Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 16/2009 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2009, číslo 5, ze dne 15. 10. 2009

16

POKYN č. D – 325

Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241

Čj. 48/67 010/2009-482

ze dne 23. 9. 2009

I.

S účinností od 1. 1. 2009 vstoupil v platnost nový zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., na jehož základě došlo ke změně organizační struktury Policie České republiky. Bývalé krajské správy Policie ČR byly transformovány do organizačních složek státu, kterými jsou v rámci jednotlivých krajů krajská ředitelství Policie ČR. V této souvislosti a na základě jednání Policejního prezídia ČR a Ministerstva financí došlo dle stanoveného jednotného postupu k protokolárnímu předání všech pokutových bloků útvarů Policie ČR, jejichž činnost byla ukončena k 31. 12. 2008 (dále jen „zaniklé útvary Policie ČR“), nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR s účinností od 1. 1. 2009.

Pokutové bloky opatřené otisky neplatných služebních razítek zaniklých útvarů Policie ČR, zejména okresních ředitelství Policie ČR, lze považovat za pokutové bloky znehodnocené, u nichž může být proveden jejich odpis z evidence a následná fyzická likvidace (viz odst. 14 Pokynu č. D – 95). Za účelem zamezení administrativní i časové náročnosti spojené s předkládáním individuálních žádostí z krajských ředitelství Policie ČR příslušným finančním úřadům, následným zasíláním těchto žádostí na Ministerstvo financí ke stanovisku, až po konečné vyřízení celé záležitosti na finančních úřadech, Ministerstvo financí vydává pokyn, na jehož základě bude provedena hromadná fyzická likvidace pokutových bloků na příslušných finančních úřadech a to dle níže uvedeného postupu.

II.
Postup pro předkládání žádostí a vracení pokutových bloků finančním úřadům

Krajská ředitelství Policie ČR osobně předloží nebo zašlou do 31. 10. 2009 místně příslušným finančním úřadům, od kterých byly pokutové bloky zaniklým útvarům Policie ČR vydány, písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků, s uvedením všech zaniklých útvarů Policie ČR, za které budou pokutové bloky krajská ředitelství Policie ČR vracet. V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky znehodnocené otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, které již nelze dále použít. Fyzicky budou pokutové bloky krajskými ředitelstvími Policie ČR předány až na základě výzvy příslušných finančních úřadů.

Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků krajskými ředitelstvími Policie ČR na finanční úřady bude obsahovat:

1. Přesné názvy zaniklých útvarů Policie ČR.
2. Vyplněné předávací protokoly dle jednotlivých druhů a nominálních hodnot pokutových bloků vč. závěrečné rekapitulace.

Pracovníci finančních úřadů zkontrolují soupis pokutových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné fyzické likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci. Následně na to vyzvou příslušná krajská ředitelství Policie ČR k fyzickému předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad příslušného finančního úřadu. Originál soupisu zůstane na příslušném finančním úřadu a kopie opatřená otiskem kulatého razítka s podpisem oprávněné osoby finančního úřadu bude vrácena příslušnému krajskému ředitelství Policie ČR.

III.
Fyzická likvidace pokutových bloků

Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečována na úrovni příslušných finančních úřadů. Za tímto účelem stanoví finanční úřady členy likvidační komise, kteří budou mít dohled nad zabezpečením vrácených pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití (viz článek 13 Pokynu č. D – 95) a kteří budou osobně při provádění fyzické likvidace přítomni. V případě již dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro likvidaci pokutových bloků na základě povolení vydaného Ministerstvem financí opětovné stanovení členů likvidačních komisí není nutné.

Dohled nad zdárným průběhem fyzické likvidace na jednotlivých finančních úřadech bude zabezpečen příslušnými finančními ředitelstvími, do jejichž působnosti finanční úřady spadají. Dle potřeby se pracovníci finančních ředitelství fyzické likvidace zúčastní.

O provedení fyzické likvidace pokutových bloků budou pořízeny protokolární zápisy. Finanční úřady vypracují protokolární zápisy ve trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstane na finančních úřadech provádějících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána příslušným finančním ředitelstvím. Tato si ponechají pro vlastní potřebu jeden výtisk za každý finanční úřad, druhý výtisk bude souhrnně za všechny finanční úřady provádějícími fyzickou likvidaci zaslán z příslušných finančních ředitelství odboru 48 Ministerstva financí.

Likvidace všech pokutových bloků znehodnocených otisky neplatných razítek zaniklých útvarů Policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb. Bude dokončena v termínu do 31. 12. 2009.

Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny z rozpočtu finančních úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci.

IV.

Tento pokyn se netýká fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky razítek Služby cizinecké policie ČR vrácených krajským ředitelstvím Policie ČR. Další manipulace s těmito pokutovými bloky bude řešena samostatným pokynem vydaným Ministerstvem financí.

V.

Podle Pokynu č. D – 325 postupují všechny územní finanční orgány a všechny příslušné útvary Policie ČR.

VI.

Vzory tiskopisů předávacích protokolů pokutových bloků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.

Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí

E-shop

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.