Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Geometrický plán, příručka pro vyhotovitele i uživatele

Geometrický plán, příručka pro vyhotovitele i uživatele

Geometrické plány jsou technickou přílohou pro vyhotovení rozhodnutí katastrálních úřadů ke změnám hranic katastrálních území, rozdělení pozemků a jejich změn, vyznačení budovy a vodního díla v katastru nemovitostí, při vytyčování průběhu hranic pozemků a pro vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací informačního systému katastru nemovitostí.
Publikace si klade za cíl přiblížit čtenářům mimo jiné technologii zpracování geometrických plánů a shromáždit všechna závazná pravidla a nařízení, která musí úředně oprávněná osoba při vyhotovení geometrických plánů dodržet.
Problematika tvorby geometrických plánů má návaznost na řadu dalších předpisů, které jsou v publikaci uvedeny a které musí být respektovány pro tento standardizovaný technický dokument jak při vlastním provádění měřických prací v terénu, tak při kancelářském zpracování.
Kniha seznamuje čtenáře s řadou zvláštností a historickými souvislostmi při vedení katastru nemovitostí. V příloze jsou citována aktuální stanoviska Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke způsobu vyhotovování geometrických plánů s ohledem na právní předpisy.
Publikace napomůže lepší orientaci v geometrických plánech, proto je určena především notářům, advokátům, firemním právníkům, soudním znalcům, zaměstnancům realitních kanceláří zabývajícím se dispozicemi s nemovitostmi, zaměstnancům veřejné správy majícím v pracovní náplni řešení a zajišťování majetkoprávní problematiky souvisící s nemovitým majetkem včetně rozhodování o změnách v organizaci zemědělského půdního fondu a lesní půdy a o problematice stavebních činností, dále zpracovatelům pozemkových úprav v podobě zaměřování stávajícího stavu a vyhotovování geometrických plánů, a konečně i vlastníkům či správcům nemovitého majetku. Odpovědi na řadu otázek najde v knize i ostatní uživatelská veřejnost. V neposlední řadě může kniha sloužit i jako srozumitelná pomůcka studentů odborných škol.
autor: Ing. Jan Bumba, Ing. Milan Kocáb, MBA vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 11. 2011, 432 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

Část první - Seznamy

Seznam obrázků - str. 11

Seznam tabulek - str. 12

Seznam ukázek - str. 13

Seznam souvisejících právních předpisů - str. 14

Seznam použité literatury - str. 21

Část druhá - Úvodní informace

Vysvětlení některých pojmů v textu - str. 23

Seznam použitých zkratek - str. 47

Stručná historie rozvoje zeměměřické praxe u nás za posledních šedesát let - str. 49

Z historie geometrického plánu - str. 52

Co je a co není geometrický prán - str. 54

Část třetí- Mapové podklady

Struktura mapového fondu - str. 58

Formy katastrálních map - str. 59

Souřadnicové systémy - str. 62

Přesnost map - str. 65

Část čtvrtá - Normativní podklady

Všeobecně - str. 68

Zeměměřické a katastrální právní předpisy - str. 68

Ostatní právní předpisy - str. 72

Technické předpisy obecně závazné - str. 74

Technické předpisy vnitroresortní - str. 75

Část pátá - Systémové zařazení

Začlenění prací - str. 76

Vyhotovitel plánu a vytyčovatel hranic - str. 76

Návaznost plánů - str. 78

Geometrický plán na věcná břemena - str. 80

Část šestá - Přípravné práce

Vznik zakázky - str. 83

Zajištění a zhodnocení podkladů - str. 84

Příprava zakázky - str. 86

Část sedmá - Zeměměřické činnosti v terénu

Stabilizace lomových bodů - str. 88

Geometrický základ měření - str. 90

Měřické práce - str. 92

Vytyčování hranic pozemku - str. 96

Část osmá - Zpracování geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice

Výpočetní a konstrukční práce - str. 101

Obsah a náležitosti  geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku - str. 114

Část devátá - Součinnost vyhotovitelů, ověřovatelů orgánů zeměměřictví a katastru

Vyhotovitelé a orgány - str. 117

Ověřování výsledků zeměměřických činností potvrzování geometrických plánů - str. 123

Využití webové aplikace pro zpracování geometrického plánu - str. 126

Budoucnost v zaměřování změn a vedení katastru nemovitostí je v 3D zobrazení - str. 134

Část desátá - ukázky s komentářem - str. 137

Přílohy - str. 151

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., Mgr. Michal Spáčil - Wolters Kluwer, a. s.

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury ...

Cena: 880 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.