Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR.

Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů a podobně.

Publikace je praktickou příručkou pro osoby odpovědné za ochranu osobních údajů v rámci obcí. Vychází z mnoha zkušeností s implementací GDPR v různě velkých obcích a ze zkušeností s řešením reálných problémů, které se objevují při práci obcí.

Popisuje jednotlivé povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, různé způsoby a možnosti jejich splnění, včetně praktických návodů a jejich odrazu ve vnitřních předpisech, postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a úkoly na jednotlivých úrovních řízení.

Dále v knize naleznete souhrn evidencí a záznamů k praktickému využití. 
autor: Eva Janečková vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 4. 4. 2019, 344 stran
ISBN: 978-80-2472-925-1

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých pojmů - str. 9
Seznam zkratek - str. 11
Úvod - str.  13
I. OBECNÁ ČÁST
1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů - str.  19
2 Základní zásady Obecného nařízení (GDPR) a jejich odraz v povinnostech - str.  35
2.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti - str. 35
2.2 Zásada účelového omezení - str. 40
2.3 Zásada minimalizace údajů - str. 41
2.4 Zásada přesnosti - str. 42
2.5 Zásada omezení uložení - str. 43
2.6 Zásada integrity a důvěrnosti - str. 45
2.7 Zásada odpovědnosti - str.  45
3 Práva subjektu údajů - str.  47
3.1 Právo na informace - str.  48
3.2 Právo na přístup k osobním údajům - str. 66
3.3 Právo na opravu a doplnění - str. 71
3.4 Právo na výmaz - str. 74
3.5 Právo na omezení zpracování - str. 82
3.6 Právo na přenositelnost - str. 84
3.7 Právo vznést námitku - str. 91
3.8 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování - str. 93
3.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu - str. 99
3.10 Výkon práv - str. 100
4 Souhlas se zpracováním osobních údajů - str. 103
5 Záznamy o činnostech - str. 111
6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str.  115
7 Smlouva o zpracování osobních údajů - str.  123
8 Zabezpečení osobních údajů a jeho porušení - str. 133
8.1 Povinnost zabezpečit osobní údaje - str. 133
8.2 Porušení zabezpečení osobních údajů - str. 139
8.3 Úloha zpracovatele - str. 147
9 Dozorový úřad - str. 149
10 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů - str. 157
11 Sankce - str. 173
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
1 Zveřejňování osobních údajů, mlčenlivost - str. 187
1.1 Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a ochrana osobních údajů - str. 189
1.2 Ochrana osobních údajů při poskytování informací - str. 196
1.3 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů - str. 216
1.4 Zveřejňování na úřední desce - str. 226
1.5 Pořízení a zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva za účelem informování veřejnosti - str. 233
2 Zpracování osobních údajů zaměstnanců obce - str. 239
2.1 Zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru - str. 243
2.2 Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru - str. 254
2.3 Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru - str. 261
2.4 Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti - str. 263
3 Video a audio záznamy jako zpracování osobních údajů - str. 271
3.1 Pořizování zvukového a obrazového záznamu účastníkem řízení - str. 277
3.2 Pořizování zvukového a obrazového záznamu ze strany správního orgánu - str. 281
3.3 Kamerový systém uvnitř úřadu - str. 283
3.4 Možnost využití záznamu z kamerového systému ve správním řízení - str. 287
3.5 Městské dohlížecí kamerové systémy - str. 291
3.6 Provozování kamerových systémů v obecních bytových domech - str. 302
4 Zákonný rámec zpracování osobních údajů obecní policií - str. 307
5 Zvláštní činnosti obce - str. 313
5.1 Kroniky obce - str. 313
5.2 Jubilea a gratulace občanům - str. 319
5.3 Správní řízení - str. 323
5.4 Poskytování osobních údajů při kontrole - str. 327
6 Měření rychlosti - str. 329
Závěr - str. 333
Seznam použité literatury a materiálů - str. 335

Další nabídka k tématu

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1320 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1320 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 285 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat, jehož vliv na digitální ekonomiku na celém světě je patrný již nyní. GDPR představuje také první komplexnější regulaci ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.