Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

Přehledné zvýraznění změn

Nové práce a činnosti, nové podmínky pro jejich výkon i jiné změny bezprostředně ovlivňují jejich složitost, odpovědnost a namáhavost, a tím i jejich zařazení do platových tříd. V publikaci se proto kromě původního znění odráží také změny, ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání publikace. Změny oproti původní publikaci jsou pro snazší orientaci graficky zvýrazněny.

Aktuální znění katalogu prací pro rok 2018

Po dosti dlouhé době se tak v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. lednu 2018, se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd.

autor: Ing. Ivan Tomší vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 28. 2. 2018, 672 stran
ISBN: 978-80-7554-123-9

Cena: 519 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 21
Část první - Zařazování zaměstnanců do platových tříd
ODDÍL A
Zařazování zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy
1. Diferenciace platu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce - str. 28
2. Platové třídy - str. 32
3. Katalog prací ve veřejných službách a správě - str. 33
4. Zařazování do platových tříd podle zákoníku práce - str. 34

4.1 Plat v zákoníku práce - str. 34
4.2 Další ustanovení zákoníku práce o platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 46
4.3 Plat v některých souvisejících ustanoveních zákoníku práce - str. 53
5. Zařazování do platových tříd v prováděcích právních předpisech - str. 61
6. Zařazování prací do platových tříd - str. 78
7. Zařazování zaměstnanců do platových tříd zaměstnavatelem - str. 80

ODDÍL B
Katalog prací
1. ČÁST - str. 88

Díl 1.01 Práce ve správě organizace - str. 88
1.01.01 Administrativní a spisový pracovník - str. 88
1.01.02 Sekretář - str. 90
1.01.03 Asistent - str. 91
1.01.04 Referent majetkové správy - str. 93
1.01.05 Referent zahraničních vztahů - str. 95
1.01.06 Pracovník vztahů k veřejnosti - str. 96
1.01.07 Organizační pracovník  - str. 98
1.01.08 Kontrolor  - str. 100
1.01.09 Interní auditor - str. 102
1.01.10 Manažer kvality - str. 103
1.01.11 Bezpečnostní referent  - str. 104
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník  - str. 106
1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím  - str. 110
1.01.14 Statistik  - str. 114
Díl 1.02 Personalistické, ekonomické a obchodní práce  - str. 116
1.02.01 Personalista  - str. 116
1.02.02 Mzdový účetní - str. 118
1.02.03 Účetní  - str. 119
1.02.04 Rozpočtář  - str. 121
1.02.05 Finanční referent  - str.  123
1.02.06 Pokladník  - str.  124
1.02.07 Obchodní referent  - str.  125
1.02.08 Zásobovač  - str.  125
1.02.09 Propagační referent  - str. 126
Díl 1.03 Informační a komunikační technologie  - str. 127
1.03.01 Programátor  - str. 127
1.03.02 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)  - str. 128
1.03.03 Systémový inženýr  - str. 130
1.03.04 Projektant informačních a komunikačních systémů  - str. 130
1.03.05 Správce operačního systému  - str. 131
1.03.06 Analytik informačních a komunikačních technologií  - str.  132
1.03.07 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky - str. 132
1.03.08 Operátor informačních a komunikačních technologií  - str. 133
Díl 1.04 Provozně-technické práce - str. 135
1.04.01 Technolog  - str. 135
1.04.02 Investiční referent  - str.  136
1.04.03 Mistr  - str.  138
1.04.04 Dispečer  - str. 139
1.04.05 Zkušební technik  - str.  139
1.04.06 Metrolog  - str. 140
1.04.07 Revizní technik  - str. 141
1.04.08 Technický pracovník - str. 141
1.04.09 Pracovník kryptografické ochrany  - str. 145
1.04.10 Balistik  - str. 146
1.04.11 Dopravní referent  - str. 146
1.04.12 Projektant, konstruktér  - str. 148
1.04.13 Architekt (Urbanista)  - str. 149
1.04.14 Zahradní architekt  - str. 150
Díl 1.05 Společné specializované práce - str. 152
1.05.01 Psycholog  - str. 152
1.05.02 Laborant  - str. 153
1.05.03 Přírodovědní analytik-diagnostik  - str. 155
1.05.04 Kaplan  - str. 157
Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce - str. 158
1.06.01 Domovník  - str. 158
1.06.02 Posel  - str. 158
1.06.03 Rozmnožovač  - str. 158
1.06.04 Skladník  - str. 159
1.06.05 Strojník–topič  - str. 160
1.06.06 Uklízeč  - str. 162
1.06.07 Vážný  - str. 162
1.06.08 Vrátný  - str. 163
1.06.09 Řidič motorových vozidel  - str. 163
1.06.10 Manipulační dělník  - str. 164
1.06.11 Bezpečnostní pracovník - str. 164
1.06.12 Telefonista  - str. 165
2. ČÁST  - str. 166
Díl 2.01 Doprava - str. 166
2.01.01 Dělník v dopravě  - str. 166
2.01.02 Silničář  - str. 166
2.01.03 Letecký mechanik  - str. 167
2.01.04 Mechanik letadlových přístrojů  - str. 168
2.01.05 Řidič motorových vozíků  - str. 169
2.01.06 Strojvedoucí  - str. 169
2.01.07 Traťový dělník  - str. 170
2.01.08 Traťový strojník  - str. 170
2.01.09 Posunovač  - str. 171
2.01.10 Řídící letového provozu  - str. 171
2.01.11 Letecký technik  - str. 172
2.01.12 Pracovník letištního, letištního provozního a radiotechnického zabezpečení  - str. 172
2.01.13 Palubní průvodčí  - str. 174
2.01.14 Velitel letadla, pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní operátor, palubní technik - str. 175
2.01.15 Vůdce plavidla  - str. 176
Díl 2.02 Justice - str. 177
2.02.01 Justiční pracovník  - str. 177
2.02.02 Vychovatel ve vězeňské službě  - str. 179
Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví - str. 180
2.03.01 Knihovník  - str. 180
2.03.02 Archivář  - str. 183
Díl 2.04 Kultura - str. 186
2.04.01 Archeolog  - str. 186
2.04.02 Památkář  - str. 187
2.04.03 Správce památkových objektů (kastelán)  - str. 188
2.04.04 Správce depozitáře  - str. 189
2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů  - str. 189
2.04.06 Preparátor - str. 191
2.04.07 Dokumentátor  - str. 191
2.04.08 Restaurátor  - str. 193
2.04.09 Průvodce  - str. 193
2.04.10 Konzervátor  - str. 194
2.04.11 Výstavář  - str. 195
2.04.12 Promítač  - str. 196
2.04.13 Archeologický dělník  - str. 196
2.04.14 Zřízenec v kulturních zařízeních  - str. 196
2.04.15 Maskér–umělecký maskér  - str. 197
2.04.16 Vlásenkář  - str. 197
2.04.17 Šperkař (desinatér)  - str. 197
2.04.18 Modistka–čepičářka  - str. 197
2.04.19 Aranžér–výtvarník  - str. 198
2.04.20 Mechanik jevištní technologie  - str. 198
2.04.21 Garderobiér  - str. 198
2.04.22 Krejčí scénických kostýmů a krojů  - str. 199
2.04.23 Obuvník scénické a krojové obuvi  - str. 199
2.04.24 Rekvizitář  - str. 199
2.04.25 Modelář výstavních modelů  - str. 200
2.04.26 Umělecký čalouník a dekoratér  - str. 201
2.04.27 Umělecký kovář a zámečník  - str. 201
2.04.28 Umělecký malíř  - str. 202
2.04.29 Umělecký štukatér a kašér  - str. 203
2.04.30 Umělecký truhlář  - str.  204
2.04.31 Výrobce v lidové umělecké výrobě  - str. 205
2.04.32 Edukátor v kultuře  - str. 205
2.04.33 Registrátor specialista  - str. 207
Díl 2.05 Obchodní provoz - str. 208
2.05.01 Cukrář–moučníkář  - str. 208
2.05.02 Kuchař  - str. 208
2.05.03 Číšník  - str.  209
2.05.04 Prodavač  - str. 210
2.05.05 Pracovník obchodního provozu  - str. 211
2.05.06 Provozář  - str. 212
Díl 2.06 Polygrafie - str.  214
2.06.01 Dělník v tiskárně  - str. 214
2.06.02 Knihař  - str. 214
2.06.03 Sazeč  - str. 214
2.06.04 Tiskař  - str. 216
2.06.05 Montážník v polygrafii  - str. 216
2.06.06 Reprodukční fotograf  - str. 217
2.06.07 Grafik  - str. 217
Díl 2.07 Publicistika - str. 219
2.07.01 Technický redaktor  - str. 219
2.07.02 Redaktor, novinář  - str. 219
2.07.03 Tlumočník–překladatel  - str. 220
2.07.04 Tlumočník českého znakového jazyka  - str. 220
2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící - str. 221
Díl 2.08 Sociální služby - str. 222
2.08.01 Pracovník v sociálních službách  - str. 222
2.08.02 Sociální pracovník  - str.  225
Díl 2.09 Sport - str. 228
2.09.01 Instruktor sportu  - str. 228
2.09.02 Trenér  - str.  228
2.09.03 Servisní pracovník sportu, specialista  - str. 229
Díl 2.10 Státní správa a samospráva - str. 230
2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy  - str. 231
2.10.02 Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování  - str. 244
2.10.03 Referent mimosoudního řešení sporů na finančním trhu  - str. 247
2.10.04 Referent finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  - str. 247
2.10.05 Referent správy cen  - str.  248
2.10.06 Referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění  - str. 249
2.10.07 Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků  - str. 251
2.10.08 Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů  - str. 252
2.10.09 Referent školství, výchovy a vzdělávání  - str. 254
2.10.10 Referent pro mládež, tělovýchovu a sport  - str.  255
2.10.11 Referent správy výzkumu a vývoje  - str.  256
2.10.12 Referent správy kultury a ochrany památkového fondu - str. 256
2.10.13 Referent sociálních věcí  - str. 258
2.10.14 Referent správy zdravotnictví  - str. 261
2.10.15 Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu  - str.  263
2.10.16 Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby  - str. 265
2.10.17 Referent správy průmyslu a obchodu - str. 266
2.10.18 Referent živnostenského úřadu  - str.  268
2.10.19 Referent správy místního rozvoje  - str.  269
2.10.20 Referent územního plánování a stavebního řádu  - str. 271
2.10.21 Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství  - str. 272
2.10.22 Referent bezpečnosti státu  - str. 275
2.10.23 Referent společných činností dopravní soustavy státu - str. 283
2.10.24 Referent pro dráhy a drážní dopravu - str. 284
2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu  - str. 285
2.10.26 Referent pro civilní letectví  - str.  287
2.10.27 Referent pro vnitrozemskou plavbu a vodní cesty  - str. 287
2.10.28 Referent pro pozemní komunikace  - str.  288
2.10.29 Referent rozvoje systému veřejné správy  - str. 289
2.10.30 Referent životního prostředí  - str.  290
2.10.31 Referent odborného zabezpečení činnosti vlády  - str. 293
2.10.32 Referent informačních systémů veřejné správy  - str. 293
2.10.33 Referent rozvoje územních samosprávných celků - str.  295
2.10.34 Referent správy osobních údajů  - str. 297
2.10.35 Pracovník informačního centra  - str. 299
Díl 2.11 Stavebnictví - str. 301
2.11.01 Stavební dělník  - str. 301
2.11.02 Stavební strojník  - str. 301
2.11.03 Tesař  - str.  302
2.11.04 Zedník  - str.  304
2.11.05 Instalatér–topenář  - str.  305
2.11.06 Podlahář  - str.  306
2.11.07 Pokrývač  - str. 306
2.11.08 Klempíř  - str.  306
2.11.09 Dlaždič–asfaltér  - str. 307
Díl 2.12 Strojírenství  - str. 308
2.12.01 Automechanik  - str. 308
2.12.02 Brusič kovů  - str. 309
2.12.03 Dělník ve výrobě akumulátorů  - str. 309
2.12.04 Elektromechanik  - str. 310
2.12.05 Provozní elektrikář  - str. 310
2.12.06 Frézař  - str. 312
2.12.07 Galvanizér  - str. 313
2.12.08 Zámečník  - str. 313
2.12.09 Lakýrník  - str. 314
2.12.10 Mechanik  - str. 315
2.12.11 Mechanik elektronických zařízení  - str. 316
2.12.12 Mechanik měřicích a regulačních zařízení  - str. 317
2.12.13 Mechanik optických přístrojů  - str. 318
2.12.14 Modelář  - str. 318
2.12.15 Montér potrubář  - str. 319
2.12.16 Nástrojař  - str. 319
2.12.17 Puškař  - str. 320
2.12.18 Dělmistr  - str. 321
2.12.19 Zbrojíř  - str. 322
2.12.20 Rytec kovů  - str.  323
2.12.21 Strojní zámečník  - str.  324
2.12.22 Soustružník kovů  - str.  325
2.12.23 Svářeč kovů  - str. 327
2.12.24 Karosář  - str. 328
Díl 2.13 Telekomunikace–spoje - str. 329
2.13.01 Mechanik radiotelekomunikačních zařízení  - str. 329
2.13.02 Mechanik spojovacích zařízení  - str. 329
2.13.03 Montér anténních zařízení  - str. 330
2.13.04 Montér kabelových telekomunikačních sítí - str. 331
Díl 2.14 Umění a umělecká realizace  - str. 333
2.14.01 Dramaturg - str. 333
2.14.02 Režisér, asistent režie  - str. 333
2.14.03 Choreograf, asistent choreografa  - str.  334
2.14.04 Baletní mistr  - str.  335
2.14.05 Sbormistr  - str. 335
2.14.06 Dirigent, asistent dirigenta  - str. 335
2.14.07 Scénograf  - str.  336
2.14.08 Herec, herec s loutkou  - str.  336
2.14.09 Člen orchestru, souboru, sboru  - str. 337
2.14.10 Sólista  - str. 337
2.14.11 Korepetitor  - str. 338
2.14.12 Lektor dramaturgie  - str.  338
2.14.13 Taneční, hlasový pedagog  - str. 338
2.14.14 Koncertní mistr  - str. 338
2.14.15 Nápověda  - str.  339
2.14.16 Specialista titulkovacího zařízení  - str. 339
2.14.17 Inspicient  - str.  339
2.14.18 Zvukař, mistr zvuku  - str.  340
2.14.19 Osvětlovač, mistr osvětlení  - str. 340
2.14.20 Specialista videozáznamu  - str. 341
2.14.21 Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník  - str. 341
2.14.22 Tajemník uměleckého provozu  - str. 343
2.14.23 Pracovník techniky scény a orchestru  - str. 344
Díl 2.15 Výzkum a vývoj - str. 345
2.15.01 Výzkumný a vývojový pracovník  - str. 345
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání - str.  347
2.16.01 Učitel  - str. 347
2.16.02 Vychovatel  - str. 351
2.16.03 Speciální pedagog  - str. 355
2.16.04 Pedagog volného času  - str. 356
2.16.05 Asistent pedagoga  - str. 358
2.16.06 Akademický pracovník  - str.  359
2.16.07 Metodik pro vzdělávání  - str. 360
2.16.08 Lektor-instruktor  - str. 360
Díl 2.17 Zeměměřictví - str. 364
2.17.01 Figurant  - str. 364
2.17.02 Kartograf  - str. 364
2.17.03 Geograf  - str. 365
2.17.04 Geodet  - str. 365
Díl 2.18 Zemědělství - str. 367
2.18.01 Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat  - str. 367
2.18.02 Chovatel zvířat - str. 367
2.18.03 Kočí  - str. 369
2.18.04 Opravář zemědělských strojů  - str. 369
2.18.05 Traktorista–mechanizátor  - str. 370
2.18.06 Kovář–podkovář  - str. 371
2.18.07 Zahradník  - str. 371
2.18.08 Pěstitel plodin  - str. 372
2.18.09 Lesník  - str. 372
2.18.10 Lesní  - str. 374
2.18.11 Polesný  - str. 374
2.18.12 Revírník  - str. 374
2.18.13 Lesní správce  - str. 375
2.18.14 Veterinární technik  - str. 375
2.18.15 Veterinární lékař  - str. 375
2.18.16 Zoolog  - str. 376
2.18.17 Řezník  - str. 376
Díl 2.19 Zdravotnictví  - str.  378
2.19.01 Sanitář  - str. 378
2.19.02 Autoptický laborant  - str. 378
2.19.03 Řidič zdravotnické dopravní služby, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby  - str. 378
2.19.04 Zubní instrumentářka  - str. 380
2.19.05 Masér ve zdravotnictví, masér nevidomý a slabozraký ve zdravotnictví  - str. 380
2.19.06 Ošetřovatel  - str. 380
2.19.07 Dezinfektor  - str. 381
2.19.08 Asistent zubního technika  - str. 381
2.19.09 Nutriční asistent  - str. 381
2.19.10 Ortoticko-protetický technik - str.  - str.  382
2.19.11 Laboratorní asistent  - str.  382
2.19.12 Praktická sestra  - str. 382
2.19.13 Všeobecná sestra  - str.  383
2.19.14 Porodní asistentka  - str.  385
2.19.15 Ergoterapeut  - str. 386
2.19.16 Radiologický asistent  - str. 387
2.19.17 Zdravotní laborant  - str.  388
2.19.18 Zdravotně sociální pracovník  - str. 389
2.19.19 Optometrista - str.  389
2.19.20 Ortoptista  - str. 390
2.19.21 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  - str. 390
2.19.22 Ortotik-protetik  - str. 391
2.19.23 Nutriční terapeut  - str. 392
2.19.24 Zubní technik  - str. 393
2.19.25 Dentální hygienistka  - str. 393
2.19.26 Zdravotnický záchranář  - str.  394
2.19.27 Farmaceutický asistent  - str. 394
2.19.28 Biomedicínský technik  - str.  395
2.19.29 Biotechnický asistent  - str.  396
2.19.30 Radiologický technik  - str.  396
2.19.31 Adiktolog  - str. 397
2.19.32 Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog - str.  398
2.19.33 Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped  - str. 399
2.19.34 Zrakový terapeut  - str. 399
2.19.35 Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut  - str. 400
2.19.36 Radiologický fyzik - str. 401
2.19.37 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - str.  402
2.19.38 Biomedicínský inženýr  - str.  404
2.19.39 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví  - str.  405
2.19.40 Farmaceut  - str.  406
2.19.41 Zubní lékař  - str. 406
2.19.42 Lékař  - str. 407
2.19.43 Arteterapeut, pracovní terapeut  - str. 408
2.19.44 Dětská sestra  - str. 408
2.19.45 Behaviorální technik  - str. 410
2.19.46 Asistent behaviorálního analytika  - str. 410
2.19.47 Behaviorální analytik  - str. 411
2.19.48 Terapeut tradiční čínské medicíny  - str. 411
2.19.49 Specialista tradiční čínské medicíny  - str. 412
Díl 2.20 Životní prostředí  - str. 413
2.20.01 Meteorolog  - str. 413
2.20.02 Hydrolog  - str. 414
2.20.03 Pracovník ochrany čistoty ovzduší  - str. 415
2.20.04 Pracovník ochrany přírody a krajiny  - str. 415
Díl 2.21 Ostatní práce - str. 419
2.21.01 Čistič kanalizačních zařízení  - str. 419
2.21.02 Chemik  - str. 419
2.21.03 Krejčí  - str.  420
2.21.04 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik  - str. 421
2.21.05 Mechanik klávesových hudebních nástrojů  - str. 421
2.21.06 Mechanik strunných hudebních nástrojů  - str.  422
2.21.07 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů  - str. 422
2.21.08 Obuvník  - str. 423
2.21.09 Sedlář-manžetář  - str. 424
2.21.10 Čalouník a dekoratér  - str.  424
2.21.11 Strojník vodohospodářských zařízení  - str. 425
2.21.12 Malíř a natěrač  - str.  426
2.21.13 Potápěč  - str.  426
2.21.14 Truhlář  - str. 427
2.21.15 Dělník lázeňských a rekreačních zařízení  - str.  428
2.21.16 Dělník prádelen a čistíren  - str. 428
2.21.17 Chemik prádelen a čistíren  - str.  429
2.21.18 Opravář strojů a zařízení  - str.  429
2.21.19 Fotograf  - str.  430
2.21.20 Holič  - str. 431
2.21.21 Kondiční masér  - str. 431
2.21.22 Plavčík  - str. 431
2.21.23 Razítkář  - str. 432
2.21.24 Dělník čištění města  - str.  432
2.21.25 Školník  - str.  433
2.21.26 Převozník  - str.  433
2.21.27 Hrobník  - str. 434
2.21.28 Pracovník kremačního zařízení  - str.  435
2.21.29 Pracovník pohřební služby  - str. 435
2.21.30 Hasič  - str. 436
2.21.31 Strážník  - str. 437
ODDÍL C
Zařazování do platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy

Základní škola – varianta A - str. 443
Základní škola – varianta B  - str. 444
Střední odborné učiliště - str. 446
Střední odborná škola - str. 447
Domov mládeže - str. 448
Mateřská škola - str. 449
Zařízení sociálních služeb - str. 450
Obec (část obce) bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu - str. 454
Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu, s matričním a stavebním úřadem - str. 455
Obec (část obce) s pověřeným obecním úřadem - str. 456
Obec s rozšířenou působností - str. 459
Technické služby - str. 462
Zdravotnické zařízení - str. 464
Část druhá - Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd
ODDÍL A
Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy
1. Plat státního zaměstnance - str.  474
2. Platové třídy - str. 477
3. Katalog správních činností - str. 478
4. Předpisy k odměňování podle zákona o státní službě  - str. 479

4.1 Plat v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů - str. 479
4.2 Ustanovení zákoníku práce o platu, která se uplatní u státních zaměstnanců - str. 486
4.3 Další ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, týkající seposkytování platu - str. 497
4.4 Platové a další prováděcí právní předpisy k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, související s určováním platu - str. 504
4.4.1 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějšíchpředpisů - str. 504
4.4.2 Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance - str. 514
4.4.3 Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb.  - str. 520
4.4.4 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů - str. 521
4.4.5 Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby - str.  524
4.4.6 Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu - str. 528
4.4.7 Nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat - str. 533
ODDÍL B
Katalog správních činností
1. ČÁST – Zařazení společných správních činností do platových tříd - str. 536
2. ČÁST – Zařazení správních činností členěných podle odborného zaměření do platových tříd - str. 542

Díl 1. Finance - str. 542
Díl 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - str. 549
Díl 3. Audit - str. 550
Díl 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace - str. 552
Díl 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím  - str. 554
Díl 6. Loterie a jiné podobné hry  - str. 555
Díl 7. Finanční trh - str. 555
Díl 8. Ekonomická ochrana státu - str. 556
Díl 9. Průmyslové vlastnictví - str. 557
Díl 10. Zahraniční vztahy - str. 558
Díl 11. Školství, výchova a vzdělávání - str. 565
Díl 12. Mládež, tělovýchova a sport - str. 568
Díl 13. Správa vědy, výzkumu a vývoje - str. 569
Díl 14. Umění - str.  569
Díl 15. Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy - str. 570
Díl 16. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech veřejných knihovnických a informačních služeb - str. 
Díl 17. Správa ve věcech církví a náboženských společností  - str. 571
Díl 18. Ochrana práv duševního vlastnictví  - str. 572
Díl 19. Správa ve věcech médií a audiovize, výkon regulační činnosti v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání - str. 572
Díl 20. Sociální věci - str. 573
Díl 21. Zaměstnanost - str. 580
Díl 22. Pracovní vztahy - str. 582
Díl 23. Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění)  - str. 583
Díl 24. Ochrana a podpora veřejného zdraví - str. 587
Díl 25. Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog - str. 590
Díl 26. Správa justice - str. 595
Díl 27. Lidská práva - str. 595
Díl 28. Bezpečnost státu a veřejný pořádek - str. 596
Díl 29. Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém - str. 599
Díl 30. Všeobecná správa vnitřních věcí státu - str. 600
Díl 31. Systém veřejné správy a kontrolní řád - str. 602
Díl 32. Správa archivnictví a spisové služby - str. 605
Díl 33. Správa průmyslu a obchodu - str.  607
Díl 34. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek - str. 611
Díl 35. Regionální politika a podpora regionálního rozvoje  - str. 611
Díl 36. Bydlení  - str. 612
Díl 37. Územní plánování a stavební řád - str. 613
Díl 38. Cestovní ruch - str. 614
Díl 39. Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální ainvestiční fondy - str. 614
Díl 40. Veřejné dražby a realitní trh - str. 618
Díl 41. Zemědělství (včetně zemědělských komodit) - str. 619
Díl 42. Lesní hospodářství  - str. 622
Díl 43. Vodní hospodářství - str. 622
Díl 44. Potravinářská výroba a bezpečnost potravin - str. 623
Díl 45. Veterinární péče - str. 624
Díl 46. Rostlinolékařská péče - str. 627
Díl 47. Pozemková správa a krajinotvorba - str. 629
Díl 48. Obranná politika státu - str.  630
Díl 49. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv - str. 633
Díl 50. Dopravní soustava státu  - str.  634
Díl 51. Dráhy a drážní doprava. - str. 636
Díl 52. Silniční a městská doprava  - str. 637
Díl 53. Civilní letectví - str. 638
Díl 54. Plavba a vodní cesty  - str. 641
Díl 55. Pozemní komunikace - str. 642
Díl 56. Elektronické komunikace - str. 643
Díl 57. Informační systémy veřejné správy  - str.  645
Díl 58. Poštovní služby - str. 650
Díl 59. Ochrana přírody a krajiny - str.  652
Díl 60. Technická ochrana životního prostředí - str. 653
Díl 61. Státní statistická služba - str.  654
Díl 62. Zeměměřictví a katastr nemovitostí - str. 657
Díl 63. Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny - str. 659
Díl 64. Hospodářská soutěž, významná tržní síla, dohled nad poskytováním veřejné podpory a dozor nad zadáváním veřejných zakázek - str.  660
Díl 65. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana - str.  662
Díl 66. Ochrana utajovaných informací - str. 662
Díl 67. Odborné zabezpečení činnosti vlády - str. 664
Díl 68. Organizační věci služby a správa služebních vztahů - str. 664
Díl 69. Ochrana osobních údajů - str. 667

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1270 - Státní služba

ÚZ č. 1270 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek; hlavní změny jsou u vyhlášky o podrobnostech úřednické zkoušky (67 změn k 1. 8. 2018). Dále zde najdete předpisy upravující pravidla organizace ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

ÚZ č. 1293 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2019

Sagit, a. s.

Od ledna 2019 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice

Zaměstnávání cizinců v České republice

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

Jaroslava Pfeilerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Cestovní náhrady prakticky od A do Z Jednotlivá ...

Cena: 309 KčKOUPIT

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Ing. Karel Janoušek - Anag, spol. s r. o.

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při ...

Cena: 419 KčKOUPIT

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 285 KčKOUPIT

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.