Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

Přehledné zvýraznění změn

Nové práce a činnosti, nové podmínky pro jejich výkon i jiné změny bezprostředně ovlivňují jejich složitost, odpovědnost a namáhavost, a tím i jejich zařazení do platových tříd. V publikaci se proto kromě původního znění odráží také změny, ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání publikace. Změny oproti původní publikaci jsou pro snazší orientaci graficky zvýrazněny.

Aktuální znění katalogu prací pro rok 2018

Po dosti dlouhé době se tak v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. lednu 2018, se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd.

autor: Ing. Ivan Tomší vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2018, 672 stran
ISBN: 978-80-7554-123-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 21
Část první - Zařazování zaměstnanců do platových tříd
ODDÍL A
Zařazování zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy
1. Diferenciace platu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce - str. 28
2. Platové třídy - str. 32
3. Katalog prací ve veřejných službách a správě - str. 33
4. Zařazování do platových tříd podle zákoníku práce - str. 34

4.1 Plat v zákoníku práce - str. 34
4.2 Další ustanovení zákoníku práce o platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 46
4.3 Plat v některých souvisejících ustanoveních zákoníku práce - str. 53
5. Zařazování do platových tříd v prováděcích právních předpisech - str. 61
6. Zařazování prací do platových tříd - str. 78
7. Zařazování zaměstnanců do platových tříd zaměstnavatelem - str. 80

ODDÍL B
Katalog prací
1. ČÁST - str. 88

Díl 1.01 Práce ve správě organizace - str. 88
1.01.01 Administrativní a spisový pracovník - str. 88
1.01.02 Sekretář - str. 90
1.01.03 Asistent - str. 91
1.01.04 Referent majetkové správy - str. 93
1.01.05 Referent zahraničních vztahů - str. 95
1.01.06 Pracovník vztahů k veřejnosti - str. 96
1.01.07 Organizační pracovník  - str. 98
1.01.08 Kontrolor  - str. 100
1.01.09 Interní auditor - str. 102
1.01.10 Manažer kvality - str. 103
1.01.11 Bezpečnostní referent  - str. 104
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník  - str. 106
1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím  - str. 110
1.01.14 Statistik  - str. 114
Díl 1.02 Personalistické, ekonomické a obchodní práce  - str. 116
1.02.01 Personalista  - str. 116
1.02.02 Mzdový účetní - str. 118
1.02.03 Účetní  - str. 119
1.02.04 Rozpočtář  - str. 121
1.02.05 Finanční referent  - str.  123
1.02.06 Pokladník  - str.  124
1.02.07 Obchodní referent  - str.  125
1.02.08 Zásobovač  - str.  125
1.02.09 Propagační referent  - str. 126
Díl 1.03 Informační a komunikační technologie  - str. 127
1.03.01 Programátor  - str. 127
1.03.02 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)  - str. 128
1.03.03 Systémový inženýr  - str. 130
1.03.04 Projektant informačních a komunikačních systémů  - str. 130
1.03.05 Správce operačního systému  - str. 131
1.03.06 Analytik informačních a komunikačních technologií  - str.  132
1.03.07 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky - str. 132
1.03.08 Operátor informačních a komunikačních technologií  - str. 133
Díl 1.04 Provozně-technické práce - str. 135
1.04.01 Technolog  - str. 135
1.04.02 Investiční referent  - str.  136
1.04.03 Mistr  - str.  138
1.04.04 Dispečer  - str. 139
1.04.05 Zkušební technik  - str.  139
1.04.06 Metrolog  - str. 140
1.04.07 Revizní technik  - str. 141
1.04.08 Technický pracovník - str. 141
1.04.09 Pracovník kryptografické ochrany  - str. 145
1.04.10 Balistik  - str. 146
1.04.11 Dopravní referent  - str. 146
1.04.12 Projektant, konstruktér  - str. 148
1.04.13 Architekt (Urbanista)  - str. 149
1.04.14 Zahradní architekt  - str. 150
Díl 1.05 Společné specializované práce - str. 152
1.05.01 Psycholog  - str. 152
1.05.02 Laborant  - str. 153
1.05.03 Přírodovědní analytik-diagnostik  - str. 155
1.05.04 Kaplan  - str. 157
Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce - str. 158
1.06.01 Domovník  - str. 158
1.06.02 Posel  - str. 158
1.06.03 Rozmnožovač  - str. 158
1.06.04 Skladník  - str. 159
1.06.05 Strojník–topič  - str. 160
1.06.06 Uklízeč  - str. 162
1.06.07 Vážný  - str. 162
1.06.08 Vrátný  - str. 163
1.06.09 Řidič motorových vozidel  - str. 163
1.06.10 Manipulační dělník  - str. 164
1.06.11 Bezpečnostní pracovník - str. 164
1.06.12 Telefonista  - str. 165
2. ČÁST  - str. 166
Díl 2.01 Doprava - str. 166
2.01.01 Dělník v dopravě  - str. 166
2.01.02 Silničář  - str. 166
2.01.03 Letecký mechanik  - str. 167
2.01.04 Mechanik letadlových přístrojů  - str. 168
2.01.05 Řidič motorových vozíků  - str. 169
2.01.06 Strojvedoucí  - str. 169
2.01.07 Traťový dělník  - str. 170
2.01.08 Traťový strojník  - str. 170
2.01.09 Posunovač  - str. 171
2.01.10 Řídící letového provozu  - str. 171
2.01.11 Letecký technik  - str. 172
2.01.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení  - str. 172
2.01.13 Palubní průvodčí  - str. 174
2.01.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik - str. 175
2.01.15 Vůdce plavidla  - str. 176
Díl 2.02 Justice - str. 177
2.02.01 Justiční pracovník  - str. 177
2.02.02 Vychovatel ve vězeňské službě  - str. 179
Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví - str. 180
2.03.01 Knihovník  - str. 180
2.03.02 Archivář  - str. 183
Díl 2.04 Kultura - str. 186
2.04.01 Archeolog  - str. 186
2.04.02 Památkář  - str. 187
2.04.03 Správce památkových objektů (kastelán)  - str. 188
2.04.04 Správce depozitáře  - str. 189
2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů  - str. 189
2.04.06 Preparátor - str. 191
2.04.07 Dokumentátor  - str. 191
2.04.08 Restaurátor  - str. 193
2.04.09 Průvodce  - str. 193
2.04.10 Konzervátor  - str. 194
2.04.11 Výstavář  - str. 195
2.04.12 Promítač  - str. 196
2.04.13 Archeologický dělník  - str. 196
2.04.14 Zřízenec v kulturních zařízeních  - str. 196
2.04.15 Maskér–umělecký maskér  - str. 197
2.04.16 Vlásenkář  - str. 197
2.04.17 Šperkař (desinatér)  - str. 197
2.04.18 Modistka–čepičářka  - str. 197
2.04.19 Aranžér–výtvarník  - str. 198
2.04.20 Mechanik jevištní technologie  - str. 198
2.04.21 Garderobiér  - str. 198
2.04.22 Krejčí scénických kostýmů a krojů  - str. 199
2.04.23 Obuvník scénické a krojové obuvi  - str. 199
2.04.24 Rekvizitář  - str. 199
2.04.25 Modelář výstavních modelů  - str. 200
2.04.26 Umělecký čalouník a dekoratér  - str. 201
2.04.27 Umělecký kovář a zámečník  - str. 201
2.04.28 Umělecký malíř  - str. 202
2.04.29 Umělecký štukatér a kašér  - str. 203
2.04.30 Umělecký truhlář  - str.  204
2.04.31 Výrobce v lidové umělecké výrobě  - str. 205
2.04.32 Edukátor v kultuře  - str. 205
2.04.33 Registrátor specialista  - str. 207
Díl 2.05 Obchodní provoz - str. 208
2.05.01 Cukrář–moučníkář  - str. 208
2.05.02 Kuchař  - str. 208
2.05.03 Číšník  - str.  209
2.05.04 Prodavač  - str. 210
2.05.05 Pracovník obchodního provozu  - str. 211
2.05.06 Provozář  - str. 212
Díl 2.06 Polygrafie - str.  214
2.06.01 Dělník v tiskárně  - str. 214
2.06.02 Knihař  - str. 214
2.06.03 Sazeč  - str. 214
2.06.04 Tiskař  - str. 216
2.06.05 Montážník v polygrafii  - str. 216
2.06.06 Reprodukční fotograf  - str. 217
2.06.07 Grafik  - str. 217
Díl 2.07 Publicistika - str. 219
2.07.01 Technický redaktor  - str. 219
2.07.02 Redaktor, novinář  - str. 219
2.07.03 Tlumočník–překladatel  - str. 220
2.07.04 Tlumočník českého znakového jazyka  - str. 220
2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící - str. 221
Díl 2.08 Sociální služby - str. 222
2.08.01 Pracovník v sociálních službách  - str. 222
2.08.02 Sociální pracovník  - str.  225
Díl 2.09 Sport - str. 228
2.09.01 Instruktor sportu  - str. 228
2.09.02 Trenér  - str.  228
2.09.03 Servisní pracovník sportu, specialista  - str. 229
Díl 2.10 Státní správa a samospráva - str. 230
2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy  - str. 231
2.10.02 Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování  - str. 244
2.10.03 Referent mimosoudního řešení sporů na finančním trhu  - str. 247
2.10.04 Referent finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  - str. 247
2.10.05 Referent správy cen  - str.  248
2.10.06 Referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění  - str. 249
2.10.07 Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků  - str. 251
2.10.08 Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů  - str. 252
2.10.09 Referent školství, výchovy a vzdělávání  - str. 254
2.10.10 Referent pro mládež, tělovýchovu a sport  - str.  255
2.10.11 Referent správy výzkumu a vývoje  - str.  256
2.10.12 Referent správy kultury a ochrany památkového fondu - str. 256
2.10.13 Referent sociálních věcí  - str. 258
2.10.14 Referent správy zdravotnictví  - str. 261
2.10.15 Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu  - str.  263
2.10.16 Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby  - str. 265
2.10.17 Referent správy průmyslu a obchodu - str. 266
2.10.18 Referent živnostenského úřadu  - str.  268
2.10.19 Referent správy místního rozvoje  - str.  269
2.10.20 Referent územního plánování a stavebního řádu  - str. 271
2.10.21 Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství  - str. 272
2.10.22 Referent bezpečnosti státu  - str. 275
2.10.23 Referent společných činností dopravní soustavy státu - str. 283
2.10.24 Referent pro dráhy a drážní dopravu - str. 284
2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu  - str. 285
2.10.26 Referent pro civilní letectví  - str.  287
2.10.27 Referent pro vnitrozemskou plavbu a vodní cesty  - str. 287
2.10.28 Referent pro pozemní komunikace  - str.  288
2.10.29 Referent rozvoje systému veřejné správy  - str. 289
2.10.30 Referent životního prostředí  - str.  290
2.10.31 Referent odborného zabezpečení činnosti vlády  - str. 293
2.10.32 Referent informačních systémů veřejné správy  - str. 293
2.10.33 Referent rozvoje územních samosprávných celků - str.  295
2.10.34 Referent správy osobních údajů  - str. 297
2.10.35 Pracovník informačního centra  - str. 299
Díl 2.11 Stavebnictví - str. 301
2.11.01 Stavební dělník  - str. 301
2.11.02 Stavební strojník  - str. 301
2.11.03 Tesař  - str.  302
2.11.04 Zedník  - str.  304
2.11.05 Instalatér–topenář  - str.  305
2.11.06 Podlahář  - str.  306
2.11.07 Pokrývač  - str. 306
2.11.08 Klempíř  - str.  306
2.11.09 Dlaždič–asfaltér  - str. 307
Díl 2.12 Strojírenství  - str. 308
2.12.01 Automechanik  - str. 308
2.12.02 Brusič kovů  - str. 309
2.12.03 Dělník ve výrobě akumulátorů  - str. 309
2.12.04 Elektromechanik  - str. 310
2.12.05 Provozní elektrikář  - str. 310
2.12.06 Frézař  - str. 312
2.12.07 Galvanizér  - str. 313
2.12.08 Zámečník  - str. 313
2.12.09 Lakýrník  - str. 314
2.12.10 Mechanik  - str. 315
2.12.11 Mechanik elektronických zařízení  - str. 316
2.12.12 Mechanik měřicích a regulačních zařízení  - str. 317
2.12.13 Mechanik optických přístrojů  - str. 318
2.12.14 Modelář  - str. 318
2.12.15 Montér potrubář  - str. 319
2.12.16 Nástrojař  - str. 319
2.12.17 Puškař  - str. 320
2.12.18 Dělmistr  - str. 321
2.12.19 Zbrojíř  - str. 322
2.12.20 Rytec kovů  - str.  323
2.12.21 Strojní zámečník  - str.  324
2.12.22 Soustružník kovů  - str.  325
2.12.23 Svářeč kovů  - str. 327
2.12.24 Karosář  - str. 328
Díl 2.13 Telekomunikace–spoje - str. 329
2.13.01 Mechanik radiotelekomunikačních zařízení  - str. 329
2.13.02 Mechanik spojovacích zařízení  - str. 329
2.13.03 Montér anténních zařízení  - str. 330
2.13.04 Montér kabelových telekomunikačních sítí - str. 331
Díl 2.14 Umění a umělecká realizace  - str. 333
2.14.01 Dramaturg - str. 333
2.14.02 Režisér, asistent režie  - str. 333
2.14.03 Choreograf, asistent choreografa  - str.  334
2.14.04 Baletní mistr  - str.  335
2.14.05 Sbormistr  - str. 335
2.14.06 Dirigent, asistent dirigenta  - str. 335
2.14.07 Scénograf  - str.  336
2.14.08 Herec, herec s loutkou  - str.  336
2.14.09 Člen orchestru, souboru, sboru  - str. 337
2.14.10 Sólista  - str. 337
2.14.11 Korepetitor  - str. 338
2.14.12 Lektor dramaturgie  - str.  338
2.14.13 Taneční, hlasový pedagog  - str. 338
2.14.14 Koncertní mistr  - str. 338
2.14.15 Nápověda  - str.  339
2.14.16 Specialista titulkovacího zařízení  - str. 339
2.14.17 Inspicient  - str.  339
2.14.18 Zvukař, mistr zvuku  - str.  340
2.14.19 Osvětlovač, mistr osvětlení  - str. 340
2.14.20 Specialista videozáznamu  - str. 341
2.14.21 Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník  - str. 341
2.14.22 Tajemník uměleckého provozu  - str. 343
2.14.23 Pracovník techniky scény a orchestru  - str. 344
Díl 2.15 Výzkum a vývoj - str. 345
2.15.01 Výzkumný a vývojový pracovník  - str. 345
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání - str.  347
2.16.01 Učitel  - str. 347
2.16.02 Vychovatel  - str. 351
2.16.03 Speciální pedagog  - str. 355
2.16.04 Pedagog volného času  - str. 356
2.16.05 Asistent pedagoga  - str. 358
2.16.06 Akademický pracovník  - str.  359
2.16.07 Metodik pro vzdělávání  - str. 360
2.16.08 Lektor-instruktor  - str. 360
Díl 2.17 Zeměměřictví - str. 364
2.17.01 Figurant  - str. 364
2.17.02 Kartograf  - str. 364
2.17.03 Geograf  - str. 365
2.17.04 Geodet  - str. 365
Díl 2.18 Zemědělství - str. 367
2.18.01 Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat  - str. 367
2.18.02 Chovatel zvířat - str. 367
2.18.03 Kočí  - str. 369
2.18.04 Opravář zemědělských strojů  - str. 369
2.18.05 Traktorista–mechanizátor  - str. 370
2.18.06 Kovář–podkovář  - str. 371
2.18.07 Zahradník  - str. 371
2.18.08 Pěstitel plodin  - str. 372
2.18.09 Lesník  - str. 372
2.18.10 Lesní  - str. 374
2.18.11 Polesný  - str. 374
2.18.12 Revírník  - str. 374
2.18.13 Lesní správce  - str. 375
2.18.14 Veterinární technik  - str. 375
2.18.15 Veterinární lékař  - str. 375
2.18.16 Zoolog  - str. 376
2.18.17 Řezník  - str. 376
Díl 2.19 Zdravotnictví  - str.  378
2.19.01 Sanitář  - str. 378
2.19.02 Autoptický laborant  - str. 378
2.19.03 Řidič zdravotnické dopravní služby, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby  - str. 378
2.19.04 Zubní instrumentářka  - str. 380
2.19.05 Masér ve zdravotnictví, masér nevidomý a slabozraký ve zdravotnictví  - str. 380
2.19.06 Ošetřovatel  - str. 380
2.19.07 Dezinfektor  - str. 381
2.19.08 Asistent zubního technika  - str. 381
2.19.09 Nutriční asistent  - str. 381
2.19.10 Ortoticko-protetický technik - str.  - str.  382
2.19.11 Laboratorní asistent  - str.  382
2.19.12 Praktická sestra  - str. 382
2.19.13 Všeobecná sestra  - str.  383
2.19.14 Porodní asistentka  - str.  385
2.19.15 Ergoterapeut  - str. 386
2.19.16 Radiologický asistent  - str. 387
2.19.17 Zdravotní laborant  - str.  388
2.19.18 Zdravotně sociální pracovník  - str. 389
2.19.19 Optometrista - str.  389
2.19.20 Ortoptista  - str. 390
2.19.21 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  - str. 390
2.19.22 Ortotik-protetik  - str. 391
2.19.23 Nutriční terapeut  - str. 392
2.19.24 Zubní technik  - str. 393
2.19.25 Dentální hygienistka  - str. 393
2.19.26 Zdravotnický záchranář  - str.  394
2.19.27 Farmaceutický asistent  - str. 394
2.19.28 Biomedicínský technik  - str.  395
2.19.29 Biotechnický asistent  - str.  396
2.19.30 Radiologický technik  - str.  396
2.19.31 Adiktolog  - str. 397
2.19.32 Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog - str.  398
2.19.33 Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped  - str. 399
2.19.34 Zrakový terapeut  - str. 399
2.19.35 Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut  - str. 400
2.19.36 Radiologický fyzik - str. 401
2.19.37 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - str.  402
2.19.38 Biomedicínský inženýr  - str.  404
2.19.39 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví  - str.  405
2.19.40 Farmaceut  - str.  406
2.19.41 Zubní lékař  - str. 406
2.19.42 Lékař  - str. 407
2.19.43 Arteterapeut, pracovní terapeut  - str. 408
2.19.44 Dětská sestra  - str. 408
2.19.45 Behaviorální technik  - str. 410
2.19.46 Asistent behaviorálního analytika  - str. 410
2.19.47 Behaviorální analytik  - str. 411
2.19.48 Terapeut tradiční čínské medicíny  - str. 411
2.19.49 Specialista tradiční čínské medicíny  - str. 412
Díl 2.20 Životní prostředí  - str. 413
2.20.01 Meteorolog  - str. 413
2.20.02 Hydrolog  - str. 414
2.20.03 Pracovník ochrany čistoty ovzduší  - str. 415
2.20.04 Pracovník ochrany přírody a krajiny  - str. 415
Díl 2.21 Ostatní práce - str. 419
2.21.01 Čistič kanalizačních zařízení  - str. 419
2.21.02 Chemik  - str. 419
2.21.03 Krejčí  - str.  420
2.21.04 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik  - str. 421
2.21.05 Mechanik klávesových hudebních nástrojů  - str. 421
2.21.06 Mechanik strunných hudebních nástrojů  - str.  422
2.21.07 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů  - str. 422
2.21.08 Obuvník  - str. 423
2.21.09 Sedlář-manžetář  - str. 424
2.21.10 Čalouník a dekoratér  - str.  424
2.21.11 Strojník vodohospodářských zařízení  - str. 425
2.21.12 Malíř a natěrač  - str.  426
2.21.13 Potápěč  - str.  426
2.21.14 Truhlář  - str. 427
2.21.15 Dělník lázeňských a rekreačních zařízení  - str.  428
2.21.16 Dělník prádelen a čistíren  - str. 428
2.21.17 Chemik prádelen a čistíren  - str.  429
2.21.18 Opravář strojů a zařízení  - str.  429
2.21.19 Fotograf  - str.  430
2.21.20 Holič  - str. 431
2.21.21 Kondiční masér  - str. 431
2.21.22 Plavčík  - str. 431
2.21.23 Razítkář  - str. 432
2.21.24 Dělník čištění města  - str.  432
2.21.25 Školník  - str.  433
2.21.26 Převozník  - str.  433
2.21.27 Hrobník  - str. 434
2.21.28 Pracovník kremačního zařízení  - str.  435
2.21.29 Pracovník pohřební služby  - str. 435
2.21.30 Hasič  - str. 436
2.21.31 Strážník  - str. 437
ODDÍL C
Zařazování do platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy

Základní škola – varianta A - str. 443
Základní škola – varianta B  - str. 444
Střední odborné učiliště - str. 446
Střední odborná škola - str. 447
Domov mládeže - str. 448
Mateřská škola - str. 449
Zařízení sociálních služeb - str. 450
Obec (část obce) bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu - str. 454
Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu, s matričním a stavebním úřadem - str. 455
Obec (část obce) s pověřeným obecním úřadem - str. 456
Obec s rozšířenou působností - str. 459
Technické služby - str. 462
Zdravotnické zařízení - str. 464
Část druhá - Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd
ODDÍL A
Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy
1. Plat státního zaměstnance - str.  474
2. Platové třídy - str. 477
3. Katalog správních činností - str. 478
4. Předpisy k odměňování podle zákona o státní službě  - str. 479

4.1 Plat v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů - str. 479
4.2 Ustanovení zákoníku práce o platu, která se uplatní u státních zaměstnanců - str. 486
4.3 Další ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, týkající seposkytování platu - str. 497
4.4 Platové a další prováděcí právní předpisy k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, související s určováním platu - str. 504
4.4.1 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějšíchpředpisů - str. 504
4.4.2 Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance - str. 514
4.4.3 Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb.  - str. 520
4.4.4 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - str. 521
4.4.5 Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby - str.  524
4.4.6 Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu - str. 528
4.4.7 Nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat - str. 533
ODDÍL B
Katalog správních činností
1. ČÁST – Zařazení společných správních činností do platových tříd - str. 536
2. ČÁST – Zařazení správních činností členěných podle odborného zaměření do platových tříd - str. 542

Díl 1. Finance - str. 542
Díl 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - str. 549
Díl 3. Audit - str. 550
Díl 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace - str. 552
Díl 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím  - str. 554
Díl 6. Loterie a jiné podobné hry  - str. 555
Díl 7. Finanční trh - str. 555
Díl 8. Ekonomická ochrana státu - str. 556
Díl 9. Průmyslové vlastnictví - str. 557
Díl 10. Zahraniční vztahy - str. 558
Díl 11. Školství, výchova a vzdělávání - str. 565
Díl 12. Mládež, tělovýchova a sport - str. 568
Díl 13. Správa vědy, výzkumu a vývoje - str. 569
Díl 14. Umění - str.  569
Díl 15. Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy - str. 570
Díl 16. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech veřejných knihovnických a informačních služeb - str. 
Díl 17. Správa ve věcech církví a náboženských společností  - str. 571
Díl 18. Ochrana práv duševního vlastnictví  - str. 572
Díl 19. Správa ve věcech médií a audiovize, výkon regulační činnosti v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání - str. 572
Díl 20. Sociální věci - str. 573
Díl 21. Zaměstnanost - str. 580
Díl 22. Pracovní vztahy - str. 582
Díl 23. Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění)  - str. 583
Díl 24. Ochrana a podpora veřejného zdraví - str. 587
Díl 25. Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog - str. 590
Díl 26. Správa justice - str. 595
Díl 27. Lidská práva - str. 595
Díl 28. Bezpečnost státu a veřejný pořádek - str. 596
Díl 29. Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém - str. 599
Díl 30. Všeobecná správa vnitřních věcí státu - str. 600
Díl 31. Systém veřejné správy a kontrolní řád - str. 602
Díl 32. Správa archivnictví a spisové služby - str. 605
Díl 33. Správa průmyslu a obchodu - str.  607
Díl 34. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek - str. 611
Díl 35. Regionální politika a podpora regionálního rozvoje  - str. 611
Díl 36. Bydlení  - str. 612
Díl 37. Územní plánování a stavební řád - str. 613
Díl 38. Cestovní ruch - str. 614
Díl 39. Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální ainvestiční fondy - str. 614
Díl 40. Veřejné dražby a realitní trh - str. 618
Díl 41. Zemědělství (včetně zemědělských komodit) - str. 619
Díl 42. Lesní hospodářství  - str. 622
Díl 43. Vodní hospodářství - str. 622
Díl 44. Potravinářská výroba a bezpečnost potravin - str. 623
Díl 45. Veterinární péče - str. 624
Díl 46. Rostlinolékařská péče - str. 627
Díl 47. Pozemková správa a krajinotvorba - str. 629
Díl 48. Obranná politika státu - str.  630
Díl 49. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv - str. 633
Díl 50. Dopravní soustava státu  - str.  634
Díl 51. Dráhy a drážní doprava. - str. 636
Díl 52. Silniční a městská doprava  - str. 637
Díl 53. Civilní letectví - str. 638
Díl 54. Plavba a vodní cesty  - str. 641
Díl 55. Pozemní komunikace - str. 642
Díl 56. Elektronické komunikace - str. 643
Díl 57. Informační systémy veřejné správy  - str.  645
Díl 58. Poštovní služby - str. 650
Díl 59. Ochrana přírody a krajiny - str.  652
Díl 60. Technická ochrana životního prostředí - str. 653
Díl 61. Státní statistická služba - str.  654
Díl 62. Zeměměřictví a katastr nemovitostí - str. 657
Díl 63. Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny - str. 659
Díl 64. Hospodářská soutěž, významná tržní síla, dohled nad poskytováním veřejné podpory a dozor nad zadáváním veřejných zakázek - str.  660
Díl 65. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana - str.  662
Díl 66. Ochrana utajovaných informací - str. 662
Díl 67. Odborné zabezpečení činnosti vlády - str. 664
Díl 68. Organizační věci služby a správa služebních vztahů - str. 664
Díl 69. Ochrana osobních údajů - str. 667

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1306 - Státní služba

ÚZ č. 1306 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o státní službě po rozsáhlé novele účinné od 1. 3. 2019. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní ...

Cena: 85 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2019

Meritum - Mzdy 2019

Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností 2019

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností 2019

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

ÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 1. 2019, 12. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková, - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.