Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 45/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 4 - 5, ze dne 31. 5. 1999

45

Jak správně zaplatit daň

Referent: Ing. Hladká, tel. 5704 4071

Pro snazší a bezproblémové placení daní je vhodné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Území České republiky pokrývá 223 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Přitom

  • Předčíslí bankovního účtu ze dvou až pěti číslic jednoznačné určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1.
  • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2.

Celé číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se pak sestaví z předčíslí bankovního účtu a z matrikové části. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí se bez mezery uvede lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo účtu pro daň z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci), kteří mají zřízen vlastní bankovní účet, mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu. V případě, že účet nemají, mohou platit prostřednictvím poštovní poukázky ("složenky") typu "p".

Při použití obou zmíněných forem platebního styku je však nutno vyplnit variabilní symbol. Prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce typu "A") kmenovou část DIČ, t.j. čísla za pomlčkou.

Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.

Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) na místně příslušném finančním úřadě, budou na složence předtištěny číslo účtu a sídlo finančního úřadu, název a sídlo peněžního ústavu (banky), u něhož má finanční úřad zřízen svůj účet, a rovněž sídlo odpovídající převodové pošty.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky (složenky) pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít běžné poštovní poukázky (složenky) typu "A", která je k dispozici na každé poště. Na složence pak musí kromě svých vlastních identifikačních údajů uvést správné a úplné číslo bankovního účtu, sídlo příslušného finančního úřadu, PSČ a sídlo převodové pošty a rovněž název a sídlo peněžního ústavu (banky), u něhož má finanční úřad zřízen účet. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 2.

Při platbách daní včetně příslušenství daně se uvádí bud' konstantní symbol 1149 (na poštovních poukázkách), anebo 1148 (při bezhotovostním bankovním převodu).

Ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních technologií:
Ing. M. Faltýnek, v. r.

Příloha č. 1

Název daně Předčíslí účtu
Daň z přidané hodnoty 705
Spotřební daň z vína 780
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z lihu a lihovin 4781
Daň silniční 748
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmu právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z nemovitostí 7755
Daň dědická 7739
Daň darovací 7747
Daň z převodu nemovitostí 7763
Výnos exekucí 35
Zajištění daně 10030
Daň z obratu 2604
Odvod ze zisku 2620
Odvod z objemu mezd 2647
Důchodová daň 2663
Daň objemu mezd 2671
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů) 1775
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
Správní poplatky 3711
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty ve správním řízení 3754
Neoprávněný majetkový prospěch 3789
Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností 3797
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/92 Sb. 2743
Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
Příslušenství daní 4706
Ostatní příjmy 4757
Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního rozpočtu 4722
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Vratky dotací na tepelnou energii 6808
Poplatky podle zákona č. 389/1991 Sb. 8707
Odvod za dočasné odnětí půdy dle §11 odst. lb zákona č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. la zákona č.  334/1992 Sb. 8723
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4 zákona č.  334/1992 Sb. 8731
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č.  289/1995 Sb. 8758
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č.  289/1995 Sb. 8766
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba I 8782
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba II 8774
Pokuty dle zákona č. 238/1991 Sb. - odpad 9718
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší 9726
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda 9734
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa 9742
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákona č. 62/1992 Sb. - uložení odpadu 9777
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech 9785
Odvody z kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby 5725
Poplatky dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách 8790

Příloha č. 2

Název Matrika Banka PSČ
přev. pošty
banky
Převodová pošta banky
Finanční úřad pro Prahu 1 7625011/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 2 7622021/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 3 27623101/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 4 7627041/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 5 7624051/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 6 7621061/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 7 7629071/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 8 7626081/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 9 7623091/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu 10 7622101/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město 27628041/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Praze - Modřanech 17622041/0710 ČNB Praha 225 07. Praha 190
Finanční úřad v Benešově 7627121/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad ve Vlašimi 47629121/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad ve Voticích 57624121/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Berouně 7624131/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Hořovicích 27625131/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Kladně 7621141/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad ve Slaném 27622141/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Kolíně 7629151/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Českém Brodě 37625151/0710 ČNB Fraha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Kutné Hoře 7626161/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Čáslavi 17621161/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Uhlířských Janovicích 37622161/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Mělníce 7623171/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou 47625171/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Neratovicích 27624171/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Mladé Boleslavi 7620181/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou 57628181/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Mnichově Hradišti 47622181/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Nymburku 7628191/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Pečkách 37624191/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Poděbradech 27629191/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi 57624201/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad Praha-východ 7627201/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Říčanech 47629201/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad Praha-západ 97629111/0710 ČNB Praha 225 07 Fraha 190
Finanční úřad v Příbrami 7624211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Bře2nici 77622211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Dobříši 47626211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Sedlčanech 57621211/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Rakovníku 7621221/0710 ČNB Praha 225 07 Praha 190
Finanční úřad v Českých Budějovicích 7629231/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Trhových Svinech 17624231/0710 Č`NB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Tmě nad Vltavou 37625231/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Českém Krumlově 7626241/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Kaplici 17621241/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budě'ovice 90
Finanční úřad v Jindřichově Hradci 7623251/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Dačicích 17629251/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budě'ovice 90
Finanční úřad v Třeboni 47625251/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Pelhřimově 7620261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Humpolci 57628261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Kamenici nad Lipou 87624261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Pacově 47622261/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Písku 7628271/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Milevsku 27629271/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Prachaticích 7625281/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad ve Vimperku 27626281/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad ve Strakonicích 7622291/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finační úřad v Blatné 47624291/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad ve Vodňanech 37629291/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Táboře 7621301/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Soběslavi 27622301/0710 ČNB České Budějovice 370 20 České Budějovice 90
Finanční úřad v Domažlicích 7626321/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Horšovském Týně 47628321/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Kdyni 37622321/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Chebu 7623331/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Aši 17629331/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Mariánských Lázních 27624331/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Karlových Varech 7620341/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Ostrově 17626341/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Toužimi 27621341/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Klatovech 7628351/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Horažd'ovicích 37624351/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Sušicí 27629351/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Plzni 7629311/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad Plzeň jih 7625361/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Blovicích 27626361/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Přešticích 37621361/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad Plzeň-sever 7622371/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Kralovicích 47624371/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Manětíně 37629371/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Rokycanech 97629381/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Sokolově 7627391/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Chodově 17622391/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Kraslicích 27628391/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Tachově 7626401/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v Boru 17621401/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad ve Stříbře 37622401/0710 ČNB Plzeň 329 90 Plzeň 90
Finanční úřad v České Lípě 7620421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Doksech 57628421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Mimoni 27621421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most I
Finanční úřad v Novém Boru 47622421/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Děčíně 7628431/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Rumburku 27629431/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Chomutově 7625441/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Kadani 27626441/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad ve Vejprtech 37621441/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou ~ 7622451/0710 I ČNB Ústí nad Labem ~ 434 01 Most 1
Finanční úřad v Tanvaldě 17628451/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Železném Brodě 37629451/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Liberci 97629461/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční ůřad ve Frýdlantě 37626461/0710 ČNB Ústi nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Litoměřicích 7627471/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Libochovicích 47629471/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Roudnici nad Labem 27628471/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Lounech 7624481/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Podbořanech 27625481/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Žatci 47626481/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Mostě 7621491/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Litvínově 27622491/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Teplicích 7620501/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Bílině 17626501/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Ústí nad Labem 7623411/0710 ČNB Ústí nad Labem 434 01 Most 1
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě 7625521/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Chotěboři 57622521/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 37621521/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Hradci Králové 7628511/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Chlumci n. Cidlinou 57625511/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Novém Bydžově 37624511/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Chrudimi 7622531/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Hehnanově Městci 47624531/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Hlinsku 37629531/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Jičíně 97629541/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Hořících v Podkrkonoší 67622541/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Nové Pace 47621541/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Náchodě 7627551/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Broumově 57624551/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Jaroměři 47629551/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Pardubicích 7624561/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Holicích 57621561/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Přelouči 47626561/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Rychnově n.Kn. 7621571/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Dobrušce 27622571/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí 37628571/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Semilech 7629581/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Jilemnici 57626581/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Turnově 37625581/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad ve Svitavách 7626591/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Litomyšli 47628591/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Moravské Třebové 37622591/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Trutnově 7625601/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem 27626601/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad ve Vrchlabí 37621601/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí 7622611/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě 47624611/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Žamberku 67625611/0710 ČNB Hradec Králové 536 90 Pardubice 90
Finanční úřad v Blansku 7627631/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Boskovicích 47629631/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Letovicích 27628631/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad Brno I 97629621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad Brno II 47621621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad Brno ITI 37626621/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad Brno N 67622621/0710 ČNB Bmo 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad Brno-venkov 7624641/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Ivančicích 57621641/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Tišnově 47626641/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Břeclavi 7621651/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Hustopečích 27622651/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Mikulově 37628651/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Bmo
Finanční úřad ve Zlíně 7629661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Luhačovicích 17624661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Otrokovicích 37625661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách 57626661/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Hodoníně 7626671/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Kyjově 47628671/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou 37622671/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Jihlavě 7623681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Polné 17629681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Třešti 47625681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Telči 27624681/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Kroměříži 7620691/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem 47622691/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Holešově 27621691/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finančru úřad v Prostějově 97629701/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Konici 47621701/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Němčicích nad Hanou 37626701/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Třebíči 7627711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Jemnici 57624711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Moravských Budějovicích 77625711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou 47629711/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Uherském Hradišti 7624721/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Bojkovicích 27625721/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Uherském Brodě 47626721/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Vyškově 7621731/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Bučovicích 27622731/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Slavkově u Bma 37628731/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Znojmě 7629741/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou 57626741/0710 ČNB Bmo 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Moravském Krumlově 37625741/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Žd'áru nad Sázavou 7626751/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Bmo
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem 17621751/0710 ČNB Brno 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí 37622751/0710 ČNB Bmo 601 65 VT JM Brno
Finanční úřad v Bruntále 7620771/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Krnově 17626771/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad ve Frýdku-Místku 7628781/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí 37624781/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Třinci 87621781/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Karviné 7625791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Bohumíně 27626791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vitkov
Finanční úřad v Českém Těšíně 37621791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Havířově 57622791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Orlové 67628791/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Novém Jičíně 7624801/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad ve Fulneku 27625801/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Kopřivnici 47626801/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Olomouci 7621811/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Litovli 27622811/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad ve Šternberku 37628811/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Opavě 7629821/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vftkov
Finanční úřad v Hlučíně 17624821/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad Ostrava I 7623761/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad Ostrava II 27624761/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad Ostrava III 47625761/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Přerově 7626831/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Hranicích 47628831/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Kojetíně 37622831/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Šumperku 7623841/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Jeseníku 7628861/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Zábřehu 27624841/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad ve Vsetíně 7620851/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm 47622851/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí 27621851/0710 ČNB Ostrava 749 20 VAKUS Vítkov

E-shop

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Společnost s ručením omezeným 2016 - prakticky včetně účetnictví a daní, 12. vydání

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček společníky. Řeší ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.