Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Informace o změnách v oblasti práce a sociálních věcí od ledna 2015

6. 1. 2015

PODPORA RODIN S DĚTMI

Porodné je i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin. U prvního dítěte zůstává částka porodného 13 000 Kč, u druhého dítěte pak 10 000 Kč. Na porodné u prvního dítěte tak dosáhnou domácnosti s čistým příjmem do 20 817 Kč, u matky samoživitelky do 13 176 Kč. Polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 19 500 Kč (nebo jen 13 000 Kč), nově získají 23 000 Kč. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod.
 

ZAVEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY

Již od 29. 11. 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný a pracovní život. Dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplní stávající systém péče o předškolní děti. Založení takové skupiny je administrativně i finančně méně náročné, než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí.
 

SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ

Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si mohou vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu je navíc nově vázán přímo na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
 

OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ

Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomohou přerušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moci poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května 2015.
 

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ

Od 1. 1. 2015 se důchody opět valorizují podle 100% nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 Kč měsíčně.

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2014 tak, že se:

 • základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
   

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Od ledna 2015 činí minimální mzda 9 200 Kč, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 Kč na 55 Kč. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec.
 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:

první redukční hranice činí 888 Kč,

druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,

třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.

Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění je od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti.

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.
 

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí:
   – 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,
   – 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí:
   – 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,
   – 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.
   

ZRUŠENÍ POVINNÉ E-KOMUNIKACE S ČSSZ

Elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři se stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, mohou od 1. 1. 2015 dál zasílat papírové tiskopisy. Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky. ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají.
 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměryDědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018 Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018 Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.