 36 Náhrada škody - str. 260 
§ 37 Poskytování státní podpory při haváriích   nebo živelních pohromách - str. 267
§ 38–40 HLAVA VII Ustanovení společná a závěrečná - str. 273 
§ 38 Vztah ke správnímu řádu - str. 273 
§ 39 Veterinární péče, vodní hospodářství, obrana   a připravenost - str. 274 
§ 39a Přenesená působnost - str. 281 
§ 39b Správce obce a městské části - str. 282 
§ 39c Princip proporcionality - str. 283 
§ 39d Evidence údajů o přechodných změnách   pobytu za nouzového stavu nebo stavu   ohrožení státu - str. 285 
§ 39e Evidence údajů o přechodných změnách   pobytu za stavu nebezpečí - str. 288 
§ 39f Výluka z oprávnění vyžadovat údaje - str. 291 
§ 40 Zmocňovací ustanovení - str. 291
§ 41 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství  - str. 293
§ 42 ČÁST TŘETÍ  Účinnost - str. 295
Přílohy - str. 297
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 385/2004 ze dne 1. 9. 2004 o vyhlášení stavu nebezpečí  - str. 298
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1/2006 ze dne 29. 3. 2006  o vyhlášení stavu nebezpečí  - str. 299
Rozhodnutí předsedy vlády č. 373/2002 Sb.  - str. 300
Rozhodnutí vlády č. 121/2006 Sb. - str. 302
Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č. 2/2006 - str. 304
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 140/2013 Sb.  - str. 305
Nařízení vlády č. 147/2013 Sb.  - str. 307
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu č. 11/2007 Sb. - str. 308
Nařízení vlády č. 287/2015 Sb. - str. 309
Směrnice MV č. j. MV-55649-19/PO-OKR-2013 - str. 310
Pomůcka č. j. MV-55649-20/PO-OKR-2013 - str. 312
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.  - str. 315
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.  - str. 316
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb. - str. 323
Literatura - str. 326
Věcný rejstřík - str. 327
Slovo o autorech - str. 328

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 167 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.