Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti o své činnosti se rozhodla vydat odbornou knihu obsahující nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady jejich aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících odbornou činnost Národní účetní rady.

Autory jednotlivých částí knihy jsou odborníci, které se na vzniku daných Interpretací podíleli. Kniha tak obsahuje autentické informace přímo od tvůrců Interpretací a účastníků jejich projednávání. Z tohoto hlediska je kniha nepochybně nejlepším a nejucelenějším zdrojem informací pro odbornou účetní praxi. 
autor: L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 5. 2019, 384 stran
ISBN: 978-80-2712-216-5

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 13
Předmluva ke knize - str. 14
Část I Úvod - str.  15
Kapitola 1 K vývoji a významu finančního účetnictví - str. 17
Kapitola 2 O Národní účetní radě - str. 21
Vznik - str. 21
Cíle a funkce - str. 22
Složení a aktuální zastoupení - str. 22
Řízení - str. 23
Kapitola 3 Představení jednotlivých členů NÚR - str. 25
Kapitola 4 Předmluva k Interpretacím Národní účetní rady - str. 31
Proč mají Interpretace předmluvu - str. 31
Hlavní části předmluvy - str. 32
Proces tvorby a vydávání Interpretaci - str. 33
Kapitola 5 Přehled všech interpretací a jejich autorů - str. 37
Část II Interpretace českých účetních předpisů - str. 39
I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv - str. 41
Důvod vzniku - str. 41
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 41
Text Interpretace - str. 41
Příklady k Interpretaci - str. 42
Autorské příklady k Interpretaci - str. 43
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 44
I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech - str. 45
Důvod vzniku - str. 45
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 45
Text Interpretace - str. 45
Příklady k Interpretaci - str. 47
Autorské příklady k Interpretaci - str. 48
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 48
I-3 Rezerva na splatnou daň - str. 49
Důvod vzniku - str. 49
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 49
Text Interpretace - str. 50
Příklady k Interpretaci - str. 51
Autorské příklady k Interpretaci - str. 51
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 53
I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence - str. 
55
Důvod vzniku - str. 55
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 55
Text Interpretace - str. 55
Příklady k Interpretaci - str. 57
Autorské příklady k Interpretaci   - str. 58
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 59
I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku - str. 61
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 61
Text Interpretace - str. 61
Příklady k Interpretaci - str. 63
Autorské příklady k Interpretaci - str. 64
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 65
I-7 Komisionářské smlouvy - str. 67
Důvod vzniku - str. 67
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 67
Text Interpretace - str. 68
Příklady k Interpretaci - str. 69
Autorské příklady k Interpretaci - str. 69
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 70
I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku - str. 71
Důvod vzniku - str. 71
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 71
Text Interpretace - str. 71
Příklady k Interpretaci - str. 73
Autorské příklady k Interpretaci - str. 74
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 76
I-9 Odložená daň – první vykázání - str. 77
Důvod vzniku - str. 77
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 77
Text Interpretace - str. 77
Příklady k Interpretaci - str. 80
Autorské příklady k Interpretaci - str. 80
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 81
I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele - str. 83
Důvod vzniku - str. 83
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 83
Text Interpretace - str. 84
Příklady k Interpretaci - str. 85
Autorské příklady k Interpretaci - str. 86
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 89
I-12 Faktoring - str. 91
Důvod vzniku - str. 91
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 91
Text Interpretace - str. 91
Příklady k Interpretaci - str. 95
Autorské příklady k Interpretaci - str. 95
Interpretace jako inspirace pro novelizaci předpisů - str. 96
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace - str. 97
Důvod vzniku - str. 97
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 97
Text Interpretace - str. 97
Příklady k Interpretaci - str. 103
Autorské příklady k Interpretaci - str. 103
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 107
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku - str. 109
Důvod vzniku - str. 109
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 109
Text Interpretace - str. 110
Příklady k Interpretaci - str. 112
Autorské příklady k Interpretaci - str. 112
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 114
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene - str. 115
Důvod vzniku - str. 115
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 115
Text Interpretace - str. 115
Příklady k Interpretaci - str. 118
Autorské příklady k Interpretaci - str. 118
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 119
I-17 Pobídky v nájemních vztazích - str. 121
Důvod vzniku - str. 121
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 121
Text Interpretace - str. 122
Příklady k Interpretaci - str. 123
Autorské příklady k Interpretaci - str. 123
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 126
I-18 Dohadné položky v cizí měně - str. 127
Důvod vzniku - str. 127
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 127
Text Interpretace - str. 127
Příklady k Interpretaci - str. 136
Autorské příklady k Interpretaci - str. 136
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 138
I-19 Zúčtování dluhů vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu - str. 139
Důvod vzniku - str. 139
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 139
Text Interpretace - str. 140
Příklady k Interpretaci - str. 143
Autorské příklady k Interpretaci - str. 143
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 145
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů - str. 147
Důvod vzniku - str. 147
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 147
Text Interpretace - str. 147
Příklady k Interpretaci - str. 150
Autorské příklady k Interpretaci - str. 151
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 151
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku - str. 153
Důvody vzniku - str. 153
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 153
Text Interpretace - str.  153
Příklady k Interpretaci - str. 155
Autorské příklady k Interpretaci - str. 156
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 156
I-22 Dotace v cizí měně - str. 157
Důvod vzniku - str. 157
Diskuse při tvorbě a schvalování Interpretace - str. 157
Text Interpretace - str. 157
Příklady k Interpretaci - str. 161
Autorské příklady k Interpretaci - str. 164
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 164
I-23 Pořizovací cena cizoměnové pohledávky - str. 165
Důvod vzniku - str. 165
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 165
Text Interpretace - str. 166
Příklady k Interpretaci - str. 168
Autorské příklady k Interpretaci - str. 169
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 171
I-24 Události po rozvahovém dni - str. 173
Důvod vzniku - str. 173
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 174
Text Interpretace - str. 175
Příklady k Interpretaci - str. 178
Autorské příklady k Interpretaci - str. 178
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 181
I-25 Ocenění po předchůdci - str. 183
Důvod vzniku - str. 183
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 184
Text Interpretace - str. 184
Příklady k Interpretaci - str. 186
Autorské příklady k Interpretaci - str. 187
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 188
I-26 Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících
účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)
- str. 189
Důvod vzniku - str. 189
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 189
Text Interpretace - str. 189
Příklady k Interpretaci - str. 192
Autorské příklady k Interpretaci - str. 193
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 193
I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek - str. 195
Důvod vzniku - str. 195
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 195
Text Interpretace - str. 196
Příklady k Interpretaci - str. 200
Autorské příklady k Interpretaci - str. 203
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 203
I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek - str. 205
Důvod vzniku - str. 205
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 205
Text Interpretace - str. 205
Příklady k Interpretaci - str. 207
Autorské příklady k Interpretaci - str. 210
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 211
I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách - str. 213
Důvod vzniku - str. 213
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 213
Příklady k Interpretaci - str. 219
Autorské příklady k Interpretaci - str. 223
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 223
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů - str. 225
Důvod vzniku - str. 225
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 225
Text Interpretace - str. 226
Příklady k Interpretaci - str. 232
Autorské příklady k Interpretaci - str. 237
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 237
I-31 Mezitímní účetní výkaznictví - str. 239
Důvod vzniku Interpretace - str. 239
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 239
Text Interpretace - str.  240
Příklady k Interpretaci - str. 244
Autorské příklady k Interpretaci - str. 244
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 246
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 247
Důvody vzniku - str. 247
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 247
Text Interpretace - str. 248
Příklady k Interpretaci - str. 251
Autorské příklady k Interpretaci - str. 251
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 253
I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání - str. 255
Důvod vzniku - str. 255
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 256
Text Interpretace - str. 256
Příklady k Interpretaci - str. 260
Autorské příklady k Interpretaci - str. 263
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 263
I-34 Rezervy na likvidace - str. 265
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 265
Text Interpretace - str. 266
Příklady k Interpretaci - str.  270
Autorské příklady k Interpretaci - str. 270
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 272
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností - str. 273
Důvod vzniku  - str. 273
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 273
Text Interpretace - str. 274
Příklady k Interpretaci - str. 277
Autorské příklady k Interpretaci - str. 277
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 278
I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu - str. 279
Důvod vzniku - str. 279
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 279
Text Interpretace - str. 280
Příklady k Interpretaci - str. 284
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 285
I-37 Časové rozlišování a cizí měna - str. 287
Důvod vzniku - str. 287
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 287
Text Interpretace - str. 288
Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení - str. 289
Příklady k Interpretaci - str. 290
Autorské příklady k Interpretaci - str. 292
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 292
I-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce - str. 293
Důvod vzniku - str. 293
Diskuse při tvorbě a schvalování - str. 293
Text Interpretace - str. 294
Interpretace jako inspirace pro novelizaci účetních předpisů - str. 299
Část III Profily autorů příkladů - str. 301
Kapitola 1 Komora auditorů ČR - str. 303
Kapitola 2 Komora daňových poradců - str. 305
Kapitola 3 Svaz účetních České republiky - str. 307
Kapitola 4 Vysoká škola ekonomická v Praze - str. 309
Část IV Zdroje informací o NÚR - str. 311
Kapitola 1 Seznam všech schválených a zveřejněných Interpretací - str. 313
Kapitola 2 Webové stránky a Facebook NÚR - str. 315
Část V Národní účetní rada ve fotografiích - str. 321
Část VI Semináře Národní účetní rady - str. 337
Část VII Rozhovory - str. 343
Kapitola 1 Rozhovor s Ladislavem Mejzlíkem - str. 345
Kapitola 2 Rozhovor s Františkem Korbelem - str. 355
Kapitola 3 Rozhovor s Josefem Baxou - str. 365

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.