Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 19/2011 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

19

Změna

Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
Č.j.: 28/109524/2011-284
ze dne 15. 12. 2011

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009

1. V bodu 1. se za slova „vybrané účetní jednotky“ vkládají slova „, ve znění pozdějších předpisů,“.

2. Za bod 1. se vkládá nový bod 2., který zní:

2. Předmět standardu

Standard upravuje

Bod 3. Účtový rozvrh
Bod 4. Syntetické účty a analytické účty
Bod 5. Podrozvahové účty
Bod 6. Účetní zápisy
Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8. Utajované informace“.

Dosavadní body 2. až 9., včetně svých podbodů, se označují jako body 3. až 10.

3. V bodu 4.2. písmenu g) se na konci textu poznámky pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 2 doplňují slova „, ve znění pozdějších předpisů“.

4. V bodu 5.3. se na konci věty první doplňují slova „, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2“ a věta poslední se zrušuje.

5. V bodu 6.4. se na konci věty první a ve větě třetí slovo „vklad“ nahrazuje slovem „zápis“ a ve větě druhé a čtvrté se slovo „vkladu“ nahrazuje slovem „zápisu“.

6. V bodu 6.5. větě poslední se za slova „druhů účetních případů,“ vkládají slova „stanovením jiných limitů,“ a slovo „obou“ se nahrazuje slovem „těchto“.

7. Za bod 6.7. se doplňuje bod 6.8., který zní:

„6.8. V případě změny právního předpisu, ze které vyplývá změna uspořádání položek rozvahy nebo změna obsahového vymezení některé z položek rozvahy, které zakládá povinnost vykazovat určitou skutečnost v jiné položce rozvahy, postupuje účetní jednotka v souladu s tímto právním předpisem. Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ na počátku následujícího účetního období.“.

8. Bod 7.1. se zrušuje.

Dosavadní body 7.2. až 7.4. se označují jako body 7.1. až 7.3.

9. Na konci úvodní části bodu 7.1. se doplňují slova „nejen pro účely účetní jednotky, ale i pro jiné účely, včetně zajištění informací pro monitorování a řízení veřejných financí, například“.

10. V bodu 7.1. písmeno a) zní:

„a) členěním syntetických účtů na analytické účty,“.

11. V bodu 7.1. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) jiným způsobem členění informací zachycených na syntetických účtech, případně analytických účtech,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

12. V bodu 7.1. písmenu d) se slova „bodů a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a) až c)“.

13. Body 8. a 9., včetně svých podbodů, se zrušují. Dosavadní bod 10. se označuje jako bod 8.

v. r. ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1126 - České účetní standardy 2016

ÚZ č. 1126 - České účetní standardy 2016

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1117 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2016

ÚZ č. 1117 - Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola, 2016

Sagit, a. s.

K 1.1.2016 došlo k rozsáhlé novele zákona o účetnictví a všech vyhlášek, které regulují účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Změněny byly také téměř ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.