Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kontrolní řád - komentář

Kontrolní řád - komentář

Komentář podává podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového kontrolního řádu, a to jak pokud jde o samotný obsah těchto ustanovení, tak pokud jde o jejich vztahy k dalším součástem právního řádu, které s právní úpravou kontroly nějak souvisejí či se jí dotýkají. Tam, kde je to možné, navazuje výklad podávaný k jednotlivým ustanovením na zkušenosti s aplikací předchozího zákona o státní kontrole a porovnává předchozí a stávající úpravu. V těchto případech komentář rovněž odkazuje na soudní judikaturu k předchozím právní úpravě, neboť k novému zákonu se dosud judikatura nestihla vytvořit. 

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kterým se činnost kontrolních orgánů řídila více než dvě desetiletí.

Kontrolní řád z r. 2012 má ve srovnání se zákonem o státní kontrole z r. 1991 mnohem širší záběr, a to jak pokud jde o okruh orgánů, na které dopadá, tak pokud jde o rozsah kontrolní činnosti. Vztahuje se nejen na státní kontrolu, tedy kontrolu vykonávanou v rámci státní správy, ale na jakoukoliv kontrolu, tedy i na kontrolu vykonávanou v rámci samosprávy, která je výkonem působnosti (veřejné moci) v oblasti veřejné správy.

Tím kontrolní řád navazuje na § 1 odst. 1 správního řádu, který se na výkon kontroly použije subsidiárně (konkrétně ustanovení jeho části čtvrté). Šířeji je vymezen i okruh kontrolních orgánů, který prakticky kopíruje výčet správních orgánů v § 1 odst. 1 správního řádu, což potvrzuje těsný vztah mezi těmito zákony (kontrolní řád prakticky není sám o sobě použitelný bez souběžné aplikace správního řádu).

Kontrolní řád se nově vztahuje i na kontrolu výkonu státní správy a vztahuje se rovněž na kontrolu činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

Obecná pravidla pro výkon kontroly zůstala v základních rysech hodně podobná procesu, který byl upraven už v zákoně o státní kontrole. V podrobnostech se obě úpravy od sebe v řadě věcí liší. Novinkou je mimo jiné rámcová úprava úkonů předcházejících kontrole, konkrétnější úprava pověřování ke kontrole a detailnější úprava možných způsobů zahájení kontroly. Zcela nově jsou pojaty sankce za porušování povinností kontrolovaných osob. Novinkou je rovněž úprava došetření věci či možnost převzetí kontroly ze strany nadřízeného orgánu.

Stran: 256

Cena: Kč 467 (včetně 10% DPH)

Objednat


 


Komentář podává podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového kontrolního řádu, a to jak pokud jde o samotný obsah těchto ustanovení, tak pokud jde o jejich vztahy k dalším součástem právního řádu, které s právní úpravou kontroly nějak souvisejí či se jí dotýkají. Tam, kde je to možné, navazuje výklad podávaný k jednotlivým ustanovením na zkušenosti s aplikací předchozího zákona o státní kontrole a porovnává předchozí a stávající úpravu. V těchto případech komentář rovněž odkazuje na soudní judikaturu k předchozím právní úpravě, neboť k novému zákonu se dosud judikatura nestihla vytvořit. 

Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, nabyl účinnosti 1. 1. 2014 a nahradil zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kterým se činnost kontrolních orgánů řídila více než dvě desetiletí.

Kontrolní řád z r. 2012 má ve srovnání se zákonem o státní kontrole z r. 1991 mnohem širší záběr, a to jak pokud jde o okruh orgánů, na které dopadá, tak pokud jde o rozsah kontrolní činnosti. Vztahuje se nejen na státní kontrolu, tedy kontrolu vykonávanou v rámci státní správy, ale na jakoukoliv kontrolu, tedy i na kontrolu vykonávanou v rámci samosprávy, která je výkonem působnosti (veřejné moci) v oblasti veřejné správy.

Tím kontrolní řád navazuje na § 1 odst. 1 správního řádu, který se na výkon kontroly použije subsidiárně (konkrétně ustanovení jeho části čtvrté). Šířeji je vymezen i okruh kontrolních orgánů, který prakticky kopíruje výčet správních orgánů v § 1 odst. 1 správního řádu, což potvrzuje těsný vztah mezi těmito zákony (kontrolní řád prakticky není sám o sobě použitelný bez souběžné aplikace správního řádu).

Kontrolní řád se nově vztahuje i na kontrolu výkonu státní správy a vztahuje se rovněž na kontrolu činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

Obecná pravidla pro výkon kontroly zůstala v základních rysech hodně podobná procesu, který byl upraven už v zákoně o státní kontrole. V podrobnostech se obě úpravy od sebe v řadě věcí liší. Novinkou je mimo jiné rámcová úprava úkonů předcházejících kontrole, konkrétnější úprava pověřování ke kontrole a detailnější úprava možných způsobů zahájení kontroly. Zcela nově jsou pojaty sankce za porušování povinností kontrolovaných osob. Novinkou je rovněž úprava došetření věci či možnost převzetí kontroly ze strany nadřízeného orgánu.

autor: Josef Vedral vydal: BOVA POLYGON, podle stavu k 1. 11. 2015, 256 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
Část první
Kontrolní řád
Hlava I - Obecná ustanovení

§ 1 Působnost zákona - str. 9
§ 2 Kontrola - str. 41
Hlava II - Úkony předcházející kontrole
§ 3 Úkony předcházející kontrole - str. 49
Hlava III - Průběh kontroly
§ 4 Pověření ke kontrole - str. 53
§ 5 Zahájení kontroly - str. 63
§ 6 Přizvané osoby - str. 81
§ 7 Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor - str. 88
§ 8 Další práva kontrolujícího - str. 95
§ 9 Povinnosti kontrolujícího - str. 108 
§ 10 Práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné osoby - str. 116
§ 11 Odebrané vzorky - str. 128
§ 12 Protokol o kontrole - str. 132 
§ 13 Námitky - str. 144
§ 14 Vyřizování námitek - str. 148
§ 15 Přestupky - str. 158
§ 16 Správní delikty - str. 164
§ 17 Společná ustanovení - str. 175
§ 18 Ukončení kontroly - str. 193
§ 19 Kontrola výkonu státní správ - str. 197
Hlava IV - Společná ustanovení
§ 20 Povinnost mlčenlivosti - str. 200
§ 21 Oprava nesprávnosti a došetření věci - str. 208
§ 22 Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu - str. 213
§ 23 Náklady kontroly - str. 217
§ 24 Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem - str. 220
§ 25 Spolupráce kontrolních orgánů - str. 226
§ 26 Zveřejňování informací o kontrolách - str. 234
§ 27 Plánování kontrol - str. 236
§ 28 Vztah ke správnímu řádu - str. 237
Hlava V - Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 29 Přechodná ustanovení - str. 242
§ 30 Zrušovací ustanovení - str. 245
Část druhá
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

§ 31  - str. 246
Část třetí
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
§ 32 - str. 248
Část čtvrtá
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
§ 33 - str. 248
Část pátá
Změna zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

§ 34 - str. 248
Část šestá
Změna zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

§ 35 - str. 249
Část sedmá
Změna zákona č. 392/2005 Sb.
§ 36 - str. 249
Část osmá
Změna zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

§ 37 - str. 249
Část devátá
Změna zákona č. 230/2006 Sb.
§ 38 - str. 249
Část desátá
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
§ 39 - str. 250
Část jedenáctá
Účinnost
§ 40 - str. 250

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, plat a některé náležitosti státních zástupců, plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci, ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.