Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 82/2014 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2014, číslo 2, ze dne 10. 2. 2014

82

Sdělení

k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čj.: MF-11 500/2014/11 ze dne 23. ledna 2014
Referent: Ing. Hlavsová, tel.: 257 042 627

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2014

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele

Číslo řádku Kontrolní vazby
text r
Specifické Ukazatele - příjmy (podle přílohy č.4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy 5) 9) 7110  
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7120 = ř. (7121 +7122)
v tom:    
   pojistné na důchodové pojištění 7121  
   pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122  
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
v tom:    
   příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 7132  
   příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 7134  
   příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135  
   ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) 10) 7136  
  ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
=
(součtu položek třídy 1 až 4 části I.) sl. 1,2,3
Specifické ukazatele -výdaje (podle přílohy č.4 zákona o státním rozpočtu)
  7201  
  7202  
   
  7299  
 
Průřezové ukazatele (podle přílohy č.4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349  
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342  
Platy státních úředníků 7398  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 7347  
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních proqramů 2) 7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom:    
   ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom:    
   institucionální podpora celkem 3) 7352  
   účelová podpora celkem 3) 7353  
   podíl prostředků zahraničních programů 2) 7354  
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 7371  
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) 7372  
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 7373  
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji4) 7374  
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395  
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7) 7396  
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom:    
   ze státního rozpočtu 7431  
   podíl rozpočtu Evropské unie 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom:    
   přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
   přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
   podpora venkova - ze státního rozpočtu 7443  
   podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 7444  
   společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 7445  
   společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom:    
   ze státního rozpočtu 7451  
   podíl prostředků finančních mechanismů 7452  
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 7510 = součtu výdajů za programy v části Vlil. Fin 2-04 U
Další závazné Ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8) 7603  

__________

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 130 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 158 000 000 Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly OSFA)

ředitel odboru státního rozpočtu
Ing. Karel Tyll, v. r.

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a ...

Cena: 1 560 KčKOUPIT

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář

JUDr. Václav Pilík, Ph.D, Mgr. Martina Kostková, Mgr. Martina Ventluková - Wolters Kluwer, a. s.

Struktura praktického komentáře zahrnuje nejen vlastní výklad, ale také jeho kontext a odkazy na další zdroje informací (kterých je za krátkou dobu fungování dětských skupin podle nové úpravy pomálu). Text ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Podíl ve společnosti s ručením omezeným, praktická příručka

Tomáš Kajnar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace. Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s ...

Cena: 407 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.