Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod

Kdy vyjde kompletní ÚZ Stavební zákon a vyhlášky 2018?

3. 1. 2018

V říjnu 2017 bylo v edici ÚZ vydáno číslo 1207, které

  • obsahovalo významně novelizovaný stavební zákon plus další dva související zákony novelizované k 1. 1. 2018,
  • neobsahovalo stavební vyhlášky, které měly být v návaznosti na novelu stavebního zákona rovněž k 1. 1. 2018 změněny.

Bohužel, ze čtyř měněných vyhlášek jsou zatím na světě pouze dvě a další dvě by měly být ve Sbírce zákonů v únoru 2018.
Jde o:

  • vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (38 změn),
  • vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (69 změn).

Nakladatelství Sagit, a. s. je proto s vydáním kompletního souboru stavebních předpisů nuceno počkat do února 2018 na výše zmiňované vyhlášky.

Abyste měli k dispozici všechny texty ve znění k 1. 1. 2018, můžete využít kombinace těchto zdrojů:

  • stavební zákon, zákon o vyvlastnění a zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury … ÚZ č. 1207,
  • novelizované texty vyhlášky o dokumentaci staveb (zde), vyhlášky o technických požadavcích na stavby (zde) a nové vyhlášky o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa (zde) … bezplatně po kliknutí na (zde),
  • ostatní předpisy, které se k 1. 1. 2018 nemění … ÚZ č. 1172.

Redakce Nakladatelství Sagit, a.s.

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměryDědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkamiKniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.