Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 17/2014 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

17

Změna Českého účetního standardu č. 012

Změny vlastního kapitálu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 012 – Změny vlastního kapitálu, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.

1. V bodu 2 se slova „společností a družstev“ nahrazují slovem „korporací“, za slovo „společníků“ se vkládají slova „obchodní korporace“, slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „občanského“ a za slovo „zákoníku,“ se vkládají slova „zákona o obchodních korporacích,“.

2. V bodu 3.1.1. písm. a) se slova „rezervní fond“ nahrazují slovy „fond ze zisku“, slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“ a slova „§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 249 zákona o obchodních korporacích“.

3. V bodu 3.1.3. písm. a) se věty druhá až poslední zrušují.

4. V bodu 3.2. se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.

5. V bodu 3.2.1. se za slovo „společnosti“ vkládají slova „s ručením omezeným“ a slova „§ 121 obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 162 a násl. zákona o obchodních korporacích“.

6. V bodu 3.2.2. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

7. V bodu 3.3.2. se slova „s výjimkou nedělitelného fondu, popřípadě“ zrušují.

8. V bodu 3.4. se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.

9. V bodu 3.6. se na konci textu doplňují slova „- viz § 780 zákona o obchodních korporacích“.

10. V bodu 3.6.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

11. V bodu 3.6.4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.

12. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 – Pohledávky za společníky“.

13. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke společníkům“.

Český účetní standard č. 012 – Změny vlastního kapitálu ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

Sagit, a. s.

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2017. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.