Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 17/2011 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

17

Změny

Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2013

Referent:
Ing. Jana Svatošová, tel.: 257 044 335
Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 018
Č.j.: 28/107410/2011-281

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 002, č. 003, č. 018 a č. 019 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010 a pod č. 16 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. 12. 2011; účetní jednotky použijí změněné znění standardu poprvé od 1. ledna 2013.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. V ČÚS č. 002 v bodě 2.1.4. se za slovo „zákona“ vkládají slova „a § 15a vyhlášky“ a slova „na vrub mimořádných nákladů, popřípadě ve prospěch mimořádných výnosů“ se nahrazují slovy „na příslušném účtu účtové skupiny 42–Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaném v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let““.

2. V ČÚS č. 003:

 • v bodě 2.1. se za slova „§ 59“ vkládají slova „a 15a“.
 • v bodech 3.1. a 3.2. se slova „příslušných účtech“ nahrazují slovy „příslušném účtu“ a za slovo „hospodaření“ se vkládají slova „vykazovaném v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let““.

3. V ČÚS č. 018:

 • v bodě 1. se za položku „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let“ vkládá položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“.
 • v bodě 2.1. se za slova „v § 14, 14a, 15,“ vkládají slova „15a,“.
 • v bodě 3.1.10. větě první se za slova „tvořených ze zisku“ vkládají slova „a výsledek hospodaření minulých let“ a na konci textu bodu se doplňuje věta „V případě příslušných účtů účtové skupiny 42–Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaných v položkách „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ nebo „A.IV.2. Nerozdělená ztráta minulých let“ se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“, která obsahuje podle vyhlášky § 15a zejména rozdíly ze změn použitých účetních metod, opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné a část odložené daně podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první.“.

4. V ČÚS č. 019:

 • v bodě 2.1. se doplňuje věta „Postup při opravách v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, obsahuje § 15a vyhlášky.“.
 • bod 3.10.2. se zrušuje.
 • v bodě 3.10.5. se slova „opravy nákladů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, jakož i“ zrušují.
 • bod 4.7.2. se zrušuje.
 • v bodě 4.7.3. se slova „oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a dále“ zrušují.
 • v bodě 6.1. se písmeno b) zrušuje.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1126 - České účetní standardy 2016

ÚZ č. 1126 - České účetní standardy 2016

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1110 - Vzorový účtový rozvrh 2016, Rozvaha a výsledovka 2016

ÚZ č. 1110 - Vzorový účtový rozvrh 2016, Rozvaha a výsledovka 2016

Sagit, a. s.

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2016. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1111 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2016

ÚZ č. 1111 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2016

Sagit, a. s.

Všechny předpisy pro účetnictví podnikatelů prošly k 1. lednu 2016 řadou velkých změn. Publikace obsahuje úplné znění novelizovaného zákona o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž většina byla rovněž změněna. Dotčen byl rovněž ...

Cena: 83 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.